RSS
 

Ő, az antikrisztus, számos nyelven fog beszélni, de egy latin szó sem fog ajkáról fakadni

03 jan

2013. december 9. hétfő, 19.46

Hőn szeretett leányom, közel az Én Időm. Minél jobban közeledik a Nagy Nap, annál több jel lesz látható a világban.

Az ember, akit úgy fognak bemutatni a világnak, mint a „béke embere”, arra készül, hogy minden lehetséges módon utánozzon Engem. Kívülről-belülről ismeri a Szentírást, de származásánál fogva, ki fogja forgatni az Igét, hogy annak értelme a visszájára forduljon. Szájából csak úgy tódulnak majd az istenkáromlások, az eretnekségek, a hazugságok, valamint Szavam meggyalázása. Mindenkit le fog nyűgözni tudásával, az összes Szent dolgot illetően. Részleteket fog idézni Tanításaimból, melyet szenvedélyesen fog hirdetni minden szekuláris színpadról a világban, amíg csak az emberek fel nem figyelnek rá, és érdeklődést nem mutatnak az irányába.

Sokan fogják mondani: „Ki ez az ember, aki ilyen bölcsességgel szól? Ki ő, aki a tömegek iránti szeretettel a szívében szól a világhoz? Maga az Úristen, Jézus Krisztus?” fogják kérdezni, miután sok csodát tulajdonítanak majd neki. És amikor az oltárokhoz járul, a többi ellenségemmel együtt, akik Isten szent szolgáiként lesznek öltözve, akkor teljes mértékben elfogadásra kerül a világban mindkét tábor, az igaz hívők és a pogányok által egyaránt.

Ő, az antikrisztus, el fogja ferdíteni az Igazságot, és azt a hazugságot fogja állítani, hogy ő Én vagyok, és hogy azért jön, hogy üdvösséget hozzon nektek. Azt a hazugságot fogják állítani, hogy ő testben jön el. Ő soha nem fog utalni Jézus Krisztusra – Aki testben jött el -, sem az Ő Kereszthalálára, mert ez elképzelhetetlen. Nem, ő ennek a ténynek épp az ellenkezőjét fogja állítani. Azt fogja mondani, hogy végre most eljött testben. Sokan a Krisztusnak fogják hinni őt. Ő, az antikrisztus, számos nyelven fog beszélni, de egy latin szó sem fog ajkáról fakadni.

A fenevad lesz bálványozva, míg Én, a világ Igaz Üdvözítője, feledésbe fogok merülni, és Igémet el fogják tiporni. Soha nem szabad elhinnetek azokat a hazugságokat, amiket majd a fenevad mond, amikor gőgösen trónol a tiszteletére emelt templomban.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.