RSS
 

Archive for the ‘Nincs kategorizálva’ Category

Az arab világ felkelése – három vezető politikust megölnek (2011.02.17)

12 júl

A 2011. február 17-i üzenethez két megjegyzést írt a látnoknő, az esetleges félreértelmezéseket megelőzendő. Ezek korábban nem kerültek fordításra, és ezen magyarázatok nélkül lettek az üzenetek közzétéve. Ez most pótlásra került ( a megjegyzések az üzenet végén olvashatóak), ezért újra közzétesszük ezt az üzenetet. (A szerkesztők)

+ + +

2011. február 17. 23:45 óra

Szeretett leányom,  boldog vagyok,  hogy az emberiség számára egyre többen továbbítjátok ezeket a fontos üzeneteket. Nemsokára megállapíthatod,  hogy ezek az üzenetek minden országba el fognak jutni. Gyermekem,  ne aggódj biztonságod felől,  mert Téged és családodat mindenkor megvédelek. Tele vagyok szeretettel irántad gyermekem,  most mégis megszakad a Szívem a fájdalomtól,  amikor azt látom,  hogy alattomos szövetségek alakulnak,  akik összeesküvés formájában, az  egyes országok fölött a hatalmat meg akarják kaparintani.

Ezt úgy fogják megtenni,  hogy ravasz módon eltávolítják vezetőiket.* Akkor felajánlják segítségüket,  majd újabb kormányok barátságát veszik meg,  végül ezeket is uralmuk alá helyezik. Ez az ellenőrzés sokkal rosszabb lesz,  mint az a  hataloméhes diktátorok idejében volt,  akiket a béke nevében megbuktattak. Figyeld meg leányom,  azt a sebességet, amivel az arab világ  országai egyesülni fognak zsidó népem ellen. Figyeld majd meg,  amint szövetségeseiktől elpártolnak, és védelem nélkül hagyják őket.

Leányom, az emberek készségesebben fognak Szavamra figyelni akkor,  amikor a  Nagyfigyelmeztetés után bekövetkezik megtérésük. Ez az az időszak lesz,  amikor híveim a  zsarnok hatalma ellen egyesülnek,  ami a nyugati országokban,  különösen Európában fog megnyilvánulni. Harcoljatok az imádkozás jogáért!  Ha nem teszitek,  akkor nem vallási,  hanem népirtó háború fog bekövetkezni.

Rövidesen megölnek három vezető politikust, az egyiket a másik után. Ezek mindegyikét a gonosz egy összeesküdött csoportja fogja megölni. Ezek a szervezetek minden  nemzet országában megtalálhatóak, kultúra ellenesek,  de annyira gyávák, hogy  a háttérből uralkodnak,  ezért ti most nem látjátok őket. Azonban nem sokáig fognak rejtekben maradni. Amikor a hatalmat megkaparintják,  arra fognak törekedni, hogy figyelmeteket megnyerjék, és tiszteleteteket kiköveteljék.

A Nagyfigyelmeztetés nagy segítség lesz gyermekeim megtérésében szerte a világon. A megtérés,  ajándékom számotokra,  de ezt az ajándékot azok is megkapják,  akik összeesküdnek és terveket szőnek,  hogy elnyerhessék Isten uralmát a Földön. Abbahagynák ezt a harcot, ha megértenék, hogy ez a hatalom sohasem lehet az övék.  De ők vakok.

Egyre  több angyalom**,  akik már a földön,  mint emberek tevékenykednek,  segíteni fognak ezeknek a megtévesztett lelkeknek,  hogy felismerjék az igazságot.  Sokan meg fognak térni,  de lesznek olyanok, akik majd nem térnek meg.

Indulj el leányom,  és hirdesd minél hamarabb mindazt,   amit mondtam neked. Erre már csak heteid vannak hátra. Használj ki minden lehetőséget,  ami rendelkezésedre áll. Légy bátor. Tégy meg minden lehetségest,  hogy gyermekeim világszerte megértsék,  ennek a különleges ajándéknak az értékét, vagyis azt, hogy  azért nyújtom ki karjaimat a Mennyből, hogy megmentsem a lelkeket.

Azok,  akik most még nem akarnak megtérni, majd az üldöztetés előtt fogják megtenni. Akkor egyre több és több gyermekem fog visszatérni Hozzám. Ez az időszak mindenki számára nagyon nehéz lesz.  De legyetek türelmesek,  mert ezután egy szép időszak következik,  amikor a Földre visszatér a béke. Gyermekeim a Nagyfigyelmeztetéskor azt a szeretetet fogják megtapasztalni, amit már előkészítettem számukra, és visszatérnek karjaimba.  Amikor ez megtörténik, két karommal felépítem  királyságomat,  hogy a csaló ellen megvédjen benneteket,  akinek uralma csak nagyon rövid ideig fog tartani.

Gyermekeim, ez fordulópont lesz az emberiség történelmében. Rövidesen meg fogjátok ezt érteni.   Azok a kétségek,  amelyek még a Figyelmeztetésig bennetek vannak, el fognak tűnni,  mert az esemény alatt megnyílik Szívetek az Igazság előtt.

Eredj most,  szeretett leányom,  szeretet és béke legyen az egész emberiséggel,

Jézus Krisztus,  a Zsidók Királya

 

Megjegyzés

* A látnoknő tisztázni szeretné a világgal, hogy az ok, amiért nem adhatja meg a vezetők neveit – amelyek közül kettő az Arab Világból, és egy az európai szárazföldről való – a következő: családjaik iránti tiszteletből, és a fölösleges szenvedések elkerülése végett. Azonban ezeket a híreket átadta számos egyházi személynek és a médiának. A nyilvánosságra való hozatal tilalma feloldhatóvá válik, amint ezek a gyilkosságok rövidesen beteljesednek (a gyilkosságok között nagyon rövid időszak lesz).

** A látnoknő értelmezése szerint, az angyalokra való utalás a „hírnökökre“ utal, ők az egész világ kiválasztottai, akiknek a kapott üzeneteket közzé kell tenniük, és terjeszteniük kell azokat.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Nincs kategorizálva

 

“The Warning”

01 jan

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Igen, Leányom, a legnagyobb meglepetésedre,  te vagy a kiválasztott, hogy  beteljesítsd a János Könyvében lévő próféciákat,  hogy felkészítsd az emberiséget a megtisztulásra, mely hamarosan kibontakozik.”
(Úr Jézus, 2010. nov. 16.)
„Egy eszköz vagy, amelynek segítségével Isten szava eljut az összes gyermekemhez.”
(Szűzanya, 2010. nov. 8.)
“Ezek az üzenetek az Istentől vannak, és tisztelni kell őket.”
(Szűzanya, 2010. nov. 8.)

 

Európában egy újabb próféta (Maria Divine Mercy, az Isteni Irgalmasság Máriája) állítja,  2010 novemberétől kap üzeneteket a Szűzanyától és szeretett Fiától, Jézus Krisztustól.

Az üzenetek próféciákat és keresztény tanításokat tartalmaznak,  hogy Jézus második eljövetelére felkészítsék az emberiséget. Ezek az üzenetek a Nagyfigyelmeztetésre (“The Warning”) vonatkoznak,  Isten nagy Irgalmasságára,  amely a  látnoknő szerint nemsokára beteljesedik, de a  pontos dátum nem ismert előtte. A világon mindenki,  aki 7 évnél idősebb,  látni fogja bűneit, hogy mélyen megbánhassa azokat, és hogy megtérhessen még az Ítélet előtti utolsó napon. A látnoknő szerint nagyon fontos,  hogy a Nagyfigyelmeztetésre az emberiség jól felkészüljön, mert az esemény olyan sokkoló lesz,  hogy ezt a sokkot egyesek nem tudják majd elviselni, ezért  halálos bűnben meghalhatnak.

A fiatal látnoknő,  feleség és édesanya,  ezért nem szeretne a nyilvánosság elé kerülni,  hogy óvja a családját.  Azt állítja,  hogy Urunk az egész világ számára ajándéknak szánta az üzeneteket, és hogy ezeket interneten kell közzé tennie. Néhányan segítettek ebben neki.  A hölgy,  aki a katolikus hitet éli,  rendszeresen vett részt Szentmisén, de állítása szerint, hite nem volt elég erős. Azonban  az üzenetek által hite különlegesen megerősödött. Nyomatékosan állítja,  hogy sem a Mária-jelenésekről,  sem a Szentírás tanításairól nem volt elegendő ismerete, hiszen nagyon gyengének minősítette lelki életét.  Amikor Urunk megmondta a könyv címét ( amelyet közzé kell tennie): „A Nagyfigyelmeztetés”,  azt hitte,  hogy a könyv Urunk második eljöveteléről fog szólni.  A Garabandáli üzenetek által szerzett csak tudomást arról, hogy a Nagyfigyelmeztetés megelőzi Urunk második eljövetelét.

Hónapok eltelte után  végre lelkivezetőt talált,  így az üzenetek megfelelnek a  katolikus hit tanításának, és úgy kerülnek továbbításra.

Hogyan kapja a látnoknő az üzeneteket?

Az üzeneteket belső hang által kapja,  de többször is volt része, általában imádkozás közben,   a Szűzanya és az Úr Jézus jelenésében. Több Szent arcképét is láthatta,  olyanokét,  akiket azelőtt nem ismert pl: Szent Fausztináét,  Szent Ágostonét,  Szent Benedekét,  Avilai Szent Terézét és II. János Pál Pápáét,  akit a Szűzanya a „Szent” szóval illetett.

Az  egyes előrejelzések (az üzenetek alapján) az arab világ felkelésére,  az Antikrisztusra, aki nemsokára kinyilatkoztatja magát, és a három vezető beosztásban levő politikusra vonatkoznak,  akiket rövidesen meg fognak ölni.  Ugyanakkor a látnoknőnek felfedték a politikai összeomlás részleteit is, és a Vatikánnal kapcsolatos szakadásokat is.

A közzétett üzenetek megerősítik a katolikus tanítást,  növelik a hitet, és azért adattak,  hogy az emberiséget újra evangelizálják,  hogy felkészülhessenek Jézus második eljövetelére, és hogy az Utolsó Ítéletkor megmenekülhessenek.

A látnoknő aláveti magát a pápai hivatal döntésének az üzenetek valóságát illetően. Abban az esetben, ha próféciáról van szó,  a pápa az egyedüli bíró.  /X. Leo Pápa (1513)/

Jelenleg a látnoknő lelki vezetésben részesül, az Egyház vezetése alatt áll. Arra ösztönzi a világ keresztényeit,  hogy sokat imádkozzanak azokért a lelkekért,  akik a Nagyfigyelmeztetést nem fogják túlélni, és azokért,  akik minden cselekedetükben arra fognak törekedni, hogy ennek a nagy eseménynek a hatásait meggyengítsék, hiszen ők az Antikrisztus uralmát akarják.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Nincs kategorizálva

 

Acta Apostolicae Sedis

01 jan

Ez az e-Könyv a www.TheWarningSecondComing.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

 

A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható „lelki beszélgetések”, lelki naplók és feljegyzések kiadására és olvasására a következő alapelvek érvényesek:

1. Az Acta Apostolicae Sedis 1966. december 29-i 58/16-ik számában a Hittani Kongregáció közölt egy dekrétumot, amelyet VI. Pál pápa 1966. október 14-én jóváhagyott, s melynek értelmében az Egyházi Törvénykönyv 1399. és 2318. paragrafusait eltörölték.

2. Azóta az Egyház részéről megengedett, tehát szabad az új megjelenésekről, kinyilatkoztatásokról, jövendölésekről, csodákról, stb. minden kifejezett egyházi engedély nélkül könyveket kiadni, azokat hívek között terjeszteni, és azokat olvasni, feltéve, ha az ilyen természetű írások nem tartalmaznak szent hitünkkel és a krisztusi erkölccsel ellentétes tanításokat.

3. 1975. márc. 19-én az Egyház ismételten megerősítette a fentebbi két kánon érvénytelenítését azzal, hogy lehetővé tette az ilyen könyvek egyházi jóváhagyás (Imprimatur) nélküli kiadását és olvasását. Az Imprimatur-ra csak akkor van továbbra is szükség, ha az ilyen kiadványokat a templomok előcsarnokában árusítják.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Nincs kategorizálva