RSS
 

Archive for május 1st, 2014

Imahadjárat (140) Ima az Angyali Hierarchia általi Védelemért

01 máj

2014. március 13. csütörtök, 20.45

Imahadjárat (140) Ima az Angyali Hierarchia általi Védelemért

„Drága Atyám, Mindenség Istene, Magasságos Isten, adj nekem Kegyelmet és Védelmet, Angyali Hierarchiád által. Add, hogy mindig csak Gyermekeid iránti Szereteted legyen a szemem előtt, függetlenül attól, hogy miként bántanak meg Téged. Segíts, hogy félelem nélkül szívemben tudjam terjeszteni a Végső Szövetség hírét, hogy felkészüljön a világ Jézus Krisztus Második Eljövetelére. Add nekem különleges Kegyelmeidet és Áldásodat, hogy felül tudjak emelkedni az üldöztetésen, melyet a sátán, valamint annak démonai és földi képviselői okoznak nekem. Soha ne hagyd, hogy féljek ellenségeidtől. Add meg nekem az erőt, hogy szeretni tudjam ellenségeimet, és azokat, akik az Isten Nevében üldöznek engem. Ámen.”

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

Teljes üzenet - Isten, az Atya: Mert ez az utolsó időszak – az utolsó fejezet Szent Akaratom beteljesülésében

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Isten, az Atya: Mert ez az utolsó időszak – az utolsó fejezet Szent Akaratom beteljesülésében

01 máj

2014. március 13. csütörtök, 20.45

Legdrágább leányom, Védelmem kiterjed most mindazon Gyermekemre a világban, akik szeretnek Engem. Én ezt bőséggel teszem, azon fenyegetések miatt, melyekkel az emberiség szembenéz a történelem ezen idejében.

Nektek, Gyermekeim, imádkoznotok kell mindazokért, akik elvesztek a Számomra. Epekedem utánuk. Vágyom a szeretetükre. Sírok értük. Várom a napot, amikor végre megértik Szövetségemet, mely Általam jött létre a kezdetben. Mert ez az utolsó időszak – az utolsó fejezet Szent Akaratom beteljesülésében. Szövetségem által kellő időt adtam az embernek arra, hogy észre térjen, és felismerje, hogy mi is ő valójában, és mi nem. Szerető Kezem teremtette az embert, a Saját Képmásomra. Elárasztottam lelkét Szeretetemmel, teljes szabadságot adtam neki Ajándékom, a szabad akarat és a szabad választás Ajándéka révén. Sosem akartam azt, hogy az ember a Tőlem való félelmében szeressen viszont Engem. Mindössze annyit akartam, hogy úgy szeressen Engem, ahogy Én szeretem őt. Még az ember előtt teremtettem Angyalaimat, azért, hogy szolgáljanak Engem, de irántuk való Szeretetemnek köszönhetően, ők is részesültek a szabad akarat Ajándékában.

Lucifer árulása következtében szenvedett az ember. Lucifer szeretett és kegyelt volt Általam. Rendkívüli adományokkal és hatalommal volt megáldva, és sok angyal szolgált alatta. Amikor megteremtettem az embert, Lucifer féltékeny haragra gerjedt. Nem bírta elviselni, hogy nagymértékben fogom szeretni az embert, és így elhatározta, hogy elszakít Engem Gyermekeimtől. Megkísértette Ádámot és Évát, és ez azt jelentette, hogy ők szabad akaratukból megtagadták Hatalmamat, és azt gondolták – ahogy Lucifer is -, hogy elnyerhetik Hatalmamat, és jogot formálhatnak Istenségem egy darabjára.

Lucifer és hűséges angyalai – akik mind rémtetteket követtek el Gyermekeim ellen, akkor és most -, a pokolba lettek vetve az örökkévalóságig. De szabad akaratuk révén, amit Én önként, és az emberiség iránti Szeretettel adtam, Én sosem követeltem vissza szabad akaratukat. Ezért létrehoztam a Szövetséget, hogy visszanyerjem a lelküket, a megváltásukat érintő Tervem által. Hatalmas kegyekben részesültek Általam. Prófétákat küldtem, hogy figyelmeztesse őket annak veszélyeire, ha engednek az ördög kísértésének. A Tízparancsolatot adtam nekik, hogy vezesse őket, és segítsen nekik abban, hogy Akaratom szerint éljenek. Elküldtem nekik egyetlen Fiamat, tulajdon Véremet, hogy szabadulást hozzon nekik a Pokoltól. Nem akarták elfogadni ezt, de Fiam Kereszthalála fordulópont volt a Végső Szövetséget érintő Tervemben.

Az Igazság Könyve az utolsó szakasza Beavatkozásomnak, még az Utolsó Nap előtt, amikor is összegyűjtöm valamennyi Gyermekemet, és visszaviszem őket a Paradicsomba, amit elsősorban nekik teremtettem. Azok, akik hallgatnak az Igazságra, és hűek maradnak Szent Igémhez, nagy kegyelmet fognak találni Nálam. Akik viszont nem hallgatnak az Igazságra és nem maradnak hűek Szent Igémhez, azok továbbra is kegyelmet fognak találni Nálam, az általuk élt élet miatt, az általuk mások iránt tanúsított szeretet miatt, és lelkük tisztasága miatt. Üdvözölni fogom őket, ha már elismerik, hogy elfogadják az Irgalmas Kezet, melyet Fiam fog nyújtani nekik.

Szövetségem beteljesülésének utolsó szakasza fájdalmas lesz. A sátán és démonainak befolyása révén sok ember, tévedésből, imádni fogja őt és minden szolgáját, akik közöttetek járnak. Meg fogom engedni a lelkek szenvedését és a megpróbáltatásokat, melyeket sok ártatlan ember fog elviselni, de csak egy rövid ideig. Akkor el fogom söpörni ellenségeimet a Föld színéről. Megígérem nektek, drága gyermekek, hogy enyhíteni fogom fájdalmatokat, bánatotokat és félelmeteket, hathatós Kegyelmeket és Áldásokat ajándékozván nektek. Védelmezve lesztek Angyali Hierarchiám köre által.

Ahhoz, hogy arra kérjetek Engem, hogy elűzzem félelmeteket és bánatotokat, és hogy megadjam nektek az üldöztetéstől való szabadulást, kérlek, imádkozzátok ezt az imát.

Imahadjárat (140) Ima az Angyali Hierarchia általi Védelemért

„Drága Atyám, Mindenség Istene, Magasságos Isten, adj nekem Kegyelmet és Védelmet, Angyali Hierarchiád által. Add, hogy mindig csak Gyermekeid iránti Szereteted legyen a szemem előtt, függetlenül attól, hogy miként bántanak meg Téged. Segíts, hogy félelem nélkül szívemben tudjam terjeszteni a Végső Szövetség hírét, hogy felkészüljön a világ Jézus Krisztus Második Eljövetelére. Add nekem különleges Kegyelmeidet és Áldásodat, hogy felül tudjak emelkedni az üldöztetésen, melyet a sátán, valamint annak démonai és földi képviselői okoznak nekem. Soha ne hagyd, hogy féljek ellenségeidtől. Add meg nekem az erőt, hogy szeretni tudjam ellenségeimet, és azokat, akik az Isten Nevében üldöznek engem. Ámen.”

Gyermekek, erősnek kell maradnotok ebben az időben. Soha ne hallgassatok a gyűlöletre és utálatra, mely be fogja borítani a Földet, az eljövendő fertőzés következtében. Ha figyelmen kívül hagyjátok, akkor a legjótékonyabb módon tudtok szolgálni Engem, mindennemű rosszindulat nélkül szívetekben.

Készüljetek fel a világban hamarosan kitörő nagy dühre, mely Ellenem, a Magasságos Isten, és szeretett Fiam, Jézus Krisztus ellen fog irányulni. Imádkozzatok azokért, akiket be fog szippantani a hazugságok légüres tere, mely hazugságok csak bánatot fognak okozni nekik.

Maradjatok Bennem, Velem és Értem.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy