RSS
 

Üdvösség Anyja: Ezek az imák, drága gyermekek, nagy Kegyelmekkel járnak

08 márc

2014. február 5. szerda, 15.27

Gyermekem, nehezebb visszatérniük Fiamhoz azoknak a lelkeknek, akik már megismerték Őt, de eltévelyedtek Tőle, mint azoknak, akik egyáltalán nem ismerték Őt.

Amikor megtapasztaljátok Jézus Szeretetét, majd aztán hátat fordítotok Neki, akkor az egy nagy űrt teremt életetekben. Semmi sem tudja pótolni az Ő Jelenlétét. Így amikor egy lélek megpróbál visszatérni Hozzá, annak ellenére, hogy Fiam nagy Szeretettel és Türelemmel várja őt szüntelen, az adott személy továbbra sem tudja, hogy hogyan nyissa meg a szívét.

Ha úgy érzitek, hogy elidegenedtetek Fiamtól, soha nem szabad félnetek attól, hogy Hozzá kiáltsatok. Soha ne szégyenkezzetek kitárulkozni Előtte, mert Ő Örökké Irgalmas, és meg fog bocsátani minden bűnt, ha erre kéri őt egy bűnbánó lélek.

Ha szeretnétek Fiamat hívni, egyszerűen csak hívnotok kell Őt, hogy vegyen benneteket Irgalmába, és a többit bízzátok Rá.

Íme, egy különleges Imahadjárati Ima (133) Egy Kiáltás az Istenhez való visszatérés érdekében:

„Drága Jézus, bocsáss meg nekem, egy elidegenedett léleknek, aki eltaszítottalak Téged, mert vak voltam. Bocsáss meg nekem, amiért Szeretetedet hiábavaló, értelmetlen dolgokkal pótoltam. Segíts, hogy összeszedjem a bátorságomat ahhoz, hogy Melletted haladjak, hogy hálával fogadjam a Te Szeretetedet és Irgalmadat. Segíts, hogy Szentséges Szíved közelében maradjak, és soha többé ne tévelyedjek el Tőled. Ámen.”

Azoknak, akik nem ismerik Fiamat, de szeretnék, hogy a Magasságos Isten Trónja elé vitessenek, ezt kell imádkozniuk – Imahadjárat (134) Ima, hogy higgyek Isten Létezésében:

„Ó Magasságos Isten, segíts, hogy higgyek Létezésedben. Űzd el minden kételyemet. Nyisd fel szememet az ez utáni élet Igazságára, és vezess engem az Örök Élet útján. Kérlek, hadd érezzem Jelenlétedet, és még halálom előtt, add meg nekem az igaz hit Ajándékát. Ámen.”

Ezek az imák, drága gyermekek, nagy Kegyelmekkel járnak, és azok számára, akik ezeket imádkozzák, fel fog tárulni az Igazság, és szívüket olyan nagy szeretet fogja betölteni, melyet még soha eddig nem tapasztaltak a Földön. Azután meg fog tisztulni a lelkük.

Menjetek most abban a tudatban, hogy amikor közel vagyok Istenhez, a nagy békesség Kegyelmével vagytok megáldva.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.