RSS
 

Archive for the ‘2012 októberi üzenetek’ Category

Jelenleg a világban, a Belém – a ti Jézusotokba – vetett hit puszta említése is szégyenkezést kelt.

03 nov

2012. október 30. kedd, 19.10

Drága, szeretett leányom, mostanra már tudnod kell, hogy a szenvedés – amit az Én Nevemben viselsz el – folytatódni fog ezen küldetés legeslegutolsó napjáig.

Ezt nehéz lehet számodra meghallgatni, de tudnod kell a következőt. Ez a küldetés, mely eléd jött, minden küldetések legnehezebbike. A pusztaságba leszel száműzve, és elszigeteltnek, magányosnak fogod érezni magad. Hangodat mellőzni fogják, de az Én Szent Szavam (Üzenetem) milliók szívét fogja megérinteni.

Szent Akaratomat meghallgatod majd mindenkor, habár gyakran érzed azt, hogy nem leszel elég erős.

Gyengeséged a te erősséged a Belém vetett bizalom révén. Emiatt Én sosem foglak elhagyni, vagy mások segítsége nélkül hagyni téged. Mégis egyedül fogsz járni ezen küldetés során. Az egyedüli társad Én leszek. Én egyesítem a mi szenvedésünket.

Leányom, neked folyamatosan szükséged lesz Kegyelmeimre, a kitartás Kegyelmeire. Kiállni ezt a küldetést, és hirdetni Szent Szavamat (Üzenetemet) egy hálátlan világnak, nem lesz könnyű. Ehhez nagy eltökéltségre és bátorságra lesz szükséged.

Ez vonatkozik valamennyi Tanítványomra, köztük azokra is, akik szeretnek Engem, de nem fogadják el ezeket az üzeneteket.

Az akadályok, melyekkel szembekerültök a küldetés ezen részében, növekedni fognak mindannyiatok számára, odaadó Hadseregem.

El kell fogadnotok méltósággal, hogy amikor követtek Engem, akkor szenvedni fogtok. Nagyon kevés lélek tudja kezelni a szenvedést, mely mindenkit érint, aki Tanításaimhoz igazodik.

Jelenleg a világban, a Belém – a ti Jézusotokba – vetett hit puszta említése is szégyenkezést kelt.

Nemcsak kellemetlenséget okoz ez nektek, amikor nyíltan megvalljátok az Irántam való hűségeteket, hanem szenvedni is fogtok Miattam.

Ne feledjétek: szenvedni egy különleges kegyelem. Ezt nagyon nehéz elviselni, és sok lélek elfordul Tőlem emiatt. De sosem szabad elfelednetek a következőt. Amikor szenvedtek az Én Nevemben, Én majd tartalak benneteket, és rátok árasztom Kegyelmeimet. Szenvedéseitek ellenére ez meghozza nektek a lélek békéjét.

Kérlek, leányom, soha ne add fel. Soha ne érezd magad elhagyatottnak, mert Én még közelebb vagyok, amikor te egyedül érzed magad. Én még közelebb vagyok hozzád ezen gyötrelmes időkben. Folyamatosan kérned kell minden segítséget, melyet megkaphatsz, kérvén szeretett Édesanyámat és minden szentet, hogy jöjjenek segítségedre.

Hamarosan el fogod fogadni, hogy a fokozódó szenvedés egyenes következménye annak, hogy a gonosz ellenzi ezt a küldetést. A gonosz nagyon meg van rémülve, mert az ő csatája a végét járja. Ő gyűlöl téged a lelkek miatt, akik az üdvösség ezen küldetése által megmentésre kerülnek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az Ő nagy – a világban ez idáig sosem látott méretű – büntetései enyhíthetőek

03 nov

2012. október 29. hétfő; 15.30

Drága, szeretett leányom, mint már Mondtam, a változások áradata megkezdődött, amint Atyám keze most büntetéssel sújt le, nemcsak az Amerikai Egyesült Államokban, hanem más országokban is.

Mindezek az ökológia megbolydulások mindaddig folytatódni fognak mindenütt, míg az emberiség meg nem tisztul.

Imádkoznotok kell, hogy azok a lelkek, akik elutasítják Istent, megmenekülhessenek a Pokol Tüzétől, a mások nagylelkűsége révén, az ő imáik által.

Ezek a jelek arra hivatottak, hogy megmutassák az emberiségnek, hogy az idők valóban megváltoztak. Semmi sem lesz, és nem is lehet ugyanolyan, míg a világ meg nem tisztul, lehetővé téve a Második Eljövetel bekövetkezését.

Ebben a pillanatban, mikor a bűn tönkreteszi a világot, az nem méltó fogadni a Messiást.

Ezek a végidők jelei, Követőim, és fel kell készítenetek lelketeket.

Hamarosan kevesen lesznek azok – beleértve a kőszívű ateistákat is -, akik képesek lesznek Atyám Kezét figyelmen kívül hagyni.

Azonban az Ő nagy – a világban ez idáig sosem látott méretű – büntetései enyhíthetőek és gyengíthetőek imáitok által.

Mindazonáltal azok folytatódni fognak, míg az emberiség el nem fogadja az Igazságot.

Az Úr napja, a Második Eljövetel napja közeledik, bár előtte még sok eseménynek kell megtörténnie.

Ez egy nehéz időszak lesz Isten valamennyi gyermeke számára, köztük azoknak is, akiknek erős a hitük. De azért azok, akik szeretetet és hűséget mutatnak Irántam, az ő Jézusuk iránt, közülük sokan lesznek nyugodtak, mert ők tudják, hogy Én eljövök, hogy elvigyem őket az Új Paradicsomomba.

Ezen Új Királyság jólétét kell keresni, és eme nagy Ajándék után kell vágyódnotok.

Legyetek erősek, és bízzatok Bennem. Meg kell értenetek, hogy Atyámnak meg kell büntetnie azokat, akik szörnyű tetteket terveznek. Ő megígérte, hogy tetteiket megállítja, őket pedig elsöpri.

A jelek most láthatóak lesznek a világon mindenütt, biztosítván, hogy az emberiségnek ne maradjon kétsége afelől, Kinek a Hatalma lép életbe.

Kizárólag Isten bír ilyen Hatalommal. Minden más hatalom rövid életű lesz. Az Isten hatalma mindenható, és senki sem fogja soha legyőzni minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjét és Alkotóját.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Én azért büntetem meg a gonoszokat, hogy a hazugok által megfertőzött, ártatlan lelkeket megmentsem

01 nov

2012. október 28. vasárnap; 18.00

Legdrágább leányom, az Isteni Tudást csak néhány Gyermekem értette meg, és még így is csak annyit, amennyit Én engedek nekik megtudniuk.

Az Én Szent Szavam megértése nehéznek bizonyul sokak számára, pedig ez nagyon egyszerű.

Én szeretem Gyermekeimet, de elragadták őket Tőlem, amikor Ádám és Éva elveszítette Isteni Királyságomhoz való jogát. Megkísértve a féltékeny kígyótól – aki minden tiszteletet és támogatást megkapott – Gyermekeim hátat fordítottak egy Dicsőséges földi Királyságnak.

Ők hátat fordítottak az örök életnek, és emiatt valamennyi gyermekük, nemzedékről nemzedékre, szenvedett.

Ekkor Fiam elküldetett, hogy megmentse Gyermekeimet az örök Pokoltól, megszabadítván őket a Bűntől. Ő most el fog jönni, hogy a földön bevezesse az eredeti Paradicsomot, amint annak lennie kellett volna.

Leányom, már folynak az előkészületek a lelkekért vívott csata megkezdésére.

Mondd meg Gyermekeimnek, hogy Én különleges kegyelmeket adományozok nekik.

Ezek a kegyelmek még több erőt adnak nekik, mikor a büntetések enyhítéséért imádkoznak. Gyermekeim – imáikon és kéréseiken keresztül – nemcsak, hogy az Engem bántó pogányok lelkét tudják megmenteni, de vissza is tudják tartani Kezemet, mely le fog sújtani, hogy megállítsa azokat, akik a fenevad nevében beszélnek.

Én megbüntetem a hitvány szívű Gyermekeimet. Én ezt nemcsak azért teszem, hogy megbüntessem azokat, akik szörnyű gonoszságot okoznak, hanem hogy megakadályozzam őket abban, hogy a hazugságaik révén lelkeket lopjanak.

Én azért büntetem meg a gonoszokat, hogy a hazugok által megfertőzött, ártatlan lelkeket megmentsem.

Gyermekeimnek erősnek kell lenniük, mindenki érdekében.

Az ima lesz a fegyver, mely megöli a fenevadat. Nem a háborúk által, nem a magas pozíciókba választottak, vagy a földi Egyházaim vezetőinek hatalma által fog megállni a fertőzés. Hanem a Hozzám, a Magasságos Istenhez hűek hite által, és azok által fog megmenekülni a világ, akik elfogadják Fiamat, Jézus Krisztust, mint Megváltót.

Hívő Gyermekeim, ti lesztek valamennyi Gyermekem üdvösségéhez a kulcs. Imáitok meghallgatásra találnak. Kéréseitek a bűnösök megmentéséért megválaszolásra kerülnek.

Szeretlek benneteket. Köszönöm a Fiam iránt tanúsított szereteteteket, és Megáldalak titeket.

Szerető Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az ő kezük által fogják villámlások, földrengések és szökőárak sújtani a földet.

31 okt

2012. október 27. szombat, 21.35

Drága, szeretett leányom, van egy terv, egy világméretű prédikálási hullám indítására.

Nem Istenről fognak prédikálni. Hanem egy hazugságot fognak hirdetni, mely szerint Isten nem létezik, és nem is létezhet.

Azt fogják mondani – az emberi logikát és tudományos értékelést alkalmazva -, hogy Isten csak az emberi képzelet szüleménye.

Ez a prédikálás nem véletlen, mert ez egy jól megtervezett és összehangolt kampány, melyet a gonoszhoz hű ateisták terveztek.

Szívüket, elméjüket és lelküket ellopta a sátán, aki az emberi értelemre való büszkeségüket használja fel a hazugságok öntelt hirdetésére, hogy gátolják az Igazságot.

Ennek a tervnek a célja, hogy – saját szívükhöz hasonlóan, mely hideg és szeretetlen – kővé változtassa az emberek szívét mindenütt. Majd lesz egy bejelentés, hogy egy új alternatív vallást fognak törvénybe iktatni.

Az egy-világvallás a fenevadnak fog hódolni, mert ez a rémtett a sötétség királyának rabszolgái keze által valósul majd meg.

Azok az ateisták, akik ki fogják eszelni ezt a tervet, a sátán hithű követői.

Tévedés ne essék, ők bálványozzák a fenevadat, és nem törődnek azzal a fájdalommal és gyötrelemmel, amit tevékenységeik okoznak majd.

Az ő küldetésük az, hogy eltöröljék az egy Igaz Isten iránti hűséget. Az Isten iránt, aki minden egyes gyermeket szeret, akiket Ő megteremtett. Ők vissza fognak utasítani  - az emberiség végső kárhozattól való megmentésére jelenleg tett – minden Mennyei erőfeszítést.

Az ő kezük által fogják villámlások, földrengések és szökőárak sújtani a földet.

Ők meg lesznek állítva.

Rettenetesen fognak szenvedni, és gyötrelmes végük meg lett jövendölve. 

Ádáz lesz az Armageddon Csatája, mert Isten többé már nem fog hátradőlni, és hagyni az ilyen fertőzéseket.

Szörnyen nagyfokú büntetések fogják elsöpörni a föld színéről azokat a pogányokat, akik elutasítják Isten Igéjét.

Imádkozás az Istenhez – Irgalmat keresvén –, az egyetlen módja annak, hogy enyhítsétek az ilyen büntetéseket.

Imáitok – az ő lelkük számára történő megbocsátásért esedezvén -, az egyetlen módja annak, ahogyan ezeket a lelkeket meg lehet menteni.

Leányom, nagy pusztulás fog bekövetkezni, azon gonosz mű révén, melyet ezek a gonosz ateista csoportok szándékoznak rákényszeríteni a világra.

Sokan nincsenek tisztában tetteik súlyosságával.

Ugyanakkor sokan meg pontosan tudják, hogy mit cselekszenek, mert hazugok.

Ők hisznek Istenben, mert ők saját szabad döntésük által választották az Ő ellenségét, az ördögöt, istenüknek.

Ők mindössze lelkeket akarnak lopni.

Isten, az Én Atyám, az Ő hatalma által be fog avatkozni, nem pusztán azért, hogy megbüntesse őket, hanem hogy megmentse a lelkeket, mielőtt ellopnák azokat Tőle.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Azok, akik megalázzák Szavamat (Üzenetemet), mely neked adatik, Leányom, csontig hatoló kínzó fájdalommal hasítanak Belém.

30 okt

2012. október 26. péntek, 18.00

Drága, szeretett leányom, földi Királyságom hamarosan valósággá válik.

Mert a szeretett Örök Atyám által oly régóta megígért Új Királyság – az Új Paradicsom – a legnagyobb ajándék.

Új Királyságom megértésének titka, a Getszemáni Kertben való Szenvedésem misztériumában rejlik. Amikor a fájdalomtól sírva leborultam Atyám előtt, ez azon lelkek jövőbeni elvesztése miatt volt, akik – Keresztáldozatom ellenére - a pokol tüzében fognak égni.

Megaláztatásom Poncius Pilátus kezében nem a nyilvános megvetés miatt volt fájdalmas Számomra, hanem mert tudtam, hogy ugyanezen lelkek el fognak veszni a Számomra. És így a szomorúság könnyeit ontottam, látván, hogyan tévesztette meg őket a sátán, egy általuk nem látható gonosz erő, aki elárasztotta lényük minden porcikáját.

Leányom, amikor te aggódni látsz Engem, ez az aggódás jó okkal történik. Én azon lelkekért is sírok, akik megvetést zúdítanak ezekre az üzenetekre. Ők nincsenek a Velem való teljes egység állapotában. Gőgjük és önteltségük bűne, ismeretük és alázatuk hiánya miatt támadják Szavamat (Üzenetemet).

Ők majd próbálják megakadályozni, hogy azok a szívek, akiket Én szeretnék elérni, befogadják Szent Szavamat (Üzenetemet).

Őértük is sírok, mert ők nincsenek tudatában cselekedeteik súlyos következményeinek, amikor ők elárulják Igaz Szavamat (Üzenetemet), amint az, Isten minden egyes gyermekének bemutatásra kerül jelenleg.

Oly sok lélek fog elveszni, akik meg vannak fosztva Szavamtól (Üzenetemtől) azok tettei által, akik azt mondják, hogy Engem képviselnek a világban.

Ma is ugyanazt a szörnyű kínt szenvedem el, mint amit akkor szenvedtem el, amikor szembenéztem a Poncius Pilátus arany trónja mellett állók gúnyolódásaival. A kín, melyet általad szenvedek el, Leányom, ma sem más, mint akkor volt.

Azok, akik megalázzák Szavamat (Üzenetemet), mely neked adatik, Leányom, csontig hatoló kínzó fájdalommal hasítanak Belém.

Ők verték az utolsó szögeket szenvedő Lelkemen át, miközben Én próbálom még egyszer megmenteni az emberiséget a pusztulástól.

Imádkozzatok, hogy Atyám – az Ő Irgalma által – türelmes legyen azon lelkekkel, akik a csaló keze által igyekeznek Isten Szavát (Üzenetét) hatástalanítani.

Legyetek óvatosak Gyermekeim azokkal szemben, akik vehemensen ellenzik ezen üzenetek általi Szavamat. Imádkoznotok kell az ő lelkükért.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Meg fogják kérdőjelezni, és elemezni fogják Szavamat (Üzenetemet) attól félve, nehogy egy szörnyű hibát kövessenek el.

30 okt

2012. október 26. péntek, 11.06

Drága, szeretett leányom, még oly sok munkát kell elvégezniük Követőimnek, hogy megtisztítsák a földet a fertőzéstől, mely – mint egy takaró – ráterül sok emberre, akik nem hisznek Istenben.

Oly sokan tévelyegnek a világban mindennemű irányérzék nélkül. Nincsenek lelki érzéseik, és nem tudnak semmit Isten Szeretetéről. Ezekre a lelkekre Szomjazom, és őket Szeretném az Igazsággal átölelni.

Ti, Követőim, menjetek el hozzájuk, és mondjátok el nekik, hogy Én – Jézus Krisztus, az Emberfia, A Messiás – hamarosan el fogok jönni. Nekik tudniuk kell, hogy nem lesznek száműzve, mert miattatok – ezen nemzedék miatt – jövök ezúttal.

Sokan mások – akik lelkileg tudatában vannak Isten létezésének – érdeklődőek lesznek, mégis bizonytalanok Üzeneteim elfogadását illetően.

Megint mások, akik hirdetik Szavamat (Üzenetemet), és akik hithű Keresztények, óvatosak lesznek, és lassan fogadják be mindazt, amit Mondok.

Ők meg fogják kérdőjelezni, és elemezni fogják Szavamat (Üzenetemet) attól félve, nehogy egy szörnyű hibát kövessenek el. Félnek attól, hogy hazugsággal etetik őket.

Aztán ott lesznek a Keresztény egyházak papjai, akik felkelnek majd, és válaszolnak Hívásomra. Némelyek gyorsan fognak válaszolni, mert érezni fogják, ahogy Szeretetem átjárja ereiket Üzeneteim olvasásakor.

Mások egy azonnali hívást fognak érezni Szentlelkem Ajándéka révén, melyet Szent Szavam (Üzenetem) tartalmaz. Egyesek óvatosabbak lesznek, mint mások, de számuk idővel milliókra fog nőni.

Ezért nektek, Követőim, ki kell tartanotok. Míg kezdetben sokan el fognak utasítani titeket az Én Nevemben, ez változni fog. Amikor az Igazság széles körben ismert és üdvözölt lesz, ti keresettek lesztek. Szavammal (Üzenetemmel) szeretettel és tisztelettel bánnak majd, de annak ellenére, hogy ezt teszik, ezek a lelkek szenvedni fognak.

Nem számít, mekkora ellenállás lesz Velem szemben, mert Küldetésem nem fog meghiúsulni.

Viseljétek el az ilyen ellenállást. Fogadjátok el, hogy a rátok mért gyalázkodás ezen üzenetek miatt lesz.

Ez akkor várható, amikor Isten Szava kiárad a világra. A sötétségben lévők nem fogják elfogadni Szavamat, mivel ez fel fogja kavarni az életüket.

Ez arra fogja késztetni őket, hogy újraértékeljék hitüket, mellyel nem akarnak majd szembenézni.

Szavam (Üzenetem) elfogadása azt jelentené, hogy változtatniuk kellene magukon. Ők, sajnos, nem óhajtanak változtatni magukon, mert ez nem tetszik nekik.

Én nem nyugszom addig, amíg fel nem nyitom szemüket az Igazságra. Sőt, tőletek is azt várom, Tanítványaim, hogy ne álljatok meg, amíg a lehető legtöbb ember egyként nem egyesül Isten Szemében.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szeretném, hogy Hadseregem imádkozza ezt az Imahadjárati imát a Maradék Egyház Győzelméért

28 okt

2012. október 25. csütörtök, 21.50

Drága, szeretett leányom, buzdítanod kell valamennyi Követőmet, hogy továbbra is alakítsanak Imacsoportokat, mindenütt.

Elérkezett az idő számomra, hogy hívjalak, és egybegyűjtselek mindannyiatokat, hogy megalakítsátok Hadseregemet, hogy az örök győzelem felé való menetelés megkezdődhessen még ma.

2012. november 9-én – a második évfordulóján annak, hogy Én először szólítottalak meg téged, leányom – szeretném, hogy Hadseregem imádkozza ezt az Imahadjárati imát a Maradék Egyház Győzelméért.

Imahadjárat (82) Ima a Maradék Egyház Győzelméért

Jézus, világ Királya és Megváltója, felajánljuk Neked tiszteletünket, hűségünket és tetteinket, hogy mindenkinek hirdessük a Te Dicsőséged.

Segíts, hogy erőt és magabiztosságot nyerjünk, hogy felálljunk és nyíltan hirdessük az Igazságot mindenkoron.

Soha ne engedd, hogy megtorpanjunk, vagy késlekedjünk a győzelem felé való menetelésünkben, és a lelkek megmentésére irányuló tervünkben.

Átadjuk magunkat, szívünket, és mindenünket, hogy megszabaduljunk az akadályoktól, amint folytatjuk a tövises utat az Új Paradicsom kapui felé.

Szeretünk Téged, legdrágább Jézus, szeretett Megváltónk és Üdvözítőnk.

Egyesítjük magunkat – testünket, lelkünket és szellemünket – a Te Szent Szívedben.

Áraszd ránk Védelmed Kegyelmét.

Boríts be minket a Te Drága Véreddel, hogy eltöltsön bennünket a bátorság és a szeretet, hogy felálljunk és nyíltan hirdessük Új Királyságod Igazságát. Ámen.

Kérlek benneteket, drága Követőim, hogy gyűljetek egybe, növekedjetek és terjesszétek Szent Szavam (Üzenetem) minden nemzetnek. Kérlek, összpontosítsatok Rám mindig, és működjetek együtt Velem az üdvösség végső győzelme érdekében.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Fiam maradék egyházának növekedése folytatódni fog

28 okt

2012. október 25. csütörtök; 07.30

Gyermekem, egyre több embert – többet, mint valaha – vonzanak ezek az egész világnak szóló Szent üzenetek.

Sokan nem értik az üzenetek valódi célját. Amit tudniuk kell, hogy ez egy Ajándék az emberiségnek, hogy megtérést eredményezzenek.

Azért adatnak a világnak, hogy rászoktassák a lelkeket az imára, és hogy ők részesüljenek a Szentségekben.

Mindenekelőtt ezek az üzenetek a léleknek egyféle nyugalmat és békét adnak, hogy Isten minél több gyermeke váljék majd méltóvá az Új Paradicsomba való belépésre.

Ezen üzenetek gyümölcséről majd Isten gyermekeinek hite fog tanúskodni.

Fiam maradék egyházának növekedése folytatódni fog ezen és más szent üzenetek révén, melyek hiteles látnokoknak adatnak szerte az egész világon.

Isten oly nagyon szereti az Ő gyermekeit, hogy minden meg lesz téve annak biztosítására, hogy valamennyi lélek üdvössége megvalósuljon.

Fiam jól felkészült, és minden – ezeken az üzeneteken keresztül megvalósítandó – Terve teljesülni fog.

Ezért nem szabad soha kétségbeesnetek.

Csak a remény a fontos.

A Fiamba vetett bizalom, amely során teljesen átadjátok magatokat Neki, azt fogja jelenteni, hogy Ő, a ti Iránta való elköteleződésetek által, véglegesíteni tudja – minden egyes bűnös megmentésére irányuló – Terveit.

Ígéretet kell tennetek, gyermekek, miszerint elfogadjátok az Ő utasításait, és az Ő Szeretete fog benneteket beburkolni, megerősítvén titeket.

Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Soha ne utasítsátok el a magán-kinyilatkoztatásokat, kellő tudás vagy kellő alázat nélkül

27 okt

2012. október 24. szerda, 21.11

Drága, szeretett leányom, fontos, hogy ne hallgassatok azokra, akik támadják Szent Szavamat.

Ne hallgassatok azokra a próbálkozásokra – különösen azokra ne, amit most fognak tenni a magukat Katolikus teológusoknak vallók -, miszerint utasítsátok el az Én Legszentebb Üzeneteimet.

Amint már mondtam nektek, a legnagyobb támadások azon Katolikus Egyházbéliektől fognak jönni, akik azt állítják, hogy ismernek Engem, de nem értik a Jelenések Könyvét, sem a benne foglalt titkokat.

Ők nem ismerhetik ezeket, mert Én, az Isten Báránya, még nem nyilatkoztattam ki nekik azokat mind.

Mily nagy csalódást okoznak ők Nekem. Mily nagyon bántanak ők Engem. Minden egyes – Üzeneteim ellen irányuló – kegyetlen tiltakozásukkal és kételkedésükkel, egy újabb szöget vernek Testembe.

Mert minden egyes – Általam, az összes lélek javára adott – útmutatás vehemens visszautasításával, ők újra keresztre feszítenek Engem.

Mégsem számít, mennyire bántanak Engem, mert Én ezerszer meghalnék, ha ezzel csak még egy lelket megmenthetnék.

Lehet, hogy elutasítják Üzeneteimet; lehet, hogy kigúnyolnak téged, leányom, és elutasítanak Engem, de ők nem fogják megakadályozni, hogy Atyám Akarata végül beteljesüljön.

Ezek a szegény lelkek olykor azt hiszik, hogy ők felelősségteljesen viselkednek azáltal, hogy azt mondják az embereknek, hogy ne fogadják el Üzeneteimet.

Amit ők tesznek, az az, hogy megakadályozzák, hogy Isten Szava (Üzenete) bemutatásra kerüljön Isten gyermekeinek. Ha továbbra is ezt teszik, el lesznek hallgattatva Atyám Keze által.

Senki sem fog megállítani Engem azon Küldetésemben, hogy megmentsem a lelkeket.

Azon felszentelt szolgáknak, akik rendületlenül gátolják, hogy Szavam (Üzenetem) meghallgatásra kerüljön, nekik tudniuk kell a következőt.

Változatlan szövegeitek és istenkáromló vádjaitok megfosztanak majd titeket a hivatásotokban nektek adományozott kegyelmektől. Amíg nem hívtok Engem imában a számotokra szükséges válaszokért, addig Én nem tudok segíteni nektek.

Soha ne utasítsátok el a magán-kinyilatkoztatásokat, kellő tudás vagy kellő alázat nélkül. De még akkor sem ítélhetitek el soha az ilyen állításokat. Maradjatok csendben.

Imádkozzatok a megkülönböztetés és tisztánlátás ajándékáért, minden időben. Máskülönben bűnösnek találtattok majd az – Atyám Szemében – legrosszabb bűntettben – annak bűntettében, hogy megakadályozzátok Őt abban, hogy az Ő Fiának Szent Szava (Üzenete) által megmentse a lelkeket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szeretném felszólítani Isten valamennyi – Amerikai Egyesült Államokban élő – gyermekét

26 okt

2012. október 23. kedd, 20.30

Drága, szeretett leányom, Szeretném felszólítani Isten valamennyi – Amerikai Egyesült Államokban élő – gyermekét, hogy imádkozzanak a hitükért.

Ahogy ez más Keresztény országokban is lesz, támadni fogják hiteteket, és mindent meg fognak tenni, hogy eltöröljenek a föld színéről minden – Velem, a ti Jézusotokkal kapcsolatos – nyomot.

Alakítsatok annyi Imacsoportot, amennyit csak tudtok, hogy – Szent Szívemmel egyesülve -, megkapjátok majd a kegyelmeket, hogy ellenálljatok az ilyen üldöztetésnek.

A Keresztény hit be lesz tiltva idővel, más vallásokkal együtt, melyek tisztelik Atyámat.

Ti, szeretett Követőim, védelmezve lesztek a Mennyből, de imádkoznotok kell erőért, mert a demokrácia hamarosan a feje tetejére fog állni.

Mint a legnagyobb nemzet a világon, mely a szabadságot hirdeti a demokrácia által, hamarosan megtagadják tőletek a Kereszténységhez való jogotokat.

Annak ellenére, hogy megtagadják tőletek ezt a jogot, ez mégis egy demokratikus lépésnek fog tűnni. Ezek, az országotokban hamarosan bevezetésre kerülő új törvények, látszólag mindenre kiterjedő törvények lesznek, hogy mindenki az egy-világvallás védelme alatt álljon.

Ezek a törvények meggyalázzák majd az Én Szent Nevemet, de Én nem foglak elhagyni benneteket. Én minden szükséges segítséget meg fogok adni nektek. Csak kérnetek kell Engem.

Én őrizlek, és védelmezlek benneteket, mivel közel van a Keresztény Egyházak megbuktatásának ideje.

Lehet, hogy beszüntetik, Gyermekek; meghamisítják Szentségeimet, hogy így azok hiábavalóvá váljanak; elijesztik felszentelt Szolgáimat, és megfélemlítenek benneteket, de hasztalanul. Az ő erejük nem versenyezhet a ti hitetek egyszerűségével, lelketek alázatosságával, és az Irántam, Jézusotok iránti szeretetetekkel.

A ti szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy