RSS
 

Archive for május 18th, 2014

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

18 máj

2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

Jézusotok

Teljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

18 máj

2014. május 3. szombat, 15.50

Hőn szeretett leányom, amikor Én arra kérem az embereket, hogy bízzanak Bennem, ennek megtétele sok ember számára egy nagyon nehéz dolog. Sokak számára nehéz bízni az emberiség iránti Szeretetemben, ha saját hitükre hagyatkoznak, hogy teljes mértékben átadják magukat Nekem. Csak ha teljesen átadjátok magatokat Gondviselésemnek, akkor érezhetitek magatokat biztonságban, védelem alatt és békességben.

Szeretetem, ha keresitek, be fog burkolni benneteket, amikor Felém nyújtjátok kezeteket, és Hozzám kiáltotok, mint egy kisgyermek. A gyermekek, amikor még kicsik, minden bizodalmukat szüleikbe vetik. Ők csak a különbséget tudják aközött, amit jónak és rossznak éreznek, és ezért ők teljes mértékben a felnőttekre hagyatkoznak, hogy megvédjék őket. A gyermekek habozás nélkül szüleikhez szaladnak vigaszért, és menedékért. Egy gyermek hite erős. Nem kérdez, mert őszintén hiszi, hogy biztonságra fog lelni a szerető szülő karjában.

Bennem lehet bízni, mert minden, amit kérnek Tőlem, teljesülni fog, ha az a lélek javát szolgálja. A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről. Én élvezem, amikor Ajándékaimmal halmozhatlak el benneteket. Amikor arra kértek, hogy segítsek nektek, Én hallom, érzem és válaszolok mindarra, amire vágytok. Adjatok lehetőséget Számomra, hogy bizonyíthassam irántatok való Szeretetemet. Hadd mutassam meg nektek Beavatkozásom bizonyítékát. A létezés ezen idejében Én, Jézus Krisztus tudtul adom Jelenlétemet mindabban, amit kértek Tőlem. Most van az, hogy lehetővé teszem számotokra, hogy érezzétek Jelenlétemet, hogy tanúi legyetek a mindennapi életetekbe való Beavatkozásom Nagy Cselekedeteinek, és hogy felfogjátok imáitok erejét. Mert ez a nagy csodák ideje, melyeket az emberiségnek adok, többet, mint bármikor, amióta a Földön jártam.

Ha igazán Belém vetitek minden bizodalmatokat, nagy csodákat tehetek, melyek nemcsak elhozzák nektek a szenvedéstől való szabadulást, hanem közelebb vonnak benneteket Szentséges Szívemhez. Amikor egy gyermek tudja, hogy szüleje szereti őt, biztonságban érzi magát, abban a tudatban, hogy védelmezve van. Tudjátok, hogy azáltal, hogy bíztok Bennem, Én megoltalmazlak benneteket, mind, és olyan mély békével árasztom el lelketeket, melyre sehol máshol nem lelhettek ezen a Földön.

Jöjjetek Hozzám, még ma, és kérjetek Engem, hogy segítselek meg benneteket – függetlenül attól, hogy milyen gondjaitok lehetnek. Imádkozzátok ezt a különleges Imát, minden alkalommal, amikor gyötrődtök, és Én válaszolni fogok minden egyes alkalommal.

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

Mindig kiáltsatok Hozzám, amikor szomorúak vagytok, vagy segítségre van szükségetek, és Én megígérem, hogy jelet fogtok kapni arra, hogy válaszoltam a Hozzám, szeretett Megváltótokhoz intézett kiáltásotokra.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 
 


Imahadjárat (147) Atyaisten, gyakorolj Irgalmat azokon, akik megtagadják Fiadat
2014. április 20. vasárnap, 17.40

Imahadjárat (147) Atyaisten, gyakorolj Irgalmat azokon, akik megtagadják Fiadat

Ó, Istenem, Örök Atyám, kérlek Téged, gyakorolj Irgalmat azokon, akik megtagadják Fiadat. Esedezem azokért a lelkekért, akik megpróbálják elpusztítani Prófétáidat. Könyörgök azon lelkek megtéréséért, akik Számodra elvesztek, és kérlek, hogy Te segíts gyermekeidnek felkészíteni a lelküket, és a Te Isteni Akaratod szerint alakítani az életüket, szeretett Fiad, Jézus Krisztus Második Eljövetelét várván. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - Isten, az Atya: Csak nagyon kevesen fogjátok elutasítani az új egy-világegyházat, ezért Beavatkozásom gyors lesz

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért