RSS
 

Archive for the ‘2011 januári üzenetek’ Category

Készüljetek a Nagyfigyelmeztetésre, a Lelkiismeret Átvilágítására

28 jan

2011. január 28. csütörtök; 00.15

Ma éjjel, drága, szeretett leányom, megkaptad a kegyelmeket, melyek megerősítenek téged ennek a szent feladatnak a folytatásához. Szeretett és dédelgetett követőim odaadása révén, akik kitartóan imádkoznak érted, te, Leányom, gyorsan fogsz előrehaladni az Igazság Könyvének befejezésében. Bármennyire zaklatott is vagy, továbbra is nehezen tagadod meg az Irántam való kötelességedet. Ez kedves Nekem, de nincs sok időnk.

Leányom, ez a különleges kegyelem – az Igazság Könyve – most adatik a világnak, hogy megmutassa Gyermekeimnek, hogy mit kell tenniük a Nagyfigyelmeztetésre – a Lelkiismeret Átvilágítására – való felkészülés érdekében, amely az emberiségnek adatik, hogy segítsen megfelelően felkészülniük Második Eljövetelemre.

Azoknak, akik nem hisznek Bennem, szintén meg kell adni az esélyt, hogy olvassák az igazságot. Amikor ez az esemény bekövetkezik, miután ezeket az üzeneteket megkapja a világ, az emberek meg fogják érteni – az általad, az emberiség megmentésére adott – Szavaim (Üzeneteim) hitelességét, leányom.

Egy Misztikus Esemény megtapasztalása, minden 7 év feletti által

Ne érezd magad megbántva, amikor az emberek elutasítják ezeket az üzeneteket, leányom. Csak légy hálás, hogy nekik megadatik ez az ajándék. Ők meg fogják érteni eme prófécia igazságát, ezen misztikus eseményt követően, melyet minden 7 évnél idősebb Gyermekem meg fog tapasztalni, mindenütt a világban. Azok, akik életben maradnak ezután az esemény után, figyelmesebbek lesznek ezen szent könyv tartalmát illetően. Nehéz lesz számukra, hogy ne vegyenek róla tudomást, még ha hitük gyenge is. Másokat, akik nem akarják megismerni az igazságot, továbbra is emlékeztetni kell ennek a műnek a tartalmára.

Soha ne add fel, Gyermekem, ha a lelkek megmentéséről van szó. Minden drága gyermekem Örök Atyám szeretetéből született. Ha eltévelyedtek, nem számít. Isten, Örök Atyám akkor is szereti minden egyes gyermekét.

A hit, Gyermekem, újra fellobbantható mások hite által, akik a Szentlélekkel vannak megáldva. Kiválasztott gyermekeimnek, akik Szavam (Üzenetem) terjesztésére küldettek most a világba, megvan a képességük, hogy örömkönnyeket csaljanak azon szegény lelkekbe, akik iránymutatásért kiáltanak üres, zavaros életükben.

Az Én szememen keresztül lássatok mindenkit

Barátaitokat, családotokat, felebarátaitokat és munkahelyi kollégáitokat mindig az Én szememen keresztül lássátok. Mindig nézzétek a jó oldalát mindennek. Mutassatok feléjük szeretetet, és ők érezni fogják Jelenlétemet. Vonzani fogjátok őket, és nem fogják tudni, hogy miért.

Az Én példámon keresztül kövessetek Engem, és segíteni fogtok Nekem megtéríteni tévelygő Gyermekeimet. Kitartóan imádkozva értük, közelebb tudjátok vonni őket Hozzám. Az áldozat, és a Velem egyesült szenvedés elfogadása által, megmenthetitek a lelkeket. Ez magában foglalja az ebből a világból már eltávozott lelkeket, valamint azokat is, akik a Tisztítótűzben ítéletre várnak.

Hadd emlékeztesselek végül benneteket arra, hogy két választásotok van. Vagy hisztek Bennem, elmétek megnyitásával az Evangéliumban lévő igazságra. Ha elvesztettétek minden hiteteket, akkor csak részleteket olvassatok Tanításaimból. Majd kérjetek Engem, hogy mutassam meg szívetekben az igazságot. Akkor tudni fogjátok, hogy melyik út vezet benneteket Hozzám a Mennybe. Vagy becsukva is tarthatjátok a szemeteket, mert nem vagytok hajlandóak figyelni. Akkor csak a hívek imái segíthetnek rajtatok. Követőim imája, együtt az Isteni Irgalom ajándékának, az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérének imádkozásával – mely Fausztina nővérnek adatott a XX. században -, megmentheti a lelketeket halálotok pillanatában.

Imádkozzátok az Isteni Irgalmasságot

Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok most Isteni Irgalmasságomat saját lelketekért, és a hitetlenek lelkéért. Az imacsoportok segíteni fognak az igazság terjesztésében, hitet plántálva azokba, akik elvesztették létük és származásuk teljes értelmét. Ennek jelentős szerepe lesz az evangéliumi megvilágosodás terjedésének fellobbantásában, mely most a világ minden pontján érezhető lesz, ahogy közeledik az ideje annak, hogy a Földre való Második Eljövetelemmel kapcsolatos próféciák kezdenek kinyilatkoztatásra kerülni, ahogy azok kibontakoznak egy sor globális esemény előtt.

Álljatok készen minden időben, gyermekek. Maradjatok a kegyelem állapotában, és tartsátok nyitva a szíveteket a szeretetről és a földi békéről szóló Tanításaimra. Ha minden Gyermekem követné a Tanításaimat, akkor nem lennének háborúk, nem lenne kapzsiság, gyűlölet vagy nyomor a világban. Mindannyiatoknak le kell ülnie csendben, naponta csak fél órára. Menjetek végig a zsoltárokon, a példázatokon, és tegyétek fel magatoknak a kérdést: „vajon ez a tanítás vonatkozik az én életemre, a mai világban?”. Tudjátok, a válasz természetesen igen. Imádkozzatok az erőért, hogy megváltoztassátok a halál utáni élettel kapcsolatos hozzáállásotokat és nézeteteket. Ne feledjétek ezt a fontos tanítást. A föld egyszerűen csak egy rövid átutazás az időben. Az egyedüli igaz boldogság és az örök élet ott van Velem a Mennyben, a Paradicsomban – Atyám Királyságában.

Szerető Megváltó Jézus Krisztusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 januári üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Milyen könnyű vétkezni

24 jan

2011. január 24. hétfő; 22.00

Ma, szeretett leányom, végre megértetted a veszélyeket, melyeket a csaló okoz, ha lankad az éberséged. Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérének Örök Atyámhoz való imádkozása fontos a lelked megszentelődésében.

A bűnt, szeretett leányom, nehéz elkerülni. Különleges Kegyelmeimet nehezebb elnyerni, mint elkerülni a bűn bármely formáját. Mióta te erre a szent feladatra hívást kaptál, te mindig célpontja leszel a gonosznak, aki minden lehetőséget megragad, hogy borúlátást okozzon az életedben. Ő a körülötted lévőket fogja felhasználni a támadás eszközeként, ezért kell mindig ébernek lenned vele szemben. Soha ne engedd, hogy felülkerekedjen, mert ha felülkerekedik, akkor neki sikerül megfertőznie a lelkeket, és szörnyű fájdalmat, gyötrelmet, és kínszenvedést okoz. Barátságok felbomlását, összezavarodottságot, kétségbeesést idéz elő, és célpontjai fejében hamis gondolatokat ültet el. Majd amikor Gyermekeim bűntudatot éreznek saját gyarlóságukért, mert  engednek a kísértésnek, akkor egyfajta hitványságot élnek át, amely kétségbeesett szenvedést és zaklatottságot hoz az életükbe.

Gyermekeim, ti mindig bűnre lesztek csábítva. A lelki tökéletességet különösen nehéz elérnetek, és óriási fegyelmet és elhatározást igényel részetekről. Ha és amennyiben áldozatául estek a gonosz csábításának, és vétkeztek, azonnal szívetek mélyéből kell imádkoznotok, megbocsátást kérve. A rendszeres szentgyónás egy olyan szentség, melyet gyakran félreértenek. Kizárólag a hetente elvégzett szentgyónással maradhat lelketek a kegyelem állapotában. Csak akkor tarthatjátok távol a csalót, ha lelketek ily módon, és a napi imádkozás által meg van szentelődve.

A bűn  következtében érzett bűntudat

Ha bűntudattól szenvedtek egy bűnös cselekedet következtében, függetlenül attól, hogy milyen súlyos a vétketek Atyám szemében, ne nyugtalankodjatok. Térjetek vissza, tárjátok ki szíveteket, és kérjetek megbocsátást. A bűntudat egy negatív érzés. És habár ez egy formája a lelkiismeretetek vezetésének, mégsem egészséges ebben az állapotban maradni. Ima által kérjétek a kegyelmeket, hogy a lélek olyan tisztaságát érjétek el, mely ahhoz kell, hogy Engem szolgáljatok. Fontos a türelem. Soha ne engedjétek, hogy a bűn eltávolítson Tőlem benneteket. A bűntudat sohasem állhat az üdvösség keresésének útjában.

Ne feledjétek gyermekek, hogy az eredendő bűn miatt ti mindig áldozatul fogtok esni a gonosz csábításának. Az ima, a böjt és a Szent Eucharisztia iránti odaadás révén kerültök közelebb Hozzám. Ehhez időre van szükség, és időt kell rá áldoznotok.

Menjetek most Gyermekeim, és egy dolgot ne feledjetek – soha ne féljetek visszatérni Hozzám, amikor vétkeztek. Soha ne szégyelljetek megbocsátásért esedezni, ha igazán bűnbánóak vagytok. De ne feledjétek azt sem, hogy ha nem teszitek, azzal a csalót újra és újra odavonzzátok, és lelketek majd alámerül a sötétségbe. A sötétség a sötétet vonzza. A világosság a világosságot vonzza. Én vagyok a világosság.

Forduljatok most Hozzám, és engedjétek, hogy Szeretetem átragyogjon szegény elveszett lelketeken. Olyannyira szeretlek benneteket Gyermekeim, hogy amikor szíveteket Felém fordítjátok, nem számít, mennyire érzitek magatokat elszigeteltnek, sosem lesztek elutasítva.

Menjetek Békével és Szeretettel

Isteni Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 januári üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Keresztem hordozása

16 jan

2011. január 16. vasárnap; 15.00

Igen, szeretett leányom, Én vagyok az. Számodra ez egy hosszú tanulási szakasz volt, és te továbbra is táplálva leszel az igazság ismeretével, a lelkedet betöltő Szentlélek ajándéka által.

Leányom, kérlek, biztosítsd, hogy ezek az üzenetek, melyek az előzetes figyelmeztetések, a próféciák és Tanításaim összefoglalásának elegyei, eljussanak a világ minden szegletébe. Létfontosságú, hogy Gyermekeim megértsék annak módját, hogy hogyan készíthetik fel lelküket annak érdekében, hogy megmentsék magukat Atyám szemében.

A Lelki Megújulás most zajlik a világban

Hűség és tisztelet van kialakulóban most Irántam, Örök Atyám, a Szentlélek és szeretett Édesanyám iránt. Habár ez még nem látható egyértelműen, ez az erőteljes lelki megújulás segít majd megvédeni Gyermekeimet, még azokat is, akik mindenütt hátat fordítanak Nekem. Az Evangéliumot most újra tanulmányozni fogják, amint az emberek éhezni kezdik majd az igazságot. Ahogy a megtisztulás szüntelenül terjed, és egyre kiterjedtebb lesz az egész világon, úgy fogják ezek a lelkek, akikben nincs Irántam szeretet, ismét megnyitni szívüket. Amint a szeretet kibontakozik Követőim világosságán keresztül, a gonosz hatásai, és azok viselkedése, akiket ő megfertőz, gyengülni fognak. A gonosz vissza fog vágni.

A sátán napjai meg vannak számlálva

Ahogy az ő napjai ezen a földön óráról órára fogynak, ő megpróbál majd minél több kárt okozni. Követői felgyorsítják majd tevékenységüket, és tüstént nekiiramodnak, hogy mindenütt terjesszék a gonoszságot. Rövid életűek lesznek cselekedeteik, melyeket szörnyű lesz látni, amikor azok a döbbent tekintetetek előtt megnyilvánulnak.

Gyermekeim, a rendszeres napi imádkozás által erősödő hit, el fogja törölni ezeket a kegyetlen szörnyűségeket. Térjetek vissza Gyermekeim, és fedezzétek fel újra Tanításaimat. Vigyetek vissza Engem az életetekbe. Fogadjatok be a szívetekbe Engem még egyszer, hogy Karjaimban tarthassalak benneteket. Hadd vezesselek benneteket a lelki tökéletesség felé, hogy készen álljatok az Örök Életre, amikor a Föld és az Ég eggyé válik.

Kövessetek Engem, Gyermekeim, mindennapi életetek során. Vegyétek fel Keresztemet, még ha ennek megtétele túl nagy tehernek is tűnhet. Soha ne féljetek elfogadni Keresztemet, mert Én csak annyit engedek majd hordoznotok, amennyit képesek vagytok.

Az ebben az életben való szenvedés értelme

Amikor eben az életben szenvedtek, akkor az Én keresztemet hordozzátok. Két választásotok van. Ha elutasítjátok Keresztemet, siránkoztok, és keseregtek emiatt, akkor a szenvedés szakadatlanul fokozódik. Másfelől, ha elfogadjátok a keresztet, és szenvedéseteket felajánljátok a lelkek megmentésére, akkor ez egy csodálatos ajándék Számomra. Ha örömmel fogadjátok el ezt a szenvedést, a megpróbáltatásokat és szorongattatásokat, akkor terhetek könnyebbé válik. Én segíteni fogok nektek annak hordozásában. A fájdalom akkor enyhülni fog, és béke, szeretet, öröm, valamint tiszta boldogság fog uralkodni bennetek.

Éljetek egyszerű életet

Éljetek egyszerű életet gyermekek, és tegyetek mindent mértékkel. Ha esztek, isztok, alszotok, pihentek és kikapcsolódtok, gondoskodjatok róla, hogy mindezt mértékkel tegyétek. Amint fizikai szükségleteiteket kielégítettétek, nem szabad továbbra is többre törekednetek, mert az alapjaiban gyengíti meg a lelketeket. A vezeklés, Gyermekeim, nélkülözhetetlen, hogy Hozzám közelebb kerüljetek. Ezalatt Én a személyes áldozatot értem. A böjt csak egyetlen példája a vezeklésnek. Földi létem során Tanítottam a Vezeklés fontosságáról. Ugyanezt tette drága Prófétám, Keresztelő Szent János is. Én szintén ezt tettem, a negyvennapos böjtöléssel, hogy példát mutassak nektek. Gyermekek, kizárólag a böjt által fogtok segíteni kiűzni a gonoszt.

Drága gyermekeim, oly sok minden vár még rátok. Nem értitek még, hogy milyen elvárások lesznek veletek szemben az elkövetkezendő években. Mindeközben fontos, hogy Hozzám közeledjetek, hogy készen álljatok az elkövetkezendő megpróbáltatásokra, melyek a Keresztények előtt állnak az egész a világon.

Menjetek békével. Szerető Megváltó Jézus Krisztusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 januári üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Hogyan lehet a Mennybe jutni – a szenvedés szerepe

14 jan

2011. január 14. szombat; 10.00

Szeretett leányom, a mód, ahogyan Én kommunikálok veled, kezd megváltozni. Míg korábbi Üzeneteimben Gyermekeimet annak sürgősségére figyelmeztettem, hogy tartsanak bűnbánatot az üdvösség elérésének érdekében, addig következő Közléseim arra fognak összpontosítani, hogy segítsék a lelkeket a lelki tökéletesség felé törekedni.

Habár a Paradicsom, leányom, mindannyiatok jogos otthona, mégsem könnyű oda bejutni. A bejárat szűk, és egyszerre csak páran tudnak belépni. A bejutás érdekében a lelkeknek alázatot kell mutatniuk, és teljes mértékben a Kezembe kell helyezniük önmagukat. Félre kell tenniük a gőgöt, az erős akaratot és a mohóságot, valamint az evilági anyagi dolgokhoz való ragaszkodásukat, ha be akarnak jutni a Mennybe.

Minden Gyermekemnek, aki most megkezdi a Hozzám vezető lelki útját, hogy megértse az igazságot, keményen kell dolgoznia most, és meg kell értenie azon jellemvonásokat, melyek elengedhetetlenek az Atyám Királyságába való belépéshez.

Az alázat fontossága

Az alázat olyan fogalom, melyet sok Gyermekem megért Tanításaim által. Habár Követőim közül sokan megértik, miért olyan fontos az alázat, mégis össze vannak zavarodva azt illetően, hogy mivel is jár ez valójában. Az alázat őszinteséget jelent. Ez azon megpróbáltatások, provokálások, és gyalázkodások méltósággal való elfogadását jelenti, melyekkel szembetaláljátok magatokat, különösen, ha az Én nevemben jöttök. Legjobb Tanácsom a következő. Képzeljétek magatokat egy gyermeknek, egy egyszerű ártatlan gyermeknek, aki nincs tudatában a gonosz társadalomnak, melyet általában felnőttként tapasztalnátok meg. Minden időben, egy gyermek szemén és szívén keresztül kommunikáljatok Velem imáitokban.

Imáitok és kommunikációtok mindig legyen egyszerű. Nem várom el tőletek, hogy valamennyi, szeretetből a világnak adott imát elmondjátok. Nézzetek fel, és osszátok meg Velem gondjaitokat. Osszátok meg szenvedéseiteket. Adjátok át azokat Nekem. Nagy jutalomban részesültök majd, ha elfogadjátok Értem a bánatot vagy a szenvedést életetekben. Talán nem veszitek észre, de amikor ezt teszitek, sok lelket mentetek meg, és egyengetitek az útjukat a Mennybe jutáshoz. Ez a tény nem kerül kinyilatkoztatásra számotokra, mindaddig, míg ti magatok is be nem léptek a Mennybe, ahol megtapasztaljátok majd a Nekem adott nagylelkű ajándékotok dicsőségét.

Ne veszítsétek el a türelmeteket, amikor a hiteteket védelmezitek

Ha alázatot mutattok, az azt jelenti, hogy elfogadjátok azt, ami körülöttetek történik, még ha az fájdalmas is esetleg. Mindig mutassatok méltóságot, még akkor is, ha társaságotokban a Nevemet gúnyolják. Minden eszközzel védelmezzetek – és szenvedélyesen, ha úgy kívánjátok -, de soha ne nyilvános megvetéssel utasítsátok el a gyalázkodókat.

Tanításaim igazságát higgadtan magyarázzátok el. Ne veszítsétek el a türelmeteket. Ne mutassatok félelmet, még a gyalázkodó iránt sem. Legyetek megingathatatlanok. Védjétek meg magatokat, de kizárólag Tanításaim ismételgetésével.

Soha ne féljetek nyíltan beszélni az igazságról. Ne tévesszétek össze az alázatot a gyávasággal. Követőim közül némelyek, akik megértik az alázat fontosságát, és annak jelentőségét a lelkek megszentelődésében, összetévesztik ezt azzal, hogy csendben maradnak, amikor Nevemet a nyilvánosság előtt gúnyolják. Igen, sohasem szabad ítélkeznetek azon személy felett, aki nevetség tárgyává tesz Engem, vagy Örök Atyámat, illetve alkalmasint szeretett Áldott Édesanyámat, de helyt kell állnotok az igazság megvédelmezésében.

A bánat Isten ajándéka

Amikor gyermekként szóltok Hozzám, értsétek meg a következőt. Ha megnyitjátok szíveteket, és minden bizalmatokat Belém helyezitek, Én foglak vezetni benneteket, amikor szenvedtek a bánattól földi szenvedésetek idején. Ne fordítsatok hátat Nekem. Bár ez gyötrelmesen fájdalmas, Gyermekeim, a bánatot Isten ajándékának tekintsétek. Áldásnak. Mert a bánat és a szenvedés által megy végbe a megtisztulás. Ajánljátok fel szenvedéseiteket Nekem. Ha ezt teszitek, enyhítitek azt a kínt, melyet Én szenvedek el, mikor minden egyes nap, újra és újra átélem Kínszenvedésemet a kereszten, amint ma tanúja Vagyok a borzalomnak a világban.

Ti, Gyermekeim nem érthetitek meg igazán a Megtisztulást, mely akkor megy végbe, amikor ti elfogadjátok a bánatot vagy a szenvedést, függetlenül annak súlyosságától, mely örömmel kerül felajánlásra az emberiség üdvösségéért. De amint közelebb kerültök Hozzám szívetek megnyitásával, átadván akaratotokat Nekem, és teljességgel átadván magatokat Nekem, akkor jobban meg fogjátok érteni. Nos, csak ennek megtételével lesztek egységben Velem. És amikor megteszitek, akkor földi megpróbáltatásaitok és szenvedésetek enyhülni fog. Idővel majd szívetekben örömmel fogjátok elfogadni a szenvedést. Különösen ha ezt ajándékként felajánljátok Nekem. A szenvedés Isten ajándéka, és meg van engedve. A lelkek, melyeknek megmentésében segédkeztek majd, helyet biztosítanak nektek Atyám Királyságában.

Ezek nem új Tanítások, Gyermekeim. Csak annyi történt, hogy nem lettetek emlékeztetve az egyszerű igazságra. Üzeneteim és Tanításaim sosem változnak. Azok egyszerűek, és össze vannak foglalva az Evangéliumokban, és a Tízparancsolatban. Csak emlékezzetek, hogy amikor magatokat adjátok mindenkinek, akkor Nekem adjátok magatokat. Mutassatok szeretetet felebarátotok iránt, és ezzel Irántam mutattok szeretetet.

Bánjatok velük úgy, ahogyan elvárnátok, hogy veletek bánjanak. És soha ne feledjétek, hogy amikor dühössé váltok másokkal szemben, és kísértésbe estek, hogy bármi módon is bántsátok vagy megbüntessétek őket, akkor Én vagyok jelen bennük – még azokban is, akik gyűlölnek Engem. Ha kárt okoztok bármely Gyermekemnek, akkor ezt Velem teszitek. Idővel, Gyermekeim, mindezek a méltóságteljes cselekedetek majd értelmet nyernek. Imádkozzatok minden nap az erőért, hogy életeteket az Én nevemben éljétek. Tudnotok kell, hogy minden egyes alkalommal, amikor megbocsátotok másoknak, még ha ellenségnek is tűnnek, akkor kitárjátok Szerető és Irgalmas Szívemet. Ezért örök boldogságban fogtok részesülni a Mennyben.

Imádkozzatok állhatatosságért. Kövessétek Életemet. Ez nem lesz könnyű. De a tetteitek, bármennyire kicsik is, segíteni fognak a lelkeknek.

Szeretett Tanítótok és Megváltótok

Jézus Krisztus – Istennel, az Örök Atyával és a Szentlélekkel Egylényegű

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 januári üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

A Nagyfigyelmeztetés – Közel a Második Eljövetel – Lehetőség lelketek Megmentésére

12 jan

2011. január 12. szerda; 15.00

Leányom, tegnapi Üzenetem kemény volt. Azt olvasván sokan fogják azt mondani „az Úr nem így beszél”. De honnan tudják? Szeretett Gyermekeimnek a mások keze által elviselt szenvedése miatt kell Felszólalnom. Én Isteni Irgalmamból fakadóan szólalok fel, azért, hogy segítsek megmenteni benneteket, Gyermekeim, hogy egy Szent Családként egyesülhessünk az Új Paradicsomban. Egyetlen lelket sem szeretnék a csaló javára elveszíteni. Fontos, hogy Hangom meghallgatásra találjon.

A Hitetleneknek nagyon nehezükre esik

Megértem, hogy sok Gyermekemnek, különösképpen a hitetleneknek nagyon nehezükre esik az elkövetkező életben hinni. Ők olyannyira függnek a világi dolgoktól, hogy a fennmaradásért való küzdelmükben, olyan mértékben elhanyagolták lelkiségüket, hogy egyáltalán nem hisznek egy másik élet létezésében. Nekik most fontolóra kell venniük ezt. Ők azt hiszik, hogy a halál után minden véget ér, és hogy az egyetlen világ, mely miatt aggódniuk kell, az az, amelyben épp most élnek. Mennyire kétségbe vagyok esve ezen félrevezetett lelkek miatt. Ha csak egy pillanatra megtapasztalhatnák, hogy mit nyújt a Paradicsom, akkor napjaikat Hozzám és Örök Atyámhoz való imádságban és imádásban töltenék, dicsőítéssel és hálával.

Ez az új világ, melyet Én megígértem nekik, valóságos. Hála a híveknek, akik sosem feledkeztek meg erről a tényről, és akik továbbra is imádkoznak Hozzám minden nap. Ó, mennyire szeretem Követőimet. Ugyanakkor mennyire szenvedek is értük. Ezek a hithű követők minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy meggyőzzenek másokat Létezésemről. Aztán kinevetik és megvetik őket az Én nevemben. Mennyire összetöri ez a Szívemet.

Mennyire epekednek az elhunytak mindazokért, akik hitetlenekké váltak

Szeretteitek mennyire epekednek mindannyiatokért a másik oldalon, ti hitetlenek! Azon szeretteitek, akik Atyám Királyságának békéjét élvezik, ők folyamatosan imádkoznak, hogy közbenjárjanak értetek. Amivel nem vagytok tisztában, az a következő. Ha időt szántok arra, hogy bizalmasan beszélgessetek Velem – saját szavaitokkal -, és vezetést kérjetek Tőlem, még ha hitetek langyos is, Én válaszolni fogok. És ti tudni fogjátok, hogy Én válaszoltam. Forduljatok most Hozzám, gyermekek. Saját szavaitokkal, és kérjétek Tőlem, hogy állítsam helyre a hiteteket.

Fontoljátok meg ezen üzeneteken és a Biblián keresztüli Tanításaimat, és emlékeztessétek magatokat arra, hogy miként kell élnetek az életeteket. Én, Irgalmam által, hamarosan feltárom nektek a Tanításaim elleni sérelmeket, valamint minden bűnt és vétket, melyet életetek során elkövettetek.

Nem az Ítélet napja, csak egy ízelítő, hogy milyen is lesz az

Részemről ez egy Irgalmassági cselekedet. Látni fogjátok bűneiteket, és azonnal megértitek majd, milyennek tűnnek azok Számomra. Azonnal, világosan meg fogjátok érteni, mennyire sértőek és helytelenek azok. Ez a ti lehetőségetek, gyermekek, hogy megbánjátok bűneiteket. Ez nem az Ítélet napja, csak egy ízelítő, hogy milyen is lesz az.

Irgalmamból fakadóan az Ítélet napja előtt a legnagyobb ajándék adatik meg nektek – a lehetőség, hogy megbánjátok bűneiteket, és hogy megváltoztassátok életeteket a Végső Nap előtt – mielőtt Én visszatérek erre a földre. Mint azt tudjátok, akkor nem mint Megváltó jövök, hanem mint igazságos bíró.

Az az idő már közel van, Gyermekeim. Ne féljetek. Mindannyiatokat szeretlek. A Szívemben vagytok. Engedjétek Nekem, hogy belépjek a szívetekbe most, és hadd vezesselek benneteket Atyám Királyságába. Soha ne féljetek a haláltól. A halál pusztán egy ajtó lesz egy új gyönyörű élet boldog örökkévalóságába, mely szeretettel, békével és boldogsággal teljes.

A földi élet csak átutazás az időben

A ti földi életetek csak átutazás az időben. Ez bővelkedhet szeretetben, örömben, fájdalomban, elutasításban, félelemben, dühben, kétségbeesésben, csalódottságban és szomorúságban. De csak amikor Hozzám fordultok, akkor fog enyhülni a fájdalmatok. Áldottak azok, akik szenvednek, különösen, ha az Én nevemben, mert ti megdicsőültök majd Atyám Királyságában. Áldottak azok is, akik visszatérnek Hozzám, mert nagy lesz az öröm a Mennyben.

Örömmel fogadnak majd benneteket az Én Új Paradicsomomban. Imádkozzatok a saját és családjaitok lelkéért most. A Nagyfigyelmeztetés hamarosan bekövetkezik. Akkor majd tudni fogjátok az igazságot. Nektek akkor lehetőségetek lesz megmenteni magatokat az Én szememben.

Mindannyiatokat szeretlek. Örvendezem, mert tudom, hogy sokkal több Gyermekem fog most visszatérni Hozzám, és Istenhez, az Örök Atyához, amint az idő most egyre jobban közeledik a végidőkhöz. Álljatok készen.

Szerető Megváltó Jézus Krisztusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 januári üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

2011 A megtisztulás éve

11 jan

2011. január 11. kedd; 00.30

Szeretett leányom, végre újra egyesülünk. Jó pár napja már, hogy Üzeneteim fogadására alkalmas lelkiállapotban vagy. Ne félj, mert most időre lesz szükséged, hogy meghallgasd az eddigi legfontosabb, világnak adott Üzenetemet.

2011 az az év, melynek során a változások – a megtisztulás – kezdetüket veszik, és szerte a világon milliók lesznek tanúi ennek. Bár az ima segíteni fog elhárítani a globális katasztrófákat, mégsem lesz elég most ahhoz, hogy Örök Atyám kezét visszatartsa, amikor az hamarosan lesújt az emberiségre.

A gonosz viselkedés, és az elme, a test és a lélek szennye, mely jelenleg feltárulóban van a világban, most egyértelmű az egész világ csúfságára. Közületek azok, akik olyannyira elfoglaltak vagytok, és beletemetkeztetek az életetekbe, most itt az idő, hogy megálljatok, és megnézzétek, mi zajlik a szemetek előtt.

A gonosz, aki a sötétségben lévőkön keresztül munkálkodik, olyan pusztítást végzett, amelyben a mindennapi gyilkosság már olyannyira megszokott, hogy az emberiség érzéketlenné vált a gonosz elkövetőkkel szemben, akik ilyen szörnyűségeket hajtanak végre. Az önszeretet és a kapzsiság uralja társadalmatokat. Vezetőitek és politikusaitok hataloméhesek, és sok esetben nem törődnek a ti jólétetekkel. A növekvő számú öngyilkosságot a kétségbeesés okozza, melyet a csaló, a gonosz idéz elő társadalmatokban.

Ő, aki sosem fedi fel magát előttetek, ott rejtőzik minden egyes olyan nyilvános felvonulás mögött, amely a szexuális erkölcstelenséget, és a mások, illetve önmagunk elleni súlyos testi sértést dicsőíti.

Burjánzik a luxuscikkek folyamatos hajhászása, melyet családotok jóléte elé helyeztek. Amíg ti, Gyermekeim, ezeket az üres álmokat kergetitek, idővel rájöttök majd, hogy élelem nélkül maradtok. Ezek az üres és hasztalan dolgok nem fogják megtölteni üres gyomrotokat. És nem fogják betölteni üres lelketeket sem, mely vigasz után kiált – egy olyan vigasz után, mely már nem áll a rendelkezésetekre. Ez a vigasz kizárólag az ima által érhető el, különösképpen az imacsoportokban szervezett imádkozás által.

A megtisztulás Második Eljövetelem előtt jön

Földrengések fogják most sújtani a földet, amint Atyám ádáz haragja elszabadul majd. Hálátlan Gyermekeim, nektek, akik hátat fordítottatok az igazság világosságának, van félnivalótok most. Hamarosan kibontakozik a Nagy Szorongattatás kezdete, amikor is az ökológiai háborgás látványa fokozódik majd. Az ember tehetetlen lesz. Idővel belátja és elfogadja majd, hogy Atyám létezik, és hogy Én, az Ő szeretett Fia most egyengetem a világ útját, hogy tanúja legyen a földre való újbóli, másodszori Eljövetelemnek. Ez az idő most közeledik. Ugyanakkor a világnak először keresztül kell mennie ezen az elengedhetetlen megtisztuláson. Ahogyan a világban lévő katasztrófák száma továbbra is növekedni fog, úgy fog növekedni a sátán követőinek száma is. Ők dacból folytatni fogják nyomorúságosan gonosz életüket, valamint fájdalmat és rémületet okoznak majd Híveimnek, és azoknak, akik igaz életet élnek.

Ugyanakkor, amint Híveim megvallják az igazságot egy hitetlen világnak, még több ember fog felfigyelni és elfogadni, hogy valóban változások mennek végbe a világban. Ők hamarosan meg fogják érteni – a Gyermekeimnek, választott Hírnökeim által adott próféciákon keresztül – azt, aminek épp tanúi. Mert a majdan kibontakozó eseményeket nem idézheti elő ember. Azok csak akkor történhetnek meg, ha és amennyiben Örök Atyám beleegyezését adja.

Elérkezett az idő a pecsétek feltörésére

A megjövendöltek szerint elérkezett a jelek ideje, Gyermekeim, amikor is hamarosan a pecsétek feltöretnek, és a harsonák beharangozzák a változásokat. A gonoszságot nem fogja eltűrni Isten, az emberiség Teremtője, és végleg ki fogja irtani a gonoszságot a földön. A gonosz egyetlen követője sem lesz kímélve, függetlenül attól, hogy milyen mértékű a sátán és annak üres ígéretei iránti elköteleződése – amíg meg nem bánja bűneit!

Gyermekeim, szeretetet fog kapni az Én, és Örök Atyám valamennyi követője, ha megnyitjátok szíveteket. Ugyanakkor a sátán, a felmagasztalás olyan szintjén nyilvánította ki önmagát, hogy befolyása oly sok gyermekemet fertőzte már meg, hogy ők többé már nem hisznek az olyan értékekben, mint az őszinteség, a becsületesség, a jócselekedetek, az élet tisztelete, akár egymás, akár saját családjuk életének tisztelete. Fiútestvér a fiútestvér ellen fordul. Lánytestvér a lánytestvér ellen. Felebarát a felebarát ellen. Pap a feljebbvalói ellen. Püspökök a Szent Könyv tanításai ellen.

Miért büntettek Engem azzal, hogy nincs bennetek szeretet?

Gyermekeim hátat fordítottak még ennek a gyönyörű bolygónak is – melyet Isten, az Atya, a mindenség teremtője és alkotója, oly nagy szeretettel ajándékozott nektek. Mit tettetek? Miért büntettek Engem azzal, hogy nincs bennetek szeretet? A ti Megváltótok iránt? Miért fordítotok hátat saját szükségleteiteknek, annak fontosságának, hogy tápláljátok saját lelketeket? Hogy oltsátok Atyám Királysága, a Menny– a ti megígért örökségetek iránti tudásszomjatok? Ti, Gyermekeim, a saját üdvösségeteknek fordítotok hátat! Hát nem fogjátok fel ezt? Kérlek, higgyétek el, ha nem vizsgáljátok meg saját lelkiismereteteket most, és nem imádkoztok vezetésért, akkor nem tudtok, és nem is fogtok megmenekülni.

A papok nem vesznek tudomást a tanításokról

Felszentelt szolgáim, az igaz pásztorok, akik arra lettek kijelölve, hogy vezessék Nyájamat, nem magyarázták el a gonosz létezését. Ők, abbéli igyekezetükben, hogy modern, nyitott és gyakorlatias tanítóknak tűnjenek, elmulasztottak rávilágítani az Atyám Könyvében lévő tanítások semmibevételének veszélyeire. A könyv, mely világosan kijelenti a gonosz létezését, és azt, hogy ő hogyan munkálkodik mindegyikőtök által, hogy így eltávolíthasson benneteket végső, de jogos otthonotoktól – az Új Paradicsomtól, melyet Én akkor ígértem mindannyiatoknak, amikor meghaltam értetek a kereszten. Én nem egy ismeretlen emberekből álló csoportért haltam meg. Én az Életemet adtam minden egyes emberért, hogy megmenekülhessetek.

Ne feledjétek, hogy habár irántatok való Szeretetem mindent felölelő, ugyanakkor ez mélységes szenvedést is okoz Nekem. Ez a szenvedés abból fakad, hogy semmibe veszitek Létezésemet. Ti azt választjátok, hogy továbbra is vakon, naivan hiszitek, hogy a világ megadja nektek mindazt, amire valaha is vágyhattatok. Elfelejtitek, hogy az élet, az ezután következő élet, a végtelenségig fog folytatódni.

Az Irgalmasságból nektek adatott próféciák

Gyermekek, az éveken át nektek küldött jelek, üzenetek és próféciák, Irgalmasságomból fakadnak. Követőim kivételével közületek csak nagyon kevesen figyelnek, nyitják ki szemüket, vagy tűnődnek el akárcsak egyetlen pillanatra is, hogy feltegyék maguknak ezt a kérdést. Ez valóban egy isteni közlés lehet? Ha igen, akkor mit kell tennem? A válasz, hogy figyelni kell, és el kell fogadni a jövőbeli lehetőségeitek igazságát. Döntsétek el, melyik utat szeretnétek választani. Majd imádkozzatok a saját és szeretteitek lelkéért.

Közületek azok, akik arrogánsan, megvetően hátat fordítanak, mikor Nevem említésre kerül, vagy akik tiszteletlenül legyintenek, mikor Követőim Igazságomat hirdetik, akkor ti elveszettek vagytok Számomra. Én Irgalmasságom által csak jeleket és üzeneteket adhatok ennek a világnak, hogy segítsenek vezetni benneteket. Az Örök Atya, Isten, a mindenség teremtője és alkotója által az emberiségnek adott szabad akarat ajándéka miatt, Én nem kényszeríthetem rátok akaratomat. Míg a szeretet és könyörület üzenete lesz mindig az alapvető oka a veletek való Kommunikálásomnak, ott lesz mellette fájdalom- és kétségbeesésem érzése is. Míg a szeretet és a könyörületesség közlése lesz mindig az alapvető oka a veletek való Kommunikálásomnak, ott lesz mellette fájdalmam és kétségbeesésem érzése is. Szenvedésem, fájdalmam és sérelmem fokozódik, amint Gyermekeim a sátán tárt karjaiba ugranak. Ez azt jelenti, hogy most világosan meg kell mutatnom mindannyiatoknak, milyen végzet vár azokra, akik elutasítanak Engem, és Örök Atyámat.

A pokol valósága

Ha a csaló által hirdetett hazugságokat választjátok – melyek közül a legfőbb az, hogy Isten, az Örök Atya nem létezik -, akkor elkárhoztok. Amikor beléptek a pokol kapuin, akkor fogtok ráeszmélni, micsoda szörnyű hibát követtetek el. Higgyétek el Nekem Gyermekeim, ha csak tanúi lehetnétek a lelkek ijedtségének és szörnyű érzéseinek, mikor a végső igazság a halál után feltárul előttük, ennek a kínnak még egy pillanatát is képtelenek lennétek elviselni. Ha csak egy futó pillantást vethetnétek erre a helyre most, emberi szóval, holtan esnétek össze azon végzet merő borzalmától, mely azokra vár, akik a bűn útját választják.

Ez az út, mely szépnek, vonzónak, csábítónak, tündöklőnek, és csodákkal telinek tűnik, megváltozik, mikor félúthoz értek. A változások, melyekkel félúton találkoztok, megmutatják nektek az elégedetlenségeteket. Ez a furcsán üres és csalódott érzés szakadatlanul folytatódik az út hátralevő részén. Nem értitek, miért éreztek így. Élményeitek, melyek a felszínen kellemesek, tele vannak váratlan, zavaró, kellemetlen érzésekkel, melyek haraggal, csalódottsággal, magánnyal és félelemmel keverednek. Csak amikor az utatok végén találkoztok a bálványotokkal, és belenéztek az ő gonosz szemébe, mely megvető gúnnyal csillog, akkor fogtok sikítva ordítani, míg be nem rekedtek. Az utolsó pillanatig nem fogtok Segítségemért kiáltani. De akkor már túl késő lesz.

Azon a ponton már nem lesz visszaút. Akkorra már választottatok ebben az életben. És habár Én a mélységes bánat keserű könnyeit fogom ontani minden egyes elvesztett lelkemért, nem tudlak benneteket azon a ponton megmenteni. A szabad akaratotok, melynek során ti választjátok saját sorsotokat, már egyáltalán nem lesz az Én kezemben.

Ezen üzeneten keresztül, mely kíméletlen ugyan, Én a végső figyelmeztetést adom a világnak, mindannyiatok iránti tiszta szeretetből. Kérlek benneteket, hogy most végre halljátok meg Hangomat, hogy megmenthessétek a lelketeket.

Szeretett Jézus Krisztusotok, az Emberiség Megváltója és Igazságos Bíró

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 januári üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Miképpen ajándék a Nagyfigyelmeztetés az emberiség számára

02 jan

2011. január 2. vasárnap, 21.45

Miért ijesztőek ezek az üzenetek?

Szeretett leányom, amikor az emberek hallják ezeket az üzeneteket, meg fogják kérdőjelezni ezeket, kétségbe fogják vonni ezeket, és ízekre szedik. Sőt, megvetést zúdítanak majd ezekre, és felteszik azt a kérdést, hogy miért nem szólnak többször ezek az üzenetek az örömről és a boldogságról. Miért ijesztőek? Biztosan nem Jézus Krisztustól eredne ez a fajta megközelítés, a világgal való kommunikálásra? Biztos, hogy Jézus Krisztus a szeretetet hirdeti és nem a rettegést?

Ezekre a támadásokra egyszerű a Válaszom. Mivel mindannyiatokat szeretlek, ezért Én most megmutatom nektek Irgalmasságomat ezen üzeneteken keresztül. Először, mint Megváltó jöttem el mindannyiatokhoz, hogy megszabadítsalak benneteket, hogy mindenki részesülhessen az Üdvösségben. Kereszthalálom azért volt, hogy egy második lehetőséget adjon nektek az Atyám Királyságába való belépésre. Ezúttal, mint egy igazságos bíró jövök vissza.

Nektek, mindannyiatoknak – irántatok való Szeretetem által – most mutatkozik meg az Irgalom Általam először. Ez az Irgalmasság egy előzetes Figyelmeztetés formáját ölti, hogy segítsen nektek visszakapni az életeteket, mielőtt még az Ítélet Napján visszatérek.

Mindannyiatok iránti Könyörületességemből fakadóan, Én most megadom nektek az utolsó lehetőséget, hogy megnyissátok szíveteket, és hogy életeteket úgy éljétek, ahogyan azt kellene.

A Földi örömöt nem lehet összehasonlítani a Mennyország örömével

Fordítsatok hátat a bűnnek, bánjátok meg bűneiteket, és hozzátok vissza az imát az életetekbe. Irgalmasságból fakadóan kell figyelmeztetnem benneteket az igazságra. Az öröm, melyről úgy vélitek, hogy hiányzik Üzeneteimből, annak a ténynek köszönhető, hogy az emberiség hátat fordított az igazi örömnek. A Mennyben érezhető örömöt nem lehet összehasonlítani azzal az úgynevezett örömmel, melyet a földön tapasztaltok. Az a földi öröm, mely igaz szeretetből fakad, tiszta. Az az öröm, mely a világi javakból ered, értelmetlen.

Gyermekeim, az öröm, amit Nekem éreznem kellene, amikor nézlek benneteket, sajnos nagyon rövid életű, amiatt, aminek tanúja vagyok ma a világban. Mindaz, amit értékesnek tartotok, az vagy a világi javakból, vagy mások – veletek szembeni – elismerő dicséretéből fakad. Kevés időt fordítotok arra, hogy felkészítsétek magatokat az elkövetkező életre.

A Nagyfigyelmeztetés egy Ajándék

Irgalmasságomat egy ajándékként kapjátok. Fogadjátok el. Élvezzétek azt. Nyújtsátok Felém kezeteket. Ti mind. Én vagyok a ti mentőcsónakotok azon a vad tengeren, amely tele van váratlan áramlatokkal és kitörésekkel. Mentsétek meg magatokat most, vagy számoljatok azzal, hogy egy ilyen nagyságrendű áramlat magába szív benneteket, és ha az utolsó pillanatban mégis úgy döntötök, hogy elfogadjátok, hogy a mentőcsónak felvegyen benneteket, nem lesz erőtök, hogy bemásszatok.

Folytatódik a Megtisztulás a világban

Kimerült vagyok, gyermekek. Bármennyire is próbálok kommunikálni veletek, sokan közületek továbbra sem akarják meghallani. Még Papjaim sem törődnek Hívásommal, amikor Irgalmasságomat szeretném kinyilatkoztatni. Amint a világban a Megtisztulás folytatódik, és felgyorsul, itt az ideje gyermekek, hogy hívjatok Engem.

Földrengések és más globális katasztrófák

Soha ne féljetek a viharoktól, a földrengésektől, a szökőáraktól, az áradásoktól, a vulkánkitörésektől és a hőhullámoktól, amelyek leereszkednek majd a Földre, hogy segítsenek megállítani az Antikrisztust és az ő kezét. Követőim biztonságban lesznek majd, annak ismeretében, hogy mi vár rájuk az Új Paradicsomban, mely akkor fog létrejönni, mikor az Ég és a Föld eggyé válik. Ezeknek a dolgoknak meg kell történniük. Ezeket nem lehet megakadályozni, mivel ezek meg lettek jövendölve. Azonban ezek az események, Gyermekeim, csak rövidéletűek lesznek.

Ti, híveim, meg lesztek jutalmazva, az óriási ellenállással szembeni hitetekért és kitartásotokért. Az akkori örömet nehéz lesz felfogni, Gyermekeim. A világosságból valókat a rátok váró dicsőség és szeretet veszi majd körül. A sötétségben lévők nem bírják majd elviselni a világosságot. Szeretnétek elviselni, de olyannyira bánt majd benneteket a világosság, hogy el kell majd rejtőznötök. De akkor már nem lesz hová menni, kivéve a sötétség barlangját, melyet maga a Sötétség Királya, a gonosz ural. Ezt akarjátok?

Hogyan működik a sátán az embereken keresztül

Felfogjátok azt az iszonyatot, amelyet a csaló képvisel? Hát nem veszitek észre, hogy ő bújik meg minden egyes önző, kapzsi és önimádó cselekedet mögött? Miközben élitek az izgalmasnak, szórakoztatónak és mozgalmasnak hitt életeteket, költekezve, étkezve, hiún öltözködve és egyfolytában a következő szórakozást keresve, ti boldogan, mit sem sejtetek arról, hogy mi áll cselekedeteitek mögött.

A gonosztól ered az a titokzatos hang, melyet ugyan nem hallotok, de éreztek – amikor késztetést éreztek a cselekvésre, mely több és még több szórakozás és izgalom keresésére csábít benneteket. Nem számít, hogy cselekedeteitek mosolyra, nevetésre és izgatott tapsolásra késztetnek benneteket. Ennek nincs túl nagy jelentősége. Ezeknek az erős vágyaknak az a céljuk, hogy segítsenek nektek önmagatok folyamatos kielégülését keresni. Mire jó ez? Jól érzitek magatokat utána? Természetesen nem. Amikor megálltok, azt kérdezvén magatoktól, mi lenne, ha nem tehetném meg többé már ezeket a dolgokat – mi lenne akkor? Számítana ez valamit? Először igen. Talán ez frusztráló lenne, de amikor nem marad semmitek, akkor már kizárólag az életben maradásotokra kell majd összpontosítanotok.

Az élelem fontosabbá válik majd az élvezettel teli anyagi javaknál. Majd amikor elfogy az élelmetek, és éheztek, akkor rá fogtok ébredni, hogy nem számít egyetlen korábbi vonzó dolog sem. Ez most az a megtisztulás, amely most fog gyorsan végbemenni a világban. Ezen megtisztulás által, amely a megtisztítás egyik formája, újra teljessé váltok majd. Akkor, és csakis akkor fogtok készen állni arra, hogy elfogadjátok az Igazságot.

Hogyan éri el a sátán azt, hogy üresnek érezzétek magatokat

Gyermekeim, ti nem látjátok a sátánt munkálkodás közben. Nem látjátok őt, mégis ő minden idejét arra használja fel, hogy megpróbáljon ellopni benneteket Tőlem. Ő borzasztó fájdalmat okoz nektek, gyermekek. Mindenféle kísértéseket helyez az utatokba, felhasználva a pénz, a szépség, a vagyon és a tehetség világi vonzerejét, amelyet mohón benyeltek a kapzsiság és vágy miatt. Úgy gondoljátok, hogy amikor mindezeket a dolgokat felhalmoztátok, akkor teljesnek érzitek magatokat. Sajnos, ez nem igaz. Ez az a hazugság, amelyet a sátán arra használ fel, hogy tőrbe csaljon benneteket. Mikor közületek azok, akik már elértétek a gazdagság ily fennkölt magaslatait, azon kapjátok magatokat, hogy valami oknál fogva mindent elvesztettetek, akkor legyetek hálásak. Mert csak akkor tudtok Engem valóban beengedni a szívetekbe, ha a világi javaktól mentesekké váltok.

Üzenet a gazdagoknak

Azoknak mondom, akik gazdagok – Én nem ítéllek el benneteket. Azért, mert megvan az anyagi kényelmetek, nem jelenti azt, hogy nem a jó úton haladtok. De nektek kötelességetek a megosztás, és hogy azokkal törődjetek, akik kevésbé ’szerencsések’ (vagyonosak), mint ti magatok. Ez kötelességetek. Nem a vagyon, vagy az anyagi kényelem az, ami helytelen. Nem az öröm, vagy a nevetés helytelen, amelyet akkor tapasztaltok, amikor az életet élvezitek. Akkor, amikor ez már megszállottsággá válik, és amikor a luxusélet iránti vágyódásotok elsőbbséget élvez a saját hitetekkel és mások jólétével szemben, akkor az sértésnek számít Atyám szemében.

Vagyonotok, házaitok, ruháitok és javaitok olyanok, mint az égen átvonuló felhők. Az egyik percben itt vannak, majd a következőben eltűnnek. Ezeket nem tudjátok magatokkal vinni az elkövetkezendő életbe. A lelketek az, ami veletek fog menni. Vigyázzatok a lelketekre, mutassatok szeretetet egymás iránt, és azok iránt is, akik ebben az életben gyötrelmet okoznak nektek. Kövessétek Tanításaimat. Kérjétek Irgalmamat. Csak akkor fogtok csatlakozni Hozzám az új földön, amely a Paradicsom. Ne játsszátok el örökségeteket és helyeteket Atyám Királyságában.

Szeretett Jézus Krisztusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 januári üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

A közelgő Média-, és Más Cenzúrák

01 jan

2011. január 1. szombat; 02.00

Szeretett leányom, elérkezett egy újabb év, amelyben szeretett Gyermekeim még több tanítást kapnak majd Tőlem, arra vonatkozóan, hogy életüket hogyan alakítsák át, hogy az emberiség készen álljon majd, amikor Bíróként jövök el.

Csodálatos Gyermekeim, akiket mind Szent Szívemhez közel tartok, most hallgatnotok kell Rám. Nem foglak cserbenhagyni benneteket, ha elismertek Engem, és az új Paradicsom igazságát – az ígéretet, melyet Én mindannyiatoknak tettem, mielőtt a kereszten meghaltam bűneitekért. Szeretett Gyermekeim, közeledik most az idő. Soha ne féljetek. Mitől is kellene félnetek, ha szerettek Engem, és hisztek Bennem? Mert a szeretet nem félelmetes. A szeretet öröm, boldogság, és nincs mitől félnetek nektek, mind, akik hisztek az Örök Mennyei életben. Szeretlek mindannyiatokat.

Az Isten Anyjának szerepe Krisztus Második Eljövetelében

Szeretett Édesanyám - aki azért volt felelős, hogy átvegye Létezésem elfogadásának Kelyhét a fogantatás pillanatában, beharangozván egy új kezdetet az emberiség számára – fogja hírül adni Második Eljövetelemet is.

Én meg fogom menteni mindazokat, akik Irgalomért fordulnak Hozzám. Édesanyám – akit az Örök Atya azért küldött, hogy megváltást és üdvözülést hozzon a világnak -, másodszor is támaszom lesz.

Szeretett Édesanyám, a világosság Angyala, most diadalmaskodni fog Irgalmam közvetítésében, és Második Eljövetelem beharangozásában. Az Én hűséges Édesanyám, a Szeplőtelen Fogantatás, mint Közvetítő fog segédkezni a világ – Második Eljövetelemre való – felkészítésében. Ő hosszú évszázadok óta készíti már fel az emberiséget, de most, az utóbbi száz évben azon igyekszik, hogy szeretetet oltson szívetekbe, lángra lobbantva az időnként lankadó szereteteteket, melyet Irántam, és Örök Atyám iránt éreztek.

Volt idő, amikor Édesanyám, az isteni megnyilvánulás által, fel akarta kelteni a figyelmet a világban. Sajnos, a Fatimai és a Garabandáli jelenések óta, már kevés felszentelt Szolgám veszi komolyan az ő isteni jelenéseit. Még az ő látnokait, azt a kevés kiválasztottat sem veszik komolyan. Most, ahogy a 2011 – es év megkezdődik, nagyon sok változás fog hamarosan bekövetkezni a világban. Azért, mert a világ, gyermekeim, ahogyan azt ti valaha ismertétek, hamarosan megváltozik.

A Fatimai Titok Kapcsolata a Jövővel

Közületek oly sok ártatlan és bizakodó lélek nem fogja fel a hamarosan kibontakozó gonoszságot. Gyermekeim, beleértve azokat is, akik most először, kíváncsiságból olvassátok ezeket az üzeneteket, akik talán egy űrt éreztek lelki jólétetekben, figyeljetek most.

Benneteket és testvéreiteket most egy olyan világ felé vezetnek, amelyet az utolsó Fatimai Titokban megjövendölt csoport irányít, amelyről nincs tudomásotok, és ahol hamarosan a következőket fogjátok tapasztalni.

1. Pénzetek értéktelen lesz, és aranyban vagy ezüstben lesz mód egyedül kereskedni.

2. Csoportokban kell majd imádkoznotok, és olyan felszentelt szolgát kell majd keresnetek, aki elég bátor lesz ahhoz, hogy kitartson az Üldöztetés idején.

3. Rejtekhelyeket kell keresnetek az imádkozáshoz, mert templomaitokat pénzügyi haszonért eladják majd.

4. Kapaszkodjatok a Szentírásba, melyet korábban talán sosem olvastatok, de gondoskodjatok példányokról, mert a jövőben nem lehet majd megvásárolni.

5. Alkossatok imacsoportokat, hogy az emberiség üdvösségéért imádkozzatok. Három év múlva meg fogjátok érteni, hogy ez miért fontos.

Médiacenzúra

A médiának a következőt kell Mondanom. Az az arrogancia, melyet a világ kommunikátoraiként ma mutattok, kétségbeeséssé alakul majd át, amikor a ti szavatokat már nem hallgatják meg. Nemsokára ti is felismeritek az ima fontosságát, mikor az emberiség elfordul az igazságtól. A ti szavatok ma még képviselheti a fontos független igazságot. De ezt az ajándékot most el fogják venni tőletek. Ehelyett az emberiség elől most el fogják rejteni az igazságot, azon diktatúra során, melynek hamarosan tanúi lesztek a Nagy Szorongattatás idején. Akkor majd szavatokat elutasítják, ugyanúgy, ahogyan az én Szavamat (Üzenetemet) is elutasítják.

A kommunikáció „titkos csatornája”

Senki sem fog meghallgatni benneteket, mert az egyetlen – emberiségnek közvetített, bárminemű hatással bíró – szó, a Titkos Csatornán jut majd el a világhoz, a technológia által. A vadonban fogjátok magatokat találni, és a végén próbáltok majd kommunikálni egy hitetlen világgal, ahogyan azt most Én teszem, mikor szavatok nem talál meghallgatásra.

Óvakodjatok a Diktátoroktól

Ne féljetek, függetlenül attól,  hogy Isten követésére milyen utat választottatok, most csak hallgassatok meg Engem. Harcoljatok azok ellen, akik diktatúrát akarnak bevezetni a világotokban, mert ők a sátán emberei. Sohase hagyjátok magatokat megtéveszteni, függetlenül attól, hogy mennyit akarnak nektek fizetni, hogy hazugságokat tudósítsatok. Az örök kárhozattal néznek majd szembe, hacsak meg nem bánják bűneiket. Bár az idő nem az ő oldalukon áll. Harcoljatok a szabadságért, hogy hírül adhassátok az igazságtalanságot, melynek tanúi vagytok. Nem számít, hogy hisztek-e Bennem, mert amikor látni fogjátok ezt a jövendölést kibontakozni, akkor fel fogjátok ismerni Tanításaim igazságát.

A Jelenések könyve

Ma egy olyan világban, amely megtépázottnak és sebzettnek tűnhet a gazdasági összeomlás miatt, könnyű azt hinni, hogy a dolgok rendben lesznek. Igen, Gyermekeim, a múltban ez egy természetes feltételezés lenne, de többé már nem annyira. A világméretű, minden országban jelen lévő, a sátáni eredethez elválaszthatatlanul kapcsolódó szervezetek központi csoportja által kitervelt Cselszövés, ugrásra kész. Közületek azok, akik nem hisznek Bennem, most végre meg fogják érteni az Atyám Könyvében és a Jelenések Könyvében lévő próféciákat.

Ne féljetek, Gyermekeim. Forduljatok Hozzám, és szóljatok Hozzám bizalmasan, saját szavaitokkal, és Én erőt, reményt és energiát adok nektek, hogy átvészeljétek az emberiség történelmének ezen sötét szakaszát.

Ti, akik ezt az üzenetet olvassátok, fontoljátok meg alaposan. Ha az üzenetek tartalmát kétségbe vonjátok, akkor nézzetek körül, és döntsétek el, ha fontolóra meritek venni a jeleket. Észreveszitek, hogy most manipulálják szabad akaratotok szabadságát, amelyet Örök Atyám ajándékként adott nektek? Sem Én, sem Örök Atyám, soha nem avatkoznánk be ebbe az Isteni ajándékba, olyannyira szent ez az ajándék. De ha az ember úgy dönt, hogy elfogadja a sátánt, és a pokol lángjait, akkor legyen úgy.

Isten, az Én Örök Atyám ezt nem tudja megakadályozni. Habár a sátán meg fogja próbálni elvenni tőletek a szabad akarat ajándékát. Ha azt tapasztaljátok, hogy szabad akaratotokat olyan hatalmas erők kaparintják meg tőletek, melyeket nem tudtok irányítani, akkor majd tudni fogjátok, hogy a gonosz van e mögött.

A sátán sohasem fog győzni

Kérve-kérlek benneteket, figyelmeztessétek továbbra is drága Gyermekeimet. Sohase hátráljatok meg. Lelkeket fogtok megmenteni, ha elegen imádkoztok, és álltok ki. A sátán és serege sohasem fog győzni. Nem képesek erre. Ez lehetetlen. Egyedül csak Istennek van hatalma arra, hogy véget vessen ennek a szörnyű viszálynak.

Én, Megváltótok és kijelölt Bírótok most arra buzdítalak benneteket, hogy álljatok ki, legyetek bátrak és harcoljatok azért, ami szívetek szerint helyes, még akkor is, ha félelem kerít hatalmába benneteket. A félelmet a sátán adja nektek. Én, vagy Örök Atyám sohasem ültetünk félelmet szívetekbe.

Tegyétek le védőpajzsotokat, és nyissátok meg szíveteket a szeretetnek, és ne a félelemnek. A szeretet Istentől jön. Már mondtam nektek, hogy szeretetet csak akkor érezhettek, ha szíveteket megnyitjátok. A szeretet és Isten, az Örök Atya, eme világ Teremtője, kéz a kézben járnak. Ők elválaszthatatlanok. Ha mégis, akkor az a sátán műve.

Menjetek most Gyermekeim, és döntsetek. Azt akarjátok, hogy Szent Szívem által a Szeretet burkoljon be benneteket, vagy a Félelem? Ez a ti döntésetek.

Isteni Tanítótok, Megváltótok, és az Irgalom Igazságos Bírója

Jézus Krisztus

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 januári üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne