RSS
 

Archive for the ‘2013 májusi üzenetek’ Category

Isten nem kérkedik. Isten nem gőgös. Isten gyengéd, szeretetteljes, ugyanakkor határozott az emberiségnek szóló Útmutatását illetően

10 jún

2013. május 31. péntek, 16.40

Szeretett leányom, a mód, ahogyan Én megmutatkozom Isten gyermekeinek ezen a Földön, az egyetlen egy forráson keresztül történik, és ez pedig a Szentlélek. Más módon Én nem tudok megmutatkozni számukra.

A Szentlélek Jelenléte nélkül Hangom nem hallható. Így amikor a Szentlélek leszáll egy választott lélekre, Hangom felismerhető. De legyetek tudatában annak, hogy a Szentlélek csak azokban a lelkekben tud lakozni, akik odafigyelnek, és egyszerűen közlik azt, amit kapnak.

A Szentlélek indíthatja az embereket arra, hogy az Isten Szavát szólják, de az ilyen lelkek nem térhetnek el ettől. Bárki, aki azt írja, kommunikálja, beszéli, vagy mondja, hogy ő Isten Szavát képviseli, melyet a Szentlélek Ereje által kap, annak soha nem szabad hozzátennie a saját értelmezését Legszentebb Szavamat illetően.

Bárki, aki Isten Szavát hirdeti, és akit a Szentlélek hatalmazott fel, az sosem fog kérkedni ezzel a ténnyel. Ők sosem fognak elítélni másokat az Én Nevemben, sosem fognak rosszakat mondani másokról, vagy rágalmazni őket. Amikor látjátok, hogy ez történik, tudni fogjátok, hogy a Szentlélek nincs jelen.

Nagyon sok hamis próféta torkaszakadtából harsog, kérkedve azzal a ténnyel, hogy ők megkapták a Szentlélek Ajándékát, de ez egy hazugság. Ismerjétek fel a hazugot, amikor azt mondja, hogy ő jártas, hogy ő hatalmas tudással rendelkezik a teológiát illetően – és mivel többet tud Rólam, mint mások -, majd azt állítja, hogy ő felhatalmazást kapott arra, hogy ítélkezzen mások fölött, akik azt mondják, hogy az Én Nevemben beszélnek. Ez az arrogancia sosem származhat Istentől.

Isten nem kérkedik. Isten nem gőgös. Isten gyengéd, szeretetteljes, ugyanakkor határozott az emberiségnek szóló Útmutatását illetően. Ő sosem adna engedélyt egyik igaz prófétának sem, egyik igaz tanítványnak sem, vagy egyik szent szolgának sem, hogy bántson vagy sértegessen másokat az Én Nevemben.

Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik nem rendelkeznek a Szentlélek Ajándékával, mert ők tévútra fognak vinni titeket. Ők pontosan az ellenkező irányba fognak vezetni benneteket, mint az az út, melyet Én jelöltem ki mindannyiatok számára.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Én le fogok sújtani minden nemzetre, az általuk meggyilkolt ártatlanok számának mértéke szerint

08 jún

2013. május 29. szerda, 22.50

Szeretett leányom, Én vagyok a Kezdet és a Vég, Én vagyok minden létezőnek és leendőnek Teremtője. Én Vagyok az élet és a halál Ura. Senkinek sincs joga beavatkozni az életbe vagy a halálba, mivel egyedül Én, a ti Mindenható Atyátok avatkozhatok be bármelyikbe is.

Amikor az ember kezdi elhinni, hogy ő olyan jó, ha nem hatalmasabb, mint Én, akkor ő megpróbál felülmúlni Engem. Amikor az ember át akarja venni az irányítást Teremtésem felett, akkor a sátán kísérti őt a bűnre. Amikor a gőg bűne nagymértékben megfertőzi a lelket, az ember szembeszáll Velem azáltal, hogy pusztítja az életet a Földön.

Miért akarja az ember ezt tenni? Mert hatalmat akar szerezni a felett, amit Én ingyen adtam neki, amikor kioltja egy anyaméhben lévő gyermek életét. Amikor az ember szabályozni akarja a népességet, akkor elpusztítja az életet még a születés előtt, és megöli azokat, akikről úgy érzik, többé már nem kellenek az élet fenntartásához.

Leányom, van egy csoport, melynek van egy terve, hogy elpusztítsa a világ népességének szaporulatát. És ez azon szörnyű gonoszság által van, mely az abortusz által lép életbe. Az abortusz szaporodása, és annak gyors bevezetése világszerte, nem véletlen. Minden nemzetben terjesztik. Az abortuszt ellenző nemzeteket félre fogja lökni a tízszarvú fenevad, és ennek a gyalázatosságnak a bevezetésére fogja kényszeríteni őket.

Kezem súlyos büntetést fog róni azokra a nemzetekre, akik bevezették az abortuszt. Látni fogjátok, ahogyan ez megtörténik, azon büntetés által, melyet Én fogok kiróni, amint bevezetik az ilyen jellegű törvényeket. Tudni fogjátok, hogy az Én Kezem az, amely lesújtott az ilyen gonoszságra. Ti, akik azt gondoljátok, hogy jogotokban áll kioltani egy életet, legyetek tudatában, hogy ez a jog nem létezik. Ha kioltotok egy életet, akkor nektek nem lesz életetek. Nem lesz Örök Életetek, ha segédkeztek bármi olyan cselekményben, melyek az ilyen gonosz törvényeket hozzák létre. Ugyanez a büntetés fogja sújtani azokat közületek, akik igazolni merészelik az eutanáziát.

Irgalmam végtelen, és Én meg fogok bocsátani azoknak, akik nem értik a különbséget jó és rossz között. De ha tudatosan vesztek részt – egy sátánista csoport tagjaként – az élet pusztítását célzó globális tervben, akkor elkárhoztok. Jövőtök megpecsételődött azon ígéret által, melyet a fenevadnak tettetek, és hamarosan, az Antikrisztussal kötött szövetségetek által.

Azáltal, hogy kioltjátok az ártatlanok életét, és ilyen törvényeket léptettek életbe, nyíltan szembeszegültök az egyik legfontosabb – a Ne ölj! – Parancsolatommal. Amikor ilyen globális szintű népirtást terveztek, akkor a gonosz művét viszitek véghez, és ezért Én el foglak pusztítani titeteket.

Először figyelmeztetlek benneteket, és aztán, ha nem korlátozzátok ezeket a gonosz törvényeket, akkor nem hagytok Nekem más választást. A Föld olyan erővel fog megremegni, hogy elnyel benneteket. Én le fogok sújtani minden nemzetre, az általuk meggyilkolt ártatlanok számának mértéke szerint. Ha Én nem avatkozom be, nemzeteiteket hamarosan el fogja nyelni a fenevad, és senki sem marad. Szeretném, ha tudnátok, hogy a bűn olyan mértékben fertőzte meg a Földet, hogy csak egy pislákoló Fény maradt. Ez a Fény Isten Világossága, és ez jelen van Fiamban, és az Ő Misztikus Testében. Bűneitek továbbra is ostorozzák Őt, és ez fokozódni fog egészen addig, amikor is az Ő Egyházát keresztre fogják feszíteni. Amikor ez megtörténik, leereszkedik a sötétség, és eljön a vég.

Haragom elérte végső határát. Imáitok segítenek majd enyhíteni néhány olyan büntetést, melyekkel le fogok sújtani erre a hálátlan világra, és az ilyen gonosz bűnösökre, de nem mindenkire, azonban ezeknek a büntetéseknek be kell következniük azért, hogy meg tudjam akadályozni ezeket a terveket abban, hogy elpusztítsanak benneteket. Ha Én nem próbálnám megállítani az ilyen gyalázatosságoknak a terjedését, nem lenne bűntudat. Nem lenne szégyenérzet. Nem lennének tudatában annak a ténynek, hogy Én, a Magasságos Isten teremtem az életet, és veszem el azt Akaratom szerint. Senkinek sincs hatalma hasonlóképpen cselekedni.

Haragom megmutatkozott Gyermekeimnek az idők során, de egészen eddig ellenálltatok azoknak a büntetéseknek, melyeket most azokra fogok zúdítani, akik vétkesek az abortusz törvényének bevezetésében.

Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Hangom, mihelyt megszólal, milliókat fog Felém vonzani a következő szakaszban, a befejező szakaszban pedig milliárdokat

06 jún

2013. május 28. kedd, 20.30

Szeretett leányom, éppen most készítem fel a világ minden részét Második Eljövetelemre. Irgalmas Karjaimba nyalábolom majd az összes nemzetet – senkit ki nem zárva -, hogy elvihessem őket Királyságomba.

Tervem nagyon részletes, és mégis egyszerű. Hangom, mihelyt megszólal, milliókat fog Felém vonzani a következő szakaszban, a befejező szakaszban pedig milliárdokat. Sokkal többen fogják most meghallani az Igazságot, de nem fogják elfogadni, mindaddig, amíg meg nem történik az, amit neked Mondtam. Küldetésem gyorsan fog terjedni, és amikor már mindenki tudja, hogy Én, Jézus Krisztus vagyok az, Aki ezt a Hívást intézem a Mennyből, akkor fognak ők csatlakozni Hozzám. Küldetésemre válaszolni fognak még azok is, akik megtagadják ezeket az Üzeneteket.

Követőim, lehet, hogy el vagytok csüggedve a gyalázkodás miatt, melyet el kell viselnetek Miattam, de ez nem fog sokáig tartani. Szeretetem Isten gyermekei iránti olyan nagy, hogy azt egy sokgyermekes szülő szeretetéhez lehet hasonlítani. Egyes gyermekek tisztelni fogják édesanyjukat, édesapjukat, és válaszolni fognak az irántuk tanúsított szeretetre. Más gyermekek el fogják taszítani szüleiket, csúnyán fognak viselkedni testvéreikkel, míg végül megszakítanak minden kapcsolatot. A vérségi kötelék és szeretetkapcsolat miatt, mindent el fognak követni – nemcsak szüleik, de testvéreik is -, hogy az elveszett gyermekeket visszacsalogassák családjuk kebelébe. És amikor ez megtörténik, minden bűn, minden harag és elutasítás feledésbe merül majd.

Követőim, miközben szembe kell majd néznetek mások haragjával, higgadtnak és türelmesnek kell maradnotok. Állhatatosságotok próbára lesz téve, és páran el fogtok esni. Ha elestek, hűséges Követőim mindent meg fognak tenni, hogy visszahozzanak benneteket, hogy válaszolni tudjatok Hívásomra.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Én megígértem a világnak az Igazság Könyvét, és Én sosem vonom vissza Szent Szavamat

05 jún

2013. május 26. vasárnap, 14.45

Drága leányom, szeretett Gyermekeim jelenleg össze vannak zavarodva. Szeretném nekik elmondani – különösen azoknak, akik kételkednek ezekben a neked adott Isteni Üzenetekben -, mivel Szeretem őket, hogy ne féljenek.

A félelem kétkedést szül. A kétkedés zavart kelt. A zavar nyugtalanságot eredményez, és végül vakká váltok az Igazságra. Az Igazságot sohasem könnyű elfogadni, mert az Igazság feltárja a jót, rosszat egyaránt. Senki sem akarja hallani a rosszat, és ahelyett, hogy elfogadnák az Óhajaim révén a világnak adott útmutatást, az emberiség inkább meglapul félelmében.

Én azért küldöm el Prófétáimat, hogy emlékeztessen benneteket Végtelen Szeretetemre, melyet minden egyes drága Gyermekem iránt érzek. Továbbá azért Küldöm őket, hogy figyelmeztessenek azokra az akadályokra, melyet a gonosz állít elétek, hogy elragadjon Tőlem benneteket. Amikor ezeket a dolgokat kinyilatkoztatom, ezt nem azért teszem, hogy felzaklassalak benneteket, hanem, hogy megmentselek titeket, és megóvjalak benneteket minden veszedelemtől.

Az Igazság, mely a Szent Könyvben, a Bibliában adatott nektek, értetek van, hogy lássátok. Ne tegyétek azt, hogy fogjátok, és megalkotjátok a saját verziótokat, mert nem az az Én Óhajom, hogy elferdítsétek az Igazságot. Én megígértem a világnak az Igazság Könyvét, és Én sosem vonom vissza Szent Szavamat. Ezt azért Adom most nektek, hogy összegyűjthessem Gyermekeimet a világ minden szegletéből. Ellenségeim megpróbálják megakadályozni az Igazság Könyvébe foglaltak terjedését. Ne engedjétek nekik, hogy eltérítsenek benneteket, mert ha ez bekövetkezik, el fognak veszni a lelkek Számomra.

Legyetek hálásak, hogy Én, a ti szeretett Atyátok, ezt a rendkívüli Ajándékot adom nektek, mivel szükségetek lesz az Útmutatásomra, különösen jelenleg, amikor az Antikrisztust be fogják most mutatni a világ szeme láttára. Az Igazság Könyve által meg fogjátok látni, hogyan védjétek meg lelketeket a fertőzéstől, mellyel az Antikrisztus tervezi a világot sújtani. Minden védelem, melyet jelenleg kaptok, azért van, hogy segítsen megmenteni, nemcsak a saját lelketeket, hanem több milliárd lelket.

A Maradék Hadsereg meg fogja kapni a legnagyobb hatalmat a fenevad legyőzésére. A Maradék Hadsereg elég erős lesz ahhoz, hogy ezt véghezvigye, ezért soha ne érezzétek elcsüggedtnek magatokat, amikor Ellenségeim megpróbálnak megakadályozni benneteket abban, hogy gyarapodjatok szerte, minden nemzetben. Véget vetek majd Ellenségeim hatalmának, és azok, akik gyengék, és elfogadják a hazugságokat, melyeket nemsokára Fiam Nevében mutatnak be nekik, el fognak veszni Számomra. Egyedül az Irántam és szeretett Fiam, Jézus Krisztus iránt érzett szeretetetek által, valamint a Szentlélek Ereje által menekülhet meg az összes Gyermekem.

Én minduntalan védelmezni foglak benneteket, és őrködöm felettetek. Emeljétek fel lelketeket Hozzám, Fiam iránti hűségetek által, és el fogjátok nyerni a Legdicsőségesebb Ajándékot, Új Paradicsomomat.

Senki sem akadályozhat meg benneteket abban, hogy jogot formáljatok a benneteket megillető Örökségre. Senki sem akadályozhat meg benneteket abban, hogy harcoljatok valamennyi Gyermekem lelkekért, mert folyamatosan megkapjátok a szükséges Kegyelmeket ahhoz, hogy megmentsétek még azok lelkét is, akik a legjobban bántanak Engem. Szeretlek benneteket, gyermekek. Várom válaszotokat erre a Mennyei Hívásra.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én, az Isten Anyja, meg fogom semmisíteni a gonosz hatalmát azok szívében, akik hívnak engem

05 jún

2013. május 26. vasárnap, 14.10

Gyermekem, sosem szabad azokra hallgatnod, akik megpróbálnak megállítani téged eme Szent Küldetésben. Fontos, hogy maradj egységben szeretett Fiammal, és tudd, hogy folyamatosan gyarapodni fognak azok a hangok, akik istenkáromlásokat beszélnek Fiam ellen. A szájukból ömlő gyűlölet, nem ellened szól, hanem Fiam Szent Szava ellen. Azok, akik a legjobban bántják őt, azok, akik azt állítják, hogy szeretik Őt, de akik most mégis elutasítják Őt, amint Isten választott prófétái által Beszél.

Azok, akik arra használnak engem, a Szent és Szeplőtelen Istenanyát, hogy mögém rejtőzve, trágár káromkodásokat harsogjanak, a nagy bánat könnyeivel árasztanak el engem.  Olyannyira megkeményedett a szívük, és olyannyira tele vannak haraggal, hogy a szívükben lévő, ezen Üzenetek iránti gyűlölet sokakat meg fog döbbenteni. Azoknak – akik azt hiszik, hogy ők Isten Igéjét védelmezik, és akik elutasítják azokat, akik az Ő Nevében jönnek – nem szabad elítélniük azokat, akik gyűlöletet tanúsítanak mások iránt, vagy rágalmaznak másokat az Ő Nevében. Amikor ez történik, és amikor azok, akik prófétának vallják magukat így tesznek, legyetek tudatában annak, hogy ezek az elkeseredett támadások nem Istentől jönnek, hiszen az lehetetlen lenne.

Én, az Isten Anyja, meg fogom semmisíteni a gonosz hatalmát azok szívében, akik hívnak engem. Ha ők nem hívnak engem, akkor én nem tudok segíteni nekik. Én, mint Társmegváltó, sosem tudnám megtagadni az Igazságot, melyet Fiam szeretne kinyilatkoztatni a világnak. Én Fiam iránt tartozom kötelességgel. Én sosem mondanám azt nektek, hogy utasítsátok el, vagy ítéljétek el a gonoszt, aztán meg becsapnálak benneteket azt állítván, hogy az Isten Anyja vagyok.

Akik azt állítják, hogy tisztelnek engem Legszentebb Rózsafüzérem által, majd gonosz dolgokat mondanak Fiamról, hazugságoknak beállítván Üzeneteit, azok megsértik Fiamat, engem pedig meggyaláznak. Legszentebb Rózsafüzérem, lassan és szívből imádkozva, meg fogja nyitni szívetek eme Küldetés Igazságára. Soha nem szabad feladnotok a reményt, még akkor sem, ha nem kaptátok meg a megkülönböztetés Adományát. Meg fogjátok kapni, ha kértek engem, hogy szenteljem lelketeket Fiam gondoskodásának. Ha ezt megteszitek, egyszerű és alázatos lélekkel, Fiam meg fog jutalmazni benneteket a Szentlélek Adományával.

Gyermekek, nem szabad bántanotok Fiam prófétáit, még akkor sem, ha nem hisztek nekik. Maradjatok csendben, és imádkozzatok értük. Ha elutasítjátok Fiam prófétáit, Ő nem fogja ezt felróni nektek. Ha azonban ti azt állítjátok, hogy az Ő – igaz prófétáknak adott – Szent Szava a gonosztól való, akkor borzasztóan fogtok szenvedni.

Őrizzétek meg a nyugalmatokat gyermekek, és teljes mértékben vessétek bizodalmatokat Fiamba. Bízzátok magatokat az Ő Irgalmára, és Ő vezetni fog benneteket, és elnyeritek majd a békét. Menjetek, drága gyermekeim, abban a biztos tudatban, hogy Fiam szeret benneteket. Ő megbocsát minden léleknek, Ő megbocsát minden bűnt, kivéve az örök bűnt – a Szentlélek káromlását.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Azok, akik indulatosan lekiabálják Szavamat, és azt állítják, hogy Az a sátántól ered, a fenevaddal fognak lakni az örökkévalóságig

03 jún

2013. május 24. péntek, 21.50

Szeretett leányom, Hangom mindenütt, minden helyen hallható, és így minden, Isten imádásának szentelt templomban szakadás lesz. Habár sokan hódolattal adóznak Nekem, Tanításaimnak, Egyházamnak, de amikor ők meghallják Hangomat, amint Az figyelmet követel most, be fogják fogni fülüket.

Hangom süket fülekre és makacs lelkekre fog találni. Hangomat, Szavamat és Hívásomat dühösen el fogják utasítani, és fröcsögni fognak ellene, üldözvén Engem még utoljára a Földön. Ez az utolsó hívás, hogy Isten gyermekeit Keblemre vonjam még a Második Eljövetelem előtt, és mégis sokan, akik össze vannak zavarodva a démonok által terjesztett hazugságok által, el fognak fordulni, és el fogják utasítani Irgalmamat.

Újfent el fognak utasítani azok, akik Isten Házában tartózkodnak, a papok és mindazok, akik nem fogadják el az Igazságot. A Nevem elleni végső sértés hamarosan látható lesz mindannyiatok által. Ti, akik eltakarjátok a szemeteket, és bekötött szemmel jártok, végül meg fogjátok látni az Igazságot, ahogyan az most nektek adatik.

Én nem idézhetek elő szakadást Egyházamban, mert azzal saját Magamat tagadnám meg. Testem maga az Egyház, és Az nem halhat meg soha, ugyanakkor Egyházam-béliek lesznek azok, akik el fognak utasítani Engem. Ahogyan első alkalommal elutasítottak Engem, ugyanúgy megpróbálnak majd ezúttal elpusztítani Engem, mielőtt még Eljövök, hogy elhozzam az emberiségnek megígért végső üdvösséget.

Az ember gyarló. Az ember tudatlan, és nem méltó Irgalmamra. Az ember makacs. Az embernek megadatott az Igazság a földön töltött Időm alatt, de továbbra sem érti Ígéretemet. Második Alkalommal való újbóli Eljövetelemet utolsó Prófétám elutasítása fogja kiváltani. A próféta, aki azért küldetett, hogy lelkeket felkészítése érdekében Isten végső Szavát közvetítse felétek, kegyetlenül fog szenvedni. Én, Jézus Krisztus vagyok az, akit ti rágalmaztok, amikor kigúnyoljátok az Isten prófétájának adott Szent Szavamat (Üzenetemet). Az Isten Szava (Üzenete) – mely azért adatik nektek, hogy felkészítsen benneteket az Antikrisztus elleni harcra – az, amit ti elutasítotok. Ezáltal lelkeket tesztek tönkre. Megakadályozzátok ezeket a lelkeket abban, hogy bebocsátást nyerjenek Paradicsomomba.

Azok, akik gonosz dolgokat mondanak Üzeneteimről, nem igazolhatják haragjukat, dühüket, sem logikájukat, mert azok hemzsegnek a tévedésektől, melyek a gőg bűnéből fakadnak. Hamarosan nehéz lesz megkülönböztetni az Igazságot az új világszervezet hazugságaitól, mely be fogja mutatni a pogány új világvallást. 

Ha nem hallgattok most Rám, akkor erőszakkal rá fognak kényszeríteni benneteket arra, hogy fogadjátok el ezt a gonosz alternatívát. Ez csillogó arany külsőbe lesz öltöztetve. Ez mindenki által csodált lesz, le fogja nyűgözni még a legbuzgóbbakat is közületek, és el fogja ferdíteni az Irántam való hűségeteket. Ez az a vallás, amely meg fogja téríteni az ateistákat, elhitetvén velük egy nagy hazugságot. Nem lesz békességük azoknak, akik ezt a pogány utálatosságot követik. Félelem és egymás iránti gyűlölet fog mutatkozni, melynek során testvér-testvér ellen harcol, és az emberiség két részre oszlik majd. Az egyik fele el fogja fogadni az elferdített igazságot eme új világvallás által, mely több egyház és hitfelekezet felett fog uralkodni, valamint a Katolikus Egyház nagy része felett. A másik fele azokból fog állni, akik őszintén szeretnek Engem, és akik hűek maradnak majd az Igazságoz.

Ha nem fogadjátok el az Igazságot – a Szent Bibliába foglalt Igazságot -, akkor hazugságban fogtok élni. Nem lesz szeretet Irántam a lelketekben, ha elfogadjátok azokat a hazugságokat, melyekkel etetnek majd benneteket.

És habár Szavam eretnekségnek tűnhet ma, ahogy Földön töltött Időm során is, sokan közületek habzsolni fogjátok ezeket az Üzeneteket, amikor majd éhezitek az Igazságot, amikor az Antikrisztus fogja irányítani nemzeteiteket. Hason fogtok csúszni, és Utánam fogtok kiáltani. Ti, akik káromoltok Ellenem, ki akarjátok majd vágni nyelveteket, amikor majd ráeszméltek arra, hogyan bántottatok Engem szavaitokkal. Én türelmesen várom ezt a napot, de ha Elém álltok, megakadályozván Engem abban, hogy elérjem a lelkeket, akkor Én le fogok sújtani rátok. Ha továbbra is káromoltok Ellenem, azáltal, hogy Üzeneteimet az ördög művének állítjátok be, akkor sohasem nyertek bocsánatot. Mert ez a legnagyobb bűn Isten ellen.

Ne feledjétek, Én azért jövök Isten gyermekeihez eme végső alkalommal, hogy beteljesítsem Atyám Szövetségét. Most már be tud teljesedni az Ő Akarata, amint a Mennyben, úgy a Földön is. Egyikőtök sem akadályozhatja meg azt, hogy ez végbemenjen. Még ha néhányan gyűlöltök is Engem, egyikőtök sem tudja megakadályozni Második Eljövetelemet. Azok, akik indulatosan lekiabálják Szavamat, és azt állítják, hogy Az a sátántól ered, a fenevaddal fognak lakni az örökkévalóságig.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Keresztény katonáim fogják alkotni a legnagyobb Hadsereget az Antikrisztus ellen

31 máj

2013. május 23. csütörtök, 22.30

Szeretett leányom, szeretett Követőim, az egész világon, hamarosan érezni fogják Jelenlétemet, mert általuk még soha nem tapasztalt módon Mutatkozom majd meg Szívükben. Én így fogom felkészíteni a Keresztényeket, hogy harcoljanak az Én Nevemben azért, hogy megmentsék mindenki lelkét.

Keresztény katonáim fogják alkotni a legnagyobb Hadsereget az Antikrisztus ellen. Azokra gondolok, akik ismernek Engem, és hűségesek maradnak – a legszentebb Bibliába foglalt – Szent Tanomhoz. Továbbá azokra gondolok, akik gyakorolják a hitüket; azokra, akik hisznek Bennem, de nem jönnek el Hozzám, és mindazokra, akik hűségesek maradnak az Igazsághoz. Össze fogtok gyűlni a világ minden szegletében, és bár különböző nyelveket beszélvén fogtok csatlakozni Maradék Hadseregemhez, egyként fogtok egyesülni Bennem.

Azok, akik követik ezeket az Üzeneteket, ők fogják alkotni a magot, és ebből fognak kihajtani Maradék Hadseregem sarjai, majd ágai, szerte az egész világon. Nem lesz egy ország sem, melyet ne érintene meg Szentlelkem az Igazság Könyve által.

Az Igazság Könyve egyesíteni fog benneteket, amikor hitetek próbára lesz téve. Amikor az Irántam való hűség megváltozik, és amikor Engem kidobnak templomaitokból, megtipornak, majd elrejtenek szemetek elől – akkor fel fogtok kelni, és életben fogjátok tartani Szavamat. A Szentlélek Lángja vezetni fog benneteket az út minden lépésénél.  Erőt és bátorságot fogtok érezni, ami meg fogja lepni még a legszelídebbeket is köztetek. A gyengék erősekké válnak majd. A félénkek bátrakká, és az elnyomottak az Igazság harcosaiként fognak menetelni előre. És miközben Maradék Hadseregem gyarapszik, és több milliónyira duzzad majd, sok akadályt állítanak eléjük.

Sértések, eretnekséggel való vádak, hazugságok, indulat és gyűlölet lesz az osztályrészük. Zűrzavar lesz tapasztalható mindenütt az ócsárlók körében, akiknek az érvelése tele lesz pontatlansággal, ellentmondással és érthetetlen érvekkel. A sátán befolyása mindig összevisszaságot, zűrzavart, illogikus és ravasz érveket idéz elő, és mindig az Isten gyermekei elleni gyűlölet lengi majd körül. Akik Isten Világosságával és az Igazság Világosságával vannak megáldva, azok rettenetes és gyűlölettel teli támadásokat fognak magukra vonni. Mert ahol Én Jelen Vagyok, biztosak lehettek abban, hogy ott komoly üldöztetésben lesz részük azoknak, akik Szent Szavamat hirdetik. Minél súlyosabb az üldöztetés bármely Isten általi Küldetés ellen, biztosak lehettek abban, hogy dühöng a sátán.

Amikor szenvedtek, ahogy fogtok is, az irántatok tanúsított gyűlölet miatt, amiért felveszitek Keresztemet, hogy kövessetek Engem, a fenevad annál jobban fog nyugtalankodni, és annál elszántabban fog munkálkodni – a gőg bűnével szennyezett lelkeken keresztül – azon, hogy elpusztítson benneteket. Nem szabad foglalkoznotok ezekkel a támadásokkal. Nyugodjatok meg, mert, ahogy fokozódnak ezek a gyűlölettől izzó támadások ellenetek, biztosan tudni fogjátok, hogy valódi egységben vagytok Velem, a ti Jézusotokkal.

Menjetek szeretettel és békével, valamint legyetek tudatában annak, hogy Én lakozom a szívetekben.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Amikor elérkezik az idő arra, hogy a fenevad felfedje az Antikrisztust, rendkívüli jelek lesznek láthatóak

28 máj

2013. május 21. kedd, 16.30

Szeretett leányom, amikor elérkezik az idő arra, hogy a fenevad felfedje az Antikrisztust, rendkívüli jelek lesznek láthatóak. Még soha nem hallott mennydörgés lesz tapasztalható a világ sok részén, de különösen azon a részén, ahol az Antikrisztus született.

Addigra Szentlelkem – mely kiáradt Követőim körében, valamennyi Keresztény Egyházamban – biztosítani fogja azt, hogy Követőim készen álljanak. Ők fogják alkotni – eme Küldetésből származó Tanítványaimmal együtt – a Maradék Hadsereget.  Hatalmas erejük lesz, és nem esik majd bántódása azoknak, akik birtokolják az Élő Isten Pecsétjét. Erejük azon Imákból fakad majd, melyek Édesanyám által, illetve melyek az Imahadjáratban adattak nekik.

Az Antikrisztus óvatosan megkezdi majd uralkodását. Senki sem fogja gyanítani szándékát, mert egyfajta béke ereszkedik majd a Földre. Ez az időszak nagyon fontos lesz számotokra, Maradék Hadseregem, hogy Imacsoportokat alkossatok. Én ünnepélyesen megígérem, hogy ezek az Imák mérsékelni fognak sok szörnyű tettet, amit ő, az Antikrisztus fog okozni a nemzeteknek az egész világon.

Én haladékot fogok adni azoknak a nemzeteknek, ahol Imacsoportokat hoztak létre. Az Irántam, a ti szeretett Jézusotok iránti odaadásotoknak köszönhetően Én lelkeket fogok menteni, és még több Ajándékot fogok kiárasztani az emberiségre, annak érdekében, hogy Megvédelmezzem Isten gyermekeit a fenevad által tervezett szenvedéstől.

Bízzatok Bennem. Legyetek nyugodtak, tudván, hogy vezetés és védelem alatt álltok.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Elsőként a Keresztény Egyházakhoz tartozók fognak Hozzám jönni. Majd idővel a Zsidók is megtérnek, és végül elfogadnak Engem

28 máj

2013. május 20. hétfő, 22.52

Szeretett leányom, ahogy terjed ez a Küldetés, Szavam sok nyelven lesz hallható. Üzeneteim, melyeket ma adtam neked, lángra lobbantják az Újszövetségben lévő Szent Szavamat. Ugyanakkor Üzeneteim emlékeztetik a világot Isten Igéjére, melyet a Legszentebb Biblia tartalmaz.

Én nem írom újra az Igét, pusztán emlékeztetlek benneteket arra, mit is jelent az ma. Emellett a világhoz is szólok, hogy felkészítsem őket Második Eljövetelemre, mert Én nem akarom, hogy elvesszenek. Nagy szeretettel és örömmel Figyelem, ahogy hithű Követőim a Magam valójában fogadnak el Engem. Boldogok azok, akik azonnal felismerték, hogy Én, Jézus Krisztus vagyok az, Aki hozzájuk szólok ezen Üzeneteken keresztül.  Ők azok, akik sohasem kételkedtek. Ők érezték Jelenlétemet. Szavam tőrként járta át szívüket. Lelkem megérintette lelküket. Ők érezték ezt. Felismertek Engem, és mennyire szenvednek emiatt.

Drága Gyermekeim, nektek tudnotok kell, hogy amikor válaszoltatok Hívásomra, Én egy rendkívüli Ajándékot adtam nektek, egy áldást, mely megsegít majd benneteket, hogy kibírjátok ezt az Örök Élethez vezető Utat. Szükségetek lesz ezekre az Ajándékokra, mivel ti fogjátok alkotni Maradék Hadseregem gerincét, és ti fogjátok vezetni a többieket, akik végül követni fognak benneteket.

Az emberek, minden nemzetből, benneteket fognak követni, amikor nem lesz hová fordulniuk, és ti fogjátok megosztani velük Tanításaimat.  Mindazoknak, akik hűségesek Hozzám, Jézus Krisztushoz, újabb Ajándékok adatnak majd, segítvén ezzel őket egyesülni az egész világon, egységben Velem. Elsőként a Keresztény Egyházakhoz tartozók fognak Hozzám jönni. Majd idővel a Zsidók is megtérnek, és végül elfogadnak Engem. Az összes többi vallás is rá fog ébredni Tanításaim Igazságára, és ők is követni fognak Engem. De nem mindenki fogadja el az Igazságot, még ha azt a szemük láttára is tárják fel.

Aztán ott vannak a hitetlenek, sokan közülük jó emberek. Az emberi értelmet használják eszközül, hogy felsorakoztassák azokat az érveket, hogy miért is nem Létezik Isten. Ennek ellenére ők fognak elsőként Hozzám futni, sok langyos lelkületű Keresztény társukkal egyetemben. Szívük nyitva áll majd, és mivel ők csak azt fogják látni, amit bizonyságként Hozok, tudni fogják, hogy Én Hívom őket. Nem fognak ellenállni Nekem, szemben azokkal a makacs lelkekkel, akik azt hiszik, hogy többet tudnak, mint Én, az Általam tett ígéretről, miszerint visszatérek bemutatni a Végső Szövetséget.

Minden feladat, amit nektek Adok, azt fogja eredményezni, hogy egyre több nemzet veszi fel Keresztemet, hogy megteremtse az egyetlen Hozzám vezető utat. Soha ne vonakodjatok Velem jönni, amikor Hívlak benneteket, mert ha válaszoltok Nekem, azzal megsemmisítitek a gonosz hatalmát. Lehet, hogy a gonosz fájdalmat okoz nektek, de amikor engeditek, hogy Én vezethesselek benneteket, akkor legyőzhettek minden utatokban álló akadályt.

Szeretlek benneteket, és Védelmezlek titeket, ahogy Imacsoportjaimat is Védelmezem szerte az egész világon.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

És akkor, amikor Én már feledésbe merültem, Egyházam – Hozzám hasonlóan – fel fog támadni halottaiból

27 máj

2013. május 19. vasárnap, 20.08

Szeretett leányom, Új Paradicsomomban a halál nem vesz többé erőt Isten azon gyermekein, akik szeretik Őt.

Ezek az Üzenetek sajnos szükségtelen félelmet keltenek azokban, akik azt hiszik, hogy amikor ez a Világ mellőzve lesz az Új Ég és az Új Föld érdekében, akkor rájuk halál vár. Ez nem igaz. Azoknak, akik Kegyeimet élvezik, és akik elfogadják Irgalmas Kezem, megadatik majd az élet Ajándéka. Még az ateisták is, a hitetlenek is, a nem Keresztények is, és minden más hitű is meg fognak térni Hozzám, és el fogják fogadni Ajándékomat a Nagyfigyelmeztetés megtörténte után. Ekkor Én le fogom győzni a fenevadat, mert Én Örök Életet adok majd a világban élő több milliárd léleknek.

A bűn, melyet a fenevad ismertetett meg Ádámmal és Évával, megszűnik majd létezni. Irgalmam le fogja győzni a bűnt. És ahogy a bűn elpusztítja a testet, úgy fog Világosságom Örök Életet szerezni az emberiségnek. Halál, betegség, öregség nem fog létezni többé Új Paradicsomomban. Választott Gyermekeimnek – több milliárdjuknak – tökéletes testük és lelkük lesz, egységben Atyám Isteni Akaratával.

Ő, az Én Atyám, Örök Életet adott Ádámnak és Évának, de ők visszautasították azt. Ezáltal megtagadódott tőlük és minden leszármazottjuktól a Paradicsom Ajándéka és az Örök Élet. Most ez végre változni fog. Életemnek, Halálomnak és Feltámadásomnak most újra végbe kell mennie Szövetségem eme utolsó fejezetében. Egyházamat üldözik, ahogy anno Engem is üldöztek, és most egy kegyetlen verést, egy fájdalmas támadást, és egy látszólag megsemmisítő vereséget fog elszenvedni. És amikor már Egyházamat keresztre feszítették és elvetették, úgy fog tűnni, mintha porig égett volna, és feledésbe merült volna.

A pogányság el fog hatalmasodni. De mivel azt a gonosz fogja befolyásolni és irányítani, az igyekszik majd nem megmutatni valódi színeit. Úgy fogják azt ismertetni a világgal, mint a társadalmi igazságosság egy új formája – a humanizmus egy új formája, melynek során az ember minden igénye kielégítésre kerül. Ezen igények között lesz majd a bűnhöz való jog is, de ezek a bűnök – dacolva Istennel – az ember erkölcsi jogaiként lesznek feltüntetve.

Mennyire undort keltő lesz Számomra, Jézus Krisztus számára, ez a gonosz egy-világvallás. Nemcsak, hogy hátat fognak fordítani Nekem, hanem a leggroteszkebb módon, még sátáni jelképeket is ki fognak tenni ott, ahol Keresztemet megjelenítik. Ostyámat félrevetik. Egy másfajta áldozatot fognak bemutatni a templomok oltárain. Ők a fenevadat fogják nyíltan imádni, amiért viszont a fenevad nagy hatalmat ad majd nekik. Ezért sokan azt fogják hinni, hogy azok, akik eme utálatosság felett kormányoznak, természetfeletti hatalommal rendelkeznek majd. És miközben úgy tűnhet, hogy ők egy jó és igazságos egyházat követnek, az csak sötétséget fog teremni.

Ünnepségeket és obszcén viselkedést lehet majd látni ezekben a templomokban, melyeket az Én tiszteletemre, Jézus Krisztus tiszteletére építettek, ugyanakkor Én nem leszek Jelen. És akkor, amikor Én már feledésbe merültem, Egyházam – Hozzám hasonlóan – fel fog támadni halottaiból. Egyházam újjáéled a nyilvános helyeken. Akkor Én össze fogom gyűjteni mindazon Gyermekemet, akik hűségesek maradtak Szavamhoz, és azokat, akiknek szeme nyitva maradt az Igazságra. Akkor mi azokkal együtt, akik várták a Nagy Napot, de meghaltak, felemelkedünk majd az Új Paradicsomba.

Azok, akik visszautasítanak Engem, azok után, hogy Én mindent megtettem, hogy megmentsem lelküket, száműzve lesznek. Akkor majd kezdetét veszi Uralkodásom, és létrejön a Királyság, melyet Atyám ígért Nekem.

Sose féljetek a jövőtől, mert csak az Én Új Királyságom elégíti majd meg szegény, szomorú szíveteket. Egyedül az Én Új Királyságom fog Örök Életet adni nektek.

Imádkozzatok mindannyiatokért, hogy méltóvá váljatok arra, hogy ebben a Hatalmas Ajándékban részesülhessetek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy