RSS
 

Archive for the ‘2011 októberi üzenetek’ Category

Fiam, Moammer Kadhafi halála

21 okt

2011. október 20. csütörtök, 15:15

Drága szeretett leányom, ha bármilyen kételyetek is lehetett időről időre az Én legszentebb üzeneteimet illetően, azok mostanra már enyhültek.

Én próféciákat nyilatkoztatok ki, azért, hogy bizonyítsam a világnak, hogy Én vagyok az, Jézus Krisztus, az egész emberiség Megváltója, aki kommunikálok Gyermekeimmel mindenütt, ebben az időben.

Szándékom nem a szenzációkeltés, hanem annak biztosítása, hogy mindenki meghallja a világnak szóló legsürgetőbb Hívásomat.

Fiam, Moammer Kadhafi halála, akinek lelkéért, te és a hozzád közelállók imádkoztak az utóbbi hónapokban, egyike az első jövendöléseknek (próféciáknak), amely bizonyítani fogja a világnak, hogy ezek az üzenetek hitelesek. Ez az Én jelem neked leányom, hogy megszabaduljon az elméd a kételyektől, amelyek régóta jelen vannak elmédben. (A következő két vezető meggyilkolásának részleteit, és ezen rémtettek időpontjait megkapta a látnoknő még egyszer. Az eredeti üzenet 2011 februárjában volt kinyilatkoztatva.)

Leányom, bármennyire is nyomaszt ez téged, te ki lettél választva, hogy felkészítsd az emberiséget az Én új béke-korszakomra. Ez az az idő, amely valamikor a Nagyfigyelmeztetés után fog elkövetkezni.

Menj és készülj fel a te Szent Küldetésed következő szakaszára, hogy segíts megmenteni a lelkeket a Nagyfigyelmeztetés után. Folyamatosan kapod a kegyelmeket, hogy erős maradj. Gyermekeim végre mindenütt meghallják a megtérésre hívó Kiáltásomat.

Azok, akik a legjobban megbántanak Engem

Soha ne mutass félelmet ebben a munkában, mert nincs mitől félni. Soha ne tétovázz és soha ne engedd, hogy a csalódások vagy a szóbeli gúnyolódások lassítsanak a Nekem végzett munkádban. Leányom, Én mindig melletted állok. Emlékezz erre. Ha és amikor téged támadnak az Én Szent Szavamért (Üzenetemért), maradj csendben. Az Én Szent Szavamat (Üzenetemet) mindig támadni fogják. Azok, akik a legjobban megbántanak Engem, azok a szent lelkek, akik félelemből és óvatosságból sajnos az elsők, akik megsértenek Engem ezen üzenetek miatt. A sátán tudja, hogy az Én kiválasztott és ájtatos követőim, akik mikor hátat fordítanak Nekem, ők azok, akik a legjobban megbántanak Engem.

Leányom, te most kezded érezni az Én szenvedésem fizikai fájdalmát, de te most készen állsz ennek elfogadására, egységben Velem. Ezek a megpróbáltatások nem fognak sokáig tartani, de amíg tartanak, egész idő alatt ugyanazt a gyötrő kínt fogod érezni, melyet Én érzek, mikor bűnnek vagyok a tanúja. Amint azt korábban is mondtam neked, ez egy ajándék, és nagyon kevés kiválasztott lélek kapja meg ezt. Időnként ijesztő, de meg kell értened, hogy szenvedésed nem csupán téged hoz közelebb az Én Legszentebb Szívemhez, hanem ez lelkek millióit fogja megmenteni a Nagyfigyelmeztetés során.

Ez a szenvedés egyre intenzívebb lesz, ahogy a Nagyfigyelmeztetés közeledik. Viseld ezt csendben. Mert ily módon segíteni fogsz Nekem értékes lelkeket menteni, akiket egyébként a csaló kaparintana meg.

Mondd meg gyermekeimnek, hogy Örülök erős hitüknek, melyet mutatnak. Mondd meg nekik, hogy egyre közelebb kerülnek Szent Szívemhez. Mondd meg nekik, hogy Én most megáldom őket, és óriási áldást adományozok, hogy megadja nekik azt az erőt, melyre szükségük lesz, ahogy Útmutatásaimat követik ezeken a szent üzeneteken keresztül. Szükségük lesz az erőre, mivel nem könnyű Gyermekeimnek megemészteni a változások szörnyűségét, melyek most fognak kialakulni a ti világotokban.

Imádkozzatok és egyesüljetek. Együtt nézzetek az égre kisgyermekként, Isten, az Atya iránti egyszerű bizalommal. Kérjétek Őt, az Én Szent Nevemben, hogy egyesítsen benneteket az ő dicsőséges hadseregébe, az örök üdvösség győzelmére.

Én Megáldalak benneteket gyermekek teljes Isteni Szeretetemmel.

A ti Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya – Készítsd fel a világot Szeretett Fiam, Jézus Krisztus érkezésére

20 okt

2011. október 19. szerda, 14:00

Leányom, készítsd fel a világot Szeretett Fiam, Jézus Krisztus érkezésére, mert most eljön Ő, ahogy előre meg volt jövendölve, hogy még egyszer megmentse az emberiséget.

Az Ő (Fiam) érkezését mennyei harsonaszó és angyalok kórusa fogja hirdetni, akik dicséretet fognak zengeni, hogy bejelentsék ezt a nagyszerű eseményt.

Az Én nagyszerű ajándékom az emberiség számára, rövidesen be lesz mutatva nektek az Én drága szeretett Fiam képében, akit rövidesen elküldök, hogy megmentsen bennetek még az Utolsó Ítélet előtt.

Készítsétek fel lelkeiteket, mert amikor bűneitek feltárulnak előttetek, Én azt parancsolom nektek, hogy alázattal boruljatok Fiam lába elé, és könyörögjetek irgalomért. Kérnetek kell Őt, hogy bocsásson meg nektek, és el kell fogadnotok a büntetést, mely lelketek megtisztításához szükséges.

Az Ő irgalma olyan nagy, hogy nincs bűn, legyen az bármennyire súlyos, amit ne lehetne megbocsátani, ha igaz bűnbánatot mutattok. Mindannyiatok részéről alázatra van szükség, azért hogy méltók legyetek majd arra, hogy belépjetek az új Dicsőséges Béke-Korszakba a földön, amelynek ideje nagyon közel van. Csak azok a lelkek lesznek alkalmasak, hogy belépjenek a kapukon, akik őszintén megbánják bűneiket, és igaz hűséget mutatnak az Én szeretett Fiam iránt. Mert bűntelennek kell lennetek ahhoz, hogy belépjetek ebbe a csodálatos Új Paradicsomba a Földön.

Drága szeretett leányom, Én nagy szeretettel készítettem mindannyiatoknak ezt a Paradicsomot. Ez az az örökség, amire vártok. Ez az a mód, ahogyan a föld ajándékát eredetileg bemutattam Ádámnak és Évának.

Bárki, aki visszautasítja ezt a Földi Paradicsomot, ahol semmilyen formában nem fog létezni a gonosz, az hátat fordít a megváltásnak.

Ez az utolsó esélyetek, hogy megszabadítsátok lelketeket a sátán szorításától és az életeteket uraló gonosz befolyástól.

Ragadjátok meg ennek a nagy irgalomnak csodálatos ajándékát. Ezen ajándék által az igaz megváltás lehetőségét ajánlom Nektek és egy dicsőséges Paradicsomot, amelyet sehogy sem tudnátok elképzelni.

Mert ti, azok a szegény bűnösök, akik visszautasítjátok Fiam megbocsátási ajánlatát, több időt kaptok majd, hogy visszatérjetek hitetekhez. Ugyanakkor nem fogtok túl sok időt kapni, mert Türelmem fogy.

Várjátok most Fiam visszatérését, hogy még egyszer megmentsen benneteket a bűntől, és hogy elvezessen benneteket az örök üdvösségre.

Isten, az Atya

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Visszatérésem megmentésetekre, a világ minden szegletében érezhető lesz

18 okt

2011. október 17. hétfő; 21.30

Drága, szeretett leányom, az idők változnak körülötted. A világ a feje tetejére állt a sötétség szellemének hatására. Körül vagytok véve mindannak a bizonyítékával, amit a bűn gonoszsága okozhat az emberiségnek. Ebben a sötétség-szellemben az Én isteni jelenlétemnek szelleme fog ragyogni, amint eljövök az emberiséget még egyszer újra megmenteni.

Ti, értékes Gyermekeim, akik ismeritek az igazságot, el kell mondanotok másoknak, mennyire szerencsések, hogy megkapják ezt a csodálatos isteni ajándékot. Szeretetem le fog sújtani a földre oly módon, hogy alázattal térdre borultok és a bánat könnyeit fogjátok hullatni, mindazért a sérelemért, melyet az Én Örök Atyám megbántásával okoztatok.

A Magasságos Isten által kapjátok most az irgalmasság ezen nagyszerű cselekedetét.  Örvendezzetek, mert most világosság van a világban, mely vonzani fogja a lelkeket előre, Isten, az Atya karjaiba.

Újra eljövök, hogy megadjam azt az életet, mely számotokra szükséges, hogy még egyszer lehetővé tegyem számotokra Isten, az Atya dicsőségének imádásában és dicsőítésében felemelni szemeteket, és megköszönni Neki igazságosságát, melyet most értékes, de elveszett gyermekei iránt mutat.

Én, Jézus Krisztus, most előkészítem, hogy minden egyes léleknek –beleértve a megátalkodott bűnösöket és hitetleneket is -, lehetősége legyen tanúságot tenni az irgalom igazságáról, mindenütt.

Az Én létezésemnek, és Isten, az Atya létezésének bizonyítéka fel lesz fedve annak mennyei dicsőségében, mindenkiben, minden férfiben, nőben és gyermekben.

Az Én jelenlétem oly módon fog feltárulni, hogy senki sem fogja, és nem is tudja figyelmen kívül hagyni. Mert a menny meg fog nyílni, a csillagok össze fognak ütközni, ezért Visszatérésem, hogy megmentselek benneteket, érezhető lesz a világ minden szegletében, ugyanabban az időben.

Óh, Gyermekeim mennyire fognak örvendezni, mikor tanúi lesznek az Én isteni jelenlétemnek. Még a sötétségben lévők is érezni fogják, ahogyan hideg lelküket megérinti Szeretetem, mely újra lángra gyújtja őket.

Készüljetek. Várjátok Dicsőséges visszatérésem. Imádkozzatok azokért, kiknek félelem van a szívében. Ne féljetek Tőlem. Várjátok ezt a nagyszerű eseményt szeretettel és alázattal szívetekben.

Szeretlek benneteket gyermekeim. Irgalmasságom ezen nagyszerű cselekedete ezt bizonyítani fogja számotokra.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

Az Emberiség Királya

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A ti időtök a földön egy kritikus ponthoz érkezett

18 okt

2011. október 16. vasárnap; 15:30

Drága, szeretett leányom, miért van az, hogy mikor az Én szavam (üzenetem) értelmezik, oly sok gyermekem találja azt támadónak. Miközben Gyermekeimnek mindig meg kell különböztetniük azokat az üzeneteket, melyeket azok tesznek közzé, akik azt állítják, az Én nevemben jönnek, ugyanakkor Gyermekeimnek azt is meg kell tanulniuk, hogy mindig legyenek nyitottak elméjükben és szívükben.

Oh, mennyire szeretném, ha Követőim különösképpen kinyitnák szemüket és szívükbe fogadnának Engem. Én vagyok, Jézus, aki szólít benneteket, hogy halljátok meg Hangom, amint sürgetve kérlek benneteket, hogy jöjjetek Hozzám imában.

A ti időtök a földön egy kritikus ponthoz érkezett. Nincs sok idő hátra, míg meghirdetem az új béke-korszakot, és emiatt van szükségem arra, hogy felkészítsétek lelketeket most.

Ne engedjétek, hogy az arrogancia vakká tegyen benneteket az igazságra. Hát nem tudjátok, hogy Én sosem csaplak be benneteket? Halljátok meg Utasításaimat, hogy a gonoszt megakadályozzátok ítélőképességetek elhomályosításában. Ne engedjétek neki, hogy távol tartson benneteket, mert ha csak meghalljátok az Én legszentebb szavam (üzenetem), tudni fogjátok, hogy ez Én vagyok, Jézus Krisztus, aki szólít benneteket.

Gyermekeim, ha tudnátok, mennyi fertőzés lett rászabadítva az Én értékes lelkeimre a világon, meg lennétek döbbenve. A sötétség időről-időre az Én értékes követőimet is beborítja. Az a fájdalom, melyet érzek, mikor kétségeiteknek vagyok tanúja –különösen azon lelkek között, akik rendszeresen imádkoznak, és igaz odaadást mutatnak-, a mély szomorúság könnyeit hozza.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a Szentlélek vezetéséért. Ha kinyitjátok megkeményedett szíveteket, és kéritek a megkülönböztetés kegyelmét, Én válaszolni fogok hívásotokra.

Milyen szomorúak lesztek, mikor az igazság feltárul előttetek a Nagyfigyelmeztetés alatt.  Én most a többi lélek megmentéséért mondott imáitokat kérem. Minden bizonnyal, ha még kételkedtek is az Én szavamban, melyet ezen üzeneteken keresztül adok, akkor is meglelhetnétek azt (az Én szavamat) szívetekben, hogy imádkozzatok az elveszett lelkekért.

Szeretlek benneteket, és várom, hogy eleget tegyetek az imára vonatkozó kérésemnek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én nem kényszeríthetem az embereket, hogy megtérjenek, vagy hogy visszatérjenek (az Istenbe, az Atyába vetett hithez)

17 okt

2011. október 15. szombat, 19.00

Drága, szeretett leányom, ahogyan egyre több ember hallja meg az Én szavam (üzenetem), Szeretetem majd átjárja az ő lelküket, amint Üzeneteimet elolvassák. Én az ő lelkükhöz fogok szólni, és felébresztem őket szendergésükből, hogy egyesítsem őket Magammal, azért, hogy Én meg tudjam menteni a lelkeket mindenütt. Sokasodásotok segíteni fog Nekem a lelkek óriási mértékben való megmentésében. Az embernek, az Én Atyám által ajándékként adott szabad akarat miatt, Én nem kényszeríthetem az embereket, hogy megtérjenek, vagy, hogy visszatérjenek az Istenbe, az Atyába vetett hithez. Ez az ő saját döntésük kell, hogy legyen. Az ima által terjedni fog a megtérés. Ezt megígérem nektek. Csak gondoljatok az ajándékra, mely a lelkekre vár, mikor ti, Gyermekeim, imádkoztok értük.

Nem ismeritek az ima hatalmát? A tömegek által, Atyámhoz mondott hálaadó ima, és a bűneitekért való vezeklés (jóvátétel), megmentheti a világot.  Ilyen az a hatalom, amellyel az ima bír. Soha ezelőtt nem kértelek sürgetve benneteket ennyire az imádkozásra, mely saját ajkatokról kell, hogy jöjjön, és a szív nagylelkűségéből kell, hogy fakadjon, a megátalkodott bűnösökért, mindenütt. Szükségem van az imáitokra. Imáitok nélkül ezek a szegény lelkek nem biztos, hogy megmenekülnek, mert sokan közülük akkora sötétségben vannak, hogy a Nagyfigyelmeztetés csak csekély mértékben fog rájuk hatni. Ti, dédelgetve szeretett gyermekeim, valamennyien bűnösök, akik közül sokan megtesztek minden tőletek telhetőt, hogy szereteteteket megmutassátok Nekem, nem veszitek észre, hogy Én olyan nagyon bízom bennetek, abban, hogy Velem tartotok (mindvégig kitartotok Mellettem). Csatlakozzatok Hozzám, Szent Szívembe zárva, és kérjétek Tőlem a kegyelmeket, testvéreitek megmentéséért. Lelkek millióit fogom megmenteni, ha időt szenteltek az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérének imádkozására.

Ez az az idő, amikor az Isteni Irgalmasság (rózsafüzérének) imádkozása lesz a leghatékonyabb. Legyetek szívetekben, elmétekben, testetekben és lelketekben nagylelkűek. Minden kétséget vessetek el.  Engedjétek meg Nekem, a ti Jézusotoknak, hogy felemeljelek, és elvigyelek benneteket, és mindazokat, akikért imádkoztok, az Én örök életembe.

Szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Soha ne védj meg Engem, mert ez nem szükséges

15 okt

2011. október 13.

Drága, szeretett leányom, tájékoztatnom kell téged annak szükségességéről, hogy tartózkodj az Én Legszentebb Szavam megvédésétől.

Akik megkérdőjelezik az Én szavam, azoknak imádkozniuk kell Hozzám vezetésért. Arra utasítalak most, hogy soha ne kíséreld meg megmagyarázni az Én isteni ajkamról eredő üzeneteket.

Ezt sokszor elmondtam neked, és nem kaptál felhatalmazást arra, hogy ezt tedd. Ehelyett fogadd Üzeneteimet úgy, ahogy vannak. Ne kételkedj bennük. Ne próbáld meg elemezni azokat, mert az ember keveset tud az isteni tervekről vagy időzítésről. Ahogyan az Antikrisztusról sem tud semmit az ember, még ha azt is gondolja, hogy igen. Az ilyen jelentőségű dolgokat továbbra is csak az Én szeretett Atyám ismeri.

Arra kérlek, soha ne védj meg Engem, mert ez nem szükséges. Egyedül Atyám akarata számít, vagyis az emberiséggel való kommunikálás, általad és más prófétákon keresztül. Amint azt már korábban is mondtam neked: Te vagy az író, és Én a szerző. Te vagy az eszköz, és Én a Mester.

Az Irántam való engedelmesség az elvárás feléd mindig. A szerint cselekedni, ahogyan azt Én mondom, egyszerű dolog. A te munkád könnyebbé válik, ha tartózkodsz attól, hogy egy intellektuális vallási vitába bonyolódj a szentírási témákban, melyekről semmit sem tudsz.

Ne feledd az alázatosság fontosságát, leányom. Maradj gyermek, maradj kicsi az Én szememben mindig, és békére lelsz. Megpróbáltatásokat fogsz kapni ezen munka során. Várd ezeket. Ne utasítsd vissza ezeket.  Szabad akaratod ajándékát Én elfogadtam, de meg kell tanulnod megpróbálni nem visszautasítani a szenvedést, mert ez fontos a lelkek megváltásához.

Szeretlek leányom, de szükségét érzem, hogy az Én világos útmutatásaimra emlékeztesselek. Nincs szükségem a megvédésemre. A szavak, melyeket kapsz, nincsenek beszennyezve, és nem ellenkeznek az idők kezdete óta az emberiségnek adott igazsággal. A Bibliában lévő igazság sok változata lett elferdítve, hogy az megfeleljen az ember saját elképzeléseinek. Én vagyok az igazság. Én vagyok az élet kenyere. Nélkülem nincs élet.

Haladj előre tisztább megértéssel aziránt, hogy mi az elvárás feléd. Te mindig oltalmazva vagy. Köszönöm leányom az erőt, melyet most mutatsz, de mindig engedd, hogy Én vezesselek téged, minden időben. Ebben a formában könnyebb lesz ez az utazás.

Szeretett Jézusod


 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Alapos vizsgálatoknak és támadásoknak leszel kitéve

15 okt

2011. október 12. szerda

Gyermekem, ez az az idő, hogy amikor Fiamért dolgozol, alapos vizsgálatoknak és támadásoknak leszel kitéve. Mindig tisztelned kell Fiam kéréseit, és engedelmeskedned kell Neki mindig. Soha ne védd meg az Ő Legszentebb Szavát, mivel ezt nem kéri tőled. Ne reagálj, vagy ne szállj szembe azokkal, akik kétségbe vonják vagy félremagyarázzák az Ő szavát, ami vitát és kétkedést kelthet.

Te most a csaló támadásának leszel kitéve, de imádkoznod kell az Én védelmemért, és soha ne adj az ilyen gúnyolódásokra. Ő, a csaló, másokon keresztül dolgozik azon, hogy (meg)bántson téged, ha engeded neki, hogy ezt tegye, akkor teret adsz neki, és megadod neki azt a hatalmat, amit akar.

Állj szilárdan ezekben a helyzetekben gyermekem, és fordulj mindig Hozzám, Én beborítalak téged legszentebb palástommal, hogy megvédjelek tőle, és minden rendben lesz.

Maradj bátor és fogadd ezt a Magasságos Istentől, mint egy ajándékot, mert egy ilyen erő hiányában nem tudnád hatékonyan végezni ezt a munkát. Mindig emlékezz arra, hogy nem vagy egyedül ebben a munkában, mert a szentek mindannyian közbenjárnak érted, és mindenféle isteni védelmet megkapsz.

Légy továbbra is engedelmes Fiamhoz, valamint próbálj örömteli lenni és légy is az, miközben azt a szenvedést elfogadod, melyet Ő enged meg a lelkek megváltásáért. Folytatnod kell a Szent Rózsafüzér imádkozását minden nap, és imádkozz velem, így lehet megmenteni a lelkeket.

Megáldalak gyermekem.  A Mennyország örvendezik ennek a drága, szeretett Fiamért végzett legszentebb munkának, Ő az egész emberiséget szereti, de szomorú könnyeket hullat azokért a lelkekért, akik majd elutasítják kegyelemmel teli kezét a Nagyfigyelmeztetés után.

Szeretett Édesanyátok


 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üzenet Amerikának: öleljétek át valamennyi felekezethez tartozó testvéreiteket

14 okt

2011. október 11. kedd; 15:30

Drága, szeretett leányom, szeretnék az amerikai emberekhez szólni. Üzenetem számukra a következő. Ti, drága Gyermekeim ezekben az időkben nagyon szenvedtek. Ti egy tisztításnak vagytok alávetve, mely lelketek megtisztulásához szükséges.

Az óriási bűnök Amerikában – mint az abortusz (magzatelhajtás) és a testi erkölcstelenség -, kínoznak Engem. Sokan Gyermekeim közül fertőzöttek a csaló által, aki elrejtőzve, a zárt ajtók mögül irányítja pénzügyi és politikai rendszereteket. Oly sokan feledkeznek meg közületek erről a tényről.  Most sürgősen imára szólítalak fel benneteket, hogy megszabaduljatok attól a fondorlatos tervtől, mellyel el akarják országotokat pusztítani.

Az ima, Gyermekeim, segíteni fog mérsékelni azt a büntetést, melyet az Én Atyám fog a világra szabadítani, az abortusz (magzatelhajtás) bűnéért. Imádkozzatok, imádkozzatok és egyesüljetek az Én Atyám dicsőítésére. Mert valamennyi, az Atyát, Istent a világ Teremtőjét tisztelő hívő egyesülésével, megmenthetitek országotokat.

Imádkoznotok kell a megbocsátásért, és bíznotok kell abban, hogy imáitok meghallgatásra találnak Atyám isteni időzítésének megfelelően.

Öleljétek át minden felekezethez tartozó testvéreiteket, akik hisznek Istenben, az Atyában, és egyként imádkozzatok országotok bűneinek megváltásáért. Gyermekeim, országotok olyan hatalmas, hogy fontos annyi lelket Megmentenem, ahányat csak lehetséges. Ezt Én csak a Nagyfigyelmeztetés során bekövetkező megtéréseken keresztül tehetem meg, valamint imáitok és áhítatos odaadásotok által.

Forduljatok most Hozzám mindannyian. Ne közösítsétek ki egymást vallásaitok miatt, csak bízzatok Istenben, az Atyában, és Ő válaszolni fog imáitokra.

Ti, drága Gyermekeim olyan elveszettek vagytok. Olyan nagy összezavarodottságot mutattok, és Isten, az Atya létezéséről szóló elferdített igazságokat adtok elő. A vallást használjátok álcaként, hogy méreggel pusztítsátok el azokat, akik szerencsétlenebbek, mint ti.  Itt az idő, hogy elfogadjátok az igazságot, hogy csak felebarátaitok szeretete által térhettek vissza egy nemzetként Teremtőtök, Isten, az Atya karjaiba.

Teljes Lényem könnyező együttérzésével szeretlek benneteket. Azon fáradozom, hogy megmentselek és bevezethesselek benneteket az új és csodálatos Béke Korszakába, amely ezen a földön vár rátok. Ahhoz, hogy ebbe az új Paradicsomba bemehessetek, lelketeknek meg kell szabadulnia a bűntől.

Imádkozzatok a kegyelmekért, a saját és kormányaitok által elkövetett bűneitek bocsánatáért.

Békével és szeretettel válok el tőletek,

Szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya – Figyeljetek most az emberiségnek adott utolsó felhívásomra

11 okt

2011. október 9. vasárnap; 15:30

Leányom, beszélj a világnak szeretetemről, melyet Én minden teremtményem iránt érzek, szerte a világon. Tájékoztasd őket arról is, hogy Én most a háttérből fogom irányítani az isteni beavatkozás legnagyobb cselekedetét, amilyet még nem láttak a földön Szeretett Fiam, Jézus Krisztus feltámadása óta.

Minden elő van készítve  az Irgalmasság ezen nagyszerű Cselekedetére, melyet azért szentesítettem, hogy segítsek megmenteni mindannyiatokat.

Az irántatok érzett Szeretetem azt jelenti, hogy míg terveim szerint harcolok a csalóval az emberiség elpusztítására tett kísérletei ellen, meg fogom engedni most az Irgalmasság utolsó Cselekedetét, hogy megtérjetek. Ez a megváltásotokra irányuló utolsó cselekedet az Én szememben azt jelenti, hogy az emberiség még egyszer utoljára megtanulhatja (megtapasztalhatja) Létezésem igazságát.

Gyermekeim, kérlek, hajoljatok most meg, és kérjetek irgalmat családjaitok és szeretteitek számára. Ha ők nincsenek a kegyelem állapotában, nehéznek fogják találni a Nagyfigyelmeztetést. Tájékoztatnotok kell őket az igazságról való elmélkedés fontosságáról.

Az idő rövid. A Nagyfigyelmeztetés szinte már elérkezett hozzátok. Ha túl lesztek rajta, lesz időtök eldönteni, melyik utat szeretnétek választani. Az isteni világosság útját, vagy a csaló útját. A választás a tiétek lesz.

Egy idő után, ha az ember nem fordít hátat gonosz módszereinek, el fogom pusztítani azokat az országokat, melyek a csalónak (be)hódolnak. Elrejtőznek majd, mikor az Én büntető kezem lesújt, de nem lesz hová menniük.

Türelmem a végére ért, ahogy most azoknak az egyesítését tervezem, akik hisznek Bennem, a Mindenség Teremtőjében, és akiket az új Béke- Korszakba viszek Magammal. Azok, akik a másik utat választják, a pokol tüzére lesznek vetve.

Figyeljetek most erre az emberiséghez intézett utolsó felhívásra, ez az az idő számotokra, hogy jövőtökről döntsetek. Imádkozzatok azokért, akik vakok Szeretetem iránt, mert sokan közülük, mikor az igazság feltárul előttük még egyszer, Ellenem szegülnek, és hátat fordítanak Nekem.

Szeretett Teremtőtök

Isten, az Atya

Magasságos Király

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A sátán által küldött hamis próféták sokaságának korszaka

11 okt

2011. október 8. szombat; 16:20

Drága, szeretett leányom, ahogyan az Én igaz látnokaim mennek ki a világba, ugyanúgy fognak a hamis látnokok is. Akkor fogjátok felismerni őket, ha a világnak adott üzeneteiket gondosan megvizsgáljátok.  Mert valahol legbelül érezni fogjátok, hogy manipulálták Tanításaimat és az igazságot, melyeket a Szent Biblia tartalmaz. Annyira finom hazugságok ezek, hogy csak azok lesznek képesek ezeket észrevenni, akik a Szentírás valódi ismeretével rendelkeznek.

Ügyeljetek minden olyan gyűlöletre, melyet az ilyen látnokok keltenek követőik között, mikor veszekednek, családokat osztanak meg és választanak szét.  Azok a szekták, melyek az ilyen látnokok munkálkodásai által keletkeznek, most szétszóródnak a világban, hogy zavarodottságot és félelmet keltsenek a hívők között.

Bárhol, ahol az Én Szent Szavam megjelenik, ott szeretetet fogtok találni. Az Én üzeneteim szeretetet és harmóniát keltenek, és képesek lesznek befolyásolni a lelketeket. Az Én üzeneteim mindig az igazságot fogják hirdetni, és miközben időnként kemények és félelemkeltőek, ezek mégis szeretetből adatnak nektek, Gyermekeim.

A hamis látnokok olyan üzeneteket fognak közzé tenni, melyeket nem könnyű olvasni vagy megérteni. Látszatra a hitelesség érzetét fogják sugározni, és a szeretet érzését keltik. De ezek mégsem fognak lelki békét hozni nektek. Az ilyen látnokok, akik közül sokan nem az Istentől valók, először elcsábítanak, majd kontrollálnak benneteket mindaddig, míg végül a hazugságok és megtévesztés ágyába szippantanak benneteket.

A sátán és hadserege befolyásolni fogja ezeket a hamis látnokokat. Még az igaz látnokokat is megtámadhatja, mikor arra bíztatja őket, hogy zavartan eltávolodjanak Tőlem. Kérlek benneteket gyermekek, legyetek éberek minden időben.

Utasítsátok el azokat az üzeneteket, melyek bármilyen formában is ellentmondanak Tanításaimnak, mert akkor biztosak lehettek abban, hogy azok hamisak.

Én csak néhány kiválasztott hiteles látnokon keresztül szólok most a világban. Kevesebben vannak, mint húszan, és kevesebben, mint gondolnátok. Valamennyien különböző szerepet kaptak, de az Én hangom és az Én utasításaim ismerős jellegzetességgel bírnak majd, melyet fel fogtok ismerni. Valamennyi üzenetüknek az lesz a célja, hogy benneteket olyan tettekre buzdítsanak, melyekkel felkészítitek lelketeket.

Bármilyen cselekedetnek fordítsatok hátat, mely a magukat látnokoknak nevezőktől olyasmire buzdít, ami különösnek tűnik, vagy követőiket olyan cselekedetekre ösztönzi, melyek ellent mondanak a felebaráti szeretetnek.

Vigyázzatok most, mert ez a Hamis Próféta korszaka, aki hamarosan felfedi magát a világ előtt. Ugyanakkor ez a sátán által a világba küldött hamis próféták sokaságának korszaka is, hogy összezavarodottságot és lelki sötétséget okozzon.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy