RSS
 

Szüntelen készüljetek, minden egyes nap, úgy, mintha holnap lenne a Nagyfigyelmeztetés, mert váratlanul fog érni benneteket

27 feb

2014. január 31. péntek, 16.13

Hőn szeretett leányom, hallgass meg most Engem, amint az elközelgő Nagyfigyelmeztetésről beszélek. Beavatkozásom nélkül a világ nagy része a fenevad mélységébe zuhanna, és soha nem látnák meg Isten Világosságát. E nélkül a Csoda nélkül lelkek milliárdjai mennének a Pokolba.

Ezért hát emlékeztetnem kell benneteket arra, hogy fel kell készülnötök erre az Eseményre, mert ez borzasztó fájdalmat és szenvedést fog okozni sokaknak. Olyan lesz ez, mintha sokan a Purgatórium legalsó szintjére zuhantak volna, mely nagy erejű tűzzel tisztítja meg a lelket, és olyan rettenetes bűntudatérzést kelt, mely testi fájdalmat okoz.

Sok lélek ujjongani fog. Azonban még azok is, akik közel állnak Hozzám, kínt fognak átélni, amikor Színem előtt kell szembesülniük bűneikkel. A szégyen, amit érezni fognak, gyorsan elfelejtődik, amikor Irgalmam Fénye elemészti őket, és betölti őket Kegyelmekkel. Azok a lelkek, akik egyáltalán nem ismernek Engem, megigéződnek, és sokan azt fogják hinni, hogy meghaltak, és Ítéletem alatt vannak éppen, az utolsó Napon. Ők is örvendezni fognak, amikor az Igazság feltárul előttük. Aztán azok a szegény nyomorult lelkek, akik élvezik bűnös életüket, nagyon fognak szenvedni. Lesznek, akik össze fognak roppanni, és Lábaim elé borulnak, védvén szemüket Fényemtől, mert az a kín, hogy Színem előtt állnak, egyedül és védtelenül, már túl sok lesz számukra, hogy elviseljék.

Végül azok a lelkek, akik teljes mértékben megtagadtak Engem, és átadták magukat testestül-lelkestül a gonosznak, nagyobb kínt fognak elszenvedni, olyat, mintha a Pokol mélyére másztak volna. Sokuk nem lesz képes elviselni Jelenlétemet, és holtan fognak összeesni Színem előtt. Mások kiáltani próbálnak majd Hozzám, de a gonosz el fogja ragadni őket Tőlem.

Miután megtörténik Általam ez a hathatós Beavatkozás, több milliárdan meg fognak térni, és ők is csatlakozni fognak Maradék Egyházamhoz, hogy vezekeljenek azokért a lelkekért, akik teljesen elszakították magukat Irgalmamtól, segítvén ezzel Nekem az ő lelkük megmentésében.

Minden rendben lesz, mert végtére is Én Csupa Irgalom, Jóság és Szeretet vagyok. Azok, akik szeretnek Engem, bőségesen részesülni fognak Szeretetem Ajándékában. Szeretetem fel fogja eleveníteni bennük Kínszenvedésem Képét, és ez arra fogja bátorítani őket, hogy nagy áldozatokat hozzanak az elveszett lelkek bűneinek engeszteléséért, akik a legjobban rászorulnak Irgalmamra.

Szüntelen készüljetek, minden egyes nap, úgy, mintha holnap lenne a Nagyfigyelmeztetés, mert váratlanul fog érni benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért