RSS
 

Archive for the ‘2013 júniusi üzenetek’ Category

Azzal fognak vádolni titeket, hogy összeesküvést szőtök Saját Egyházam ellen, de mindössze annyi lesz a vétketek, hogy védelmezitek az Igazságot

09 júl

2013. június 30. vasárnap, 23.10

Hőn szeretett leányom, egy pillanatra sem áll le a gonosz azok üldözésével, akik szeretnek Engem. Amikor a lelkek közel vannak Hozzám, és amikor Irántam való szeretetük növekszik, ő mindig ott van próbálván elvonni őket Tőlem.

Amikor imáitok által lelkeket mentetek, a gonosz minden dühét rátok fogja zúdítani, és bántva érzitek majd magatokat, mert a kritika célpontjává váltok, különösen azok részéről, akiket szerettek. Hozzá kell szoknotok ehhez a bántáshoz és bánathoz, ha követtek Engem, és ha elfogadjátok az ezen Üzeneteken keresztüli Beavatkozásomat. Ezek szörnyű ostorozást hoznak magukkal, mert ezek az Üzenetek több mint 7 milliárd ember üdvösségéért felelnek.

Amikor a gonosz tisztában van azzal, hogy lelkeket veszít el a Javamra, ő bármilyen eszközt fel fog használni, ami szükséges ahhoz, hogy kétségeket ébresszen a Hozzám hűségesek elméjében, majd szörnyű súrlódást kelt Követőim között. A maga valójában kell látnotok a gonosz munkálkodását, és tudjátok, hogy ha minél jobban üldöznek benneteket, amiért elfogadjátok Irgalmas Kezem, akkor az Igazságot követitek. Kizárólag Isten Szava ellen – amikor Az a leghathatósabb módján van jelen, amikor is a Szentlélek nyilvánvalóvá válik Isten gyermekeinek csoportjai körében – fog a gonosz a legádázabbul harcolni. Ő, a sátán, dühöng eme Küldetés miatt. És nektek, akik kételkedtek Szavamban, mely ebben az időben adatik nektek, tudnotok kell a következőt.

Egyedül az Én Szavam tud ilyen felháborodást kiváltani, még azok körében is, akik hisznek Bennem, és akik követik Tanításaimat. Egyikőtök sem mentes a támadásoktól. Drága Követőim, azon kapjátok majd magatokat, hogy az Ellenem irányuló gonosz nyelvek kirohanásainak ti vagytok a szenvedő alanyai. Leköpnek, kinevetnek és kigúnyolnak majd benneteket. Azzal fognak vádolni titeket, hogy összeesküvést szőtök Saját Egyházam ellen, de mindössze annyi lesz a vétketek, hogy védelmezitek az Igazságot. Azok, akik védelmezik Isten Igéjét, és akik nem hajlandók eltérni az Igazságtól, ők folyamatosan szenvedtek azok kezétől, akik mint Isten legkiemeltebb képviselői azon szegény lelkek elé helyezik magukat, akik őszintén szerettek Engem.

Különbség van azok között, akik azt mondják magukról, hogy jobban tájékozottak, és ezért méltóbbak arra, hogy ítéletet mondjanak másokról az Én Nevemben, mint azok, akik egyszerűen csak szeretnek Engem. Csak akkor állhattok ki, és vallhatjátok meg az Irántam való szereteteteket, ha követitek az Én Példámat. Én sosem mondanám azt, hogy az egyik ember különb a másiknál – mert mindannyian bűnösök vagytok. Viszont Én sosem lennék hajlandó elfogadni azokat, akik talán mindent tudnak Rólam, amit csak tudni lehet, ugyanakkor a másokkal szembeni felsőbbrendűségüket hirdetik. Azok, akik azt mondják, hogy ismernek Engem, de sértegetnek másokat az Én Nevemben, ők egyáltalán nem ismernek Engem igazán.

A gonosz eltölti a lelkeket énközpontúsággal, gőggel és haraggal. Ez az a három jellemvonás, amely alapján tudni fogjátok, hogy ő jelen van egy lélekben, amikor ő próbálja elnémítani azokat a lelkeket, akik Isten Igazságát hirdetik. Mennyire fognak szenvedni ezek a lelkek, különösen most, amint megélik ezt, a leginkább várt Küldetést. Mindegyikőtöknek, aki válaszol Hívásomra, szembe kell néznie a gyalázkodással és a nyilvános gúnyolódással, melytől elakad majd a lélegzetetek, oly gonosz és kegyetlen lesz ez a felétek áradó gyűlölet. Szeretném, ha megértenétek, hogy nem ti vagytok a gyűlölet célpontjai, hanem Én. A sátán el akarja némítani Hangomat, mivelhogy az eléri, hogy megmentsen benneteket az ő gonosz tervétől, amely gondosan elő lett készítve, és amelyet ilyen hosszú ideje terveztek. Nem arathat győzelmet a fenevad, de tudja, hogy mennyire Szenvedek, amikor ő lelkeket ragad el Tőlem. Ne engedjétek, hogy ez a közjáték vakká tegyen benneteket az Igazságra.

Az Igazság fogja üdvözíteni a lelketeket, és ha terjesztitek az Igazságot, az még több lelket fog Hozzám hozni. Ezen eszközök által, Én le fogom győzni a fenevadat. Meg lesztek védve minden veszedelemtől, de el kell majd szenvednetek azt a megaláztatást, hogy bolondnak titulálnak benneteket. És mindezt azért, mert szerettek Engem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A Mise formátumában lévő változás hamarosan bemutatásra kerül Egyházamban

07 júl

2013. június 29. szombat, 21.13

Hőn szeretett leányom, nem szabad foglalkoznod azzal a gyűlölettel, mely azok szájából árad, akik szent embernek és hőn szeretett Édesanyám hűséges követőinek vallják magukat. Tudd, hogy az ellened majdan megmutatkozó gyűlölet rosszabb lesz bármely más, előtted járt próféta elleni gyűlöletnél. Nem azért mondom ezt neked, hogy megijesszelek téged, hanem pusztán azért, hogy fogadd el ezt a tényt, és ne törődj a gonoszsággal. Akárhányszor, amikor megmutatkozik Isten Jelenléte az emberek körében, az mindig aljas reakciót vált ki a fenevadból, aki másokon keresztül munkálkodik, hogy megcáfolja Isten Szavát.

Leányom, a Mise formátumában lévő változás hamarosan bemutatásra kerül Egyházamban. Nagyon zavaros lesz a mise, és sokan nem fogják észrevenni a hazugságokat, melyek az új könyörgésekben, imádságokban fognak megjelenni. Jelenlétemet a lehető legészrevehetetlenebb módon fogják megszüntetni, de azok, akik követik az új formátumot – melyben tagadni fogják Valóságos Jelenlétemet – nem fogják tudni úgy bemutatni az Áldozatot Istennek, ahogyan azt be kell mutatni. Leányom, ennek a kinyilatkoztatásnak az lesz az eredménye, hogy meg fognak vetni téged, de tudnod kell, hogy ez előre meg lett jövendölve. Követőimnek azt fogják mondani, hogy a Szentáldozás az egész világon lévő összes ember egyesüléséről szól, az egymás iránti szeretetet mutatva.  Szép fokozatosan a Szentmise már nem az Én Szent Áldozatomról fog szólni. Ehelyett a szertartás úgy lesz kialakítva, hogy az az embernek hódoljon, és bele fognak vinni benneteket abba, hogy tanúi legyetek egy, a Szent Oltáraim és a világ összes tabernákuluma előtti összecsapásnak.

Már nincs messze az a nap, amikor a napi áldozatbemutatások meg fognak szűnni. Legyetek tudatában, hogy Én azért jövök, hogy figyelmeztesselek most benneteket erre, hogy majd ne éhezzetek. Amikor megfosztanak benneteket Jelenlétemtől, akkor nélkülözni fogjátok Lelkemet, és nehéz lesz számotokra, hogy közel maradjatok Hozzám.

A szavak, melyeket arra fognak használni, hogy megtévesszenek benneteket, tartalmazni fogják azt a kifejezést, hogy „mindenki javára – Isten valamennyi gyermekének egyesítése érdekében”.  A Mise új értelmet fog nyerni. Kereszthalálom feledésbe fog merülni, és annak minden oka újra meghatározásra kerül majd. Azon a napon majd emlékezzetek a most hozzátok intézett Szavaimra. Ha elfogadjátok a cserét, akkor Jelenlétem el fog tűnni. Én veletek leszek, de nem Testem lesz az, melyben részesülni fogtok.

Azoknak, akik nem hisznek ama gonosz tervben, melyet azért alkottak meg, hogy minden nyomomat eltöröljék a föld színéről, Én a következőt mondom most.  Ha Én már elmentem, vajon fel fogtok kutatni Engem? Amikor Szent Eucharisztiámat megszentségtelenítik, ki fogjátok menteni azokat, akik felelősek ezért? Vagy követni fogtok Engem, és hallgatni fogtok az Igazságra, miközben hazugságok vesznek körül benneteket.

A választás a tiétek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Igazságosságom utol fogja érni mindazokat, akik akadályozzák azt, hogy Isten Szent Szavát megismerje a világ

07 júl

2013. június 27. csütörtök, 23.20

Hőn szeretett leányom, ne engedd, hogy Kinyilatkoztatásaim szomorúságot vagy félelmet keltsenek benned. Vezetés alatt állsz, és még ha a szenvedés elviselhetetlenné is válik, kérlek, ne feledd Szavaimat.

Atyám – a régi idők prófétáin keresztül – megígérte, hogy Ő el fogja küldeni a végső prófétát, a végső hírnököt. Bármennyire ijesztő is lehet ez, vagy bármennyire félsz is ettől, tudd, hogy ezen cselekedet által tud Isten Végső Szövetsége megvalósulni.

Azt mondom most nektek, féljenek azok közületek, akik becsmérlik Isten Szavát. Süssétek le szemeteket, és takarjátok el kezetekkel, különösen azok közületek, akik Arcul köptök ezen Üzeneteim – a Kiengesztelődés Üzenetei – miatt. Ti nem vagytok méltóak, hogy megálljatok Színem előtt. Ti, akik most kigúnyoltok Engem, folyamatosan nyugtalankodni fogtok egészen a Nagy Napig, mert el fogjátok veszíteni Számomra az Általam oly nagyon áhított lelkeket.

Felszentelt Szolgáim – akik gúnyos megjegyzéseket tesztek ezen Üzeneteken keresztüli Beavatkozásomra -, eljön majd a ti napotok, amikor a következőt fogom kérdezni tőletek. Míg oly sok időt töltöttetek Igaz Hangom cáfolásával, hány lelket hoztatok Hozzám? Továbbá hányat fordítottatok el Tőlem azon cselekedetek által, melyek alapján Én meg foglak Ítélni benneteket?

Ti, akik káromlást harsogtok a Szentlélek ellen, legyetek tudatában, hogy még a Nagy Nap előtt – mintegy jelzésként mindenkinek – le lesz sújtva rátok. Egyetlen szó sem fogja elhagyni ajkatokat, és ezen tett által ismertek lesztek nyájatok körében, ugyanazon nyáj körében, melynek azt mondtátok, hogy ne foglalkozzanak ezekkel az Üzenetekkel, mert ezek nem Istentől valók. Azon a napon követőitek meg fogják tudni az Igazságot, és ti le fogtok borulni Előttem. Én nem mentegetőzöm ezért a figyelmeztetésért. Ha meggyalázzátok a Szentlélek Szavát, akkor elszakítalak benneteket Magamtól, és lesz ott szörnyű sírás a részetekről, és mindazok részéről, akiket magatokkal rántotok a vadonba.

Igazságosságom utol fogja érni mindazokat, akik akadályozzák azt, hogy Isten Szent Szavát megismerje a világ. Az ő büntetésük lesz a legkegyetlenebb, mert az a kín, amit át fognak élni, rosszabb lesz azokénál, akik a Tisztítótűz legalsó szintjén vannak. Gonoszságotok megdöbbent sok jóságos ártatlan lelket, akik hűségesek földi Egyházamhoz. Sokan fogják látni kegyetlenségeteket, mely idővel napvilágra kerül majd, és akkor végérvényesen próbára lesz téve az Isten Szava iránti igaz hűségetek. Akkor majd ott fogtok állni Színem előtt a Nagy Napon, amikor Én eljövök, hogy visszaköveteljem Isten valamennyi gyermekét – amikor eljövök, hogy kiszabadítsam őket a fogságból, és elvigyem őket végső hazájukba, a Szeretet és a Béke hazájába, Új Paradicsomom Új Korszakába. Ekkor az Ég és a Föld eggyé válik.

Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Hozzátok hozzám gyermekeiteket, hogy – mint Isten valamennyi gyermekének igaz édesanyja – Fiamnak, Jézus Krisztusnak szentelhessem őket

04 júl

2013. június 26. szerda, 16.50

Drága Gyermekeim, mint Édesanyátok kérlek benneteket, hogy hozzátok hozzám gyermekeiteket, hogy – mint Isten valamennyi gyermekének igaz édesanyja – Fiamnak, Jézus Krisztusnak szentelhessem őket.

Amikor gyermekeiteket általam, az Üdvösség Anyja által szentelitek Fiamnak, Én mutatom be őket Fiamnak, hogy Ő nagy Kegyelmekkel ruházhassa fel lelküket.

Sosem szabad elfelednetek azt a Szeretetet, melyet Fiam érez Isten gyermekei iránt. Nem számít, hogy hány évesek, hogy mikor ajánljátok fel őket Fiamnak – általam, az Ő Boldogságos Édesanyja által – lelkük megszentelődése érdekében, imáitok meghallgatásra kerülnek. Íme, egy Imahadjárati Ima gyermekeitekért. Ha ezt mindennap elimádkozzátok, ez közel fogja hozni gyermekeiteket Jézus Irgalmas Szívéhez.

Imahadjárat (111) Szenteljétek gyermekeiteket Jézus Krisztusnak

Ó, Üdvösség drága Anyja,

Fiadnak szentelem gyermekeimet (a gyermek/ek nevének felsorolása itt), hogy Ő elhozhassa számukra a lelki békét és a szív szeretetét.

Kérlek, imádkozz, hogy gyermekeimet Irgalmas Karjaiba ölelje Fiad, és megóvja őket minden veszedelemtől.

Segítsd meg őket, hogy hűek maradjanak Isten Szent Igéjéhez, különösen akkor, amikor arra csábítják őket, hogy elforduljanak Tőle. Ámen.”

Kérésemet – a ti nevetekben, szeretett gyermekeitekért – el fogja fogadni Fiam, egyfajta különleges Ajándékként számomra, az Ő édesanyja számára, amikor is én fellépek, hogy teljesítsem Fiamnak tett ígéretemet, ahogy most kezdetét veszi Küldetésem, miszerint segítek megmenteni Isten elveszett gyermekeinek lelkét. Szerepem, mint az Üdvösség Anyja, komolyan megkezdődött, és közbenjárásom által, Isten Irgalmát nyújtva a bűnösöknek, különleges Ajándékok fognak adatni bőségesen mindazoknak, akik hívnak engem.

Menjetek békével gyermekek. Én, a ti szeretett Édesanyátok, az Üdvösség Anyja, mindig válaszolni fogok hívásotokra, amikor a lelkek üdvösségét kéritek.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Csak nagyon kevesen keresnek vigaszt Bennem. Én türelmesen várok, de nem fognak Hozzám jönni

04 júl

2013. június 25. kedd, 20.45

Hőn szeretett leányom, folynak a Könnyeim ma, ahogy terjed az emberi szívekben megnyilvánuló alávaló gonoszság. Olyannyira megkeményedtek már, hogy kőszívükben nincs hely a Számomra, Jézus Krisztus számára, hogy vigaszra leljek bennük.

Szívem most zihál a bánattól azon Keresztények miatt, akik eltávolodtak az Igazságtól, és mindattól, amit Tanítottam nekik. Nagyon kevesen keresnek vigaszt Bennem. Én türelmesen várok, de nem fognak Hozzám jönni. Egy falat emeltek, mely elválasztja őket Tőlem, és színleg fogadják el Ígéretemet, miszerint eljövök újra. Mennyire elfelejtették, amit Mondtam, amit Tettem azért, hogy megváltsam őket, és amit Elbeszéltem nekik Atyám Könyvében, hogy várják az időt, amikor az közeledik.

Szegény, szegény Gyermekeim. Előbb fel kell Élesztenem az Irántam való szeretetet a szívükben, ha vigasztalásban, és az ebben az életben lévő nehéz próbatételeikből és szomorúságukból fakadó gyötrelem enyhítésében akarnak részesülni. Felém kell nyújtaniuk kezüket, és hívniuk kell Engem ebben az időben, ha azt akarják, hogy fájdalommentessé Tegyem az átmenetet a számukra.

Én nem szeretnék szenvedést mérni Isten gyermekeire. De ha elutasítják Tanításaim Igazságát és az Atyám által lefektetett Törvényeket, akkor szörnyű csatába keverednek a gonosz lélekkel, még mielőtt Irgalmam Karjaimba tudná vonni őket, melynek során megmentem őket.

Mily kevés bizalom van a szívükben az Egy Igaz Isten iránt. Mennyire nyeglék, és milyen gyorsan elfogadják a csalárdságokat, bűnös vágyaikat kielégítendő. Milyen naivak, amikor elfogadják az életmódjukhoz illeszkedő hazugságokat, a bűnt igazolandó.

Minden elfogadható, ami az emberi értelem által igazolja a bűnt, ez az egyetlen általuk választott út, hogy úgy élhessék életüket, ahogy szeretnék. Nagyon nehéz lenyelni, és megemészteni az Igazságot, melynek során testi áldozatokat kell hozni azért, hogy elfogadják azt. Ha és amennyiben elfogadásra kerül az Igazság, az nagy bátorságot igényel, és csak azok tudják azt valóban könnyedén elfogadni, akik rendelkeznek az Alázat Adományával.

Azokat, akik őszintén keresik Isten Igazságát, gyakran félrevezetik azok, akik azt mondják magukról, hogy Isten Igéjét hirdetik. Az egyetlen hely, ahol meglelitek az Igazságot, az a Legszentebb Biblia, és az Én Szent Szavam, mely ezekben az Üzenetekben adatik nektek. Üzeneteim fenntartják Isten Szent Igéjét, ahogyan az Atyám Könyvében szerepel.

Nem könnyű Engem szeretni, mert csak egyszerű gyermekként jöhettek Hozzám. Félre kell tennetek a mindennapi életetekben a világnak mutatott allűrjeiteket. Csak egyszerű, bizalommal teli gyermekként jöhettek Hozzám. Le kell borulnotok Elém, és kérnetek kell Engem, hogy Karjaimba vegyelek benneteket, hogy alakítsalak titeket, hogy segítselek benneteket a helyes úton járni az életszentség felé, és teljes mértékben bízni Bennem.

Ha mindent átadtok Nekem, Én felemellek benneteket, elveszem félelmeteket, és elviszlek benneteket Királyságomba. Még Isten Szeretetével a lelketekben is, nehéznek fogjátok találni ezt az utat. De ez olyan lesz, mintha pókhálót törölnének le szemetekről, mert amikor az Igazság nyilvánvalóvá válik, nem lesz más út, amin járni szeretnétek majd. Mert ez az egyetlen út, mely a Paradicsomba visz benneteket, és ezt az utat kell választanotok, hogy Hozzám, Jézus Krisztushoz elérjetek. Mert Én Vagyok az Út.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten Anyja: Hűnek kell maradnotok ahhoz, amit Fiam tanított nektek. Ő mindenben olyan volt, mint ti, a bűnt kivéve

03 júl

2013. június 24. hétfő, 14.18

Én vagyok a ti szeretett Édesanyátok, az angyalok Királynője, Isten Anyja. Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.

Gyermekeim, talán nem tudjátok, hogy Fiam vezeti most mindazokat közületek, akik nyitott szívvel járulnak Elé?

Annak érdekében, hogy tanúságot tegyetek az Úristenről, az Ő egyetlen Fia által, hűnek kell maradnotok az Ő Tanításaihoz. Ezek kőbe vannak vésve, és így sosem változhatnak. Az Igazság sosem változhat. Isten minden gyermekének megadatott az Igazság, de nem mindenki fogadta el azt, hogy Ki is Ő, és hogy honnan való. Akik elfogadják az Igazságot, mely szeretett Fiam, Jézus Krisztus Keresztre feszítése által adatott az emberiségnek, azoknak sosem szabad elfeledniük azt, amit Ő mondott nektek.

Ő mindent elmondott nektek. Semmi nem változott. Ébernek kell lennetek mindenkor, mert már most megtévesztés alatt álltok, és hamarosan sokatok tévedésbe fog esni.

A bűn az bűn. A bűn nem tetszik Istennek, de megbocsáttatik, ha bűnbánat mutatkozik, és ha jóvátevésért könyörögtök. Az Örök Élet Kegyelmei Isten mindazon gyermekeié, akik kérik ezeket. Fiam Irgalmasságának köszönhetően, Isten minden egyes gyermeke kap majd időt, majd aztán egy hatalmas Ajándékot, emlékeztetve őket az Igazságra. Így a világ népességének nagy része meg tud, és meg is fog menekülni, és akkor el fogják nyerni az Új Paradicsomban való Élet Ajándékát.

Nektek, mint bűnösöknek, továbbra is könyörögnötök kell megbocsátásért Fiam által, azért, hogy a Kegyelem Állapotában maradhassatok. Nem lehet megbocsátani nektek bűneitekért, amíg nem kéritek Fiamtól a Kiengesztelődés Ajándékát.

Hűnek kell maradnotok ahhoz, amit Fiam tanított nektek. Ő mindenben olyan volt, mint ti, a bűnt kivéve. Isten Mindenható. Isten maga a Szeretet. Isten maga a Tökéletesség. Istent, az Ő Fia által, soha nem lehetett arra csábítani, hogy bűnt kövessen el.

Menjetek békével drága gyermekek, és ha szilárdan ragaszkodtok és hűségek maradtok az Igazsághoz, mely egyedül Istentől eredhet, akkor egy teljes és dicsőséges életet fogtok élni testben és lélekben, valamint tökéletes harmóniában Fiammal.

Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az Igazság szabaddá tesz benneteket. A hazugságok viszont elpusztítanak titeket

02 júl

2013. június 23. vasárnap, 18.37

Hőn szeretett leányom, mennyire megszakad a Szívem szegény szeretett Szolgáim szenvedése miatt, akik most kezdik látni az Egyházamban jelen lévő zűrzavart. Nekik a következőt mondom. Maradjatok Egyházam hajlékában, és tegyétek azt, amit tennetek kell, hogy szolgáljatok Engem. Tartsatok ki szilárdan Tanításaim mellett. Ne fogadjatok el új és állítólagos teológiai magyarázatokat, arra vonatkozólag, hogy Ki Vagyok Én; hogy mit tettem az emberiségért, vagy hogy hogyan fogok visszatérni, jogot formálván Isten valamennyi gyermekére, aki elfogadja Irgalmamat. Egyedül Szent Szavamban bízzatok, mely Apostolaim által, a Legszentebb Bibliában adatott nektek. Bármi, ami eltér a Szentségektől, vagy attól, amiről azt mondták nektek, hogy a megmenekülésetekhez szükséges – ne fogadjátok el azt!

Én Vagyok az Igazság. Ti birtokában vagytok az Igazságnak. Egyedül az Igazság mentheti meg lelketeket a kárhozattól. Az Igazság szabaddá tesz benneteket. A hazugságok viszont elpusztítanak titeket.  Amennyiben a következő imát imádkozzátok, Én ünnepélyesen, rendkívüli Kegyelmeket ígérek mindenkinek közületek, drága felszentelt Szolgáim, azért, hogy kitartsatok az üldöztetés ellenére, amikor hitetek a végletekig próbára lesz téve:

Imahadjárat (110) Ima a Papok részére, hogy hűek maradjanak Szent Szavadhoz

„Ó, drága Jézusom, könyörögve kérlek, tarts meg engem erőben és bátorságban, hogy meg tudjam védeni az Igazságot a Te Legszentebb Nevedben.

Könyörgök, add meg nekem a szükséges Kegyelmet, hogy mindenkoron tanúságot tegyek Szent Szavadról.

Tégy képessé engem arra, hogy ellenálljak annak a nyomásnak, hogy hazugságokat hirdessek, amikor a szívem mélyén tudom, hogy azok bántanak Téged.

Segíts, hogy hű maradjak Szent Szavadhoz, egészen a halálom napjáig. Ámen.”

Felszentelt Szolgáim, lenne még egy intő szavam a számotokra.

Meg kell védenetek a Kiengesztelődés Ajándékát, és el kell ismernetek, hogy csak azok csatlakoznak majd Hozzám a Paradicsomban, akik törekednek a bűneikért való bűnbánatra, és elfogadnak Engem, Jézus Krisztust, mint az ő üdvösségük kulcsát.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Legyetek tudatában, hogy amikor Fiamat bűnösnek tekintik, az a legnagyobb istenkáromlás

01 júl

2013. június 23. vasárnap, 18.18

Drága leányom, hogyan reagálna egy szülő, ha tudná, hogy gyermekeire halál vár? Nem harcolna-e a végsőkig, hogy megmentse őket minden veszedelemtől? Pontosan ezért lépek most közbe a világban, arra utasítván Fiamat, hogy közölje az Igazságot, Gyermekeim életének megmentése érdekében.

Ezeknek az apró dolgoknak az életben, globális méretű hatásuk van. Egy méhecskének, akinek megváltozik a viselkedése, és ahol nem tud virágpor termelődni, közvetlen hatása lesz a földi életre. Fiam földi Egyháza által tartható fenn a lélek élete. Az Igazság nélkül, Fiam Egyháza nem tudná fenntartani az életet. Így, ha hazugságok terjengenek az Egyház falain belül, akkor ennek – Beavatkozásom hiányában – hatása lesz a lélek életére.

Amikor az Egyház Az ellen fordul, Aki létrehozta azt, akkor fogják elpusztítani az életet. Ennek a fertőzésnek közvetlen hatása lesz az egész világra, köztük azokra is, akik nem hisznek a túlvilági életben. Ez még azokra is hatással lesz, akik olyan vallásúak, melyek nem Tőlem valók. Amikor a hazugságok megfertőzik Fiam, Jézus Krisztus földi Misztikus Testét, azok betegséget fognak okozni. A betegség, ha nincs kezelve, halálhoz vezet. Ezért, mint Isten, mint minden Teremtés Atyja, Én nem fogok félreállni, és hagyni, hogy Ellenségeim elpusztítsák Gyermekeim lelkét.

Amikor hazugságokkal kerültök szembe, azok értelmetlen, kusza zagyvaságként buggyannak majd ki a csalók szájából. A hazugságok, melyek már kezdetüket vették, alázatszerű megfogalmazásba lesznek burkolva, de az Egyház Igaz tanai elleni legnagyobb hazugságokat fogják álcázni.  A maguk valójában kell látnotok a hazugságokat – azért zúdítják azokat rátok, hogy bűn elkövetésére csábítsanak benneteket. Legyetek tudatában, hogy amikor Fiamat bűnösnek tekintik, az a legnagyobb istenkáromlás, mivel ez képtelenség.

Én húsvér emberként küldtem el Fiamat, mint amilyenek ti is vagytok, mindannyian, egyet leszámítva. Ő bűn nélkül született, és ezért ő képtelen volt a bűnre. Bárki, aki éli az Igazságot, és elferdíti azt annak érdekében, hogy egy új jelentését vezesse be szeretett Fiam Keresztre feszítésének, az egy hazug. Az ilyen nem Tőlem való, és ellensége Fiamnak.

Kisgyermekeim, figyeljétek meg most, ahogy a fenevad és a démonok, akiket ő azért küldött, hogy elragadjon benneteket Tőlem, közöttetek járnak. Erősnek kell lennetek. Folyamatosan észben kell tartanotok, hogy Fiam az Igazságot adta nektek, amikor Ő a Földön járt, és amikor Ő meghalt a bűneitekért. Ő a Saját Testét áldozta fel azért, hogy megváltson benneteket, de Ő sohasem vált bűnössé, mert Ő nem közületek való.

Maradjatok hűek Szavamhoz, és Fiam Tanításaihoz. Ha nem így tesztek, akkor kísértésbe fogtok esni, hogy elfogadjátok a hazugságokat, melyek csak örök szenvedést hoznak nektek.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A legnagyobb hazugság az, hogy a sátán meg tudja mondani a jövőt, de ez nem lehetséges

01 júl

2013. június 21. péntek, 11.50

Hőn szeretett leányom, ahogy a pogányság továbbra is terjed, mint egy vírus, szerte a világon, az ember kezdi Istennek képzelni magát. Számos szekta, akik nem fogadják el az Igaz Isten Létezését, ehelyett a fenevadat tiszteli templomaikban. Ezek a szegény lelkek – kiknek önszeretete ádáz nagyravágyásból fakad – templomokat állítottak fel, melyek szemtelenül a sátánt tisztelik. A sok kívülálló számára ezek a templomok úgy néznek ki, mint azok a templomok, melyek Istent tisztelik, de ez ne tévesszen meg senkit. Ezek egyedüli célja az, hogy a fenevadat imádják, aki örök életet ígér nekik. Ő azt ígéri nekik, hogy ha az önszeretetüknek hódolnak, mely Isten szeretetét helyettesíti, akkor az élvezetek örök paradicsomát nyerik majd el.

Az ígéreteknek – melyeket a fenevad tett nekik, aki egyértelműen és világosan kommunikál velük – az a célja, hogy fondorlatos módon rávegyék őket arra, hogy elhiggyenek egy hazugságot. Miszerint, ha a fenevad – azaz a hamis isten, akit szeretett Atyám helyett imádnak – oltára elé helyezik a világi élvezetekre és önmaguk megelégítésére irányuló kéréseiket, elnyerik majd jutalmukat. Azt hiszik, hogy ha mások elé helyezik saját igényeiket, akkor hatalmas vagyonra, hatalomra és szabadságra lesznek jogosultak.

Ezeket az embereket arra buzdítják, hogy helyezzék magukat Isten elé, és olyan hatalomra tegyenek szert, hogy le tudják győzni az Isten Isteni Királyságát. Sajnos ők puszta kapzsiságból bármit hajlandóak lesznek megtenni azért, hogy elérjék a gazdagságra, és a mások feletti hatalomra irányuló céljaikat. Ők tönkre fogják tenni mások életét. Ők ölni fognak céljaik elérése érdekében, és nap mint nap gyalázni fogják Istent.

Amikor ők gyalázzák Istent, fekete miséket tartanak, melyek közül számos misét titokban tartanak, befolyásos emberek részvételével, beleértve azokat is, akik azt mondják, hogy Istent szolgálják az Ő templomaiban. Sátánista szertartásaik mindennaposak, és ők büszkék cselekedeteikre. Büszkén hirdetik, hogy épületeik templomok, mert semmi szégyenérzet sincs a lelkükben. Ezeket a templomokat azért állították, hogy a sátánnak hódoljanak, nem pedig Istennek, mégis el akarják hitetni veletek, hogy ez másként van.

Meg fogom büntetni őket az emberiség elleni bűneikért, és az Isten elleni szentségtörésekért, melyeket elkövettek. Közülük sokan gyalázzák Atyámat, olyan kifejezéseket használván, melyek Számára elképesztőek. Atyám azt mondta:”Én Vagyok a Kezdet.” Az „Én Vagyok”-at az önszeretetük kifejezésére használják, és utánozni fognak minden szent tettet és cselekedetet, valamint az Isten által a világnak adott szavakat fogják szajkózni azért, hogy meggyalázzák Őt.

A Nagy Szorongattatás során templomaikat Isten darabokra fogja tépni, és ők sivárrá és üressé lesznek, anélkül, hogy bármi hatalmuk is lenne Isten gyermekei felett. Ugyanakkor, Isten minden gyermekéhez hasonlóan, nekik is megadatik majd a lehetőség, hogy visszautasítsák a sátánt még a Nagy Nap előtt. Lesznek, akik el fogják fogadni Irgalmas Kezem, de sokan vissza fogják utasítani, mert ők az ördögi hazugságokban hisznek, melyeket a fenevad vésett a lelkükbe.

Ők azt hiszik, hogy a világ irányításával, a világegyetemről való ismeretük bővítésével, az élet szabályozásával – azáltal, hogy meghosszabbítják az emberi életet, és csökkentik a világ össznépességét-, olyanok lesznek mint Isten.

A sátán nagyon körültekintő a tekintetben, hogy hogyan ejtse foglyul az ő lelküket. Remek jövőképet mutat nekik, melyről azt mondja, hogy az övék. Nagy eseményekről mesél nekik, melyek a jövőben fognak megtörténni, mely jövő az övék, és csak arra vár, hogy megragadják. Mindez hazugság. Semmi sem igaz, amit ő mond nekik. A sátánnak nagy hatalma van, melyet Isten adott neki, és mint Lucifer, Atyám hierarchiájában az egyik legnagyobb hatalommal bíró angyal. Gyönyörű képeket vonultat fel az őt követőknek egy csodálatos jövőről, melyről azt mondja nekik, hogy az övék lesz, ha lelküket átadják neki. Ők hisznek a sátán jövővel kapcsolatos ígéreteiben.

A legnagyobb hazugság az, hogy a sátán meg tudja mondani a jövőt, de ez nem lehetséges. A próféciák csak Istentől eredhetnek. Senkinek sem adatott meg ez az Adomány, mely egyedül csak Isten Ajkáról fakadhat. A sátán nem tudja előre megmondani a jövőbeni eseményeket, melyek részletei egyedül csak Isten prófétáinak adatnak meg. Ha hisztek a sátán ígéreteiben, életetek hazugsággá válik, és az Örök Élet nem lehet a tiétek, hacsak nem fogadjátok el az Igazságot.

Isten Örök Életet ígért nektek. Ígéretem, miszerint eljövök újra, és elviszlek benneteket a Paradicsomba, Igaz. Ne sértsétek meg Istent azzal, hogy elutasítjátok az Igazságot.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én Vagyok a Szeretet. Én Vagyok Isten. E kettő egy és ugyanaz.

26 jún

2013. június 19. szerda, 03.00

Hőn szeretett leányom, azon Óhajom, hogy megalakuljon földi Hadseregem magja, most van beteljesedőben. Kis makkokból szétszóródva, növekedni és terjeszkedni fognak mindenütt.

Leányom, az alapozás a fontos szakasz. Csakúgy, mint az anyaméhben fejlődő csecsemő, időt és gondos törődést igényel az, hogy a gyermek jólétét biztosítsa, aki a méhlepényből kapja a táplálékot. Lassan, ámbár tökéletesen fog fejlődni mindaddig, mígnem végül távozik az anyaméhből, készen állva arra, hogy az Atyám számára meghatározott életet élje.

Maradék Hadseregem születése ugyanilyen lesz. Ez is nagy előkészületet fog igényelni, mielőtt készen áll majd arra, hogy elfoglalja a helyét a világban, de alapja erős és szilárd lesz, és a lelkek, akik az építőkockák maguk, egyként fognak egyesülni, felépítvén egy félelmetes Hadsereget. Majd ez a Hadsereg egyszerre és olyan erővel fog terjeszkedni és gyarapodni szerte az egész világon, hogy nehéz lesz nem tudomást venni róla. A Maradék Hadseregemben lévők nem lesznek önzőek, sem gőgösek, és nem lesz szükségük arra sem, hogy Szavam tudományos értékelésére támaszkodjanak, melyet követelni fognak majd tőlük, Isten Igazságát bizonyítandó.

A tudomány egy Adomány Istentől, de a tudomány nem tud magyarázatot adni Isten Misztériumára. Így akiknek logikus magyarázatokra van szükségük arra vonatkozólag, hogy Én miként beszélek jelenleg Isten gyermekeihez a Földön, azok csalódni fognak. Egy válasz sem lesz kielégítő a számukra.

Az egyik legnagyobb Ajándék, mely az emberiségnek adatott, a szeretet. A szeretetet nem lehet tudományosan megmagyarázni vagy bizonyítani, mert az Isten Lelkétől ered. Az jelen van mindannyiatokban. Azt érzitek. Ez az a kötelék, mely egybetartja az emberiséget, és amelyet a gonosz hatalma sem tud aláásni.

Én Vagyok a Szeretet. Én Vagyok Isten. E kettő és ugyanaz. Szeretet nélkül nem lehetne életetek. A szeretet egyesít majd benneteket, megerősít benneteket, és összetart titeket. A szeretet segít majd nektek, hogy lelkeket hozzatok Hozzám.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy