RSS
 

Archive for the ‘2011 novemberi üzenetek’ Category

Én meg foglak védeni benneteket világotok borzalmaitól

30 nov

2011. november 30. szerda; 15.30

Drága, szeretett leányom, azok, akik oly izgatottan igyekeznek bizonyítani Irántam érzett szeretetüket, nagyon gyakran találkoznak kétségbeeséssel és reménytelenséggel lelkükben, mely az Én szeretetem hiányának érzését hagyja maga után. Ez annyira váratlan lehet, és annyira elhagyatott állapotba sodorhatja a lelket, hogy úgy tűnik, sosem fog felépülni a tehetetlenségnek és a hit hiányának érzéséből.

Ne féljetek gyermekek. Az elhagyatottság olyan valami, melyet akkor fogtok érezni, ha közel vagytok Hozzám. Én ugyanezt az elhagyatottságot éreztem szeretett Atyám által, míg a földön éltem. Elveszettnek és magányosnak éreztem magam, amint próbáltam Vele számtalanszor kommunikálni. Ez egy kemény megpróbáltatás, melyet el fogtok szenvedni, ha igaz Istenhívők vagytok. Ez a sátán módszere, hogy elvonjon benneteket, amely által reménykedik, hogy idővel fel fogjátok adni az Én keresésemet, és visszatértek a világi dolgaitokhoz, melyek örömet fognak szerezni nektek, de nem fognak kielégíteni benneteket.

Nem tudjátok, hogy az ima fogja megakadályozni, hogy ez megtörténjen? Nem veszitek észre, hogy Én engedem ezt meg, a saját érdeketekben, mintegy a felkészítésetek részeként, hogy azt a lelki erőt megszerezzétek, mely kizárólag ezen az elhagyatottságon keresztül érhető el?

Az Én Atyám útjait nehéz megértenetek gyermekek. Csak higgyetek Bennem, Jézusotokban, és hívjatok Engem, hogy adjam meg számotokra a Velem együtt való harchoz szükséges kegyelmeket, felebarátaitok megmentéséhez. Meg kell őket menteni azon erőknek az ördögi terveitől, amelyek a túlélésetekhez szükséges alapvető dolgokon keresztül akarnak ma titeket a világban ellenőrzés alatt tartani.

Ne feledjétek gyermekek, Én oly közel vagyok minden követőmhöz, hogy amikor a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik, az Én hadseregem azonnal a sátán erős ellenfelévé válik.

Gyermekek, sohase veszítsétek el a reményt. Én meg foglak védeni benneteket a borzalmaktól a világotokban, mely teljes összezavarodottságban van az Én Örök Atyámba vetett hitnek a hiánya miatt.

Ez mind meg fog most változni, amikor a világ tanújává válik annak a bizonyítéknak, mely ahhoz szükséges, hogy elfogadja Isten, az Atya létezését.

A ti Jézusotok

Az Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Ajándékom a kígyó legyőzésére és elpusztítására

30 nov

2011. november 28. hétfő, 21.00

Gyermekem, mondd meg, szeretett Fiam, Jézus Krisztus minden követőjének, hogy keresniük kell az Én védelmemet minden időben. A sátán napjai gyorsan véget érnek, és sok gyermek van kitéve a kísértéseinek.

Azáltal, hogy védelmemet és különleges kegyelmeimet kéritek, a sátán nem fog ártani gyermekeimnek, illetve nem fogja elfordítani őket Fiamtól.

Mindenki a sátán célpontja ma, ahogy járkál mindenütt és keresi, hogy hogyan tudja tönkretenni a lelkeket. Támadásai akkor a legördögibbek, ha Isten ájtatos követője vagy, és erős a hited. Az ilyen lelkek iránti gyűlölete fájdalmat és zűrzavart fog okozni nekik.

A csalónak csak egyetlen egy célja van, és ez nem más, mint elcsábítani minden lelket, annak érdekében, hogy majd kövessék őt, és így meg tudja semmisíteni lehetőségüket az örök üdvösségre.

Minden szabad pillanatodban imádkozz védelmemért a gonosz ellen. Én megkaptam Mennyei Atyám által a nagy ajándékot a kígyó legyőzésére és elpusztítására.

Amikor Hozzám fordulsz segítségért, Én mindig segíteni fogok neked, hogy visszatérj Fiamhoz azért a vigaszért, amit oly kétségbeesetten keresel, és amely megnyugtatja lelkedet.

Imádkozz, imádkozz, imádkozz és mondd a Szent Rózsafüzért, mert ez a leghatásosabb fegyver, hogy távol tartsd életed lerombolásától a sátánt.

Köszönöm, hogy válaszoltál hívásomra gyermekem, mert emlékeztetnem kellett téged annak fontosságára, hogy keresned kell segítségemet, mert kegyetlen támadásoknak vagy kitéve küldetésed ezen szakaszában.

Menj békével.

Mennyei Édesanyád

Mária, a Mennyek Királynéja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Jöjjetek Mellettem és megvetésben lesz részetek

28 nov

2011. november 28. hétfő; 20.00

Drága, szeretett leányom, ne feledd, hogy ha Engem szolgálsz, az életed mindig nehézségekkel lesz tele.

Semmi sem lesz könnyű, de tudnod kell, ha kiválasztott lélek vagy, az nem megy áldozatok nélkül. Ezen az utazáson, melyben felvállaltad, hogy Mellettem jössz, megvetésben lesz részed, el fognak gáncsolni, kigúnyolnak, ellöknek és meggyötörnek, mikor a legkevésbé számítasz rá. Mindazok, akik nyíltan hirdetik Szavamat, szintén ugyanezeket a megaláztatásokat fogják elszenvedni.

Ez mindaddig így lesz, míg elfogadod ezeket a megaláztatásokat és megpróbáltatásokat a kereszthordozásod részeként, mikor úgy döntesz, hogy Nekem dolgozol, ezáltal éretté fogsz válni a tőled elvárt lelki tökéletességre.

Leányom, fogadd el az utadba kerülő megaláztatásokat, fájdalmat és szenvedést. Mostanra neked és minden szeretett harcosomnak, akik elfogadják ezen üzeneteken keresztül adott Legszentebb Útmutatásaimat, biztosan tudnotok kell, hogy Én vagyok az, aki mellettetek lépdel.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Nem fedem fel az időpontokat

27 nov

2011. november 27. vasárnap; 15.00

Drága szeretett leányom, nyugodtnak és higgadtnak kell maradnod, és minden bizalmadat Belém kell helyezned.

A Nagyfigyelmeztetés ideje majdnem itt van, és neked türelmesnek kell lenned. Imádkozz leányom, hogy az egész emberiséget meg lehessen menteni Ajándékom által.

Kérlek, ne találgasd az időpontokat, hiszen Én már többször megmondtam neked, hogy nem fogom felfedni az időpontokat. Azokat nem kell tudnod.

Légy türelmes. A Nagyfigyelmeztetés ideje az Én Legszentebb Akaratom szerint lesz.

Helyezd minden bizalmad Belém, és hagyj mindent az Én kezemben.

Szeretett Jézusod

 

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A világ örökre meg fog változni

25 nov

2011. november 24. csütörtök, 21:00

Drága, szeretett leányom ne félj, mert az idő csaknem elérkezett hozzád, és az egész világhoz.

Ez az utazás nagyon intenzív volt számodra, leányom, amit ilyen rövid idő alatt megtettél.

Engedelmes voltál Szent Akaratomnak kezdettől fogva, habár kétségeid voltak.  Annak ellenére, hogy kigúnyolnak bizonyos körökben – különösen azok, akik az Én, és szeretett Édesanyám szent tanítványainak vallják magukat -, soha nem tétováztál közölni Szent Szavamat (Üzenetemet) a világnak.  Hagyd figyelmen kívül mindezt a sértést, mert ez most már a múlté.

Most, hogy Nagy Irgalmasságommal eljövök, minden Gyermekem igaz hittel fog térdre borulni alázatos hálaadással, hogy üdvözöljenek Engem és elfogadják Irgalmasságomat. Az igazság most fel fog tárulni.

Keljetek fel mind, és örömmel várjátok Érkezésem.

A világ örökre meg fog változni.

Ne feledjétek, hogy mindannyiatok – beleértve azokat is közületek, akik kigúnyolják Szent Szavamat (Üzenetemet) vagy megtagadnak Engem – iránt érzett őszinte Szeretetem miatt jövök, hogy megmentselek benneteket még egyszer.

Megmentőtök és Megváltótok,

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A Nagyfigyelmeztetés nem a világvége

22 nov

2011. november 22. kedd; 15.28

Maria Divine Mercy – az Isteni Irgalmasság Máriája-, szeretne minden embert emlékeztetni, akik aggódnak és félnek a közelgő Lelkiismeret Átvilágítástól (a Nagyfigyelmeztetéstől), hogy legyenek kedvesek újra elolvasni azt az üzenetet, amit 2011. november 11-én kapott Jézus Krisztustól:

 

2011. november 11. péntek; 16.00

„Elsőként a jelek fognak megjelenni az égen – a nap forogni fog”

Ima, és még több ima szükséges most a lelkek megmentéséhez. Neked Leányom fel kell készítened a családod, és el kell mondanod azoknak, akiknek szükségük van az Én nagy irgalmasságomra, hogy álljanak készen.

Elismétlem újra: elsőként a jelek fognak megjelenni (az égen). Sok ember fog elcsendesedni és figyelni, amikor meglátják a változásokat az égen. Tanúi lesznek, amint a nap úgy forog, mint még azelőtt sohasem.  Utána meg fogják látni a keresztet. Ez közvetlenül azelőtt fog megtörténni, hogy a csillagok összeütköznek az égen, és amikor az Én Isteni Irgalmasságom sugarai beburkolják a földet.

Csend fog beállni, minden egyes lélek a teljes egyedüllét állapotában lesz, mikor ők Elém fognak járulni. Mondjátok el Gyermekeimnek, hogy mire ügyeljenek (számítsanak), mert nem szabad félniük. Ez nem egy olyan esemény, melytől félniük kell. Épp ellenkezőleg, nektek mindannyiatoknak üdvözölnötök kell ezt a találkozást.

Minden Gyermekemnek el kell fogadnia, hogy Én vagyok az, aki most jön eléjük. Nem szabad azt gondolniuk, hogy ez a világ vége.  Mert ez nem az. Ez egy új korszak kezdete, amikor is minden Gyermekem tudni fogja végre az igazságot.

Én örvendezem, és nagy gyengédséget érzek minden egyes lélek iránt, akiket meg lehet váltani, ha megengedik nekem, hogy átadjam nekik ezt az ajándékot.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok most minden lélekért, különösképpen azokért, akik annyira fognak félni, hogy esetleg nem lesznek elég erősek, hogy elfogadják Irgalmas Kezem.

A ti Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az előkészületek már befejeződtek

17 nov

2011. november 16. szerda; 20.30

Drága, szeretett leányom, most figyelj Szavamra. Kérlek, nyugtasd meg minden Gyermekem, hogy a hit biztosítani fogja számukra, hogy megmeneküljenek. Ez minden, ami most számít.

Az Irántam és az egymás iránti szeretet lesz a Paradicsomba vezető utatok.

Ha úgy szeretitek egymást, ahogyan Én szeretlek benneteket, akkor annak feltétel nélküli szeretetnek kell lennie. El kell fogadnotok egymás hibáit. Bocsássatok meg, gyermekek. A harc nem a Mennyországból fakad. Azt a csaló okozza, hogy zavart keltsen.

Keljetek fel most és imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok Nagy Irgalmasságomért, mivel csaknem elérkezett az idő.

Az előkészületek már befejeződtek.

Egyszerűen csak várjatok most.

Készítsétek fel lelketeket, és imádkozzatok egymásért. Csak fogadd el Szent akaratomat Leányom.

Ne keressetek magyarázatokat. Kövessétek az Én utasításaimat, és legyetek engedelmesek mindig. Ne essetek bele a nektek készített csapdákba, melyek rávesznek benneteket, hogy elbukjatok. A sátán azt akarja, hogy elbukjatok, így eltiporhat benneteket, de ismét emlékeztetnem kell benneteket a hallgatásra.  Bármilyen méltatlanság is érjen benneteket, viseljétek el szemlesütve, alázattal.

Mindenben kövessetek Engem leányom. Amennyiben ezt teszitek, a sátán nem tud benneteket sikerrel lefoglalni.

Menjetek most és várjatok. Mert Én hamarosan jövök.

Szerető Jézusotok

Az egész Emberiség Megmentője és Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Imádkozzatok Benedek pápáért

17 nov

2011. november 16. szerda; 8.00

Gyermekem, ádáz küzdelem fog folyni, mikor a lelkekért vívott csata megkezdődik. Imádkozz mindazokért a szegény lelkekért, akiknek szükségük van Fiam Irgalmas védelmére.

A gonosz mindent, amit csak tud, el fog követni, hogy Fiam irgalmas kezétől eltérítse a gyermekeket.

Az Én szegény elveszett lelkeim közül oly sokaknak fogalma sincs arról a csatáról, mely már elkezdődött a gonosz vezetésével. A gonosz napjai most már meg vannak számlálva, gyermekem, de neked minden tőled telhetőt meg kell tenned, hogy segíts drága Fiamnak megmenteni ezeket az embereket, mielőtt túl késő lesz. Neked gyermekem továbbra is az én védelmemet kell kérned, mert most már valóban szálkává válsz a gonosz szemében. Légy éber minden pillanatban. Az ima fontos, és meg kell kérned másokat, hogy imádkozzanak érted.

Imádkozz(atok) most különösképpen Benedek pápáért, mert ő is támadásnak van kitéve. Soha ne tétovázz a Fiamért végzett munkádban, mert neked, gyermekem, a legvégsőkig ki kell tartanod, hogy az oly rég megjövendölt próféciák beteljesedjenek.

Ne feledd, Én folyamatosan betakarlak (védelmezlek) szent palástommal.

A te Mennyei Édesanyád

A Rózsák Királynéja

 

(Megjegyzés: ezt az üzenetet a látnoknő, Maria Divine Mercy (az Isteni Irgalmasság Máriája) az Áldott Édesanya teljes jelenését követően kapta, mely 20 percig tartott, és melynek során a Szűzanya nagyon szomorúnak tűnt.)

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya arra kéri Gyermekeit, hogy egyesüljenek Imában

16 nov

2011. november 15. kedd; 11.00

Ma azért jövök Leányom, hogy összegyűjtsem az Én drága gyermekeimet, és mindazokat, akik hisznek Bennem, hogy egyesülve imádkozzanak minden lélek megmentéséért a földön.

Az az Én óhajom, hogy bizonyítsátok a Szentháromság iránti végtelen szereteteteket, alázatosságot mutatva az egymás iránti szeretetben, hogy a bűn megbocsátható legyen az egész emberiség számára.

Én vagyok az Igazságosság Istene, de elsőként, és mindenekfelett, a Szeretet és Irgalmasság Istene. Az Én irántatok való atyaisteni szeretetem az Én irgalommal teli jóságomban nyilvánul meg. És mint ilyen (irgalommal teli jóság), a Szándékom minden lélek megmentése, az idők végén, amint azt tudjátok a földön. Ne féljetek gyermekek. A Szándékom nem a félelemkeltés, hanem átölelni benneteket mindent magába foglaló Szeretetemmel, melyet minden gyermekem iránt érzek.

Felszólítom minden Gyermekemet, különösképpen azokat a lelkeket, akik telve vannak az Irántam, teremtőjük iránt érzett szeretettel, hogy egyesüljetek felebarátaitokkal, és keljetek fel a gonosz ellen a világban.

A sátán és minden démon a pokolban most járják a világot, dacolva Velem ezekben a végidőkben, gyermekek. Az egész világban szétszóródtak, üldözve és az őrület határára kergetve a lelkeket.

A gonosz hatását szinte mindenki érzi közületek mostanában. Ez az Én létezésem, és szeretett Fiam megtagadása, elutasítása és félredobása miatt van, hogy a sötétség most már beborítja a világotokat. Ha nem ismeritek fel az igazságot, mely erre a földre való megteremtésetekre vonatkozik, ti, szeretett Gyermekeim, akaratlanul a sátán célpontjaivá váltok.

Számos változás lesz tapasztalható életetekben, mivel ez a fertőzés már megragadta a világot. Gyilkosság, gyűlölet, az Én Dicsőségem hirdetése vagy Létezésem elismerése iránti ellenszenv, háború, üldöztetés, kapzsiság, ellenőrzés és erkölcsi hanyatlás. Mindezek a gonoszságok világotokban a sátán által jöttek létre, és azon bűnösök által terjednek, akik oly nyitottak a sátán hamis, üres ígéreteire.

Ő, a sátán, elsőként a hataloméhes bűnösöket és a gyengehitűeket kísérti. Miután elcsábította őket, utána a hatalmában tartja őket. Ők viszont megfertőzik, és borzasztó fájdalmat okoznak felebarátaiknak.

Szeretett híveim, most arra hívlak Benneteket, hogy álljatok ki, és védjétek meg Szent Szavamat (Üzenetemet), hogy az emberiség megmenekülhessen. Ezt kétféleképpen fogjátok megtenni. Először is a folytonos ima által, másodszor Legszentebb Szavam (Üzenetem) terjesztésével.

Az ima nem csak abban fog segíteni, hogy  az emberiség megmeneküljön a pokoltól és a Tőlem való teljes elhagyatottságtól, hanem fenyítő Kezem ellen is enyhülést hoz. Ez a fenyítő kéz – és efelől ne legyen kétségetek – le fog sújtani azokra a gonosz bűnösökre, akik engedték a sötétség lelkének, hogy irányítsa (befolyásolja) viselkedésüket azokkal az ártatlan, tőlük függő emberekkel szemben, akik felett irányítást gyakorolnak.

Én, Isten, az Atya szólítom Gyermekeimet a Mennyekből, hogy halljátok meg Kérésem, amikor is sürgetlek benneteket, hogy keljetek fel azonnal. Egyesüljetek imában, a következőket mondva:

„Magasságos Isten, a Te szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, akit Te feláldoztál, hogy megments minket, szegény gyermekeidet a pokol tüzétől, hallgasd meg imánkat. Felajánljuk szerény áldozatainkat, elfogadjuk a megpróbáltatásokat és a gyötrelmeket, hogy ezzel elnyerjük az üdvösséget valamennyi lélek számára a Nagyfigyelmeztetés során.  

Könyörögve kérünk, bocsáss meg azoknak a bűnösöknek, akik számára nehéz, hogy visszatérjenek Hozzád, elfogadják irgalmas jóságodat, és meghozzák a szükséges áldozatokat, hogy megmenthetővé váljanak a Te Szent Szemedben.” 

Miközben Hozzám, Mennyei Atyátokhoz, a Magasságos Istenhez, a Világegyetem és az emberiség Teremtőjéhez imádkoztok, meg fogom hallani imáitokat, és megvédelmezem mindazokat a lelkeket, akikért imádkoztok.

Köszönöm nektek, dédelgetett Gyermekeim, hogy felismeritek az Én isteni hívásom a Mennyekből. Köszönöm nektek szívetek alázatosságát, mellyel felismeritek az Én hangom, ha az szól hozzátok.

Ne feledjétek, Én a könyörület óceánja vagyok, és mindannyiatokat Atyai gyengédséggel szeretlek. Csak arra törekszem, hogy mindannyiatokat egyenként megmentselek a gonosz szorításából, hogy egyetlen Szent Családként tudjunk egyesülni.

Isten, az Örök Atya

nagyfigyelmeztetes.hu

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szavamat (Üzenetemet) nem félelemből, hanem a gőg bűne miatt utasítják vissza

16 nov

2011. november 14. hétfő, 20:15

Drága, szeretett leányom, miért bonyolítják túl az emberek Tanításaimat? Gyermekeim közül oly sokan félreértik és alábecsülik Nagy Irgalmasságomat. Függetlenül attól, hogy hányszor ígérem meg Gyermekeimnek bűneik bocsánatát, ők még mindig attól tartanak, hogy Én nem tudom megbocsátani minden bűnüket, nem számít mennyire súlyos bűn is az.

A világban levő gonoszságot a sátán emberiség iránti gyűlölete okozza. Azok a szegény megtévesztett bűnösök, akik szolgamódra követik a csaló útját, ők az Én szeretett gyermekeim. Én mindannyiukat szeretem, és továbbra is szeretni fogom őket, annak ellenére, hogy lelkük sötétségben van. Szeretetem örökké tartó és sosem hal meg, mikor eljön minden lélekhez. Kész vagyok teljes mértékben megbocsátani mindent, és átölelni mindenkit. Kész vagyok mindent megtenni azért, hogy visszahozzak minden bűnöst az Én nyájamba, nem számít, mennyire bántanak Engem.

A sátánt meg fogom állítani az ilyen lelkek elrablásában. De ez csak akkor lesz így, ha a bűnösök eldobják a gőg pajzsát, így oda tudnak fordulni Hozzám, és ismét az Én dédelgetett családom részévé tudnak válni. Ne értsétek félre. Én csak közelebb tudom hozni a lelkeket Magamhoz. Nem kényszeríthetem őket, hogy szeressenek Engem. Én nem kényszeríthetem őket, hogy be akarjanak lépni az Én Paradicsomi Királyságomba. Először nekik el kell majd fogadniuk saját szabad akaratukból Kiengesztelődésem Kezét.

Amint már elmondtam neked leányom újra és újra, Én elsőként az Irgalmasság Istene vagyok. Igazságosságom majd testet ölt, de csak akkor, ha kimerült minden más olyan lehetőség, amellyel minden egyes lelket meg lehetne menteni a földön.

Leányom ez a munka sosem ment könnyen neked. Mivel Én bíztalak meg ezzel a nagy horderejű szent feladattal, ez a te részedről hatalmas erőt fog igényelni. Te erősnek lettél teremtve. Azóta készítelek fel téged erre a feladatra, mióta világra jöttél. Az Én legszentebb útmutatásaimra adott minden válaszod, az Én emberiségre vonatkozó, isteni tervemnek megfelelően alakult. Mivel te egységben vagy velem (elfelejtetted már ezt?), ezért te ugyanazt az elutasítást fogod elszenvedni, amit Nekem kellett elszenvednem azidő alatt, míg a földön éltem. Ez ugyanaz az elutasítás – aminek tanúja vagy ma a világban – azok által, akik Tanításaimat érintő szellemi tudásukkal kérkednek, azért hogy elutasítsák ezen üzeneteimet. Azok a lelkek, akik telve vannak gőggel, és önteltek a Szentírás ismeretének tekintetében, ők nem értik ezt.

Tanításaim nagyon egyszerűek. Az igazság – hozzáadva minden nektek tetsző szép nyelvhez és prózához -, ugyanaz az igazság marad, ami mindig is volt: Szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek titeket. Csak akkor fogjátok tudni igazán hirdetni az Én igémet, ha tiszteletet mutattok egymás iránt, és szeretitek egymást.

Oly nagy a zűrzavar leányom. Oly sok a rettegés és félelem, belenevelve Gyermekeimbe, jövőjüket illetően. Bárcsak megnyugodnának és irgalomért imádkoznának a lelkek, akkor imáik meghallgatásra találnának. A katasztrófák fognak enyhülni, és lehet is enyhíteni azokat. Tartsátok életben a reményt lelketekben gyermekek. Soha ne ragadjatok le annál, hogy megítélitek egymást, és különösen soha ne tegyétek ezt az Én nevemben.

Aki gúnyosan mer ítélkezni a másikról a kereszténység nevében, annak Velem kell majd szembenéznie. Aki vét az Én prófétáim ellen, annak szintén felelnie kell majd Nekem. Szavamat (Üzenetemet) nem szeretetből utasítják el, nem is félelemből, hanem a gőg bűne miatt utasítják el.

A ti Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy