RSS
 

Én végtelenül Irgalmas Vagyok. Nem állok bosszút

22 máj

2014. március 4. kedd, 21.25

Hőn szeretett leányom, ne feledjétek, hogy Isten mindig az elnyomottak javára ítél. Ő soha nem fogja felmagasztalni azokat, akik magukat felmagasztalják. Minden felmagasztalt embernek: a világotokban lévő kicsinyek legkisebbikjei lesznek felmagasztalva Királyságomban. A világotokban lévő elnyomók válnak majd az elnyomottakká az Utolsó Ítélet Napján.

Én végtelenül Irgalmas vagyok. Nem állok bosszút. Én nem dorgállak benneteket, hajtogatván a rosszat, amiket másokkal tettetek, a gyűlöletet, amit másoknak okoztatok, vagy a keménységet, ahogyan megítéltetek másokat. Szeretetem olyan nagy, hogy én bármilyen bűnt meg fogok bocsátani nektek, kivéve az örökké tartó bűnt, az Isten Igéjének káromlását. Én mindig meg fogok bocsátani nektek, nem számít, hogyan feszítetek keresztre Engem vagy Szolgáimat, akik azért küldettünk, hogy megmentsünk benneteket. Keresztre feszítésem óta nem volt az emberiség tanúja Beavatkozásomnak, úgy, mint most, amikor is elhozom nektek az Igazság Könyvét.

Közel már az idő, hogy összegyűjtsek minden nemzetet a végső egyesülésre. Azokat, akik az Enyéim, tettük, szavuk és cselekedetük által, el fogom vinni egy új kezdetbe, amely az új világ, az Új Paradicsom lesz. Királyságom a tiétek lesz. Össze fogom gyűjteni Népemet a Föld minden szegletéből. Némelyek az Enyéim lesznek, míg mások meg lesznek büntetve gonoszságukért. Azok, akik hívást kaptak, és azok, akik ki lettek választva a kezdetektől, olyanok lesznek, mint az oroszlán. Bátorságot fogtok kapni a Mennyből, és szükségetek lesz erre, ha le akarjátok győzni a majdan ellenetek tanúsított gyűlöletet.

Kérlek, ne féljetek ellenségeimtől. Ne törődjetek gyűlöletükkel. Hangjuk döröghet, harsogásuk fülsiketítő lehet, de nincs hatalmuk felettetek. Ha valóban az Enyéim vagytok, akkor a Pokol tüze soha nem fog erőt venni rajtatok.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek

 

Tags: , ,

Comments are closed.