RSS
 

Talán nem tudjátok, hogy Második Eljövetelem megtörténte után, lelketek örökké fog élni

17 márc

2014. február 10. hétfő, 15.43

Hőn szeretett leányom, az Én Időm közel, és a Menny készülődik a nagy ünnepségre, amikor is az Ég egyesül a Földdel, hogy eggyé váljon.

Számos előkészület van folyamatban, és szeretett Atyám azt tervezi, hogy sok Ajándékot hoz azoknak, akik nem ismerik Őt. Az összes angyal és szent egyesült, hogy imádkozzanak valamennyi lélekért, abban a reményben, hogy minden emberhez eljusson az Igazság, különösen azokhoz, akik semmit sem tudnak a Menny és a Pokol létezéséről.

Amikor a lelkekkel megismertetik Isten Igéjét, nem mindig fogadják Azt szívesen. Inkább kitérnek az Ige elől, miközben Az üdvösségük egyedüli eszköze. Miért ilyen makacs az ember, és miért feltett szándéka csak abban hinni, amiben ő akar, és csak azt elhinni, ami megfelel saját énjüknek? Miért nem látja az ember az összefüggést az életében lévő bűn és az általa érzett elégedetlenségérzés között, amit az okoz, hogy nem képes elfogadni azt, hogy ő semmi? Kizárólag Atyám – a világ, és minden Gyermeke iránt érzett – Szeretetének köszönhető az, hogy az ember olyan sok lehetőséget kapott arra, hogy teljessé váljon. Mégis az ember inkább él egy nem teljes életet, melyben Istent csak bizonyos területekre engedi be, oda ahova az neki megfelel.

Én, Jézus Krisztus, hamarosan meg fogom nyitni azoknak az értelmét, akik nem ismerik fel az Isten Szavát ezekben az Üzenetekben. Meg fogom érinteni a szívüket, és betöltöm őket az Igazság utáni vággyal. Ha hamisságokkal tömnek benneteket, valótlanságokat ismertetve és hazugságokkal etetve a bűnt valamint azt illetően, ahogyan az Isten Szemében tűnik – Én ott fogok állni, mint egy fal, hogy megvédelmezzelek titeket. Dühíteni fogok sokakat, mert nem fogom egykönnyen elengedni azt, hogy az ember semmibe veszi a Szentlélek Ajándékát. Szálka leszek a szemetekben – olyan leszek, mint a nyílt sebre öntött alkohol marása. Csak nagyon keveseknek sikerül majd figyelmen kívül hagyniuk Engem, de nem fogja mindenki elfogadni az Én Utolsó Ajándékomat, az Örök Üdvösség Ajándékát.

Sajnos sokan el fogják utasítani az Utolsó Hívásomat, és ők a fenevadat fogják követni, ami azt jelenti, hogy ők örökre el fognak veszni. Talán nem tudjátok, hogy Második Eljövetelem megtörténte után, lelketek örökké fog élni?

Választanotok kell a Velem való Örök Élet és az ördöggel való örök kárhozat között. Köztes út nincs. Minden ember a döntése szerinti utat fogja választani.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

Jézusotok



Teljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért