RSS
 

Mert amikor ily módon szenvedtek, lelkeket hoztok Hozzám, és akik lelkeket hoznak Hozzám, azok Hozzám tartoznak

10 jan

2013. december 11. szerda, 22.30

Hőn szeretett leányom, ahogy fokozódik a megtévesztés földi Egyházamban, még sokkal több lelket fog elkábítani a hamis alázat, illetve a szegények javára történő úgynevezett nyilvános nagyszabású jótékonysági akciók.

Olyan nehéz lesz felismerni az igazságot, hogy sokan egyszerűen hagyják magukat belevinni egy új tanba, mely nem Tőlem való. Szeretett Követőim, amikor azt észlelitek, hogy az emberek nyilvánosan megfeddnek, igazságtalanul bírálnak benneteket, szokatlan agresszióval viseltetnek irántatok, és gyötörnek benneteket, akkor tudnotok kell, hogy a sátán most minden tőle telhetőt megtesz, hogy kétségeket ébresszen szívetekben eme Küldetést illetően. Követőivel együtt minden pillanatban harcol ellenetek, akik meg vagytok áldva a Szentlélek Ajándékával. Senkit sem fognak békén hagyni közületek, akik azért harcoltok, hogy segítsetek Nekem a lelkek megmentésében. Sok akadály kerül majd elétek*, hogy távolodjatok el ettől a Küldetéstől, és tagadjátok meg Szavamat. Minden alkalommal, amikor ilyen* történik, legyetek tudatában, hogy Én Védelmemmel foglak beborítani benneteket, és érezni fogjátok Jelenlétemet bensőtökben, mert nem ti vagytok azok, akik ellen ők harcolnak, hanem Én.

Amikor bántanak titeket, az Irántam érzett szeretetetek miatt, olyankor az Én Fájdalmamat érzitek. Amikor a szomorúság könnyeit ontjátok – mert ti Engem követtek, és ennek folytán szenvedtek,– olyankor az Én Könnyeimet ontjátok. Amikor megvetnek és kigúnyolnak benneteket, olyankor Engem sértegetnek, és minden Velem kapcsolatos dolgot – nem titeket. És amikor elutasítják szereteteteket, és hátat fordítanak nektek, akkor ők Tőlem távolodnak el. Tudjátok meg hát, hogy amikor ilyen nehéz és borzalmasan nyomasztó megpróbáltatásokat szenvedtek el az Én Nevemben, Jelenlétem ekkor a legerősebb. Amikor ily módon Vagyok jelen, teljes bizonyossággal fogjátok tudni, hogy csak az Én Művem vonhat ilyen jellegű szenvedést maga után. Tudjátok meg hát, hogy Én soha nem foglak elhagyni benneteket, mert Irántam érzett szeretetetek a legnagyobb jutalmat nyeri el számotokra Királyságomban. Mert amikor ily módon szenvedtek, lelkeket hoztok Hozzám, és akik lelkeket hoznak Hozzám, azok Hozzám tartoznak, testestül-lelkestül-szellemestül. Ti Bennem és Velem vagytok, Én pedig benneteket élek.

Szeretlek benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért