RSS
 

Archive for the ‘2010 decemberi üzenetek’ Category

Figyelmeztetés a Híveknek, hogy ne utasítsák vissza az igaz Prófétákat

28 dec

2010. december 28. csütörtök; 11.00

Szeretett leányom, neked most a végső üzenetek adatnak az emberiség számára, hogy megértsék azokat még a végidők előtt, lelkük megmentése érdekében.

A megjövendöltek szerint, jelenleg nagyon sok angyal van szétszóródva az egész világon, hogy felkészítsék a földet Érkezésemre. Sok ilyen angyal emberi alakban van jelen, és – hozzád hasonlóan szeretett leányom – ők is ezt a feladatot választották. Kibontakozásuk a születésükkor úgy volt időzítve, hogy összekapcsolódjon a végső Figyelmeztetéssel és az Utolsó Időkkel. Hasonlóképpen, a pokol mélységeiből kieresztett démonok is szabadjára vannak engedve. Ők a kísértés és hazugságok által képviseltetik magukat ezen a földön. Ők vonzzák azon Gyermekeimet, akik nyitottak az ő befolyásukra. Ők megfertőzik a már sötétségben lévő lelkeket. Ők behatolnak a szellemükbe, hazudván nekik és meggyőzvén őket arról, hogy a Belém és Örök Atyámba vetett hitük ostobaság.

Ezen emberek nem rendelkeznek olyan külső megjelenéssel, amit az általatok gonosznak tekintettekkel társítanátok. Ellenkezőleg, ők tájékozottnak, értelmesnek és lelkesítőnek fognak mutatkozni. Sőt nagyon meggyőzőek lesznek, amikor azt hirdetik, amit az Én jó gyermekeim az igazságnak tartanak. Azonban sajnos nem lesz szeretet a szívükben, és tanításaikkal szemben nektek elővigyázatosaknak kell lennetek.

Most Híveimet szeretném szólítani. Ti, gyermekeim, hitetek és imátok által, megkaptátok azokat az ajándékokat, amelyeket Én ígérek mindazoknak, akik követnek Engem. Különböző ajándékok adatnak nektek, és minden ajándék arra szolgál, hogy terjesszétek Szavamat (Üzenetemet), különböző módokon.

A Látnokok megítélése

Legyenek nagyon óvatosak azok, akiknek Én megadom a tudás adományát, hogy segítsen nektek azonosítani azokat, akik az Én nevemben jönnek, és azokat, akik a sátán nevében. Egyedül az a helyes, ha elővigyázatosak vagytok a hamis prófétákkal szemben. Ugyanakkor, soha ne ítéljétek el azokat, akik azt mondják, hogy az Én nevemben jönnek, anélkül, hogy először egyértelműen fel ne mérnétek üzeneteiket. Sose ítéljétek meg az általam küldött üzeneteket ’külső látszat’ alapján. Csak azért, mert valaki azt mondja, hogy az Én nevemben jön, ne feltételezzétek, hogy a róla alkotott ítéletetek tévedhetetlen. Figyeljetek azokra a prófétákra, akik gúnyolódást szenvednek el, vagy akik felháborodást keltenek, amikor azt állítják, hogy isteni üzeneteket kapnak Tőlem vagy Áldott Édesanyámtól.

Álljatok ellen annak a kísértésnek, hogy azonnal elítéljétek őket, mielőtt meg nem hallgattátok figyelmesen magukat az üzeneteket. Ezen üzenetek nemcsak egyszerűen Tanításaimmal függnek majd össze, hanem Igémmel is, és szeretettel teljesek lesznek. Ezek útmutatást fognak adni nektek, hogy hogyan éljétek az életeteket az Én nevemben, hogy üdvösségre leljetek.

Soha ne ijedjetek meg, ha az Én igaz prófétáim azt állítják, hogy üzeneteket kapnak jövőbeni eseményekről, amelyekről ők tudomással bírnak. Ne essetek az előítélet bűnébe azáltal, hogy az alapján ítélitek meg ezeket az üzeneteket, hogy ezen próféták milyen társadalmi osztályba tartoznak. Némelyek tanulatlanok lesznek. Mások, épp ellenkezőleg, világosan, érthetően fejezik majd ki magukat. Sokuk nem fog illeszkedni azon elgondolásotokhoz, hogy mit is jelent ’Szent’ személynek lenni.

De vannak módszerek, amivel megbizonyosodhattok hitelességükről. Azok, akik szeretett Édesanyámmal kommunikálnak, az esetek többségében, olyan jelenéseket jövendölnek majd meg, amelyeknek a dátumát és idejét ő előre jelzi. Az ilyen jelenések résztvevői sok eseménynek lesznek tanúi. Abban az esetben, amikor az Én üzeneteimet közlik az emberiség számára, ezek anélkül adatnak majd a világnak, hogy a próféta próbálna dicsőségre szert tenni.

Ítélkezés az Emberek felett

Végül Híveim – az Irántam való hűségük ellenére – továbbra is megvetést fognak zúdítani azokra, akik megjövendölik a jövőbeni eseményeket, és rágalmakat szórnak azokra, akik a Szentlélek gyógyító erejével vannak megáldva. Álljatok meg, és ébredjetek fel békés szendergésetekből. Ezek a próféták felborítják majd a megszokott gyakorlataitokat, mert ők nem illenek a ti szent csoportotokba. Ők nem az általatok várt módon fognak beilleszkedni. Szívleljétek meg a következőt. Ha elítélitek ezeket az embereket, szóbeszédre, valamint egy kívülálló személy pletykájára vagy rosszindulatú célozgatására alapozva, akkor bűnt követtek el. Vétkezni Prófétáim ellen, mélységesen sért engem. Ha elutasítjátok az Én igaz látnokaimat és prófétáimat, akkor hátat fordítotok Nekem.

Mégis pontosan ez történik ma a világban, ahogy egyre több látnok lép nyilvánosságra. Ez nem könnyű Híveimnek. Csak ne feledjétek, hogy mielőtt ítélkeznétek, el kell olvasnotok a Prófétáimtól jövő üzeneteket, és ez vonatkozik még azokra az üzenetekre is, amelyek a hamis prófétáktól jöhetnek. Kérjetek vezetést, amikor ezeket az üzeneteket szemlélitek. A hiteles üzenetek tele lesznek szeretettel. Mégis kemények lesznek tekintélyüknél fogva. Azokat az üzeneteket, amelyek ellenkeznek mindazzal, amit az Én tanításaimról és Apostolaiméról tanultatok – függetlenül attól, hogy mennyire körmönfontak -, nem lesz nehéz felmérni.

Ne hallgassatok hitetekről

Menjetek most Gyermekeim, és nyissátok meg szíveteket Prófétáim felé. Ők azért vannak, hogy bizonyságot adjanak nektek, hogy elérkezett az idő Számomra, hogy felkészítselek mindannyiatokat arra, hogy az Én nevemben szóljatok. Ne feledjétek, dicsőség azon Prófétáimnak adatik, akik az általuk elviselendő megaláztatás és megvetés ellenére is beszélnek. Azonban büntetésben részesülnek majd azok, akik azt mondják, hogy követnek Engem, de egy szót sem szólnak hitükről, de akik, másrészről, igyekezni fognak az Én igaz látnokaim ellen beszélni. A szívetekben tudjátok, hogy azok, akiket elítéltetek, olyan eljövendő eseményekről beszélnek, amelyeket nagyon nehéz elfogadnotok. Megkérdezhetitek, hogy miért munkálkodik Megváltó Jézus Krisztusom ilyen egyéneken keresztül? Végül is ők nem szent követők az Én elvárásaim szerint. Nos, az Én kérdésem felétek a következő. Miért hiszitek azt, hogy csak annak a néhány kiválasztottnak – akik életüket az imádkozásnak szentelik – van joga arra, hogy elutasítsa azokat, akik köreiteken kívül beszélnek? Semmit sem tanultatok? Nem értitek meg, hogy azok, akik az imádkozásnak szentelve töltik életüket, szintén áldozatul eshetnek a csalónak?

Gyűlölni fogják az Én igaz prófétáimat

Emlékezzetek, hogy amikor a Földön voltam, a vének és a papok Engem is kinevettek, kigúnyoltak, elutasítottak és lenéztek. Ha Engem gyűlöltek, akkor biztosak lehettek abban, hogy az Én igaz prófétáim is a leggyűlöltebbek lesznek, miközben máshol meg nagyra becsülik majd őket.

Szégyelljétek magatokat, mindnyájan. Prófétáim nem a ti csoportjaitokból fognak fakadni, de tisztelnetek kell őket. Ők lesznek a legvalószínűtlenebb próféták, az általuk élt élet miatt. Egyesek szegény környezetből fognak származni. Mások gazdagabb körülmények közül fognak származni. Egyesek csekély iskolázottsággal fognak jönni, míg mások a műveltség adományával születnek majd. Ezek az Én választott prófétáim. Hallgassátok meg szavaikat, mielőtt elítélnétek őket.

Imádkozzatok értük. Imádkozzatok, hogy Szavam (Üzenetem) – mely ezen prófétáknak adatik – ne kerüljön elutasításra. Ti se utasítsátok el Szavamat (Üzenetemet). A hitetlenek mindig megpróbálják majd lejáratni ezeket a bátor lelkeket, akik fennhangon beszélik Szavamat (Üzenetemet), de ez várható is. Kettéhasad a Szívem, amikor Híveim, különösen az imacsoportokban, a kolostorokban és más lelkészségekben látszólag elutasítják igaz látnokaimat. Hallgassatok Szavaimra. Ezek sosem fognak eltérni az igazságtól, legfeljebb, szeretett Követőim, ti tudjátok az értelmezéseteknek megfelelően alakítani az igazságot.

Nyissátok ki szemeteket. Ébredjetek fel. A jelek megkezdődtek mindenki szeme láttára. Nektek, Híveim, nincs sok időtök. Figyeljetek. Imádkozzatok. Egyesüljetek, és hirdessétek Szavamat (Üzenetet) – egységben – a lelkek mentésére, mielőtt lejárna az idő.

Szeretett Krisztusotok – Jézus a Megváltó és Igazságos Bíró

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

A Karácsony ünneplése

25 dec

2010. december 25. szombat, 12.30

Szeretett leányom, miért vonakodsz? Nem tudod, hogy minden nap vezetés alatt állsz? Bizonyára tudod a szívedben, hogy mindössze annyit kell tenned, hogy leülsz, kitárod a szívedet, és hamarosan meg fogod hallani Üzenetemet. Bízz Bennem. Add át magad. Hidd el, hogy amikor átadod Nekem félelmeidet, aggodalmaidat, gondjaidat és kétségeidet, Én elveszem majd azokat, és ennek megfelelően válaszolok. Neked most időt kell szánnod arra, hogy figyelmet szentelj ezeknek, az egész emberiségnek szóló legégetőbb üzeneteknek. Ne vonakodj tovább haladni ezzel a legszentebb feladattal.

Szeretett leányom, figyelj most a következőre. Miközben a Keresztények, szerte az egész világon, hódolatukat fejezik ki Születésem iránt Betlehemben, sokan csak egyszerűen – igazi szeretet nélkül a szívükben – fejezik ki majd tiszteletüket. Ugyanakkor sokan fognak közel kerülni Szívemhez. Mások majd csak fejet hajtanak, mosolyognak és röviden beszélnek ennek a legfontosabb időszaknak a jelentőségéről, amikor a legnagyobb ajándékot ünneplik, amit valaha kaptak Atyám Gyermekei az idők kezdete óta. Mégis, amikor Gyermekeim, hithű Követőim, ünneplik a Karácsonyt, elvonja a figyelmüket a világi javakkal kapcsolatos pompa és külsőség.

Hány Keresztény magyarázza el gyermekeinek Születésem jelentőségét? Hányan emlékeztetik magukat arra az alázatra, amelyet Szeretett Édesanyám és az ő legszentebb hitvese, Szent József mutatott? Hányan értik meg, hogy Én emberré lettem, hogy megmentsem az emberi fajt a pokolba vezető úttól? Ez az egyszerű üzenet eltorzult az évszázadok során, és elfedte a hivalkodás. Ugyanakkor a hithű Keresztények méltányolják ezt, mint az Irántam, az ő Megváltójuk iránti hűségükről való elmélkedés időszakát. Kérlek, buzdítalak benneteket, gyermekek, hogy használjátok fel ezt az Ünnepet arra, hogy imádkoztok mindazokért a világban, akiknek rá kell ébredniük arra a tényre, hogy van egy örökségük. Ez az örökség egy különleges hely, mely Atyám Királyságában van fenntartva mindannyiuk számára, ha úgy döntenek, hogy elfogadják azt.

A Nagyfigyelmeztetés Ideje már eldöntött

Gyermekeimet olyannyira elragadják a hírek a nap minden egyes percében, hogy míg ez ugyan hatással lehet az életükre, de nem bír jelentőséggel az Örök Életben. Gyermekek, itt az ideje, hogy ti, mind, megvizsgáljátok lelkiismereteteket most, a Nagyfigyelmeztetés előtt, amely megelőzi Második Eljövetelemet. Saját egyszerű szavaitokkal imádkozva kérjétek az Isteni vezetést.

A Nagyfigyelmeztetés ideje már eldöntött. Legyetek éberek. Legyetek elővigyázatosak.

A ti Isteni Megváltótok és Igazságos Bírótok, Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Hamis tanítók és próféták

25 dec

2010. december 25. szombat, 10.30

Én vagyok a kezdet és a vég. Az Én Örök szeretett Atyám Általam teremtette a világot, és Általam fog az véget érni. Én vagyok a világosság és a Megváltó, aki mindazokat, akik hisznek Bennem, el fogom vinni a megígért Paradicsomba. Azok, akik minden Tanításom és Prófétáim erőfeszítései ellenére, továbbra sem hajlandók elfogadni Engem, nem fognak belépni Atyám Királyságába.

Ti, akik megkaptátok az igazság ajándékát a Szentírás révén, nyissátok fel szemeteket most, és fogadjátok el Tanításaimat és a Prófétáimnak adott jövendöléseket. Közeledik végül az idő, amikor Én vissza fogok térni a Földre, hogy visszaköveteljem az Én szeretett követőimet. Jelenkori Prófétáimon keresztül ugyan, sajnos továbbra is el fognak utasítani Engem. De Nektek, mindannyiatoknak, meg kell hallgatnotok, és el kell olvasnotok a Tőlem jövő üzeneteket, melyek irgalomból adatnak nektek, valamint meg kell értenetek ezek jelentőségét.

Tanításaim sosem változnak

Ne feledjétek, hogy Tanításaim ugyanazok, mint mindig is voltak. Azokat, akik az Én nevemben jönnek, figyeljétek meg jól. Ha ők Szavamat hirdetik, akkor ők a világosságból valók. Ha úgy találjátok, hogy Tanításaimat bármilyen – számotokra furcsának, idegennek tűnő – módon megváltoztatják, álljatok odébb. Ne hallgassátok. Ezeket a szerencsétlen embereket megkísértette a gonosz, hogy szándékosan ferdítsék el Tanításaimat, hogy tévútra vezessenek és összezavarjanak benneteket.

Minden olyan tan, amely nem a Szentírásból ered, és azt állítja, hogy az igazságot hirdeti, az hazugság. Ez egy Ellenem való bűn, és egy súlyos támadás ellenem és Örök Atyám ellen.

Hamis Messiás

Ezek a hamis tanítók hamarosan kezdik majd megismertetni magukat szerte az egész világon. Meg fogjátok találni őket mindenütt, ahogy torkuk szakadtából ordítanak, figyelmet keresvén. Néhányuk oly mértékben le fogja nyűgözni Gyermekeimet, hogy még igaz Követőim is azt fogják hinni, hogy különleges isteni erővel és hatalommal rendelkeznek. Különösen egy fogja magát olyan fennkölt magasságokba emelni, hogy az emberek, tévesen, azt fogják hinni, hogy ő a Messiás.

Nagy bátorságra, céltudatosságra és erőre lesz szükségük Gyermekeimnek, hogy kitartsanak Mellettem, és hagyják, hogy Én átvezessem őket ezen, a démonokkal teli veszélyes dzsungelen. A sátán által most kieresztett démonok – ahogy az utolsó napok kezdenek kibontakozni – Követőimnek és Prófétáimnak álcázva jönnek majd. Ők most összejátszanak, hogy célba vegyék az Én igaz látnokaimat és prófétáimat, és próbálják majd hamis tannal eltéríteni őket. Ki fogják forgatni az igazságot, hogy az illeszkedjen az ő erkölcstelen viselkedésükhöz, amelyet – külső szemszögből – nehéz lesz majd észrevenni. Az Én hithű követőim, felszentelt szolgáim, valamint prófétáim azonnal tudni fogják, hogy kik ezek a gonosz emberek. Számukra fájdalmasak és zavaróak lesznek az ő nyilatkozataik, de ami félelmet kelt majd a szívükben az az a tény, hogy nagyon sok Keresztény fog áldozatul esni az ő bájos személyiségüknek. Olyan meggyőzőek lesznek majd, hogy sokuk az ő gonosz csapdájukba csalja majd az igaz Felszentelt Szolgákat, akik életüket Nekem és Örök Atyámnak szentelték.

Felszólítom a Keresztényeket, hogy álljanak fel

Hithű, a Szentlélek kegyelmeivel megáldott Követőim, szólítalak most benneteket. Ragadjatok fegyvert, a hit fegyverét, és maradjatok erősek. Hívjátok ki őket. Tanítsátok az embereknek az igazságot, folyamatosan emlékeztetvén őket az igazságra, amelyet Atyám Könyve – az Igazság Könyve tartalmaz. Ezek a tanítások örök érvényűek.

Lehet, hogy nehéz lesz számotokra, Gyermekeim, hogy kiálljatok, de hallgassatok meg most Engem. Ha ezt teszitek, segíteni fogtok a lelkeknek. Testvéreitek a világban a ti családotok. Én Magammal foglak vinni mindannyiatokat a Paradicsomba, amelyet Én megígértem valamennyi Gyermekemnek. Kérve-kérlek, segítsetek Nekem, hogy ne hagyjak hátra senkit közületek. Megszakad a szívem majd, ha nem tudom megmenteni valamennyi szeretett Gyermekemet. A világ minden táján lévő Követőim imája, áldozata és állhatatossága révén lesz az, hogy Akaratom be fog teljesedni.

Vegyétek az üdvösség kelyhét most, az Én nevemben. Hadd vezesselek Én mindannyiatokat. Hadd öleljelek Szívemre benneteket, egyesülvén, hogy megmentsük az emberiséget a csalótól.

Ne feledjétek a következőt. Én minden egyes gyermekemet olyan nagyon szeretem, hogy keserédes lenne a győzelem és megszakadna a Szívem, ha nem vinném el mindannyiukat az örök életbe.

Imádkozzatok. Imádkozzatok. Imádkozzatok most ti, mind, és emlékezzetek a szavakra – Én vagyok az Alfa és az Omega.

Szeretett Megváltó Jézus Krisztusotok, a Világ Királya és az egész emberiség Igazságos Bírája

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Miért Lettem Emberré

24 dec

2010.december 24. 20.00

Szeretett leányom, köszönöm, hogy válaszoltál Hívásomra. Örömmel beszélgetek veled ezen a különleges ünnepen, Születésem ünnepén. Nagyon értékes az a szeretet, mely eltölti Szívemet a valamennyi gyermekem által tanúsított hit és odaadás által.

Ez az az időszak, amikor Gyermekeim mindenütt földi Életemről elmélkednek. Ez egy olyan időszak számukra, amikor átgondolják annak jelentőségét, hogy mit is fejez ki Születésem az egész emberiség számára. Születésem révén van az, hogy az emberiség az üdvösséget fogja keresni. Örök Atyám, minden Gyermeke iránt érzett szeretete által hozta meg ezt a végső áldozatot. Az, hogy meg kellett néznie egy csecsemő megszületését, látni őt felcseperedni gyermekként egészen a felnőttkorig, tisztán mutatja az Ő szeretetét és eltökéltségét, hogy megmentse valamennyi gyermekét. Ő oly nagyon szereti minden gyermekét, hogy megkért Engem arra, hogy emberi lényként éljem az életet, tudván, hogy meg fognak alázni, és ki fognak gúnyolni Engem. Megengedte, hogy mindez megtörténjen.

Születésem egy jel mindenkinek, hogy Isten, az Örök Atya olyan nagyon szerette gyermekeit, hogy még ezt a hatalmas áldozatot is meghozta. Azáltal, hogy megengedte Nekem, hogy a földre jöjjek, és mindannyiatok között éljek, Ő megmutatta könyörületét, és azon vágyát, hogy megmentsen benneteket azáltal, hogy megengedte Halálomat. Ha nem küldött volna el Engem, az emberiség nem menekülhetne meg. De azok, akik elutasítottak Engem, még mindig bizonytalanok Isten, az Örök Atya által tett ígéretek igazságát illetően. Még mindig nagy az összezavarodottság.

Csak az számít most az emberiség számára, hogy megértsék az – Isten valamennyi gyermeke számára kijelölt – új Ég és új Föld ígéreteit és valóságát. Ez a legnagyobb ajándék, és egyben az az ajándék, amelyet mindannyiatoknak meg kellett volna osztani Vele, amíg a sátán el nem pusztította mindezt, Éva megkísértése által.

Az emberek ma sok szempontból úgy tekintik az Ó- és Újszövetség tanításait, mint régi meséket. Sokan még most sem értik meg, hogy a Szentírásban lévő tanítások hitelesek voltak, és még mindig azok. Mivel sok esetben a szellemi birodalomban történt eseményekre tesz utalásokat, az embereknek nehéz elhinniük, hogy ezek valóban megtörténhettek.  Azért jutottak erre a következtetésre, mert ezek tartalmát a logikus gondolkodás révén, azaz a földön történtek alapján értékelik. De tévednek.

A földre való Eljövetelem úgy volt eltervezve, mint egy utolsó esély a világ felébresztésére, hogy így mindenki felismerje majd, hogy Isten mindent megbocsát. Az Én szerepem az volt, hogy megmutassam nektek, Tanításaim és Kereszthalálom által, a Mennyországba vezető Utat.

Emlékezzetek majd Karácsonykor arra, hogy Születésem azért volt, hogy segítsen nektek elkezdeni újraértékelni a Mennyországba vetett hiteteket, amelyre mindannyian jogosultak vagytok, hogy részesei legyetek. Azáltal, hogy Életemre emlékeztek, egyesülhettek most Velem Atyám Királyságában, ha megnyitjátok szíveteket, és arra kértek Engem, hogy még egyszer öleljelek át benneteket.

A ti Isteni Megváltótok és Igazságos Bírótok, Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Fájdalmam és Szenvedésem ma

22 dec

2010. december 22. szerda, 02.40

Leányom, rettenetesen szenvedek az emberiség bűnei és Létezésem kegyetlen elutasítása miatt, amely oly gyakori most a világban, hogy rendkívüli mértékben megemelkedett azon hívek száma, akik hátat fordítanak Nekem.

A fájdalom, a szenvedés és a kín még hangsúlyosabb, amikor a világ a Karácsonyt ünnepli. Tudom a Szívemben, hogy bár ez a legfontosabb Keresztény Ünnep, Tanításaimat mégsem úgy hirdetik, ahogyan azt kellene.

Szeretett leányom, ki kell tartanod saját szenvedéseidben, mind elméd, mind lelked szenvedéseiben. Ezek közelebb hoznak majd téged Szent Szívemhez. Csak amikor elviseled a szenvedés eme megpróbáltatásait, akkor egyesülsz Velem.

Leányom, imádkozz, imádkozz, imádkozz, hogy a többi lélek enyhítse majd a kínt, melyet Én elszenvedek. Óh, bárcsak meg tudnám menteni gyorsan a lelkeket, és szerető Karjaimmal átölelhetném őket, a Szívem is meggyógyulna. De sok lélek nem fog megtérni Hozzám. Leányom, neked kitartóan kell dolgoznod, hogy meggyőzd őket az igazságról. Soha ne add fel.

Te tele voltál kétségekkel, de Én tudom, hogy a szíved mélyén felismered, hogy az Irgalmasság ezen üzenetei, melyek a lelkek megmentésért adatnak, valóban Tőlem és Örök Atyámtól származnak.

Tarts ki, fogadd el a szenvedést, légy alázatos, türelmes, és cselekedj méltósággal, amikor az Én Nevemben próbára tesznek.

Menj most, megújult életerővel, szeretettel és erővel, hogy visszanyerd szeretett Gyermekeim lelkét.

Szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

A Nagy Szorongattatás

20 dec

2010. december 20. hétfő, 10.00

Leányom, figyelj a következőre. Az emberiség – ezen üzenetek által – folyamatosan figyelmeztetve van arra a bárdra, amely le fog sújtani azokra, akik továbbra is elutasítják az Örök Atyát. Közeledik a Nagy Szorongattatás eljövetelének ideje. Ez az esemény 2012 végétől kezdődik majd, és nem tévesztendő össze a Földre való Második Eljövetelem idejével vagy dátumával. Mert ez, Gyermekeim, nem lesz megjövendölve ezekben az üzenetekben. Bárki, akik megpróbál Gyermekeimnek megadni egy időpontot Második Eljövetelemre, az egy hazug, és nem egy igaz próféta. Én azonban – ezen prófétán keresztül -  kinyilatkoztatom az éveit azon különleges eseményeknek, melyek elvezetnek Második Eljövetelemig.

Isten nem fogja engedni, hogy a világnépesség csökkentésére irányuló terv megvalósuljon

A Nagy Szorongattatás, ahogyan az már oly régen meg lett jövendölve, most ki fog bontakozni egy hitetlen világ szeme láttára. Ez az, amikor az igazság(osság) kardja le fog sújtani mindenütt. Az Én Örök Atyám nem hajlandó félreállni és engedni, hogy megvalósuljon az a gonosz terv, melyet épp most terveznek a zárt ajtók mögött, a világnépesség csökkentésére.

Ez a gonosz csoport – a sátán hűséges követői – megkísérelt a múltban Atyám gyermekei ellen népirtást elkövetni. Nem sikerült nekik.  Újra megpróbálják. Ismét nem fog sikerülni nekik, de előtte még szörnyű pusztítást fognak okozni.

A hívőknek nem kell félniük

Örök Atyámnak, az Ő Irgalmasságában, közbe kell majd avatkoznia, hogy megállítsa őket, annak ellenére, hogy fájdalmas Számára elszabadítani az előttünk álló világméretű katasztrófákat. Hívők, ne féltsétek magatokat és családjaitokat. Védelmezve vagytok. De kérve-kérlek, mindenkor imádkozzátok a Szent Rózsafüzért és Isteni Irgalmasságom rózsafüzérét, hogy segítsen enyhíteni, és elhárítani néhány ilyen katasztrófát.

Már most kezdjetek el tervezni. Harcolni kell ezen emberek ellen, akik próbálják ellenőrizni pénzeteket, egészségeteket, élelmeteket, sőt még a hiteteket is. Álljatok fel, és védjétek meg magatokat és családjaitokat az ima segítségével. Hívjátok mindazokat a szenteket, akiket tiszteltek, hogy – közbenjárókként Örök Atyámnál – segítsenek benneteket.

Világméretű katasztrófák fognak lesújtani

Amint ezek a világméretű katasztrófák drámai időjárás változással megkezdődnek – ami enyhén már el is kezdődött -, ezeket a globális felmelegedés következményeként fogják tekinteni. Igen, az emberiség nagyon csúnya módon károsította a földet, de ezeknek a katasztrófáknak semmi köze a klímaváltozáshoz.

Örök Atyám, ha úgy döntene, semmit sem téve hátradőlhetne. Aztán a befolyásos döntéshozók ezen gonosz, hataloméhes és megtévesztett csoportjai győzedelmeskednének. Ők ellopnák a lelkeket,  ártatlan Gyermekeimet a csapdájukba – a sátán, a gonosz iránti hipnotikus engedelmesség csapdájába – csalván. Ez nem lesz megengedve.

Felhívás minden vallás részére, hogy egyesüljenek

Most itt az ideje, hogy egyként egyesítsék erőiket Atyám gyermekei és követői, valamint azok, akik hisznek egy felsőbbrendű lényben, amely maga az Isten, minden dolog teremtője és alkotója. Függetlenül attól, hogy melyik úton követitek Istent, vagy hogy hisztek-e Bennem, az Ő egyetlen szeretett fiában, egységet kell alkotnotok. Harcoljatok a gonoszt képviselő csoport ellen. Ő a ti ellenségetek, ha hisztek Istenben, az Örök Atyában. Ő próbál megakadályozni benneteket abban, hogy belépjetek a Paradicsomba, azáltal, hogy hazudik az ő követőinek, hogy őket is majd egy hasonlóan szép isteni paradicsomba viszi. Ezek a szegény, megtévesztett és becsületes követők nem látnak át a csalárdságon, mert elvakította őket az anyagi világ dicsfényének varázsa.

A János Könyvében szereplő próféciák most napvilágra kerülnek

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindannyian, minden egyes nap. Nagyon hamar mindenki meg fogja érteni a Szentírás igazságát. Mindenki meg fogja érteni végül, hogy az Atyám Könyvében szereplő tanítások hitelesek. Ezek nem hazudnak. A múltban megjövendölt próféciák napvilágra kerültek. A János Könyvében szereplő próféciák most napvilágra kerülnek majd. Ezek az üzenetek azért adatnak eme prófétának, hogy felkészítsék Gyermekeimet az Atyám királyságába való belépésre.

Menjetek most, és terjesszétek Igazságomat. Mentsétek meg egymást a csaló karmaiból, mielőtt túl késő lenne.

A ti szerető Megváltó Jézus Krisztusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Szűz Mária Harmadik Üzenete

20 dec

2012. december 20. hétfő, 10.00

Hallgass meg, gyermekem. Erősnek kell maradnod, szeretett fiam, Jézus a Krisztus számára. Ő túl fontos és különleges számodra ahhoz, hogy elfordulj, kétségekkel a fejedben. Igen, könnyű összezavarodni ebben a munkában, de bíznod kell majd benne teljesen. Szüksége van arra, hogy átadd magad neki, és hogy feltétlen bizalommal légy iránta.

Gyermekem, nem könnyű számodra ez a munka. De, amint már korábban mondtam neked, szeress, hogy kitarts. Sikeresen fogod teljesíteni feladatodat. Arra buzdítalak, hogy térj vissza a napi imádkozás gyakorlatához. Mert az én Legszentebb Rózsafüzérem által oltalmazva leszel. Ez nagyon szent munka, gyermekem, így kérlek, hogy tiszteletből engedelmeskedj Fiamnak, azáltal, hogy teljesen bízol Benne. Tedd félre kétségeidet, gyermekem, mert a Szentlélek által különleges kegyelmeket kaptál. Az igazság most szívedben, lelkedben és elmédben nyugszik. Ezért volt számodra könnyebb leírni az üzeneteket, amelyeket szeretett, drága Fiam ad neked.

Ő szeret téged, Gyermekem, és téged választott ezen évszázad egyik valaha volt legfontosabb feladatára. Munkád a Fausztina nővértől kért feladathoz hasonlít. Hasonló szenvedéseken mész keresztül, mint amit ő elviselt. Ne félj ezektől a szenvedésektől, melyek magukba foglalják az imádkozás képességének hiányát, és a napi kétségeket, melyek normálisak. Ezek el fognak múlni. Minden szent, köztük Szent Fausztina is, kísérnek téged, gyermekem, és vezetnek téged minden nap.

A munka, amit felvállalsz a nevemben és szeretett Fiam nevében, előre meg volt jövendölve. Ez az egyik legfontosabb mód, amely által lelkeket tudsz menteni. Ne inogj meg, és ne tétovázz. Mindig, mindig hívd a te Szeretett Édesanyádat segítségért. Én itt vagyok neked. Kérlek, naponta imádkozz szeretett Fiamhoz, az ő Isteni Irgalmasságának Rózsafüzérével. Ily módon közelebb kerülsz Hozzá, és érezni fogod, ahogy szívedbe költözik.

Végy bátorságot, és haladj előre most. Tekints szeretettel az értékes út felé, amely a Szentháromsághoz vezet. Mind veled vannak. Szenvedni fogsz, de tekintsd ezt egy kegyelemnek, mert szenvedés nélkül nem tudsz közel maradni Fiam szívéhez.

Ennyit mára. Fordítsd, és nyisd meg szívedet most szeretett Fiam, a Fölséges Jézus felé.

Szeretet és Béke

Miasszonyunk, a Rózsák Asszonya

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Az Igazság Könyve

18 dec

2010. december 18. szombat, 09.40

Nos, most már tudod, hogy amit Én ígérek, az beteljesedik. Küldtem neked egy lelkivezetőt, azt a személyt, akit Én választottam rögtön a küldetésed kezdetén. A néhány választottnak időbe telik, hogy hozzákezdjenek a Számomra végzendő munkának. Leányom, szükséged van egy lelkivezetőre, hogy Üzeneteimet teljes mértékben megértsék szolgáim. Ily módon a szó (az üzenet) terjedni fog, és az emberek rá fognak ébredni az igazságra. Ez egy bukkanókkal és rövid mellékutakkal teli út lesz, melyek hirtelen bukkannak fel, hogy egy másik irányba tereljenek téged, de ne félj. Vezetés alatt állsz, és nagyobb önbizalmad lesz ezt a munkát illetően.

Most írd a következőt. Az Igazság könyve jelenleg bemutatásra kerül az emberiség számára, hogy segítsen megmenteniük magukat az Én Szívemben. Ők most kapnak egy lehetőséget, hogy hirdessék Dicsőségemet, mielőtt visszajövök, mint irgalmas megváltó és igazságos bíró. Én sosem akarok büntetést mérni Gyermekeimre, de – bizonyos körülmények között – azokat, akik teljes tudatukban társulnak a csalóhoz, és oly nagy tisztelettel övezik őt és az ő gonosz csatlósait, hogy szinte már egy oltár előtt hódolnak neki, őket már nem lehet megmenteni. Ők tudják, hogy kik ők valójában. Nagyon nehéz lesz számukra, hogy visszaforduljanak Hozzám. Imádkozzatok értük.

Akiket a sátán Támad

A csalónak nagyon kevés ideje maradt a földön, hogy nagy pusztítást végezzen, és ezért fokozta tevékenységét mindenütt. Ő elsősorban az Atyám Egyházában lévő felszentelt szolgáimat veszi célba, a fiatalokat, a jóképűeket és a nagyon intelligenseket.

Azok, akik továbbra is azzal kérkednek, hogy nem hisznek Bennem vagy Örök Atyámban, ők már csak egy lehetőséget fognak kapni, hogy megnyissák szívüket.

Fáj néznem őket. Olyan ez, mint nézni egy emberekkel teli autót, drága Gyermekeim, a sűrű ködben egy szikla felé haladni. Eltévesztették az irányt, és most, miközben azt hiszik, hogy kényelmes otthonaikba igyekeznek vissza, hamarosan elmerülnek a remény nélküli mély sötétségbe.

A megjövendölt Próféciák most kinyilatkoztatásra kerülnek majd

Szeretett leányom, nem lesz könnyű rávenni Gyermekeimet, hogy meghallgassanak. Ki kell tartanod az akadályok ellenére. A türelem fontos. Ezek az üzenetek nagyon értékesek, és tele vannak szeretettel és figyelmeztetésekkel. Gyermekeimnek meg kell állniuk, és meg kell érteniük, hogy az oly régen megjövendölt próféciák most kinyilatkoztatásra kerülnek majd. Ezek az események hamarosan bekövetkeznek ezen a világon, és az idő nagyon-nagyon rövid.

Sosem fogom kinyilatkoztatni Második Eljövetelem időpontját

Sosem fogom kinyilatkoztatni neked, szeretett leányom, Második Eljövetelem időpontját, mert ezt nem kell tudnod. De mielőtt Én eljövök, kommunikálok az egész világgal most, hogy Én megmutathassam Gyermekeimnek puszta Irgalmamat.

Édesanyám az én nevemben munkálkodik

Szeretett Édesanyám, aki az Én nevemben munkálkodik, üzeneteket terjeszt a választott látnokokon keresztül. Más választott próféták titokban, önként szenvednek, hogy megmentsék a lelkeket. Megengedem nekik, ezen legájtatosabb hívőknek, hogy hatalmas nagylelkűségük gesztusaként, az Én kínomat szenvedjék el. Sokak megmentéséért, üdvösségéért felelősek ők. De ők nemcsak azokat a kínokat szenvedik el, amelyeket Én a kereszten elszenvedtem, hanem azt a kínt is érzik, amelyet Én ma szenvedek el. Ráadásul, időről-időre, elszenvedik a csúfolódást, a gyalázkodást és a gúnyolódást. Mégis alázatuk révén csendben viselik el mindezt, vagy egyes esetekben, mindenki szeme láttára. Mások, az Én felszentelt szolgáim, akik az egyedüllétet választják, nagy szolgálatot tesznek nekem. Az ő önmegtagadásuk különleges áldozata szintén a lelkek megmentését szolgálja.

Isten Ajándékait természetesnek veszik

Nagyon nehéz az igazság közlése egy modern világban, ahol a technológia ilyen szédítő magasságokba jutott. Hangom olyan, mint egy halk sikoly a pusztában, amelyet elnyomnak a kellemes izgalom javára.

Az Én gyermekeimnek nem sikerül megérteniük, hogy minden csoda, amelyet a technológia által az emberiség javára hoztak létre, az Örök Atya ajándéka. Minden csoda a gyógyszerfejlesztésben, amely az emberek javát szolgálja, szintén egy ajándék. De ezeket az ajándékokat természetesnek veszik, mert Gyermekeim azt gondolják, hogy mindez emberi teljesítmény, de ez nem így van.

Az Intelligencia Adománya

Az intelligencia adománya, csakúgy, mint az ének adománya, szintén az Isteni Birodalom ajándéka.  És éppen ezért, mert mindezek Isten ajándékai, a sátán, azaz a gonosz célpontjai. Az ő befolyása által a technológiát megmásítják, hogy az pusztítson, és hogy az egész világban pusztítást okozzon. Hogy nevet, amikor háborút lát kitörni, és amikor a technológiát kémkedésre vagy ölésre használják. Mennyire nevet akkor is, amikor a gyógyszer-technológiát nemcsak az ölésre használják, hanem az ölés igazolására is. Mindezek – az emberiség elleni – rémisztő bűncselekmények, a technológia által lehetővé téve, az úgynevezett tolerancia látszata mögé vannak rejtve.

A tolerancia, mint a gonoszság álarca

A tolerancia a gonoszság legtökéletesebb álarca lehet. Ez nyilvánvaló mindenki számára, aki éber Tanításaim által, hogy azonnal észrevegye, amikor ezek az emberiség elleni bűncselekmények a szemeitek előtt bontakoznak ki. A tolerancia nevében embereket gyilkolnak meg, megtagadják tőlük a szabadságot, és mindenekelőtt azt a jogot, hogy harcoljanak az erkölcsi igazságszolgáltatásért.

Ó, igen, gyermekek, legyetek ennek tudatában, legyetek éberek és óvakodjatok, amikor a „tolerancia” szót halljátok, mert ez a sátán egyik kedvenc megtévesztő játéka.

Az emberek nem állnak ki Kereszténységükért

Gyermekeim a modern kommunikációs eszközök ellenére sem állnak ki, és vallják meg Kereszténységüket.  Ez leginkább annak a ténynek köszönhető, hogy a legtöbb Keresztény a nyugati világban él. Ők attól félnek, hogy ki fogják nevetni, és meg fogják félemlíteni őket. Abszolút igazuk van. Ez fog történni velük. De figyeljetek a következőre: Gyermekeim mindig akkor szenvednek el egyfajta gúnyolódást, amikor felveszik Keresztemet. Akkor biztosak lehetnek benne, hogy a Nekem végzendő feladaton munkálkodnak.

Aki az Én Nevemben szenved, annak nagy áldásban és sok kegyelemben lesz része. De azok a Keresztények, akik az Én Nevem nyilvános hirdetésének jogáért harcolnak, ők fognak a legtöbbet szenvedni. Nekik erősnek kell maradniuk. Ti vagytok az Én reménységem ezen a földön. Az Én hűséges követőim nélkül, Gyermekeim nem léphetnék át a végső küszöböt Atyám Birodalmába.

Minden Követőmet szeretem. Én a szívükben vagyok, és ők tudják ezt. Szívleljétek most meg Szavamat ezen a prófétámon keresztül. Ne hagyjátok figyelmen kívül ezeket az üzeneteket.  Ezek segíteni fognak – a szájról szájra terjedés által- lelkek millióinak megmenekülésében az egész világon, még a Második Eljövetelem előtt.

Most menjetek békével és szeretettel.

A ti odaadó Megváltótok, Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Felhívás a Gyilkosság és az Abortusz megállítására

16 dec
2010. december 16. csütörtök, 13.10

Leányom, írd a következőt. Az ártatlan áldozatokra mért halál, egyike a legnagyobb bűnöknek, melyet ember tud okozni testvérének. Ez a legsúlyosabb test elleni bűn, és ez mély fájdalmat okoz Nekem. Ma az emberiség, emberi élet iránti tiszteletének hiánya, egyre nyilvánvalóbbá válik a világban.

Az élet egy értékes ajándék Istentől. Senkinek sincs joga elvenni egy másik ember életét. Senkinek sincs joga elvenni egy gyermek életét, aki még majd az első lélegzetét születésekor veszi. Ez égbekiáltó bűn, és megbocsáthatatlan. Minden lélek Örök Atyámtól származik, és a fogantatás pillanatában teremtődnek. A kisgyermekek – az ártatlan áldozatok – pont azon emberek által gyilkoltatnak meg, akik a táplálásukra küldettek – a saját édesanyjuk által, akik a felelősek azért, hogy ők nem kapják meg a megszületéshez való jogot.

Miért dőlnek hátra gyermekeim, és nem tesznek semmit? A szabadság nevében, ezeket az Atyám Királyságából való kis angyalokat eltávolítják a földről, mielőtt Isten gyermekeiként a számukra kijelölt idő letelt volna. Hát nem értik ezek a nők, hogy ezek az életek – amelyeket ők oly kevéssé értékelnek – Istené?  Ezek a gyermekek szenvednek. A meggyilkolásuk alatt gyötrelmes kínokat élnek át.  És ez igazolva van – a Kormányok, az orvosi szakma, és ezen anyák családjai által. Vajon nincs bűntudat a lelkükben?

Nem ismerik fel, hogy égbekiáltó tettük semmiben sem különbözik attól a tettől, amikor ember embert öl?

Valójában ez még nagyobb bűn, mivel ezek a gyermekek védtelenek. Könyörögjenek irgalomért ezek a nők, akik már beleestek ebbe a bűnbe, vagy kérjék Vezetésemet, ha épp egy abortuszt mérlegelnek. Mindenképpen bűneik után lesznek megítélve. A test ellen elkövetett bűnök a legvisszataszítóbbak Atyám szemében. Embertársatok meggyilkolásáért sem Én, sem Örök Atyám, nem tudunk elfogadni semmiféle mentséget sem.

Itt az ideje gyermekeim, hogy felébredjetek, és hogy megértsétek, hogy az emberi élet kioltásáért, a tettes a pokol tüzére kerül. A démonokkal teli mélységből nincs visszaút.  A csaló – a sátán – munkálkodása által, ugyanezen démonok meggyőzik a gyilkost arról, hogy amit tesz, az helyes. A sátán ravasz módon meggyőzi az anyákat például, hogy „helyes döntést” hoztak. A sátán, az emberi gondolkodással összefüggő, mindenféle trükköt bevetve, felmenteti a személlyel a cselekedetét, még ha az helytelen is. Azt a hazugságot alkalmazza a sátán, hogy a gyilkosnak saját jogai vannak, és elsődlegesen saját érdekeit kell figyelembe vennie. Az emberi jogok nevében nyilvánul meg a hazugság, miszerint csodálni kell egy anya jogait, és azt a szabadságát, hogy ő dönt arról, hogyan éli az életét. A hazugság aztán meggyőzi őt arról, hogy jó és helyénvaló az, hogy meggyilkolja gyermekét.

Kérlek, értsétek meg, hogy a világban történő népirtás fokozódása és terjedése előre meg volt jövendölve. Ez egyike annak a sok jelnek, amelyek a Végidőkre vonatkoznak.

Álljatok meg most, ti mind, és figyeljetek: a gyilkosság komoly, súlyos bűntett. Ha ezt teszitek, nem fogtok megmenekülni. Nincs visszaút. Bánják meg bűneiket azok, aki elkövették ezt a szörnyű bűnt. Esedezzenek bocsánatért most. Irgalmasságom által meg fogom hallani imátokat. Megmenekülhettek, és meg is fogtok menekülni, ha őszintén megbánjátok ezen súlyos bűnötöket. Én meg fogom hallgatni. Meg fogok bocsátani.  De az idő, nem a ti oldalatokon áll.

Híveim, imádkozzatok állhatatosan ezekért az elveszett és tévelygő gyermekeimért, akiket a csaló és az ő hatalmi pozícióban lévő csatlósai tévútra vezettek. Nekik most a ti imáitokra van szükségük. Nektek mindannyiatoknak meg kell védenetek a jogot az emberi élethez, melyet az emberi kéz semmilyen körülmények között sem befolyásolhat.

Mindennap imádkozzatok Hozzám. Ajánljátok fel Nekem minden esetleges szenvedéseteket az ártatlan áldozatokért.

A ti szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Az elkövetkezendő élet

11 dec

2010. december 11. szombat; 9:15

Drága, szeretett leányom, te már készen állsz a továbblépésre, és arra, hogy folytasd a feladatot, Szent Könyvem, az Igazság Könyvének befejezését. Te, leányom, most a tisztulás folyamatán mentél keresztül, ami azért volt szükséges, hogy erőt adjon neked ehhez a munkához.

Gyermekeim, akiket olyannyira magával ragadott ez a két részből álló világ, nem ismerik fel, hogy nemsokára minden eggyé válik.  A két rész a bánatot és az örömet is magában foglalja. A bánat oly módon van jelen a világban, ami mély összezavarodottságot és kétségbeesést okoz. Ez a bánat eltér minden más bánattól a föld megteremtése óta.

A szomorúság, ami ma a világban érezhető, az anyagi javak elvételéből eredő veszteségen alapul. Ott van még a testben, a lélekben, és a szellemben lévő béke utáni vágy. Ez egyedül csak az alázat által, az Én Örök Atyám elfogadása, és az iránta való szeretet által fog bekövetkezni. És aztán ott van az öröm. Szeretettel mosolygok, amikor gyermekeim nevetnek, mosolyognak, és jól érzik magukat.  Ez egy ajándék Tőlem. A nevetés és az öröm egy nagyon fontos ajándék az emberiség számára, feltéve, ha tiszta, és nem megy mások kárára.

Kicsinyhitű gyermekeim, tudom, hogy nehéz megállnotok és azt mondanotok: visszatérek Istenhez. Olyan sokan vannak közületek tudatában annak, hogy ki is az Örök Atya valójában. De csak kevesen értik azt meg, hogy Ő őrködik felettük, életük minden egyes napján, közülük egyenként mindenki felett. Ő mosolyog, nevet és az öröm nagy érzése keríti Őt hatalmába, amikor gyermekei boldogok. De Ő nem szívesen néz le azokra, akiknek örömük, vagy feltételezett örömük nem a szívükben lévő szeretetből fakad.

Én is, a ti Megváltótok, Jézus Krisztus, szeretlek mindannyiatokat, Gyermekeim. De Én egy vagyok Örök Atyámmal. Mindannyiatokra mosolygok, és remélem, hogy vissza fogtok térni Hozzám.

Jöjjetek Hozzám Gyermekeim, egyként, és nyílt szívvel közeledjetek Felém.

Sok gyermekem félelmet érez szívében, azon üzenetek miatt, amelyek a Földre való Második Eljövetelemre utalnak. De nem kell félniük.  Ez a teljes öröm, a dicsőség és a tiszta boldogság pillanata lesz.  Mert mindazokat közületek, akik szívetekkel visszafordultok Hozzám, Karjaimba veszem, és örömkönnyeket fogok sírni.

Híveim, kérve-kérlek benneteket, imádkozzatok most mindazokért, akik nem hisznek, vagy akik eltévedtek útjaikon. Az a pásztor, aki összetereli nyáját, mindig arra fog törekedni, hogy ha keservesen is, de megkeresse azokat, akik elvesztek. A győzelem édessége, amelyet akkor érez, amikor ők visszajönnek a nyájával, hasonló ahhoz az érzéshez, amit Én akkor érzek, amikor elveszett gyermekeim visszatérnek Hozzám.

Gyermekeim, még az öröm és a nevetés pillanataiban is ezen a földön, kérlek, mindig emlékezzetek egy dologra. Ez csak egy halvány fénye annak a tiszta örömnek és boldogságnak, ami az új földön fog létezni, amikor az elveszett Paradicsom felemelkedik. Amikor ez beteljesedik, akkor a választott nép, azok, akik igaz életet élnek, akik hisznek Teremtőjükben, egyesülni fognak mindazokkal, akik halottaikból feltámadtak. Azok az emberek, barátok, családtagok, akik eltávoztak az élők sorából, egyesülni fognak Velem, ebben az új dicsőséges örökkévalóságban.  Ne feledjétek gyermekek, fontos, hogy ne vegyétek magától értetődőnek ezt a földet. Azt se feltételezzétek, hogy benne minden a ti ellenőrzésetek alatt van. Mert ez nem így van. Ha továbbra is  felemésztenek ígéretei, megtévesztései, örömei és csodái, ne feledjétek, ez csak egy ideiglenes hely. Ez egy átmeneti szakasz, még mielőtt belépnétek Atyám Birodalmába, az új Ég és Új Földre, amelyek eggyé válnak.

Egy utolsó felhívás, Gyermekeim: imádkozzatok saját szavaitokkal Hozzám. Kérjétek Vezetésemet. Kérjetek Engem, hogy mutassam meg nektek a szeretetet és az igazságot oly módon, hogy annak értelme legyen. Ne dugjátok fejeteket a homokba, különben nem fogjátok élvezni az új Föld dicsőségét.

A semmibe vezető Üres Ösvény
Gyermekek, azok, akik kigúnyolnak és megtagadnak Engem, azt fogják mondani nektek, hogy ezután az élet után nem létezik másik élet. Biztosíthatlak benneteket, hogy ők nemcsak attól fosztják meg magukat, hogy bejussanak a Paradicsomba. Ehelyett egy üres ösvényt választanak, ami a semmibe vezet. Egyes esetekben ők a csaló – a gonosz – megtévesztését követik, aki oly halkan és halálos bátorsággal halad, hogy azok, akik nem hisznek létezésében, kézen fogva, vakon követik őt a pokol kapuján keresztül.

Szenvedésem a Getszemáni Kertben
Amikor Híveim ezeket az embereket látják, hogy milyen arrogánsan büszkélkednek, és azt, amint ateizmusukkal dicsekednek, akkor szörnyű fájdalmat éreznek. Ők, akik keresztemet magukra vették, átérzik azt a haláltusát, amelyet Én elszenvedtem a Getszemáni kertben töltött időm alatt. Itt, ahol Én önszántamból a végső áldozatot meghoztam, amikor a halált magamra vállaltam, azzal a szándékkal, hogy Gyermekeimnek esélyt adjak arra, hogy helyet kaphassanak Atyám Birodalmában, már akkor tudtam, hogy egyes Gyermekeimnek ez nem jelent majd különbséget a szívük mélyén. Ez volt a legrosszabb kínszenvedés, és emiatt adtam véres verejtékem. Az a rémület, amelyet az elveszett lelkekért éreztem, még ma is él Bennem.

Mindazok közületek, akik azt kérdezik: Ha te Isten vagy, vagy te vagy Jézus Krisztus, akkor biztosan megtehetsz bármit?  Válaszom: természetesen. Egyetlen dolog kivételével. Nem tudok beavatkozni a ti szabad akaratotokba, amely az emberiségnek adatott. Gyermekeimtől fog függni, hogy meghozzák-e ezt a végleges döntésüket szabad akaratukból.

Szerető Krisztusotok. Megváltótok.

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne