RSS
 

Archive for the ‘2014 márciusi üzenetek’ Category

Az ördög befolyása miatt váltok tisztátalanná a Szememben

27 ápr

2014. március 8. szombat, 13.37

Hőn szeretett leányom, a Szentlélek Ereje most a legerősebb a világban, ezen Üzenetek által. Ahogy fokozódott a sátán emberiség iránti gyűlölete, szerte az egész világon, úgy fokozódott a Szentlélek Ereje is, és nagy erővel fog lesújtani a gonoszság magvára.

Mindig gondoljatok arra, hogy az Isten és a sátán között dúló csata az emberek lelkekért folyik. És miközben Atyám által minden erő és Kegyelem kiárad az emberiségre – a gonosz is elkövet minden gonosz tettet és cselekedetet a lelkek ellen. Sok ember közömbös azt illetően, hogy mi is történik jelenleg, és sajnos sokan önként átadják magukat a sátánnak, azáltal, hogy megnyitják lelküket előtte, és engedik neki, hogy behatoljon a lelkükbe.

Eltarthat egy ideig, amíg a sátán valóban kinyilvánítja magát a lelkekben, és azoknak, akik szüntelen keresik a kiengesztelődést Általam, Jézus Krisztus által, meg fogják kapni a Kegyelmeket ahhoz, hogy szembeszálljanak vele, hogy meg tudják védeni magukat attól, hogy engedjenek azoknak a cselekedeteknek, melyek teljes romlottsághoz vezethetnek. Nagyon kérlek benneteket, imádkozzatok azokért a lelkekért, akik áldozatul esnek a sátán gonosz cselvetéseinek és szándékának. Kérlek, imádkozzátok ezt az Imát:

Imahadjárat (139) Ima az erőért a gonosz legyőzéséhez

„Drága Jézus, védj meg engem az ördög gonoszságától. Boríts be engem Drága Véreddel, és mindazokat, akik gyengék és védtelenek a jelenlétében. Add meg nekem a bátorságot, hogy elutasítsam őt, és segíts, hogy kitérjek mindazon kísérlete elől, hogy bármilyen módon is lefoglaljon engem, minden egyes nap. Ámen.”

Kérlek, ne hagyjátok figyelmen kívül Figyelmeztetésemet, azokat a veszélyeket illetően, hogy az ördöggel cimboráltok, azáltal hogy engedtek az ő gonosz útjainak. Amikor utánozzátok az ő tulajdonságait, mint például a hazudozást, saját vágyaitok kielégítését, a másoknak való fájdalomokozást, felebarátotok rágalmazását, akkor tudni fogjátok, hogy ő már bekebelezett benneteket, és csak Általam, valamint az Általam adott Kegyelmek által lesztek képesek kivonni magatokat a majdan felettetek gyakorolt szorításából.

Minden alkalommal kiáltsatok Hozzám, Jézus Krisztushoz, amikor tudjátok a szívetekben, hogy az ördög befolyása miatt váltok tisztátalanná a Szememben.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 
 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért