RSS
 

Készüljetek a Figyelmeztetésre – A lélek megvilágosítása (2011-01-28)

Készüljetek a Figyelmeztetésre – A lélek megvilágosítása

2011. január 28. csütörtök, 00.15-01.00

A mai éjszakán,  kedves leányom,  kegyelmem által megerősítettelek,  hogy ezt a szent munkát folytatni tudd.  Az én szeretett és nagyra értékelt híveim imái által  hamarosan be fogod tudni  fejezni az Igazság Könyvét.  Tudom,  hogy elvonják figyelmedet, és hogy neked milyen nehéz ezt a feladatot teljesíteni. Ezért  boldog vagyok,  hogy megteszed,  de sok időnk már nincs.

A világ különleges ajándékban részesül – ez az Igazság Könyve –, hogy megmutassa gyermekeimnek,  hogy mit kell tenniük most ahhoz,   hogy felkészülhessenek a Figyelmeztetésre,  a lélek megvilágosítására.  Ez a könyv nagy segítség  az emberiségnek,  hogy kellőképpen felkészülhessen második eljövetelemre.

Azok is alkalmat kell, hogy kapjanak az Igazság olvasásához,  akik nem hisznek Bennem.Amikor az emberiséghez  eljutnak ezek az üzenetek, nemsokára a  Nagyfigyelmeztetés is bekövetkezik. (Megj. még nincs minden üzenet közzé téve)

Akkor felismerik az üzenetek valódiságát, amelyeket te, leányom, most a világba helyezel, hogy megmeneküljön az emberiség.

Misztikus élményben lesz részük mindazoknak,  akik 7 évnél idősebbek

Ha  az emberek elutasítják ezeket az üzeneteket,  ne érezd magad megsértve.  Légy hálás,  hogy ezt az ajándékot átadhatod. Ezen jövendölések igazságait akkor fogják megérteni,  amikor ez a misztikus esemény bekövetkezik, és amelyet világszerte minden 7 évnél idősebb gyermek is át fog élni. Mindazok,  akik ezt az eseményt átélik, óvatosabban  fogják megítélni ennek a könyvnek a tartalmát. Nehezen fogják tudni ignorálni,  még akkor sem is,  ha hitük túl gyenge lenne. Emlékeztessétek ennek a könyvnek a tartalmára mindazokat,  akik most nem akarják az Igazságot megismerni.

Sose add fel, leányom,  amikor a lelkek megmentéséről van szó.  Minden szeretett gyermekem,  az Örök Atya szeretetéből született.  Atyám minden egyes gyermekét szereti,  még akkor is, ha egyesek a helyes útról letértek.

Higgyél,  gyermekem!  Mindazok lelkét,  akiket a Szentlélek megáldott, a hit által,  újra lángra lehet gyújtani. Azok a kiválasztott gyermekeim,  akik szavaimat a világba helyezik,  vagyis üzeneteimet továbbítják,  örömkönnyekre fogják fakasztani azokat a lelkeket,  akik üres,  rendszertelen életük miatt vezetésért kiáltanak.

Mindenkire az Én szemeimmel nézzetek

Mindig az Én szemeimmel nézzetek barátaitokra,  családtagjaitokra,  szomszédaitokra és munkatársaitokra. Ha szeretetet adtok nekik,  akkor érezni fogják jelenlétemet. Vonzódni fognak hozzátok anélkül, hogy ismernék ennek okát.

Kövessétek példámat, és akkor segítségemre lesztek elveszett gyermekeim megtérésében. Az áhítatos ima által közelebb hozhatjátok őket Hozzám. A sok áldozat  és a szenvedések elfogadása által,  velem együtt egyesülve,  lelkeket menthettek meg. Azokról a lelkekről van szó,  akiknek még el kell hagyniuk a Földet, és azok, akik a Tisztítótűzben az Ítéletre várakoznak.

Végül,  engedjétek meg,  hogy emlékeztesselek benneteket arra,  hogy  két lehetőségetek van. Higgyetek Bennem,  azáltal,  hogy Szíveteket megnyitjátok az Igazság előtt. Az Igazságot, az Evangéliumban találjátok meg. Ha már nincs semmi hitetek sem,  akkor legalább olvassatok el egy – egy részt tanításaimból. Azután kérjetek meg Engem,  hogy nyissam meg szíveteket az Igazság előtt. Akkor meg fogjátok tudni,  hogy melyik az az út,  ami a Mennyországba vezet. De meg is tagadhatjátok mindezt, ha csukott szemmel jártok.  Akkor már csak a buzgó hívők imái segíthetnek rajtatok. Híveim imái és az Irgalmasság Rózsafüzére,  melyet a 20. században  Fausztina nővérnek adtam, megmentheti lelketeket, még a halál utolsó pillanatában is.

Imádkozzátok az Isteni Irgalmasság imáit

Imádkozzátok,  imádkozzátok,  imádkozzátok (főleg most),  az Isteni Irgalmasság imáit, a  saját lelketekért és a hitetlenek lelkéért.  Az imacsoportok segíteni fognak nektek az Igazság terjesztésében, és azokat  is hitre segíthetik,  akik azt sem tudják,  hogy honnan jöttek és hová mennek. Mindez elősegíti azt,  hogy az evangélikus felvilágosítás elterjedhessen,  ami máris érezhető a világ minden táján. Az eddigi üzenetek próféciái már beteljesedésben vannak, és az események sorozatosan bekövetkeznek, és második eljövetelem is egyre közeledik.

Gyermekeim,  legyetek mindig készenlétben.  Maradjatok kegyelmi állapotban, és nyissátok meg szíveteket a szeretet és a béke tanításai előtt. Ha gyermekeim eddig is követték volna tanításaimat,  most a világban nem lenne sem háború, sem kapzsiság,  sem gyűlölet,  és szegénység sem. Szívetek legnagyobb nyugalmával vonuljatok vissza,  minden nap legalább egy félórára,  hogy magatokba szálljatok.  (ima)

Olvassátok a Zsoltárokat és a Példabeszédeket, és tegyétek fel a kérdést:  érvényesek – e ezek a tanítások  ebben a mostani világban az én életemre is? „Természetesen, igen.” Imádkozzatok azért az erőért,  hogy megváltozzon hozzáállásotok és felfogásotok  a  halál utáni életről. Elmélkedjetek ezen a fontos tanításon! A földi élet csak  egy rövid időszak.  Az egyetlen igazi boldogság és az Örök Élet,  a Mennyben van,  Velem, a Paradicsomban, Atyám Birodalmában.

Szerető Megváltótok,  Jézus Krisztus

Comments are closed.