RSS
 

Isten, az Atya: Azt szeretném, ha elfogadnátok az Igazságot, nem kétellyel a szívetekben, hanem szeretettel és bizalommal

08 márc

2014. február 4. kedd, 15.00

Hőn szeretett leányom, a mai nap egy különleges nap, mivel végre megkaptam azt az ajándékot, hogy teljes mértékben elfogadtad ezt a Küldetést.

Amikor megérintem azon lelkek szívét, akiket arra Hívok, hogy hirdessék Szavamat, az megrendítő a választott lelkek számára. Jelenlétem egyszerre sokkol és nyugtat. Ez borzalmas felbolydulást okoz, és ez a lélek teljes bizalmát igényli. Ijesztő mindazoknak, akik tanúi Beavatkozásomnak, mivel ez nagyfokú tisztánlátást igényel, a lelkekben kiváltódó érzelmi viszály miatt.

A lélek először elgyengül a Szentlélek Jelenlétének puszta erejétől, a test pedig elnehezül. Az érzékek élesednek, az értelem pedig eltompul. Nem sokkal ezt követően van egy természetes vágy arra, hogy megtudja mi is történik éppen, és kételyek támadhatnak. De a Szentlélek Jelenléte kifürkészhetetlen, és az is marad mindaddig, amíg Akaratom be nem teljesül, amíg a lélek el nem fogadja, hogy mi az elvárás irányába. Aztán a világosság utáni vágy, a megnyugvás iránti szükséglettel együtt, elárasztja a lelket. És amíg a lélek vigaszra és bátorságra nem lel, a Szentlélek Erejét nem lehet megállítani, megfékezni vagy visszatartani.

A lélek azon hajlandósága, hogy hagyja magát, hogy a Szentlélek eszközévé váljon annak érdekében, hogy az Igazságot hirdesse, azt jelenti, hogy semmilyen módon sem áll hatalmában befolyásolni az Igét, beleavatkozni abba vagy megmásítani azt.

Az emberi értelem időről időre harcol ez ellen. Habár a Szentlélek megnyugtatja a lelket, és az nem fél már többé Tőle, mindig van remény a lélek számára, hogy amikor a Küldetés véget ér, ugyanúgy fog folytatódni az élete, mint annak előtte. De persze nem mindig ez a helyzet. Ahogy eme Küldetésem esetében sem, melynek során összegyűjtöm Gyermekeimet, és biztonságba viszem őket, a vég nélküli Világomba, ennek a Küldetésnek sem lesz vége. Ez fennmarad egészen az utolsó Napig. Most, hogy elfogadod ezt a tényt, és már nem szeretnél más alternatívát, végre békére lelhetsz szívedben, leányom.

Gyermekek, csak akkor fogtok békére lelni a szívetekben, ha végre elfogadjátok a világnak szánt Ajándékomat, az Igazság Könyvét. Csak akkor fogtok tudni teljes mértékben bízni Bennem, ha elfogadjátok azt, hogy Én, a Magasságos Isten – Minden Létező és Leendő – szólok a világhoz ebben az időben.

Azt szeretném, ha elfogadnátok az Igazságot, nem kétellyel a szívetekben, hanem szeretettel és bizalommal. Ha így tesztek, Békémmel és Szeretetemmel árasztalak el benneteket. Csak akkor fog az öröm és a boldogság betölteni benneteket. Csak akkor lesztek szabadok.

Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért