RSS
 

Ti mindannyian megkaptátok az Igazságot, de sokan már elfelejtettétek. Untat benneteket. Túl terhes a számotokra

24 jan

2013. december 29. vasárnap, 19.48

Hőn szeretett leányom, amikor feltártam az Igazság Könyvének titkait, kezdettől fogva azt mondtam nektek, hogy a Könyv már meg lett jövendölve a prófétáknak – összesen háromnak -, a Legszentebb Háromságot jelképezvén. Én nem azért mondom el nektek ezeket a dolgokat, hogy megrémisszelek benneteket. Azért mondom el nektek ezeket a tényeket, hogy teljes mértékben bízzatok Bennem.

Leányom, Atyám azon Terve, hogy terjedjen a megtérés, abban a pillanatban vette kezdetét, amikor ez a Küldetés is megkezdődött. Nagyon nagy szükség van erre a megtérésre, a nagy hitehagyás, az Isten Igéje iránti közöny és szégyenteljes közömbösség idejében. Isten gyermekei megkapták az Igazságot a Legszentebb Könyvben, de a benne foglaltak nagy része csekély hatással van a mai világban élő emberekre. Hogy lehet ez? Nagyon sokak figyelmét elvonja a szórakozás, könnyedén szórakoznak, és hamar megragadja őket minden, ami izgalmat nyújt. Sőt még az ember Teremtésének Igazságát is tagadják. Viszont felváltották az Igazságot, a saját maguk alkotta hamis istenekbe vetett nevetséges tévhittel. A mágiával kapcsolatos gyakorlataik, és az okkultizmussal való gonosz foglalatoskodásuk, sokak figyelmét felkeltette, és felgyújtja a képzeletét azoknak, akik a feltűnéskeltésre törekednek életükben.

Aztán vannak azok, akik visszaélnek a spirituális világot illető tudásukkal, és akik miatt sok lélek tévelyedett el Tőlem. Annak érdekében, hogy szellemi adományokkal ruházzák fel magukat, ezek a szegény lelkek inkább a gonosz szellemet hívják, amikor azok szellemeit idézik meg, akik a Pokolba jutottak. Ezek a szellemek csak bele fogják sodorni őket egy olyan hálóba, melyből sosem fogják kiszabadítani magukat. Azok, akik new age gyakorlatokkal foglalkoznak – a boszorkánysággal, a tarot kártyával és a távolbalátással -, lesznek az okozói a másokat ért rettenetes csapásoknak, habár sok esetben nincs is tudomásuk arról a kárról, amit okoznak. Minden ilyen ember, aki hamis isteneket helyez az Egy Igaz Isten elé, vétkesek egy förtelmes bűnben – a pogányságban -, mert ők már ismerték az Igazságot, mielőtt elfordultak attól.

Aztán vannak azok, akik átkoznak másokat, amikor sátánizmussal foglalkoznak. Ők már annyira elfajzottak, hogy szüntelenül gúnyolnak Engem, és ilyen gonosz tevékenységeket folytatnak, mivel már lepaktáltak az ördöggel. Bármit teszek, semmi sem fogja megváltoztatni őket. Ó mily keserű Könnyeket ontok ezen szegény félrevezetett lelkek miatt.

Aztán vannak azok, akik valóban ismernek Engem, de kevés időt töltenek Társaságomban. Nagy bánatot okoznak ők Nekem, mert természetesnek veszik lelküket. Úgy vélik, hogy természet adta joguk az Örök Élet, de nem gondolják, hogy azt ki kell érdemelniük. Sokan közülük annyira önteltek, hogy nem törődnek a Szentségekkel, és ritkán szentelnek bármi figyelmet is a Tízparancsolatnak, mert nem gondolják, hogy azok rájuk vonatkoznának manapság. Többségük nem hisz a Pokolban, sem a Tisztítótűzben. Ők egy nagyon veszélyes úton járnak. Hamarosan még jobban meg lesznek tévesztve, amikor egy új felhígított tannal fogják etetni őket, melyet ellenségeim fognak ismertetni.  Nekik most sok imára van szükségük.

Végül, vannak azok, akik a legközelebb vannak Hozzám, és akik jártasak minden Szent dologban. Ezek azok a lelkek, akik nagy vigaszt nyújtanak Nekem, és akikre támaszkodom. De vannak olyanok köztük, akik nem élik az Igazságot. Hirdetik az Igazságot, de nem gyakorolják alapvető Tanításaimat. Nem szeretik egymást úgy, ahogyan kellene. Lenézik azokat, akiket – a szent dolgokat illetően- náluknál kevésbé tájékozottaknak tartanak. Némelyikük úgy véli, hogy a többiek fölött áll, és különösen kegyeltek Isten által. Ezek a képmutatók dühítenek Engem a legjobban, mert ők nem látják, hogy mennyire vétkeznek az Én Szememben.

Nos, láthatjátok, hogy az Igazságot sosem szabad magától értetődőnek venni. Ti mindannyian megkaptátok az Igazságot, de sokan már elfelejtettétek. Untat benneteket. Túl terhes – túl időigényes – a számotokra, mert sokan úgy tekintitek az Igazságot, mint olyasvalamit, ami már nem időszerű mai, elfoglalt életetekben. Sokan meg fogtok tagadni Engem, mígnem végül teljesen elutasítotok Engem, amikor hazugságokkal fognak etetni benneteket azok, akik el akarnak távolítani benneteket az üdvösségtől. Ezért kell újra elsajátítani az Igazságot.

Csak egy Igazság lehet, és ez az az Igazság, amit Isten kezdettől fogva meghatározott.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.