RSS
 

Archive for the ‘2012 decemberi üzenetek’ Category

A legnagyobb gyűlölet középpontjává fogsz válni

03 jan

2012. december 31. hétfő; 19.25

Drága, szeretett leányom, a rajtad, azaz a Második Eljövetelem előkészítésére küldött hírnökön lévő teher egyre súlyosbodik.

A legnagyobb gyűlölet középpontjává fogsz válni, és sokan – köztük Egyházam papjai is – próbálnak majd elpusztítani téged.

Ugyanez lesz igaz azokra, akik terjesztik Üzeneteimet. Mint az Igazság hírvivőit, őket is szóbeli támadás fogja érni.

Ez az az idő, amikor tartanotok kell magatokat, és egyszerűen csak továbbra is tegyétek meg, amit kell, annak érdekében, hogy minél többen hozzájussanak ezen üzenetekhez.

Amint Szent Szavam (Üzenetem) kezd egyre több helyre eljutni, az ellene irányuló harag elmélyül majd. Mikor az Üzeneteket ízekre szedik, sőt bizonyos esetekben még eretnekségnek is nyilvánítják, akkor nem állhattok meg. Maradjatok együtt, és ne hallgassatok az üres, káros fecsegésekre, melyeket rátok zúdítanak majd.

Maradjatok erősek és bátrak. Maradjatok Mellettem, ezt a Kálváriára vezető utat járván. Tévedés ne essék, ez a nehéz küldetés meg lett jövendölve, és ez sokatok számára nagyon nehéz lesz.

Megáldalak mindannyiatokat, Figyelmeztetvén benneteket, hogy ne nyugtalankodjatok, mikor a támadások hevesebbekké válnak. Szent Szavam (Üzenetem) miatt fog ennyi gyűlölet mutatkozni. Ez az ár fizetendő a lelkek, köztük a benneteket legjobban gyötrők lelkének is az üdvözüléséért.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Amit az Antikrisztus az okkultizmus ereje által művelni fog, az látszólag gyógymód lesz a gyógyíthatatlan betegek számára

02 jan

2012. december 30. vasárnap, 17.50

Drága, szeretett leányom, szeretném elmondani nektek, hogy hamarosan látni fogja az egész világ azokat a változásokat, melyek felkészítik a világot Második Eljövetelemre.

A Közel-Keleten lévő háborúk fel fognak gyorsulni, és széles körben elterjednek majd. Ezek egyaránt érinteni fogják a Nyugatot és a Keletet. A zűrzavart meg fogja szüntetni a béke embere, azaz a fenevad, azaz az Antikrisztus. Idővel, sokan azt fogják hinni, hogy ő Isten, a Messiás; látszólag oly nagy hatalommal fog ő rendelkezni. Hatalmát a gonoszság atyja, azaz a sátán adta neki.

Amit ő az okkultizmus ereje által művelni fog, az látszólag gyógymód lesz a gyógyíthatatlan betegek számára. Ezek a betegek átmenetileg fel fognak gyógyulni a betegségeikből, és az emberek azt fogják hinni, hogy az ő hatalma Mennyei eredetű lesz, és hogy ő, Én, Jézus Krisztus vagyok. Azt fogják hinni, hogy ő azért jön, hogy felkészítse a világot az Új Korszakra, és hogy a Második Eljövetel a szemük előtt zajlik éppen.

Más csodákat is fog művelni, de ezek puszta illúziók lesznek. Néhány felszentelt Szolgám leborul majd előtte, és imádni fogja őt. A politikai vezetők nyilvánosan éljenezni fogják őt. Ő a jó és alázatos messiásnak fog tűnni, és igyekszik majd felülmúlni az összes Jellemvonásomat. Sajnos sokakat meg fog téveszteni.

Könyörögve kérlek benneteket, Tanítványaim, figyelmeztessétek az embereket, hogy Én, Jézus Krisztus, nem fogok testben eljönni. Ez nem lehetséges. Én már eljöttem testben a földre, és ez nem történhet meg még egyszer. Amikor Én újra eljövök, ez ugyanúgy lesz, ahogyan Én elmentem, és akkor a gonoszok meg lesznek büntetve, és az Új Paradicsomom a föld helyébe lép majd.

Ne tévesszen meg benneteket. Legyetek éberek. Én továbbra is figyelmeztetni foglak benneteket az Antikrisztussal kapcsolatban, és az általa, a világnak bemutatott hazugságokat illetően. Így segíteni tudtok Nekem azon szegény lelkek megmentésében, akik szolgamódon követni fogják őt a pokol mélységes bugyrába.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Soha ne féljetek Tőlem, mert Én békével jövök

01 jan

2012. december 29. szombat; 19.36

Drága, szeretett leányom, ismét Mondom mindannyiatoknak, drága Tanítványaim, ne féljetek. Habár aggasztó lehet számotokra tanújának lenni az elkövetkező eseményeknek, emlékezzetek ezen Szent Szavaimra, melyeket most adok nektek.

Az emberiség iránti Szeretetem oly hatalmas, hogy Én könnyen megbocsátok; bármely bűnt, nem számít, mennyire visszataszító, ha igaz bűnbánatot mutat a bűnös. Soha ne féljetek Tőlem, ha igazán szerettek Engem, mert Én mindenkor védelmezlek benneteket. Igen, ti szenvedni fogtok az Én Nevemben, ha Engem követtek. De ez olyasvalami, amit el kell fogadnotok. Ez nagyon kis ár, mely azért a Dicsőségért fizetendő, amely rátok vár.

Ugyanakkor azok, akik szembe mennek Velem, abban a téves hitben, miszerint nekik nincs szükségük Isten Jelenlétére az életükben, nekik van félnivalójuk. Ezek a bűnösök – akik sosem fognak megbánást tanúsítani, mivel azt hiszik, hogy ők irányítják saját sorsukat – a pokol mélyére zuhannak majd. Ez a gonosz által eléjük helyezett kelepce egy ketyegő órához hasonlítható. Mert az ő idejük rövidül le minden egyes perccel, amelyben továbbra is elhagynak Engem. Kevés az ő idejük, hogy megmentsék magukat a Szememben.

Tudnotok kell, hogy a lelkek csatájának két hadserege már felsorakozott, hogy felkészüljön a háborúra. Telik az idő, így kérlek, mindig álljatok készen.

Soha ne féljetek Tőlem, mert Én békével jövök. Ugyanakkor féljetek a fenevadtól, aki látszólag békével jön, de aki azért jön, hogy elpusztítson benneteket. Ő, a gonosz, és az ő követői a földön azok, akiktől félnetek kell. Nem Tőlem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A tudás nagyon gyakran vakká tehet benneteket az Igazságra

31 dec

2012. december 28. péntek, 06.05

Drága, szeretett leányom, csak akkor tudod megtapasztalni Világosságomat, és elismerni az Igazságot, ha igazán kitárod a szívedet Nekem.

Sokan azt mondják, hogy ők kérték a tisztánlátás Adományát, és hogy ők imádkoztak a Szentlélekhez, hogy megkapják azt. Nem mindenki, aki kéri, kapja meg az éleslátást, amelyre ugyanakkor szükségük van, hogy ebben az értékes Adományban részesülhessenek. Mégis ők azt fogják mondani, hogy nekik ez megvan. Aztán azzal sértenek meg Engem, hogy azt állítják, Szent Szavam (Üzenetem) miatt kényelmetlenül érzik magukat. Ők azt állítják, hogy aggodalmaik kizárólag azt jelentik, hogy Szent Üzeneteim a gonosz lélektől származnak.

Ti, akik büszkén hirdetitek elferdített értelmezéseteket, miszerint az ezen az Üzeneteken keresztül nektek adott Szent Szavam hazugság, nektek a következőt kell Mondanom.

Mikor járultatok utoljára pőrén Elém? A gőg nélkül, mely védőburkot von körétek? Mikor járultatok térden Elém, kérve Engem, hogy valóban Én vezesselek benneteket, anélkül, hogy először kezeteket a fületekre tennétek, mintegy nem akarván meghallgatni? Nem tudjátok, hogy Én csak akkor világosítalak majd meg benneteket a tisztánlátás Adományával, amikor mindennemű, előre kialakított saját nézet nélkül járultok Elém? Addig nem tudtok megszabadulni az intellektuális gőg rabláncaitól, mely vakká tesz benneteket a szellemi tudás igazságára, míg le nem vetkőztök minden emberi büszkeséget.

Közületek azok, akik éveket töltötök a Szentírás tanulmányozásával, és rendkívül jártasnak tartjátok magatokat – és ezért méltóbbnak Szavam (Üzenetem) értelmezésére – gondoljátok át újra.

Atyám Könyvének ismerete nem tesz jobban alkalmassá benneteket az utcai koldusnál, akinek nincs semmilyen tanulmánya a szellemi, lelki dolgokat illetően. A tudás nagyon gyakran vakká tehet benneteket az Igazságra. Atyám Könyvének, saját emberi értelmezéseteken alapuló ismerete nem jelent semmit, amikor Isten Igéjének megértésére kerül a sor.

Ti, akik tanult módszereitekkel büszkélkedtek, követvén Isten Szentírását, majd ezt használjátok fel arra, hogy elvessétek – ma a világnak adott – Szavam (Üzenetem), bűnt követtek el. A gőg bűne a ti vétketek. Ti megbántotok Engem, mert büszkeségetek többet ér nektek, mind az Irántam való szeretet, a maga legegyszerűbb formájában.

Az Irántam, Jézusotok iránti szeretet a szívből jön. A Királyságomra méltó lelkek gyorsan felismerik Hangom. A gonosz lélek befolyásolja azokat a lelkeket, akik ellenszegülnek Szavamnak, és másokat is arra buzdítanak, hogy utasítsanak el Engem. Ti undorítotok Engem. A ti gonosz hangotok – amikor felkiáltotok, és büszkén hirdetitek a Szentírás-ismeretetekre alapozva, hogy méltóak vagytok – el lesz némítva.

Türelmem végtelen, de ti, akik Előttem álltok, és előre megfontolt szándékkal kárt tesztek Üdvösség Tervemben, egy szempillantás alatt a pusztába lesztek vetve.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Hamarosan egy új Világosság, egy új Nap lesz látható

30 dec

2012. december 27. csütörtök; 18.20

Legdrágább leányom, ez a nagy remény Üzenete minden Gyermekem számára.

Csaknem elérkezett számotokra a változások ideje, amint az meg volt jövendölve, amikor is változni fog a világ; a bolygók megváltoznak majd, és az időjárás nem lesz már előre megjósolható.

Az Én Nagy Hatalmam most megnyilvánul, amint a Mennyben, úgy a földön is, ahogyan Én az Ellenségeim elleni csatát vezetem. A sátán és az ő démonai hamarosan legyőzetnek, de rettenetes védelmet építettek ki. A védelemmel ők elnyelik szegény Gyermekeimet, akiknek szíve megtelt politikai és világi törekvésekkel azt a szerepet játszván, hogy próbálják keresztre feszíteni Gyermekeimet.

Az ember gyarló. Az ember könnyűszerrel elcsábítható. Az Általam – a Teremtés kezdetétől – lefektetett Igazsággal szembeni vaksága miatt az ember hisz a hazugságokban. Az ember elhiszi a gonosz által kiokádott hazugságokat, mert vonzzák őt a hatalom és az élvezet ígéretei.

Gyermekeimnek el kell ismerniük Királyságom dicsőséges és ragyogó Világosságát. Te, leányom, már láttad ezt a Világosságot, és tudod mily Erőteljes az. Te ismered Isten Hatalmát, és hogy az hogyan burkol be téged. El tudod képzelni, milyen lesz, amikor az Új Paradicsomom feltárul? Te, leányom, csak egy kis részébe nyertél bepillantást ennek a dicsőséges és csillogó Világosságnak.

Fontos, hogy örömmel fogadjátok szívetekbe Fiam Világosságát. Amikor meghívjátok Őt, hogy megmentsen benneteket, és az Ő Szent Szívébe fogadjon titeket, érezni fogjátok ezt a Világosságot.

Az Új Hajnal – az Új Korszak – Világossága lassan, de biztosan megvilágítja majd a világot. Hamarosan egy új Világosság, egy új Nap lesz látható. Nagyobb lesz, és nagy csodálkozást fog kiváltani.

Ez az Én Hatalmam és Fenségem Jele. Ez egy csoda lesz, és bizonyítani fogja, hogy az emberiség nem érti teljesen a teremtés titkát.

Csak Én, a Világmindenség Teremtője irányítok minden létezőt. Mindent, ami elkövetkezik. Mindent, ami elkövetkezhet. Sem ember, sem tudós nem tudja megfejteni ezeket a legszentebb titkokat, mert ezeket az embernek jelenleg nem kell értenie.

Teremtésem csodáit, és Hatalmam erejét látni fogja a világ. Senki se kövesse el azt a hibát, hogy elhiszi, miszerint a sátánnak és az ő gonosz követőinek bármi hatalmuk is lenne nektek adni azokat a csodákat, melyeket Én Teremtettem minden egyes teremtménynek. Én megígértem, hogy kinyilatkoztatom az Igazságot, hogy ti, Gyermekeim, letörölhessétek a szemeteket fedő pókhálókat.

Mikor eljön a Nap, hogy végre elfogadjátok az Igazságot, Én nektek adományozom majd a legpompásabb gazdagságot, kegyelmeket, és egy olyan életet, melyet sosem tudtatok elképzelni, mert ez meghaladja a képzeleteteket.

Boldogan adom a remény eme üzenetét ma. Remélem sok boldogságot és békét ad nektek.

Ígéretem, miszerint végső örökségetekbe viszlek benneteket, hamarosan valósággá válik.

Szerető Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Egy nagy özönvíz jön majd. Kisebb árvizeknek szintén tanúi lesztek más országokban

28 dec

2012. december 25. kedd; 19.20

Drága, szeretett leányom, a világnak szánt Üdvösség Tervem kezdetét vette az Én Időm szerint, 2012. december 22-én.

A világnak ezen ideje az Enyém, amikor is Én összegyűjtöm Isten valamennyi gyermekét, egyként, ahogy a nagy csata elkezdődik.

A nagy szorongattatás időszaka még egy ideig tartani fog. A háborúk fokozódni és terjedni fognak, mígnem bejelentik a nagy háborút, és a világ meg fog változni.

Minden nemzet tanúja lesz a változásoknak. Készen kell állnotok erre, és elfogadónak kell lennetek, mert mindezeknek meg kell történniük Második Eljövetelem előtt.

Egy nagy özönvíz jön majd. Kisebb árvizeknek szintén tanúi lesztek más országokban.

Az egész éghajlat kezd megváltozni majd, és időjárásotok oly módon fog változni, amely szokatlannak és különösnek tűnhet számotokra.

Itt az idő mindazok számára, akik már felnyitották szemüket az Igazságra, hogy a Hozzám vezető utat tervezzék, hogy mindenkit Szent Karjaimban üdvözölhessek.

Ne féljetek, mert Szeretetem sok mindent enyhíteni fog, valamint imáitok mérsékelni tudnak, és fognak is sok ilyen dolgot, és sok – a fenevad által tervezett – szörnyűséget.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Az a nap, amelyen én egy Megváltót adtam a világnak, megváltoztatta az emberiség sorsát

28 dec

2012. december 24. hétfő, 18.00

Gyermekem, az a nap, amelyen én egy Megváltót adtam a világnak, megváltoztatta az emberiség sorsát.

Ezt a kisdedet – bármely más édesanyához hasonlóan – szenvedéllyel szerettem. De egy rendkívüli kegyelemben is részesített engem Atyám. A védelem kegyelmében. Kezdettől fogva különleges módon oltalmaztam Fiamat. Tudtam, hogy Ő a megígért Messiás, és ezért egy nagyon különleges feladatot kaptam, habár sejtelmem sem volt arról, hogy ez mekkora felelősséggel jár majd.

Eleinte nem volt tudtomra adva, hogy meg fogják ölni Fiamat, a Megváltót, akit Isten azért küldött, hogy megmentse az emberiséget a pokol tüzétől. Küldetésem ezen része szörnyű sokként ért, és fájdalmam leírhatatlanul mély volt.

Fiam által, Őbenne és Ővele szenvedtem. Még ma is érzem az Ő fájdalmát, és afeletti bánatát, hogy nem hisznek Fiam Létezésében, ma a világban. Mint az Üdvösség Anyja, feladatom az, hogy segítsem Fiamat, a lelkek megmentésére irányuló Tervében.

Ez az özönvíz ideje; ez a gyors és hirtelen változás ideje. Amint háborúk törnek ki majd, és egy nagy háború alakul ki a hamvakból, Isten Tervének irama gyorsulni fog, hogy ráébresszen minden nemzetet és rasszt az Ő Jelenlétére.

Gyermekem, kérlek, imádkozd a Legszentebb Rózsafüzért, mert sírok ma. Könnyeim, melyeknek épp most voltál tanúja, azokért a lelkekért hullnak, akik nem ismerik majd el Fiamat. Azok a Keresztények szomorítják el Őt a leginkább, akik azt mondják, hogy elfogadják Jézus Krisztust, mint Megváltót, ugyanakkor megsértik Fiamat azzal, hogy nem imádkoznak Hozzá.

Az ateizmus terjedése olyan, mint egy, a világon végigsöprő szörnyű járvány. Isten nem merült feledésbe, hanem tudatosan vetik el az Ő Létezését. Törvényeit betiltották országaitokban. Egyházait nem tisztelik. Az Ő felszentelt szolgái túl félénkek, és nem elég bátrak ahhoz, hogy hirdessék az Ő Szent Igéjét.

A világ most meg fog változni, mind fizikailag, mind szellemileg. A megtisztítás elkezdődött. A csatát a gonosz követői és Isten Maradék Egyháza vívja majd egymással.

Nektek, akik Fiamhoz hűségesek vagytok, mindig hívnotok kell engem, a ti szeretett Édesanyátokat, az Üdvösség Anyját, hogy szeretett Fiamnak szentelhesselek benneteket, annak érdekében, hogy megadja nektek az olyannyira szükséges kegyelmeket. Jézus Krisztus katonájaként legyetek felkészülve. Fegyverzeteteket erősebbé kell tenni, mert szerepetek egy keresztes lovagéhoz hasonló, és nektek a hatalmas kegyetlenség és igazságtalanság ellen kell majd menetelnetek.

Menjetek békével gyermekek, és folytassátok a napi imádkozást, ahogy a változások megkezdődnek, hogy az emberiség megmentése megvalósulhasson.

Minden Atyám Szent Akarata szerint fog beteljesedni, az Ő egyetlen Fia, Jézus Krisztus által. Nektek, gyermekeim, akik segítségemet kéritek, nagy védelmet fog nyújtani nemzetetek számára.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A családi egység, és annak lerombolása lesz a kiváltó oka mindennek

27 dec

2012. december 23. vasárnap, 15.30

Drága, szeretett leányom, sok felszentelt Szolgámnak egy szörnyű próbatétellel kell szembenéznie. Ez arra készteti majd őket, hogy két különböző út közül válasszanak. Mindegyiküknek, saját szabad akaratából hozott döntésén múlik majd, hogy melyik utat választja. Mert a gyalázat hamarosan napvilágra kerül.

Sok felszentelt Szolgám eleinte nem lesz rögtön tudatában annak, hogy mi is történik. Majd csak akkor ismerik fel a nehézséget, amikor a magas beosztásúaktól kapott leveleket olvassák.

Provokálni fogják azokat, akik megőrzik Szent Igémet, mely az emberiségnek adatott a Szent Biblia Ajándéka révén, és arra kényszerítik majd őket, hogy fogadják el a módosításokat. Ezeket a módosításokat meg fogják majd kapni, és elvárják majd tőlük, hogy „nyeljék le” és fogadják el azokat, mint Az Igazságot. Ezek egy dologhoz vezetnek.

Ezek a változások arra fogják kényszeríteni a szent, felszentelt Szolgáimat, hogy fogadják el a bűn eltűrését.  

Azt fogják mondani nekik, hogy Isten egy örökké irgalmas Isten, és hogy Ő mindenkit szeret. Igen, ez a rész igaz. De aztán, arra utasítják majd őket, hogy hagyják jóvá azokat a törvényeket, melyek egy gyalázatnak számítanak az Én Szememben. A családi egység, és annak lerombolása lesz a kiváltó oka mindennek.

Másokat arra fognak kérni, hogy fogadják el az új típusú szertartást, mely a Szentmise és Szent Eucharisztiám Jelenlétének helyébe fog lépni.

Ezt úgy fogják tekinteni, mint egy mindenkit felölelő változtatást, valamennyi Keresztény és más vallások egyesítésére. Ez lesz a vég kezdete.

A napi Szentmise-áldozatok megszüntetésének napja lesz minden kibontakozó eseménynek a kezdete, ahogy ez meg volt jövendölve János Evangélistának. Ez lesz a fenevad felemelkedésének ideje, és hatalmas lesz az ő befolyása. Sok pap szívét és lelkét meg fogja nyerni. A fenevad célja az, hogy beszüntesse az összes Szentmisét, és meggyalázza a Szent Eucharisztiát.

Ő már ezt teszi, a fekete misék révén, melyet sok Katolikus Templomban tartanak. A hűtlen szolgák magja összeesküvést sző Egyházam ellen, és sokakat félre fognak vezetni.

Legyetek éberek. Nyissátok ki szemeteket, és kérjétek Tőlem az erőt, melyre szükségetek lesz ahhoz, hogy ki tudjatok állni ezen aljas és gonosz terv ellen.

Kegyetlen lesz ez a csata földi Egyházamon belül. Pap pap ellen. Püspök püspök ellen. Bíboros bíboros ellen.

Tudjátok meg, felszentelt Szolgáim, ti, akik ismertek és szerettek Engem, hogy Én vezetni foglak benneteket. Én utat fogok mutatni nektek. Én meg fogom adni nektek az erőt, hogy Isten ezen ellenségeivel elbánhassatok. Nem vagytok egyedül.

Soha ne hallgassatok a hazugságokra, melyeket az Én Szent Nevemben továbbítanak vagy mutatnak be nektek. Csak ti ismeritek az Igazságot, a szívetekben. Hallgassatok a szívetekre. Maradjatok hűségesek mindahhoz, amit Isten Törvényének mondtak nektek.

Ha bármi olyat mutatnak be nektek, ami Tanításaimmal ellentétesnek tűnik, akkor hátat kell fordítanotok.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én rátok árasztom ezt a Különleges Áldást ma

25 dec

2012. december 22. szombat, 20.36

Drága, szeretett leányom, Karácsony Napja az Én Ajándékom az emberiségnek. Emiatt a nap miatt van az, hogy az örök élet lehetővé vált a halandó emberiség számára.

Én, Jézus Krisztus, a Világ Megváltója, örömmel várlak mindannyiatokat, Isten gyermekeit, Királyságomba, melyet Atyám ígért oda Nekem.

Én ismeretlenül jöttem a világba, néhányak kivételével. Születésem megváltoztatta a jövőt. Ígéretemet elfogadták Követőim. Tudták, hogy Én majd eljövök újra, de fogalmuk sem volt róla, hogy mikor. Hallgatták Tanításaimat, habár sokuk tanulatlan ember volt. Szegények voltak, és egyszerű életet éltek. Mégis, ők voltak azok, akik örömmel fogadtak Engem.

Ugyanez igaz most is, amikor Én felkészítelek benneteket Második Eljövetelemre. Azok a lelkek, akik egyszerű szeretetet éreznek Irántam, ők lesznek azok, akik ki fogják tárni szívüket Hívásomra. És közületek az alázatos szívűek és tisztalelkűek lesznek azok, akik jelenkori Tanítványaimmá válnak. Csakúgy, mint amikor a földön Jártam, Általatok fogják meghallani és elhinni Szavamat.

Én rátok árasztom ezt a Különleges Áldást ma. Szeretném, ha elfogadnátok Védelmi Áldásomat, az Imahadjárat ezen imája által, hogy örömmel fogadjatok Engem, a Messiást, amikor Én bemutatom Új Királyságomat.

Imahadjárat (90) Hála a Te Legdicsőségesebb Második Eljöveteledért

„Ó, Jézusom, dicsérlek Téged, és hálát adok Neked Legdicsőségesebb Második Eljöveteledért.

Megváltóm, Te azért születtél meg, hogy nekem Örök Életet adj, és megszabadíts a bűntől.

Szeretetemet, hálámat és imádatomat adom Neked, felkészítvén lelkemet a Te Nagy Jöveteledre. Ámen.”

Menjetek most, és készüljetek. Mert az idő rövid, és még sok mindent meg kell tenni, hogy minden egyes lélek megmeneküljön.

Én Békét, Szeretetet és Örömet hozok nektek ezen a különleges napon.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szavam kardként fogja széthasítani a zűrzavart és a hazugságokat.

24 dec

2012. december 21. péntek; 22.50

Drága, szeretett leányom, most van itt Tanításaim és Szent Üzeneteim – a világ minden szegletében való – terjesztésének ideje.

Biztosítani fogom, hogy a világnak megígért Igazság Könyve elérhető legyen majd minden nemzetben és minden nyelven.

Tanítványaim és Felszentelt Szolgáim a föld négy sarkából fognak majd prédikálni.

Milliárdok fogják követni Szavamat, és végre sokan olvassák majd a Szent Evangéliumot.

Atyám Könyvét, a Szent Bibliát megint tanulmányozni fogják, és Igémet ismét olvassák majd.

Jelenlegi Üzeneteim, melyeket most az Igazság Könyve tartalmaz, eledelként szolgálnak majd, melyek táplálni fogják Isten gyermekeit, mikor a jövőben Isten Szent Igéjének olvasását tiltottnak tartják majd.

Nektek, Tanítványaim, meg kell térítenetek azokat, akik nem ismernek Engem. Ha ők nem tudják, hogy Én ki Vagyok, akkor nem tudnak megfelelően felkészülni Új Királyságomra.

Szavam kardként fogja széthasítani a zűrzavart és a hazugságokat. Szavam meg fogja érinteni mindenki elméjét, szívét és lelkét.

Néhányaknak időre lesz szükségük Szavam megemésztéséhez, de a világ népességének többsége elfogadja majd az Igazságot, ha egyszer megkapják azt.

Kérlek, imádkozzatok a bátorságért, az erőért, és az akaratért, hogy megtegyétek, amit Én kérek tőletek. Emlékeztessétek őket, hogy Én meghaltam értük. Mondjátok el nekik, hogy közel van Visszajövetelem ideje. Vigasztaljátok meg őket azáltal, hogy beszéltek nekik az Új Paradicsom nagy Ajándékáról, melyet Én mutatok meg.

Mondjátok el nekik, hogy Én jövök, hogy megmentsem őket, és hogy véget vessek szenvedéseiknek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy