RSS
 

Sok minden, amit az emberiség természetesnek vesz, a feje tetejére fog állni, de ez elkerülhetetlen

04 márc

2014. február 1. szombat, 19.53

Hőn szeretett leányom, a megpróbáltatások miatt, melyeket el kell viselnie az emberiségnek a Megtisztulás során, hiba lenne összekeverni a szenvedést, amit Az okozni fog, a reménytelenség fájdalmával.

Sok minden, amit az emberiség természetesnek vesz, a feje tetejére fog állni, de ez elkerülhetetlen. Amikor a Megtisztulás véget ér, egy új hajnal kél – hirtelen és váratlanul -, és Isten gyermekei előtt feltárul az új világ.

Azt kérem, hogy a sok szenvedés ellenére – amit át fognak élni azok is, akik szeretnek Engem, és azok is, akik nem -, soha senki ne higgye közületek azt, hogy nincs remény. Inkább örvendezzetek, mert kizárólag szeretet, öröm, béke és boldogság vár rátok Új Paradicsomomban. Amikor a világ megtisztult a bűntől, és a lehető legtöbb lélek is megtisztult, akkor eljövök, mint a Vőlegény, készen arra, hogy üdvözöljelek benneteket. Örömmel, izgatottsággal és vágyakozással kell várni a Dicsőséges Nagy Napot, mert Szívem feltárul, és egyesülni fog az egész világgal.

A ti kezetekben van az Új Kezdet. Viseljétek el mindazt a fájdalmat és szenvedést, aminek most tanúi vagytok, mert ez semmit sem fog már jelenteni, amikor Világosságomba jöttök, amikor is el foglak halmozni benneteket mindazzal a szeretettel és boldogsággal, melyre egész életetekben vártatok, de nem igazán tudtátok felfogni ez idáig.

Segítsetek Nekem ismét Karjaimba hozni azokat a lelkeket, akik elvesztek a Számomra. Imádkozzatok egymásért. Legyetek örömteliek. Legyetek bizakodóak. Legyetek békességben. Bármi vár is rátok, tudjátok, hogy Szeretetem erősebb, mint a gyűlölet. Hatalmam Mindenható. Irgalmam végtelen. Türelmem nagy.

Menjetek békével, és szolgáljatok Engem, egészen az utolsó napig, mert az azt követő Nap annak a világnak lesz a kezdete, melynek nem lesz vége, és ahol nem lesz többé halál.

Szeretlek és óvlak benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért