RSS
 

Készülőben vannak a globális megtérések (2011-02-06)

2011. február 6. vasárnap, 13.40-14.00

Szeretett leányom, ez az üzenet egyike azoknak az utolsó üzeneteknek, amely a „Nagyfigyelmeztetés könyvében” még az első részhez tartozik.

Gyermekeim, a bekövetkező büntetések által, nemsokára létezésem tudatossá fog válni számotokra. Nagyon közel van az az idő,  amikor mindazokat megajándékozom,  akik hisznek Istenben,  a Mindenhatóban,  de nemcsak őket,  hanem az ateistákat is:  Ez még az előtt a dicsőséges nap előtt fog bekövetkezni,  amikor visszajövök,  hogy megítéljem a világot.

Ez a nagy esemény meg fogja nyitni szíveteket, és hódolattal fogtok arra a csodálatos szeretetre nézni, amit irgalmasságom által megmutatok nektek. Sokan közületek nem realizálják létezésemet és az Örök Atya létezését,  ezért oly sok ártatlan lélek kell azt megértse, hogy a Figyelmeztetés ideje alatt ti mind számíthattok Irgalmasságomra.

Akkor majd egy új érzés keríti hatalmába lelketeket, függetlenül attól,  hogy hogyan fogtok Engem szólítani. Legyetek hálásak, amikor ez bekövetkezik,  mert a büntetések a ti megmentésetekre szolgálnak.

Amint ez az esemény bekövetkezik, új hadseregem alakul a Földön, amelyhez nemcsak híveim,  hanem mindazok is tartozni fognak,  akik az Igazságot meg akarják ismerni. Közületek mindenki,  akik bűneik láttára megbocsátásért  könyörögnek,  arra fognak törekedni,  hogy a lelki sötétségben élők között az Igazságot elterjesszék.

Gyermekeim,  ez az ajándék mégis fájdalmat fog okozni nektek, mert az Én Nevemért kigúnyolnak benneteket. Ha ez bekövetkezik,  legyetek hálásak,  mert ha fájdalmas eseményben is lesz részetek,  éppen ebből fogjátok megtudni,  hogy ti az én valódi apostolaim vagytok. Amikor eljön annak az ideje, ti együtt lesztek Velem a Paradicsomban. Kedveseim, sohase féljetek hitetek miatt. Ha csak egy pillanatra is láthatnátok mindazt a pompát, amelyet a Mennyei Atya számotokra készített elő a Paradicsomban, emberi szemeitek azt a fényt nem bírnák elviselni. A Föld is Isten alkotása,  de lehet bármilyen szép számotokra,  és bármennyire is kötődtök hozzá,  mégis elég lenne egy futólagos pillantás,  ahhoz,  hogy máris azért az időért könyörögjetek,  amikor egyesülni fogtok Velem a Paradicsomban.

A szeretet üzenete az ateisták részére

Egyet ne felejtsetek el: még akkor is, ha ez indulattal tölt el titeket, tudnotok kell,  hogy az ateisták mindenütt a világban meghallják ezeket az üzeneteket. A szeretetben, minden gyermekemnek része volt már, földi életének valamelyik szakaszában. Ha szívetekben szeretetet éreztek,  azt sem látni nem tudjátok,  sem megérinteni,  és azt tapasztaljátok,  hogy nem tudjátok sem leírni,  sem megmagyarázni azt,   hogy milyen is valójában ez az érzés. Ennek megítélésére semmiféle tudományos módszer sem létezik. A szeretet  alázatossá tesz benneteket és nagylelkűvé, ugyanakkor segítséget ad a nagy áldozatok meghozásához. A szeretet bár össze tud zavarni,  de szenvedélyes is. A szeretetet nem  ember alkotta,  ez Isten ajándéka. A szeretet csak egyetlen forrás kitöréséhez vezet: a szeretet maga az Isten. Ez ilyen egyszerű. Nyissátok meg szíveteket a tiszta szeretet előtt, amely számotokra van előkészítve Általam és az Örök Atya által. Úgy nézzetek Rám, mint ahogyan egy gyermek a szüleire néz, és Én megtöltöm szíveteket. Ha mindez megtörténik, sohasem fogtok visszalépni.

A ti szeretett Megváltótok Jézus Krisztus

Comments are closed.