RSS
 

Archive for the ‘2011 szeptemberi üzenetek’ Category

A megkeményedett lelkek nem fogják a Nagyfigyelmeztetést könnyűnek találni

05 okt

2011. szeptember 30. péntek; 21:15

Drága, szeretett leányom, a lelkek megtéréséért folytatott feladatom most egyre intenzívebbé válik.

Kérlek, figyelmeztess annyi embert, ahányat csak tudsz, hogy lelküket felkészíthessék a Nagyfigyelmeztetés előtt.

Tájékoztasd mindazokat a papokat, apácákat és Püspököket és más közösségeket, akik hisznek az Én Örök Atyámban, hogy figyeljenek Szavamra (Üzenetemre). Sok Gyermekem olyannyira sötétségben van, hogy az Én isteni dicsőségem fénye meg fogja sebezni lelküket. Valós fájdalmat fognak érezni, mert nem lesznek képesek ellenállni  a kegyelem ezen nagyszerű cselekedetének.

Néhányan szórakozottan megmosolyogják ezeket a Szent üzeneteket. Ez elszomorít engem. Nem azért, mert ők nem hiszik, hogy Én szólok hozzájuk ezen a módon, hanem mert ők nem akarnak hinni Bennem. Ti mindazok, akik aggódtok szeretteitekért, imádkozzatok, hogy amikor ők szembenéznek a megtisztítással a Nagyfigyelmeztetés során, akkor az végül Szívemhez vezesse majd őket.

Azt kérem, minden Követőm óvja most magát a sátántól. Otthonuk minden szegletét Szenteltvízzel kell, hogy beszórják, viseljenek (Szent) Benedek keresztet (medált), és tartsanak maguknál Rózsafüzért. Imádkozzanak Szent Mihály arkangyalhoz is. A sátán és követőinek hadserege mindent el fog követni, hogy meggyőzzön benneteket, hogy nem Én vagyok, aki szól hozzátok. A sátán és démonai gyötörni fognak benneteket és borzasztó kétségeket fognak elültetni elmétekbe. Ti, Gyermekeim, meg tudjátok őt állítani, az Én útmutatásaim követésével. Sajnos azonban, a gyenge lelkűek elméjét az Én teljes elutasításomra fogja átfordítani.

A megkeményedett lelkek nem fogják a Nagyfigyelmeztetést könnyűnek találni. Ők vitázni fognak azon, hogy mi módon is bántottak Engem. Még a pokol lángoló tüze – melyet a Nagyfigyelmeztetés alatt fognak megtapasztalni-, sem fogja eloszlatni valamennyi kétségüket Létezésemet illetően.

Sokan fognak hazugságokat terjeszteni a Nagyfigyelmeztetésről, miután az megtörténik. Ők, a pogányok, akik a sátán szolgái, hazugságokat fognak kreálni, melyet mindenhol terjeszteni fognak. Tudományos érvek kerülnek előterjesztésre, az esemény kimagyarázására. Ők nem akarják hallani az igazságot. Imádkozni kell értük. Olyan erős a sátán szorítása, mellyel a világot a markában tartja, hogy Nevemet nem fogják nyilvánosan mormolni. A beszélgetések során zavarba ejtő téma lesz földön való Létezésemnek megvitatása.

Nevemet ma főként a csúnya beszédben használják, vagy ami még rosszabb, nyelvbotlással, káromkodás közben. De most hallgassatok Rám. Nevem újra hallható és elfogadott lesz a Nagyfigyelmeztetés után, azok által, akik megtérnek. Akkor a Nevem használva lesz, mikor Gyermekeim Hozzám imádkoznak.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A Nagyfigyelmeztetés utóhatásai

01 okt

2011. szeptember 29. csütörtök, 20:45

Drága szeretett leányom, mivel a Nagyfigyelmeztetés egyre közeledik, kérlek, kérd meg az Én szeretett követőimet, hogy imádkozzanak és köszönettel örvendezzenek a nagy kegyelemért, amelyet az Én Örök Atyám adományozott az emberiségnek.

A tiszta szeretet ezen dicsőséges cselekedete révén fog ez (a Nagyfigyelmeztetés)  bekövetkezni, hogy az emberiség nagy része megmenekülhessen azért, hogy élvezhesse a béke korszakát a földön.  Legyetek hálásak, hogy ezekben az időkben éltek, mert közületek milliók fognak megmenekülni, akik máskülönben soha nem lépnének be a Mennyország kapuin.

Az előkészületek befejeződtek. Készítsétek fel otthonaitokat annyi Szentelt gyertyával, vízzel és élelemmel, amely néhány hétig kitart.  Az utána következő időszak nehéz lesz, de nem szabad félnetek.  Ellenkezőleg, érezzetek megkönnyebbülést, mikor szenvedésetek hálaadással kerül felajánlásra az örök életért, mely most az Én drága lelkeimnek adatik, akik befogadják ezt a nagyszerű ajándékot.

Legyetek békességben. Bízzatok Bennem, mert ne feledjétek, Én vagyok a ti Megváltótok, és Védelmemet ajánlom a hűséges lelkeknek minden pillanatban. Veletek megyek. Vezetlek benneteket. Gyengéd szeretettel fogom a kezeteket. Ti az Enyéim vagytok, és Én soha nem fogom hagyni, hogy eltávolodjatok Szent Szívemtől. Titeket, követőim, körülölelnek a szükséges kegyelmek, amelyekkel túlélitek a Nagyfigyelmeztetést.

Szeretett Jézusotok

Az egész Emberiség Megmentője és Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: A sátán napjai nemsokára véget érnek ezen a földön

01 okt

2011. szeptember 29. csütörtök 20:15

Én vagyok az Alfa és az Omega. Én vagyok Isten, az Atya.

Drága szeretett leányom, az idő egyre közeledik a világ számára, hogy tanúja legyen az irgalomnak, ami meg lesz mutatva az emberiségnek az Én drága Fiam, Jézus Krisztus által.

A gonosz erői hemzsegnek azon elveszett lelkek által, akik hűséget mutatnak a csalónak, a sátánnak. Ők szintén fel vannak készülve a Nagyfigyelmeztetésre és arrogánsan hiszik, hogy a sátán által nekik ígért hatalom fogja irányítani őket egy saját maguk által készített új világi paradicsomba. Ez a sátán által elkövetett legnagyobb hazugság, amelynek megadták magukat. Lelkük sötétsége azt jelenti, hogy szívük nem fog irgalmat mutatni azok iránt, akik hisznek Bennem, Istenben, a mindenség teremtőjében. A hatalom, amit gyakorolnak, mégis gyengül most.

A sátán napjai nemsokára véget érnek ezen a földön. De ő, a sátán, nem fog nyugodni, míg el nem csábítja ezen félrevezetett és megtévesztett lelkek millióit. Imádkozz értük, leányom, mert ők céltalanok.  Fel vannak zaklatva, és félelmükön keresztül mindent meg fognak próbálni, amit csak tudnak, hogy kontrollálják az Én gyermekeimet, a világi javaikon keresztül.

Hallgassatok most Szavamra. Az emberiségnek nincs hatalma. Az egyetlen hatalom az ima által lesz, a páncélzat, ezen gonosz emberek ellen. Ők, halálos bűnben megsértettek Engem és az Én értékes teremtésemet, és ezért ők szenvedni fognak. Oly sok esemény fog most kibontakozni egy hitetlen világnak a szemei előtt. Oly sok gyermekem lesz megzavarodva és sokkolva, amikor a Tisztítótűz (Purgatórium) és a Pokol szenvedéseit megérzik.

Minden bűnös meg fogja tapasztalni a Nagyfigyelmeztetés alatt és után, hogy mi történne velük, ha az életüket elveszítenék. A bűnben lévők el fogják szenvedni ugyanazt az égető tisztítást, mint azok a lelkek, akik a Tisztítótűzben (Purgatóriumban) várják a belépést az Én Dicsőséges Királyságomba. A halálos bűnben levők meg fogják tapasztalni a mély kétségbeesést és a pokol tüzének sötétségét. Ez a szenvedés nem tart túl sokáig, majd meg fogják ízlelni a világot újra, ahogyan korábban megtapasztalták a Nagyfigyelmeztetés előtt. Ez a világ nagyon különböző lesz az előző világtól. Végül a szemük fel fog nyílni a Menny, a Pokol és a Tisztítótűz (Purgatórium) igazságára.

Ezt követően ki kell választaniuk, melyik utat akarják követni. Azt képzelnéd, leányom, hogy ők követni fogják az utat Isteni Szeretetem és Könyörületem (Irgalmam) felé, de oly sok megátalkodott bűnös esetében nem így lesz. Oly fertőzöttek lesznek ők a sátán által tett hamis ígéretek révén, hogy vissza fognak térni az ő irányításának követésére. Ők harcolni, küzdeni fognak, és – a sátán által, a pokol mélyéről szabadon engedett démonok befolyása által – meg fogják engedni, hogy a lelküket beszippantsa az ő globális uralomra irányuló tervébe.

Ez egy sürgős felhívás, mindannyiatokat kérlek, hogy szív(etek)ből keressetek megváltást (bűnbocsánatot) csökönyös életetekre. Itt az idő, hogy megtegyétek, de tegyétek minél hamarabb.

Készüljetek fel irgalmam (kegyelmem) kérésére. Én szeretem minden gyermekemet. A nagy esemény minden gyermekem javát szolgálja. Így a rettegés helyett engedjétek, hogy Szeretetem beburkoljon, és így megerősítsen benneteket. Így majd túl fogjátok élni az elkövetkező szenvedést.

Szerető Örök Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Bepillantás Keresztre feszítésem történetébe

28 szept

2011. szeptember 26. hétfő, 23:45

Drága szeretett leányom, ma éjjel először engedtem bepillantást neked Keresztre feszítésem történetébe, amely meglepett téged. Mégis, amit feltártam előtted, óriási jelentőséggel bír.

Sok langyos lelkű hívő azt gondolja, hogy amikor Engem keresztre feszítettek, valahogy Én – mert Én Atyám Fia vagyok– nem szenvedtem el azt a fizikai fájdalmat, amit egy ember elszenvedne. Ők is azon a véleményen vannak, hogy Isteni mivoltomból kifolyólag Én nem rettegtem, és nem is retteghettem volna, Atyámtól kapott Erőm miatt.

Az igazság egészen más. Nagyon egyedül éreztem magam, és féltem. A Kertben (megj.: Getszemáni) töltött Idő számomra borzasztó volt Emberi természetemből fakadóan. Ne feledjétek, hogy Én testben jöttem el. Ugyanazt a fájdalmat és bánatot éreztem, mint bármely más ember. Sokan nem értik ezt meg.

Úgy éreztem, elhagyott az Én Örök Atyám, és Apostolaim bizonyos szempontból magától értetődőnek tartották, nem tettek semmit, hogy megvigasztaljanak Engem ezekben a szörnyű órákban.

Amikor szembenéztem hóhéraimmal, reszkettem a félelemtől, és alig tudtam reagálni a vádjaikra. Úgy éreztem, mint bármely emberi lény érezne, amikor egy brutális kivégzéssel néz szembe.  Méltóságom sértetlen maradt az áldozat miatt, amit tudtam, hogy meg kell hoznom az emberiségért.  Ellentmondásnak tűnik, tudom, de szeretetet és örömet is éreztem Szívemben ezen szenvedés alatt. Mert tudtam, hogy Halálom megmenthet benneteket, gyermekeim, az örökkévalóságra. De most szeretném, ha feltennétek magatoknak a kérdést: hányan menekülhetnek meg Kereszthalálom által? Kik akarnak megmenekülni, és ők valóban értik-e a jelentőségét.

Halálom által ők bemehetnek a Mennyországba most. Azt is tudják, hogy ez saját választásuk által és a kapott szabad akaratuk által fog történni? Istenben, az Atyában való hit elsődleges kell, hogy legyen számotokra. Előbb jöjjetek Hozzám , és Én elvezetlek benneteket az Atyához. Maradjatok meg Tanításaimnál, amiket a Szent Biblián keresztül adtam nektek. Szeressétek felebarátaitokat. Hitetek legyen egyszerű. Hitetek mutasson kiegyensúlyozott képet. Szeressetek Engem. Imádkozzatok Hozzám. Imádjatok Engem. Engedjétek Nekem, hogy Gyengéd Szívemmel szerethesselek benneteket, így Isteni Jelenlétem eláraszthatja drága kis lelketeket. Én a tietek vagyok. Ti az Enyéim vagytok, gyermekek.  Ez ilyen egyszerű.

Minél többet imádkoztok, annál közelebb kerültök Hozzám, és annál szorosabban fog összefonódni a szívetek az Enyémmel.

Jézusotok

Az Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Kiemelt üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Elküldtem most a világba az Én prófétáimat

28 szept

2011. szeptember 25. vasárnap; 11.45

Drága, szeretett leányom, hogy hogyan győzd meg a fiatalokat és azokat, akik belekerültek egy nyüzsgő értelmetlen életmódba, ez az a kihívás, amelyet eléd tárok.

A te feladatod az, hogy mindenféle rendelkezésre álló, modern kommunikációs eszközt felhasználj, hogy meggyőzd a fiatal modern társadalmat Létezésem igazságáról. Megígérem, hogy mindazok a fiatal gyermekek, akik megkapják az igazságot ezeken az eszközökön keresztül, érezni fogják az Én jelenlétem, amint olvassák Üzeneteimet. Leányom, most terjeszd üzeneteimet a világ minden sarkában, és térítsd meg gyermekeimet. Ez az a szerep, melyre ki lettél választva. Szavaim vírusként való terjesztésével több embert lehet elérni. Használd az internetet és a médiát. Elkötelezett követőim idővel mindenhol terjeszteni fogják az igazságot.

Ez a küldetés épp, hogy csak elkezdődött. Az alapok le lettek fektetve. Most Atyám tökéletes időzítésének megfelelően a világ fel fog figyelni ezekre az isteni üzenetekre.

Megígértem, hogy visszatérek. Az út kikövezésére most elküldtem a világba az Én prófétáimat, köztük téged is, leányom.  Sokan válaszolnak most hívásomra minden országban a világon, még ha hangjuk halk is. Idővel ők is hallhatóak lesznek, világgá kürtölik az Én Dicsőségem, hogy beharangozzák Visszatérésem.

Előttünk áll még egy kis idő, mielőtt ez a Dicsőséges visszatérés bekövetkezik. Addig készüljetek fel Gyermekeim. A Nagyfigyelmeztetés milliókat fog megtéríteni, de ez csak a kezdet. Az ezt követő időszak a lelkek táplálásáról fog szólni, és kell, hogy szóljon, azért, hogy a lelkek megfelelő felkészítése biztosítva legyen, így alkalmasak lesztek belépni Atyám Új Paradicsomába a Földön.

Sok mindent kell elviselnetek gyermekek, de oly sok minden van amit oly nagy örömmel kell várnotok, amikor megkapjátok a lehetőséget a belépésre a béke, az öröm és a boldogság ezen csodálatos új korszakába a földön. A kegyelem állapotában való megmaradás (kitartás) most nélkülözhetetlen.   Bátorságot és kitartást kapnak azok, akik a Szentlelket hívják. Akkor majd ti, Hadseregem, felemelitek azoknak a lelkét, akik eltévedtek a Felém vezető úton. Ne engedjétek, hogy akár csak egyetlen vándorló lélek is elvesszen a vadonban. Imádkozzatok értük. Mutassatok szeretetet és megértést feléjük. Soha ne mondjátok nekik, hogy elkárhoztak, és soha ne okoljátok őket a bűneikért, mivel ez súlyos vétek az Én szememben. Ezzel szemben legyetek határozottak, de szeretetteljesek. Csak mondjátok el nekik az igazságot. A többi már rajtuk múlik.

Nem győzedelmeskedhettek minden lélek felett, gyermekek. Csak a tőletek telhető legjobbat tehetitek.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Magyarázzátok el a Pokol Borzalmát azoknak, akik vakok a sátán létezésére

28 szept

2011. szeptember 24. szombat; 22:15

Drága szeretett leányom, miért ragaszkodnak az emberek ahhoz, hogy megtagadják a Pokol létezését?

Sok gyermekem, akik modern felfogásúnak tartják magukat, nyilvánosan tagadják a pokol létezését, miközben Istenbe, az Örök Atyába vetett hitüket hirdetik. Ők félrevezetik gyermekeimet, amikor azt hozzák fel mentségül, hogy Isten mindig irgalmas.

Azáltal, hogy meggyőzik gyermekeimet, hogy mindenki a Mennyországba kerül, akaratlanul is felelősekké válnak mindazokért, akik hamis tanításukat követik.

A sátán létezik, és ezért a pokol is. A pokol egy olyan hely, ahová a sátán azokat a lelkeket viszi, akik a földön hűséget mutatnak iránta. Ezek, azok a lelkek, akik minden Istennel kapcsolatos gondolatukat félreteszik, és elősegítik a gonosz tettek elfogadását a földön.  Egyes esetekben az emberek eladhatják még a lelküket is a sátánnak, cserébe egy gazdag életért, a hírnévért és a hatalomért.  Az évek folyamán ezt sokan megtették a zeneiparban.  Kevés gondolatot szentelnek annak a módszernek, melynek során nagyon gyakran az ő hűségüket elnyerik, a csoportos beavatások során, okkult praktikák (titkos, rejtett gyakorlatok) által.

Másrészt ott vannak azok is, akik – ahogyan saját maguk is tartják- egyszerűen szórakozással teli gondtalan életnek élnek, melyben állandóan önnön megelégedettségükre vágyakoznak. Ők csak azok a néhány lelkek, akik megdöbbennek és hitetlenkedve a fejüket rázzák, amikor a pokol kapuihoz érkeznek, látván azt a sorsot, amely rájuk vár.  Nem tudják elfogadni, hogy ez a rémület, amellyel szembesülnek, a saját tetteik miatt van. A földön nekik adományozott szabadsággal minden javára visszaéltek, ami bántja Istent.

Gyermekeim, kérlek benneteket, hogy magyarázzátok el a pokol borzalmát mindazok számára, akik vakok a sátán létezésére. Nem számít, ha kinevetnek benneteket, vagy átkot szórnak rátok. A ti kötelességetek, hogy figyelmeztessétek őket arra a rémisztő sorsra, amely mindazokra a szegény lelkekre vár, akik majd ott végzik.

Azok az ateisták, akik a halálos ágyukon azt hiszik, hogy szenvedésük az utolsó lélegzetvételkor befejeződik, hallgassatok most meg Engem. Közületek azoknak mondom, akik ezen a földön tagadják Isten létezését, habár az igazság, életetek során nektek ki volt nyilvánítva: A ti szenvedésetek a pokol tüzében, csak kezdete lesz az örök kárhozatnak. Ti, szegény gyermekeim, akik saját szabad akaratotok által súlyos bűnöket követtek el, elutasítotok Engem. Ehelyett a sátánt választjátok. Ő vár rátok halálotok után. Engem sehol sem fogtok találni. Mert akkor már túl késő lesz, hogy Irgalmasságomat megmutassam nektek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, mindannyian, hogy közösen megmenthessük ezeket a lelkeket. Nem szabad megengedni a sátánnak, hogy ellopja lelküket. Segítsetek Nekem megmenteni őket, addig, ameddig még a földön élnek.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten az Atya: az Antikrisztus és egy új világ pénznem

25 szept

2011. szeptember 23. péntek; 21.30

Leányom, amíg a világ talán retteg a Nagyfigyelmeztetéstől, el kell fogadnia, hogy a Jelenések Könyvében levő próféciák (jövendölések) a küszöbön vannak. Egyházam Szent állama (a Vatikán) most veszélyben van, ahogy Izrael állam is. A próféciák akkor fognak kibontakozni, amikor a világot az Antikrisztus fogja irányítani, aki megpróbál majd ellenőrizni benneteket egy új világ pénznem által. Ha ezen a módon ellenőrizve (irányítva) vagytok, akkor minden más módon is ellenőrizve (irányítva) lesztek.

A Nagyfigyelmeztetés véget fog vetni ennek és más – a globális erők által tervezett – gonosz rémtetteknek, amelyek felfoghatatlanok lesznek gyermekeim számára az egész világon. Ártatlan sakkfigurák vagytok egy játszmában, amit nem ti játszotok, de meg foglak védeni benneteket az Igazság Keze által.

Keljetek fel, gyermekeim és harcoljatok a gonosz ezen sorozata ellen,  az ima által. Közületek nem mindenki tud vagy fog megmenekülni az Antikrisztus szorításából, aki a markában fog tartani benneteket.

Gyermekeim a sátán soha sem fog győzni. Soha nem kapta meg a hatalmat, és ahogy az ő szorítása elkezdett lazulni, most magával fog vonszolni a pokol mélyére annyi lelket, amennyit csak tud. Mély szomorúsággal siratom az Én gyönyörű teremtésemet és az Én értékes lelkeimet.  Ó, bárcsak hallgatnának az igazságra.

A tudományos értékelés értelmetlen, mert egyetlen tudomány sem fogja helyettesíteni Isteni Királyságom valóságát.  Nincs egyetlen személy sem a földön, aki valaha is fel tudná fogni azt a szépséget és csodát, amely mindannyiatokra vár, mert ez emberi kifejezésekkel leírhatatlan.

Hamarosan meg fogjátok érteni a terveket, Nekem ki kell mentenem a világot a csaló kezei közül.

Mindannyiatokat szeretem, és meg fogom védeni minden követőmet, minden szinten, bármilyen tervezett üldözés során.

Nézzetek Rám. Tárjátok ki karotokat, és engedjétek Nekem, hogy tartsalak és védelmezzelek benneteket.

Gyermekeim, aki hisz Bennem, annak nincs mitől félnie.

Szeretett Teremtőtök

A Magasságos Isten

Isten, az Atya

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szomorkodom azon gyermekeim elvesztése miatt, akik nem akarják, hogy bármi közük legyen Hozzám

25 szept

2011. szeptember 22. csütörtök; 21:30

Drága szeretett leányom, készítsd fel családodat a Nagyfigyelmeztetésre. Kérd fel gyermekeimet, az egész világon (mindenhol), hogy könyörögjenek bűneik bocsánatáért. Könyörgéseik a szívükből kell, hogy jöjjön. Különben, az Isteni Irgalmasságom Megvilágítása alatt a Tisztítótűz égő fájdalmát fogják elviselni, amikor Én, egyenként mindannyitokkal találkozni fogok (szembe fogok nézni).

A bekövetkező megtisztulás, olyan tartós és felejthetetlen érzést fog kelteni a lelketekben, hogy örökre a Szívem keblén fogtok maradni.

Azokhoz szólok, akik ismernek és szeretnek Engem: kérlek benneteket, hogy készüljetek fel most a nagy ajándékomra. Szerezzetek be szentelt gyertyát és Szenteltvizet és legyetek készen, így az imában egyesülhettek a Mennyország szentjeivel, hogy segíthessetek valamennyi gyermekem lelkének megmentésében, az egész világon.

Először életetekben, valóban egyedül lesztek az Én társaságomban (Velem). Egyetlen egy hang nélkül látni fogjátok Keresztre feszítésemet, és ami a hitetleneket illeti, végre ők is meg fogják érteni, az emberiség miatti Szenvedésem igazságait.

Ti, gyermekeim, érteni és üdvözölni fogjátok Irgalmasságom nagy ajándékát, és olyan erőt kaptok, amelyet csak a szentek ismernek a Mennyországban. Ez az erő fogja később, az új hadseregemet összekovácsolni a földön. Ez a nagy hadsereg millió más lelket fog megmenteni az Antikrisztus által vezetett hadsereg karmaiból. Ez alatt a döntő időszak alatt, az emberiség teremtése óta, most az ima milliókat fog megmenteni és segíteni fog a megtérésben.

Hagyjátok gyermekeim, hogy már most megöleljelek benneteket. Engedjétek, hogy megadjam nektek a bátorságot és az erőt, hogy még több lelket hozzatok Hozzám. Szükségem van a szeretetetekre. Sebeim (újra) megnyíltak! Szomorúságom kimondhatatlan, oly sok gyermekem elvesztése miatt, akik nem akarják, hogy bármi közük legyen Hozzám.

Vigasztalannak és egyedül érzem Magam. Segítsetek Nekem, gyermekeim, hogy idejében megmentsük őket. Habár Isteni irgalmasságom nagy cselekedete isteni fényt hoz a világba, és ezt olyan mértékben, hogy még a lélegzeteteket is elállítja, mégis egyben a szomorúság ideje is les z azok számára, akik képtelenek lesznek kiállni a sokkot.

Kérlek benneteket, ne nyugtalankodjatok. Én nagy szeretettel és könyörülettel jövök hozzátok. Mivel szeretlek benneteket, most közbelépek, hogy megmentselek benneteket, azoktól a gonosz tettektől, amelyeket a globális erők akarnak végrehajtani, akik a világ népességét akarják megtizedelni. Ezt az ellenőrzés által akarják megtenni. Én nem fogom ezt megengedni nekik. Atyám várakozik. Amennyiben az emberek beismerik azokat a bűnöket, amelyeket elkövettek, akkor a világ a béke és a szeretet helye lesz. Ha nem fognak a Nagyfigyelmeztetésből okulni, akkor nem lesznek megkímélve. Akkor Atyám keze le fog sújtani.

Jézus Krisztus vagyok

Az egész emberiség Királya és Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: A világ minden táján imádkozzatok a védelmemért

24 szept

2011. szeptember 22. csütörtök; 21:00

Gyermekem, meg kell kérned gyermekeimet, hogy imádkozzanak Hozzám azért, hogy ezekben az időkben, legszentebb palástommal takarhassam be őket. A gonosz munkálkodása növekszik és futótűzként terjed szét. Azt a gonosz ellenőrzést, amelyet magatok körül láttok, ő és démonainak hadserege irányítja. Ők sok szenvedést és fájdalmat okoznak a világban. Szent Rózsafüzérem imádkozása meg fogja őt állítani kártevéseiben, amellyel ennek a világnak ártani akar.

Imádkozzatok gyermekeim, bárhol is vagytok, különleges védelmemért a gonosz ellen.

Imádkozzatok, hogy enyhüljön szeretett Fiam szenvedése, akinek olyan nagy szüksége van a vigasztalásotokra.  Szüksége van imáitokra gyermekeim, hogy közreműködése által, ismét megszabadíthassa az emberiséget bűnös és csökönyös életétől.

Most úgy imádkozzatok, mint még eddig sohasem.

Áldott Édesanyátok

A Béke Királynője

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A jövendőmondás (jóslás) nem Tőlem származik

24 szept

2011. szeptember 21. 23:30

Leányom, ez az utazás egyre intenzívebbé válik számodra. Te már fel vagy készülve, sokkal jobban, mint bármikor is képes lehetnél erre. Ne aggódj küldetésed miatt, mert segíteni fog az emberiség nagy részének megmentésében. A te feladatod előre meg volt jövendölve, és a Mennyből van irányítva. Te vagy az eszköz. Én vagyok a te Mestered.

Ebben a legszentebb munkában sikered lesz, mert ez nem tud és nem is fog meghiúsulni. Időnként lehet, hogy nagyon csüggedt vagy, magányos és bátortalan. Fogadd ezt el. A te szenvedésed értékes lelkeket hoz nekem, haláluk pillanatában. Ezek a lelkek most érted imádkoznak. Örvendezz, mert ha látnád azt a szeretetet, amely feléd árad, akkor örömödben sírnál.

Szentjeim a Mennyben vezetnek és megvédenek téged a gonosztól, és ez által átmenetileg többször megkönnyebbülsz, amelyek meglepnek téged és örömet szereznek neked. Sohase kételkedj ebben a munkában. Ez az egyik legnagyobb küldetése Munkálkodásomnak a földön. Légy erős, bátor és magabiztos, de mindenáron maradj alázatos. A színpad már be van rendezve. Azok az események, amelyekről beszéltem, most fognak kibontakozni. Amikor ez bekövetkezik, akkor a bizalmad is visszatér. Mert meg fogod kapni azokat a bizonyítékokat, amelyekre szükséged van. Igen, néhány alkalommal a sátán félbeszakította ezt a munkát. Mindezt azért engedtem meg, hogy ez minden időben, biztosítsa alázatodat.

Dátumot ne tégy közzé. Ne kérdezd meg, hogy hogyan fog az emberek jövője alakulni, ha ezt kérik tőled. A jövendőmondás (jóslás) nem Tőlem származik. Az egyetlen jövő, amit Én kinyilatkoztatok, az gyermekeim lelki jólétére vonatkozik. Légy hálás azért, hogy ez a nagyon különleges ajándék neked adatott. Habár te ezt tudatosan sohasem kívántad, mégis már az első lélegzetvételedkor, erre a munkára voltál megalkotva, és végre is fogod hajtani Szent Szavaimat, egészen az utolsó lélegzetvételedig.

Indulj el az Én nevemben, szívedben szeretettel és örömmel, és segíts Nekem az egész emberiség lelkének megmentésében.

Szeretlek téged, drága leányom. Örömömet lelem az Irántam és szeretett Édesanyám iránti, szívből jövő szeretetedben.

Jézusod

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy