RSS
 

Üdvösség Anyja: Ki fogják forgatni az Igazságot, és Isten Igéjének az ellenkezőjét fogják mondani

31 jan

2014. január 1. szerda, 13.44

Gyermekem, kérlek, bátorítsd Isten minden gyermekét, hogy tartsanak ki az elközelgő megpróbáltatások idején. Nagyon sok kihívással fognak szembenézni mindazok a Keresztények, akik tanúi kell, hogy legyenek a gonosz hitehagyásnak, melyet azok fognak felvonultatni előttük, akiknél ők a vezetést keresik majd, annak érdekében, hogy teljes keresztényi életet éljenek.

Azok, akiket rövidesen ki fognak nevezni Fiam földi Egyházának legmagasabb köreiben, nem Istentől valók lesznek. Ők nem fogják Fiamat szolgálni, és meg fognak változtatni számos tanítást és törvényt az Egyházon belül. Olyan gyorsan véghezviszik majd ezeket a változtatásokat, a sok új könyv, misekönyv és levél bevezetésével, hogy rögtön tudni fogjátok, hogy az ilyen művek elkészítése évekbe tellett volna. Lehetetlenség lenne bevezetni ilyen radikális változtatásokat ilyen sok formátumban, ha nem ez lenne a helyzet. Ez lesz az egyik első jel, melynél biztosak lehettek abban, hogy ezt a hamarosan bevezetésre kerülő, elferdített tant nagy gonddal készítették.

Sokan nem fogják felismerni ezeket a változásokat az Egyházban, akik viszont igen, azok tetszéssel fogják fogadni, mert ezek enyhíteni fogják a bűntudatot, amit bűneik miatt éreznek majd. Végre meg fognak könnyebbülni, mert ez most azt fogja jelenteni, hogy ők nyíltan hirdethetik majd mindazon dolognak a részükről történő elfogadását, amik sértik Istent. Mert, ha az Egyház természetes dolognak és az emberi természet velejárójának nyilvánítja a bűnt, márpedig akkor ez azt jelenti, hogy a bűnnek nincs többé jelentősége. Majd a világ szegényeiről és éhezőiről való gondoskodás fontosságának hirdetésével, szenteknek fogják tartani magukat Isten Szemében.

Amikor nyilvánosan megtagadják Fiamat, és amikor kiforgatják az Ő Szavát, nagy gondot fognak fordítani a nagyszabású nyilvános jótékonysági akciókra. Ez el fogja terelni a figyelmet a valóságról. Ez el fogja vonni a figyelmet, és végül már nem kerül szóba többé Isten Igaz Igéje. Amikor minden vallást egy fedél alá hoznak, és ahol a pogányok nézeteit nagy tisztelet fogja övezni, akkor az emberek félnek majd felállni, és hirdetni az Igazságot. Ha és amennyiben, meg merik ezt tenni, istenkáromlással fogják vádolni őket.

Gyorsan elközeleg az a nap, hogy eretnekséggel fognak vádolni benneteket, amikor is igaz Keresztényeknek valljátok magatokat, és emlékeztetitek az embereket Isten Igéjére. Ki fogják forgatni az Igazságot, és Isten Igéjének az ellenkezőjét fogják mondani. Semmi sem lesz logikus. Semminek sem lesz értelme a Fiam Egyházában hamarosan bevezetésre kerülő új előírásokat illetően. A lényeg az, hogy nem számít, milyen népszerűtlenek lesztek is esetleg, nektek mindenkoron hűnek kell maradnotok Isten Igéjéhez.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért