RSS
 

Üdvösség Anyja: Amikor Fiam papjai rettenetes gyötrelemnek és hamis vádaknak (igazságtalan ítéleteknek) lesznek kitéve, akkor nekik hívniuk kell engem

08 márc

2014. február 6. csütörtök, 16.15

Gyermekem, amikor eljő az idő, hogy Fiam papjai rettenetes gyötrelemnek és hamis vádaknak (igazságtalan ítéleteknek) lesznek kitéve, akkor nekik hívniuk kell engem. Én részesültem abban a Kegyelemben, mellyel meg tudom adni nekik a kellő bátorságot ahhoz, hogy továbbra is szolgálják Fiamat. Elsődlegesen a Katolikus Egyház papjaira gondolok, mert ők jobban fognak szenvedni, mint Isten bármely más szolgája.

Amikor eljő a nap, amikor is arra szólítják fel őket, hogy tegyenek egy olyan esküt, mely tagadni fogja szeretett Fiam, Jézus Krisztus Istenségét, akkor nem szabad kételkedniük azok valós szándékaiban, akik ezt kérik tőlük. Amikor arra kérik őket, hogy tagadják meg a Szent Eucharisztia jelentését, és fogadjanak el egy új értelmezést, akkor ők tudni fogják, hogy elérkezett az óra. Az a nap lesz az, amikor kezdetét veszi a rothadás, és tanúi lesznek a falak leomlásának a templomok fedele alatt, mindenütt. 

Azt szeretném, hogy mindazok a papok, akiknek ezekkel a szörnyű megpróbáltatásokkal kell majd szembenézniük, imádkozzák ezt az Imahadjárati Imát (135) Ima az Igazság megvédelmezéséért:

„Ó szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, segíts meg engem szükségem pillanatában. Esdekeld ki, hogy részesülhessek a Szentlélek Ereje által, méltatlan lelkemre árasztott Ajándékok áldásában, hogy mindenkoron meg tudjam védelmezni az Igazságot. Adj erőt minden olyan kellemetlen esemény alkalmával, amikor arra kérnek engem, hogy tagadjam meg az Igazságot, az Isten Igéjét, a Szentségeket és a Legszentebb Eucharisztiát.

Segíts kamatoztatnom a kapott Ajándékokat, hogy szilárdan ellenálljak a sátán és mindazon szegény lélek gonoszságának, akiket ő arra használ, hogy meggyalázzák szeretett Fiadat, Jézus Krisztust.

Segíts meg engem szükségem órájában. A lelkek érdekében add meg nekem a bátorságot ahhoz, hogy Isten minden egyes gyermekét ellássam a Szentségekkel akkor is, amikor esetleg Isten ellenségei megtiltják ezt nekem. Ámen.”

Amikor kezdetüket veszik ezek az idők, késznek kell lennetek arra, hogy továbbra is tegyétek Isten Munkáját, és hordozzátok az Ő Keresztjét, kitartással és méltósággal, saját magatok és Isten minden gyermekének lelke érdekében.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.