RSS
 

Üdvösség Anyja: Fiam azért halt meg, hogy megmentse a lelketeket, nem pedig azért, hogy megszabadítson benneteket az evilági bajoktól

02 jan

2013. december 5. csütörtök, 14.00

Gyermekem, a világ tanúja lesz a La Salette-i próféciáknak, amikor is Isten ellenségei – mint báránybőrbe bújt farkasok – most büszkén fel fognak állni Fiam földi Egyházában, és elkezdik hirdetni azokat az eretnekségeket, melyekre figyelmeztettem a világot. Ez az idő elérkezett.

Amint megjövendöltetett, a sötétség már leereszkedett az Egyházra, és eme terv – miszerint bekebelezik a hithű lelkeket – folytatódni fog egészen addig, míg az antikrisztus tervei szerint meg nem szentségtelenítik Fiam Testét. Amit viszont sokan nem tudnak az az, hogy Isten ellenségei, akiket az antikrisztus vezet – akinek megmutatkozása még várat magára -, hisznek Istenben. Nemcsak, hogy hisznek Istenben, hanem – mivel gyűlölnek mindent, aminek Istenhez van köze – még összeesküvést is fognak szőni azon Terve ellen, miszerint felkészíti a világot Fiam, Jézus Krisztus Második Eljövetelére.

Minden Szót illetően, melyet Fiam ezeken az Üzeneteken keresztül nyilvánít ki, ellent fognak mondani Neki azáltal, hogy utánozzák azt, amit Ő mond. Ha Fiam azt mondja, hogy készüljetek most a Szentségek és az imádság által, akkor ők – az Ő ellenségei – hasonló kijelentéseket tesznek majd, de azok más jellegűek lesznek. Náluk az emberiség – a szegények – az üldözöttek – megsegítésére irányuló felhíváson lesz a fő hangsúly, és nem az Ige hirdetésén. Ők nem fognak arra buzdítani benneteket, hogy imádkozzatok lelketekért, vagy más lelkek üdvösségéért. Nem, ehelyett arra fognak kérni benneteket, hogy humanitárius szempontból segítsetek ezeken a lelkeknek.

Amikor nem halljátok a lelketek megmentésére irányuló felhívást azoktól, akik azt állítják, hogy Fiam Egyházát képviselik, akkor tudni fogjátok a szívetekben, hogy valami nagyon nincs rendben.

Fiam azért halt meg, hogy megmentse a lelketeket, nem pedig azért, hogy megszabadítson benneteket az evilági bajoktól, melyek mindaddig létezni fognak, amíg Fiam vissza nem követeli az Őt Megillető Trónt, melyet a Magasságos Isten ígért oda Neki. Sose felejtsétek el Isten Igéjét. Most csak az számít, hogy könyörögjetek minden lélek üdvösségéért – függetlenül attól, hogy királyok vagy koldusok.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért