RSS
 

Archive for the ‘2013 júliusi üzenetek’ Category

Meg fogják győzni Követőimet, hogy alakítsák át Egyházam Törvényeit, egy népszavazás által

11 aug

2013. július 31. szerda, 18.56

Hőn szeretett leányom, mindig jusson eszedbe, hogy hogyan munkálkodik a gonosz. Ő nagyon vigyázz arra, hogy nehogy felfedje magát. Ezért, az összezavarás érdekében, vegyíti az igazságokat a hazugságokkal. Ez az ő kedvenc módszere a lelkek megtévesztésére. Ő sosem mondaná el az igazságot, engedvén másoknak, hogy meglássák, milyen is ő valójában, de mivel gőgös, önteltsége és Irántam való gyűlölete mindig átszüremlik. Azok, akiknek nyitva van a szeme, azonnal fel fogják ismerni a sértéseket, melyeket Arcomba vágnak Oltáraim előtt.

Jól véssétek az eszetekbe, a sátán gőgös, öntelt, kérkedő, és nagyon-nagyon ravasz. Amikor jelen van a lelkekben, akkor magabiztos, mely a gőgből és az önteltségből fakad, valamint abból a hiszemből, hogy ő Isten fölött áll. Ő mindig fog adni jeleket, melyek sértik Istent, de csak azok fogják észrevenni ezeket, akik tudják, hogy mit keressenek. Azok, akik a sátánt tisztelik, és akik idejük nagy részét olyan csoportosulásokban töltik, melyek szertartásokat szerveznek, hogy neki hódoljanak, nagyon örülnek majd, hogy látják ezeket a jeleket. Mindazok, akik eladták a lelküket a sátánnak, ezeken a jeleken keresztül fognak kommunikálni, mintegy – Ellenem, Jézus Krisztus ellen irányuló – arrogáns és dacos megnyilvánulásként.

Azok, akik megtévesztenek benneteket az Én Nevemben, meg fogják győzni Követőimet, hogy alakítsák át Egyházam Törvényeit, egy népszavazás által. Arra fognak kérni mindenkit, hogy hagyják jóvá az új gyakorlatokat, melyek két dolgot fognak eredményezni. Az első, hogy el fogják törölni Jelenlétemet a Szent Eucharisztiában. A második, hogy szemet fognak hunyni a bűn felett, arra bíztatván az embereket, hogy mutassanak együttérzést azok emberi jogai iránt, akik nem hisznek Jézus Krisztusban.

Ezt a népszavazást meg fogják hamisítani, és a hazugságokat az Igazságként fogják tálalni. Amikor bevezetik az új egy-világvallást, földi Egyházam – az Igaz Egyház – rejtekbe fog vonulni, azért, hogy hódolhasson Nekem.

Én vagyok a fenevad célpontja. Én vagyok az, Akit ő bántani akar. Ő tudja, hogy nem tud elpusztítani Engem, ezért ő inkább megpróbálja elpusztítani az emberiséget, akit minden egyes másodpercben megátkoz. Szolgái nem fognak megállni annál, hogy a világ Tabernákulumaiban való Jelenlétemet sértegetik csupán. Nem lesznek elégedettek, ha csak a Szentségeket semmisítik meg, hogy így káromolhassanak Ellenem. Ők csak akkor lesznek elégedettek, ha lelkeket lopnak, azáltal, hogy megvalósítják a legnagyobb istenkáromlást. Ez az lesz, amikor újraalkotják Első Eljövetelemet, azt a benyomást keltvén, hogy Keresztelő János lett elküldve. Az ember, aki majd azt mondja, hogy ő az Úr prófétája, hazudni fog, és nagy csodálkozást fog kiváltani, amikor azt állítja, hogy Én, Jézus Krisztus vagyok az Antikrisztus.

Az Antikrisztus, a sátán hatalma által, azt fogja állítani magáról, hogy ő Én, Jézus Krisztus vagyok. Jaj azoknak a lelkeknek, akik tár karokkal fogadják őt, mert tehetetlenek lesznek vele szemben. Ha hagyjátok, hogy ezek ketten, a hazugságok légüres terébe szippantsanak benneteket, akkor annyira el fogtok távolodni Tőlem, hogy csak Atyám Közbeavatkozásával kerülhettek vissza Nagy Irgalmamba.

Ha bárki is jön a jövőben, aki azt állítja, hogy ő Én, Jézus Krisztus vagyok, akkor tudjátok, hogy ő egy hazug. Második alkalommal Én nem fogok testben eljönni. A sátán képtelen kimondani ezeket a szavakat:

„Jézus Krisztus, Aki testben jött el.”

Amit ő – a fenevad, azaz az Antikrisztus szája által – mondani fog az a következő lesz:

„Én vagyok Jézus Krisztus, Én most testben jöttem el, hogy elhozzam nektek az üdvösséget.”

Amikor ez megtörténik, Isteni Beavatkozásom gyors lesz, de addigra már a hamis próféta és az Antikrisztus sok lelket el fog lopni.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindazokért, akik az Enyéim, hogy az Enyéim is maradjanak.

Imádkozzatok, hogy nektek, mindannyiatoknak legyen erőtök és bátorságotok most Keresztemet hordozni, Testem – Misztikus Testem – azaz földi Egyházam legnagyobb üldöztetése idején.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Ahogy Isten Szent Szava egyesíteni tudja a lelkeket, ugyanúgy nagy megosztottságot is tud okozni

10 aug

2013. július 31. szerda, 18.31

Gyermekem, amikor szereted Fiamat, Jézus Krisztust, az közelebb fogja hozni egymáshoz mindazokat, akik őszintén szeretik Őt. Amikor azok, akik szeretik Fiamat, nehéznek találják, hogy másokat szeressenek, nekik hívniuk kell Engem, az Üdvösség Anyját, hogy megnyissam a szívüket.

Fiam Szeretete olyan erőteljes, hogy a Szentlélek Erejével nagyon gyorsan szét tud áradni a világ egyik szegletéből annak minden részébe. Amikor Fiam Szent Szava, eme Küldetés révén, eljut Isten minden gyermekéhez, akkor az belehasít az alázatos lelkek szívébe, akik felismerik a Megváltót, hogy Ő szól. A Szeretet – mely Szavából árad, mely az emberiség történelmének ezen idejében adatik nektek – lelkek millióit fogja egyesíteni, azonnal, mintha egész életetekben ismertétek volna egymást. Olyan erőteljes ez a Szeretet, hogy a nyelvek erejével rohamosan tud terjedni, nemzetről nemzetre, valamennyi nyelven. Ebből tudhatjátok, hogy ezek a Szavak, ezen Üzeneteken keresztül, Fiamtól jönnek.

Ahogy Isten Szent Szava egyesíteni tudja a lelkeket, ugyanúgy nagy megosztottságot is tud okozni. Tetőfokára hágott a gyűlölet, mely annak a folyománya, hogy Isten Szava elemészti a lelkeket. Amikor ezek az Üzenetek ilyen gyűlöletet és ilyen gonosz tetteteket vonnak maguk után, azok részéről, akik Fiam igaz tanítványainak mondják magukat, akkor tudjátok, hogy a gonosz az, aki ezt okozza. Szegény lelkeim, szegény összezavarodott gyermekeim, sosem szabad hátat fordítanotok, ha bizonytalanok vagytok Fiam Szavait illetően. Legyetek nyitottak, és maradjatok hűek ahhoz, amit Ő tanított nektek. Ne ítéljetek meg senkit az Ő Nevében. Szeressétek egymást. Nem számít, ha nem hiszitek el, hogy Isten elküldte az Ő végső prófétáját. Azonban ne feledkezzetek meg, kérlek, kötelezettségetekről – azáltal, hogy teljesítitek Fiam iránti kötelességeteket, és hogy szigorúan ragaszkodtok Tanításaihoz.

Sosem szabad elfogadnotok azt, hogy Ő megáldana bármiféle új tant is, amit nem Ő adott a világnak akkor, amikor a Földön járt. Ő sosem hunyna szemet semmi olyan felett, amely helyettesíti az Ő Kereszthalálát a világ oltárain.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Sose fogadjatok el egy olyan keresztet, mely nem hasonlít arra a Keresztre, amelyen megfeszítettek Engem

08 aug

2013. július 30. kedd, 20.06

Hőn szeretett leányom, mily édes azoknak a hangja, akik szeretnek Engem, és akik megvigasztalnak Engem, ebben az időben, a nagy bánat idejében. Szeretett Követőim, ti, akik sosem fogtok elhagyni Engem, olyanok vagytok, mint a méz, ami édes a Számban, ami megnyugtatja Testemet, és felemeli Lelkemet.

Sokan fogják követni a hamisságokat, mivel félnek majd felállni, és makacsul védelmezni Isten Szavát. Eleinte össze lesznek zavarodva az új gyakorlatoktól, az új szimbólumoktól, az új öltözékektől, az új formájú oltároktól, és az új keresztektől. Aztán elfogadják majd mindezeket az új dolgokat, mint az idők jeleit. Az Isten tiszteletének ezt az új, modern, úgynevezett egységes megközelítését, lelkesen fogják magukévá tenni ezek a szegény lelkek.  De az Enyéim mindenkoron hűek maradnak majd Szavamhoz. Ők alkotják földi Egyházam gerincét, és sosem fognak megtörni.

Óhajom az, hogy ti, hűséges Keresztényeim, gyűljetek egybe minden felekezetből, hogy harcoljatok a démonok ellen, akik ki lettek eresztve a pokolból, és akik köztetek járnak. Sose szabadkozzatok azért, mert szerettek Engem. Sose fogadjatok el egy olyan keresztet, mely nem hasonlít arra a Keresztre, amelyen megfeszítettek Engem. Ha Én nem vagyok megtalálható, vagy nem kerülök említésre, akkor tudni fogjátok, hogy fertőzés söpör végig ezeken az Egyházakon, melyet ellenségeim irányítanak a háttérből. Ha elfogadjátok sátáni szertartásaikat és jelképeiket, akkor kiszolgáltatjátok magatokat a gonosznak.

Maradjatok hűek Hozzám. Napi imáitok legyenek egyszerűek. Otthonaitokban legyen Szenteltvíz, valamint Keresztem. Védelmezzétek egymást. Maradjatok engedelmesek azon felszentelt Szolgáimhoz, akik ádázul hűségesek maradnak Hozzám, és nem hajlandóak elárulni Engem. Időtök többi részét pedig töltsétek imádkozással az ateisták lelkéért, azokért, akik pogány istenekben hisznek, és azokért, akik vakon fogják követni Egyházam ellenségeit a vadonba.

Maradjatok szoros egységben Velem, és mindennap kérjétek Tőlem az erőt. Ezen eljövendő keserű megpróbáltatások alatt, Én végig mellettetek leszek, és soha nem fogom elhagyni azokat, akik keresnek Engem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Meg kell őriznetek a hagyományos Kereszteket, mert ezek hamarosan el fognak tűnni

08 aug

2013. július 29. hétfő, 19.05

Gyermekeim, mindig gondoljatok arra, hogy én – Isten Hatalma és Fiam Kegyelme által – el fogom taposni a fenevadat, és amikor már minden reménytelennek tűnik, akkor hirtelen vége szakad a gonosz uralkodásának.

Védelmi Fátylam beborítja mindazokat, akik segítségemet kérik ezekben a nehéz időkben. Ne feledjétek, hogy ahogy elveszítettem Fiamat, amikor Ő tizenkét éves volt, úgy meg is találtam Őt a Templomban. Imádkozzatok gyermekeim, és menjetek el templomaitokba, most, hogy felajánljátok azokat az áldozatokat, melyek eme, a lelkekért vívott rettenetes szellemi csata alatti állhatatosság kéréséhez kellenek.

Fiam nagyon sokat szenvedett Kereszthalála során, de ez csak az egyik teher volt. A legnagyobb szenvedés, amit ma Ő átél, azok miatt van, akik már elvesztek a Számára. És most, amikor a gonosz szellem igyekszik elragadni Tőle mindazokat, akik szeretik Őt, Fájdalma tőrként nyilall Belé, kettéhasítva Őt.

Az áldozati lelkek most fogják elszenvedni a legnagyobb gyötrelmet, ahogy fokozódik az üldözés Isten gyermekei ellen. Fiam Keresztje által lettetek megváltva. Az Ő Keresztjével fogtok harcolni a gonosz ellen, és az Ő Keresztje – amennyiben az meg van áldatva – fog megvédelmezni benneteket. De ha ez a Kereszt megváltozik, vagy másként néz ki, az megcsúfolása Fiam – bűnösöket megváltó – halálának. Meg kell őriznetek a hagyományos Kereszteket, mert ezek hamarosan el fognak tűnni.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A fenevad bélyege halált fog magával hozni – a lélek halálát és egy szörnyűséges betegség általi halált

08 aug

2013. július 29. hétfő, 11.23

Hőn szeretett leányom, Nevem ritkán kerül említésre ugyanazzal a lendülettel, mint amikor azok, akik azt állítják, hogy Engem képviselnek, káromlásokat harsognak Isten ellen. Ők nemcsak, hogy elvetik majd Kereszthalálomat, és beszélni sem fognak róla, hanem még a démonok képét is arra fogják használni, hogy azzal helyettesítsék Testemet a Kereszten. Ha nem Én vagyok az, akit ők megöltek a Kereszten, akkor ki az? Kik ezek, akik Szavamat hirdetik a világnak, de istenkáromlásokat hangoztatnak, melyek csak úgy ömlenek a szájukból?

Őrizkedjetek a csodáktól, melyekről a fehér ruhás emberek azt fogják állítani, hogy ők hajtották végre, mintha ők Testemből valók lennének, és Lelkemmel lennének megáldva. Amikor rendkívüli, és látszólag természetfeletti események történésének vagytok tanúi, tudjátok, hogy ezek egyáltalán nem azok.

Azt fogják mondani nektek, hogy csodák mentek végbe a hamis próféta keze által. Majd azt várják tőletek, hogy tanúsítsatok nagy tiszteletet iránta, és eleinte azt fogják nektek mondani, hogy ő egy élő szent. Imádat, szeretet és csodálat fogja övezni, és mindenki azt fogja mondani róla, hogy ő Isten kegyeltje. Idővel ők azt fogják hinni, hogy ezek a csodák azért történnek, hogy beharangozzák Második Eljövetelemet.

És ekkor fog feltűnni a fenevad. És ő tisztelni fogja az előbbit (a hamis prófétát). És a világ rettenetes zűrzavarba kerül. Csapdába esik. Ugyanakkor a hamis próféta fogja irányítani az összes vallást a világban, és azokra fog vadászni, akik tudatában vannak az Igazságnak. Azok, akik valóban ismerik az Igazságot, nem fognak elutasítani Engem, mert övék az Isten Országa. Az Antikrisztus nagy tiszteletet fog tanúsítani a hamis próféta iránt. De mivel neki politikai szerepe lesz, szövetségük egyesíteni fog sokakat, akik ujjongva üdvözlik majd ezt a szövetséget.

Ezek az események hamarosan kezdenek majd értelmet nyerni. Nagyon meggyőzőek lesznek azok, akik nem az Istenhitbe, hanem egy hamis hitbe próbálnak magukkal rántani benneteket. Ők sosem fogják felfedni valódi szándékukat, egészen addig, amíg azt hiszik, hogy meg fogják nyerni ezt a csatát. De aztán sokakat el fognak pusztítani, akik nem hajlandóak felvenni a fenevad bélyegét. Azt fogják mondani, hogy ez az igaz világbéke, a szeretet és az egység jelképe lesz, de romlott belsejében a fenevad jele, a 666-os szám lesz elrejtve.

Ahogy a szent érmék Mennyei védelmet nyújtanak az Istentől származó Erő által, a fenevad bélyege viszont halált fog magával hozni – a lélek halálát és egy szörnyűséges betegség általi halált. Azoknak, akik ezt megtagadják, rejtekbe kell vonulniuk, és fel kell készülniük. Tudom, hogy ez ijesztő, de igaz. Imáitok segítségével Én be fogok avatkozni, és véget fogok vetni az üldöztetésnek.

Szeretett követőim, ti, akik birtokában vagytok az Igazságnak, folyamatos felkészítés alatt vagytok, hogy segítsetek azoknak, akik nem tudják megemészteni ezt az információt. Mire ez bekövetkezik, Maradék Hadseregem olyan erő lesz, amivel már számolni kell. Erejük abban rejlik majd, hogy képesek megmenti azokat, akik szenvednek ettől – az Isten gyermekein vett bosszúnak – az ördögi cselekményététől.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A többi ártatlan, akik vakon követik a fenevadat és a hamis prófétát, kegyetlenül gúzsba lesznek kötve

07 aug

2013. július 28. vasárnap, 21.40

Hőn szeretett leányom, soha ne kételkedj Szavamban. Ha őszintén bízol Bennem, akkor azt kell tenned, amit Én óhajtok a részedről, annak érdekében, hogy Megvilágosíthassam a világot ebben az időben, és hogy Felkészítsem az Új Kezdetre.

Ami most Egyházammal történik, annak nagy része meg lett jövendölve, de el kell fogadnotok azt, hogy Atyám egyetlen egy okból kifolyólag engedi meg eme utálatosságokat. Ez pedig nem mást, mint az, hogy a sátán uralma végérvényesen befejeződik. A sátán a maga nevében egy fenevadat nevelt, és ez az Antikrisztus, aki maga a sátán szelleme. Neki és követőinek csak nagyon kevés idő áll rendelkezésére a lelkekért vívott nagy csatában.

A sátán bosszúja az, hogy a lehető legtöbb lelket ellopja, még mielőtt láncra verik, és a mélységbe vetik. Csatlósai közül azok, akik a kígyót bálványozzák, csak azon hatalom végett követik az ő utasításait, melyről azt mondta nekik, hogy az övék lesz, ha segítenek neki véghezvinni ördögi tervét. Hogy fognak szenvedni ezek a szegény lelkek az örökkévalóságig, és hogy fognak könyörögni Irgalmamért, amikor sorsuk szörnyű felismerése világossá válik számukra.

A többi ártatlan, akik vakon követik a fenevadat és a hamis prófétát, kegyetlenül gúzsba lesznek kötve, amelyből képtelenek lesznek szabadulni. Nekik borzasztóan nagy szükségük van a ti segítségetekre. Állhatatosan kell imádkoznotok lelkükért, hogy visszakerüljenek Hozzám. A külvilág eleinte sok mindent nem fog észrevenni, ami aggasztaná őket. A közel-keleti háborúkat, és az azt követő békét éljenzéssel fogják köszönteni.

A béke embere sok díjat fog kapni humanitárius munkássága elismeréseként. A hamis próféta látszólag egyesíti majd a világ egyházait, és minden alkalommal megjeleníti majd azokat a tulajdonságokat, melyeket egy szenttel társítotok.

Minden rendben lesz mindaddig, amíg ők ketten nem váltanak, és bosszúból le nem sújtanak mindazokra, akik ellenzik a világ irányítását célzó tervüket. Földi Egyházamat a fenevad fészkévé fogják alakítani, mígnem sötétség borul a Földre.

Mindenki nyugtalanságot fog érezni. Mindannyian érezni fogjátok a gonoszt, lévén, hogy a sátán irányít mindent az Antikrisztuson keresztül. De akkor, amikor a dolgok már reménytelennek fognak tűnni, Én leszállok majd, hogy Nagy Irgalmam által mindent beborítsak, bizonyítandó a világnak az Igazságot.

Oly hatalmas az Én Irgalmam, hogy még a legsötétebb lelkeket is meg fogom világosítani, és ők megkönnyebbült szívvel fognak Hozzám jönni. Ekkor a Szentlélek Ereje által minden kételyük elszáll a lelkükből. Nem sokkal ezt követően, amikor Isten gyermekei felismerik az Igazságot, felharsan az Utolsó Trombita, és megújul a Föld. Minden gonosz eltűnik. A Nap Nagy Fényességgel tölt majd el benneteket, és nagy szeretettel – mindannyiatok számára – átadásra kerül az Új Paradicsom, mint a legnagyobb Ajándék, amit valaha is el tudtatok képzelni.

Csak bíznotok kell az Igazságban, melyet azért Nyilatkoztatok ki, hogy el tudjátok kerülni azokat a csapdákat, melyeket azért állítanak, hogy ellopják a lelketeket. Ti, akik láttok, akik bíztok Bennem, akik hívtok Engem, ti segíteni fogtok Nekem megmenteni azoknak a lelkét, akik látnak ugyan, de nem hajlandók meglátni az Igazságot.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ha a humanizmus álarca mögé néztek, ott nem fogtok Isten nyomaira bukkanni

07 aug

2013. július 27. szombat, 19.22

Hőn szeretett leányom, Óhajom az, hogy minden szeretett Követőm állhatatosan imádkozzon, elhárítandó a lelkekre jelentő – az ateizmus terjedése okozta – veszedelmet. Az ateizmus nem mindig mutatkozik meg. Nagyon gyakran azok az emberek, akik bármilyen okból kifolyólag úgy döntöttek, hogy már nem hisznek Istenben, egy pótlékot gyártanak.

Az ember felépítése olyan, hogy okot kell találnia létezésének igazolására. A humanizmus rákfenéje az, hogy az embert magasztalja az ember szemében. A humanisták szerint mindaz, amire törekedni kell az az, hogy az ember szükségletei legyenek az elsők. Sok ember összekeveri a humanizmust a Kereszténységgel. Amikor valaki mindenáron – a szenvedést vagy a szegénységet elkerülendő – a világi javak fontosságát hirdeti az ember életében, könnyű azt feltételezni, hogy ez a felebaráti szeretet egyik formája.

Ha azt mondjátok, hogy véget akartok vetni a szegénységnek, a munkanélküliségnek, és más nyomorúságnak, sokan azt fogják hinni, hogy Isten Nevében beszéltek. Ha a humanizmus álarca mögé néztek, ott nem fogtok Isten nyomaira bukkanni, sőt még a Nevét sem halljátok említeni. Azok, akik humanistaként élik életüket, nem szeretik Istent. Ők csak saját magukat szeretik. Sőt azt is hiszik, hogy csak az emberiség jóléte számít, rendszerint a világi javak formájában, mint célravezető eszköz.

Ugyan jótékonyságnak tűnhet látszólag az emberek szükségleteivel törődni, de soha nem pótolhatjátok Istent azáltal, hogy az emberek szükségleteit előbbre helyezitek. Ha így tesztek, azzal sértitek Istent. A humanizmus – annak ellenére, hogy magán viseli az Isten iránti szeretet minden külső jelét – nem az, aminek látszik. A szeretet álarca mögött ott lapul az önzés. Az ember meghal, teste porrá lesz, lelke tovább fog élni, mégis a humanizmus azt akarja elhitetni veletek, hogy az ember halhatatlan.

Legyetek óvatosak, amikor magatokévá teszitek a humanizmust, mert ha igen, azzal elvágjátok magatokat Tőlem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Habár ezek félelmet fognak kelteni, semmiségek lesznek az eljövendő Nagy Büntetéshez képest

05 aug

2013. július 25. csütörtök, 20.40

Hőn szeretett leányom, Atyám Keze már beavatkozott a világban, az emberi bűnért való büntetés gyanánt. Elburjánzott a bűn a világban, mivel az ember már nem tesz különbséget jó és rossz között. Nem menekülhettek el Atyám Haragjának Indulata elől, amikor is országaitok – törvényeik által – ujjongva üdvözlik a gonosz bűnt.

Ezek a büntetések hamarosan világszerte tapasztalhatóak lesznek. Habár ezek félelmet fognak kelteni, semmiségek lesznek az eljövendő Nagy Büntetéshez képest. Az ember makacs. Visszautasítja az Isten által felajánlott segítséget. Az emberiség úgy döntött, hogy elutasítja Istent, és ti, mind, a köztetek lévő pogányok miatt szenvedtek.

Mennyei Hívásom célja elsődlegesen az, hogy megmentsen minden lelket, ugyanakkor az is, hogy segítsen enyhíteni az emberiséget érő büntetéseket. Mily hatalmas az Én Irgalmam. Mily nagy az Én Türelmem, de azok, akik elutasítják Tanításaimat, és akik elzárják magukat Atyámtól, az ő Teremtőjüktől, hamarosan tudatában lesznek a következményeknek.

Én minden valláshoz szólok, és könyörögve kérlek benneteket, imádkozzatok a kegyelemért, akár elfogadjátok ezeket az Üzeneteket, akár nem. Az imák nélkülözhetetlenek a katasztrófák enyhítésében, melyek már kezdetüket vették. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok életetekért, és lelketek üdvösségéért.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Mintha csoda történne, úgy fog tűnni, mintha a hamis próféta feltámadna a halálból

05 aug

2013. július 25. csütörtök, 18.52

Gyermekem, fontos, hogy gyermekeim ne veszítsék el a bátorságukat, amikor szembenéznek azzal a gyötrelemmel, amivel szembe kell majd nézniük, amikor Fiam Egyháza a kietlen pusztaságba lesz vetve.

A Jelenések Könyvében én vagyok a Napba öltözött Asszony, aki életet adott a Gyermeknek. A Gyermek nem más, mint maga Jézus. Fiamnak, Jézusnak a Misztikus Teste az Ő földi Egyháza. Fiam Egyházát ellopják, és hamarosan az Ő Teste nem lesz többé jelen benne. Ez a pusztulás ketté fogja szakítani azok szívét, akik követik Fiam tanításait. Azok, akiknek nem lesz hová fordulniuk, azon kapják majd magukat, hogy száműzték őket azokból az épületekből, melyek – egészen addig – a Szent Eucharisztia lakóhelyéül szolgáltak. Ugyan ki fogják vetni őket, kevés irgalmat tanúsítva irántuk, de be fogja őket tölteni a Szentlélek. Ez azt jelenti, hogy vezetés alatt állnak majd, és szenvedélyesen fogják vezetni a Maradék Hadsereget, mely azokból áll, akik hűségesek Istenhez.

Mások, akik vakok az Igazságra, követni fogják a hamis prófétát, bele a zűrzavarba. Meg lesz tévesztve a szívük, és hamarosan zokogni fognak, amikor is úgy tűnik majd, hogy a hamis próféta a halál kapujában van. De akkor, mintha csoda történne, úgy fog tűnni, mintha a hamis próféta feltámadna a halálból. Azt fogják mondani, hogy rendkívüli, természetfeletti Mennyei erőkkel van megáldva, és imádattal fognak arcra borulni előtte. Szeretet és imádat fogja övezni őt azok részéről, akik nem látnak.

Az Antikrisztus hamarosan színre lép, és híressé válása Jeruzsálemben veszi kezdetét. Amint ő nyilvánosan fellép, minden rohamosan meg fog változni Fiam Egyházában. Bevezetésre kerülnek az új előírások. Új kegytárgyak, a papok által viselt öltözetben bekövetkező változások, és számos új szabályozás fog életbe lépni. Eleinte az emberek azt fogják mondani, hogy mindezek a változtatások az alázatosság szükségességéből fakadnak. És miközben eme utálatosságok behatolnak a Keresztény egyházakba, kezdetét veszi az üldöztetés. Ha meritek ellenezni ezeket a sátáni rituálékat, eretneknek – bajkeverőnek – fognak tartani benneteket.

Sok bíborost, püspököt, papot, apácát és hétköznapi embert ki fognak közösíteni, amennyiben nem követik az új előírásokat, vagy nem imádják a hamis prófétát. Ekkor rejtekhelyeket kell keresnetek, melyek addigra már el lesznek készítve annak érdekében, hogy Fiamat, Jézus Krisztust nyugodtan tudjátok imádni. A papoknak továbbra is ki kell szolgáltatniuk a Szentségeket, és el kell látniuk gyermekeimet a Legszentebb Eucharisztiával.

Soha ne adjátok meg magatokat a megtévesztésnek, melyben való részvételre fognak kérni benneteket. Azok, akik részt vesznek benne, el fogják veszíteni a lelküket a gonosz javára.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én kinyilatkoztatom a Jelenések Könyvében szereplő titkokat, és azok nem lesznek kellemesek

02 aug

2013. július 23. kedd, 15.30

Hőn szeretett leányom, a miatt vannak a megpróbáltatások, melyekkel szembe kell nézned majd, mert Én kinyilatkoztatom a Jelenések Könyvében szereplő titkokat, és azok nem lesznek kellemesek. Az Igazság sokak számára nagyon nyugtalanító és felkavaró lehet. Az Igazság a döbbenet, a szomorúság és a határtalan aggodalom könnyeit fogja kiváltani.

Másfelől a hazugságok a hamis biztonság érzetébe ringathatnak benneteket. Főleg amikor az elétek tárt hazugságok nyájas nyelvezetbe és nemes gesztusokba csomagolva jönnek, amikről érzitek a szívetekben, hogy nem igazak, de ezeket sokkal könnyebben el tudja fogadni az ember, mint az Igazságot.

Amikor valakinek azt mondják, hogy halálos betegséggel fertőződött meg, akkor két választása van. Elfogadhatja az Igazságot, felkészíti lelkét, a családja közvetlen közelében tölti az idejét, keresi Megbocsátásomat, és aztán várja a napot. Ha ezt teszi – annak ellenére, hogy ez talán ijesztő – valódi békére fog lelni lelkében, mert elfogadta az Igazságot. Ezeknek a lelkeknek nincs miért félniük Tőlem. Ugyanakkor, ha elutasítják az Igazságot, és varázsitalokban, meg hamis istenekben hisznek, melyekről azt gondolják, hogy csodálatos módon meggyógyíthatják őket, akkor nagyon csalódottak lesznek. Ezek a lelkek, akiket elvakítottak az úgynevezett pozitív gondolatok, azt hiszik, hogy ha ők akarnak jobban lenni, akkor minden rendben lesz. Amit viszont nem értenek meg az az, hogy Engem, Jézust kell hívniuk, ha meg szeretnének gyógyulni. Én válaszolni fogok az imákra, de csak akkor, ha a kérés a lelkük javát szolgálja. Ezek a lelkek, akik nem hajlandóak elfogadni betegségük Igazságát, és nem térnek meg Hozzám, el fognak veszni. El fogják vesztegetni a Földön kapott idejüket annak biztosítására, hogy rendben legyen a házuk.

Ugyanez igaz Szavamra, az Igazságra, mely most adatik nektek. Én – a Földön töltött Időm során – megmondtam a világnak az Igazságot, de elutasítottak Engem. Sokan követtek Engem, de az Igazság, melyet akkor megkaptak, most kétségbe lesz vonva Isten ellenségei által, és ők áldozatul fognak esni a megtévesztésnek. Ők hamarosan el fogják utasítani az Igazságot, és nem fogják tudni elfogadni Figyelmeztetésemet, mely ebben az időben adatik a világnak.

Most nem azért Hívlak benneteket, hogy új Tanításokat nyilatkoztassak ki nektek, mivel ez nem szükséges. Ti már megkaptátok az Igazságot, de Én most beavatkozom, hogy emlékeztesselek benneteket az Igazságra. Ugyanakkor Én azért is jövök, hogy figyelmeztesselek benneteket azokra a gonosz rémtettekre, melyeket ellenetek fognak elkövetni az Irántam való szeretetetek miatt.

Ne fordítsatok hátat Nekem, Jézus Krisztusnak, lévén, hogy Én csak azért nyújtom felétek kezemet, hogy megvédelmezzelek benneteket ebben az időben. Én nem akarlak elidegeníteni titeket, de folyamatosan emlékeztetni foglak benneteket az Igazságra, újra meg újra. Amikor úgy érzitek, hogy lelketek zaklatottá válik azon új szabályok következtében, melyeket azok ismertetik, akik az Enyéimnek mondják magukat, akkor hívjatok Engem ezen Imahadjárati Ima segítségével.

Imahadjárat (116) Ments meg engem a gonosz hazugságoktól:

„Drága Jézus, segíts meg engem.
Belefulladok a bánat könnyeibe.
Szívem össze van zavarodva.
Nem tudom, kiben bízhatok.
Kérlek, tölts el engem Szentlelkeddel, hogy a Királyságodba vezető helyes utat tudjam választani.
Drága Jézus, segíts, hogy hűséges maradjak Igédhez, mely Péter által adatott a világnak, és hogy soha ne térjek el attól, amit Te tanítottál nekünk, és hogy soha ne tagadjam meg Kereszthalálodat.
Jézus, Te vagy az Út.
Mutasd nekem az Utat.
Ölelj át, és vigyél engem Nagy Irgalmasságod útján. Ámen.”

Jézusotok 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy