RSS
 

Következő Karácsonykor Születésem ünnepe egy nagy ünnepséggel lesz felváltva

24 jan

2013. december 25. szerda, 09.50

Hőn szeretett leányom, Én Vagyok a megtestesült Ige. Testem átöleli a világot ma, de a világ – annak ellenére, hogy a Karácsonyt ünnepli – közömbös Üdvösségtervem iránt.

A Karácsony többé már nem a Születésem ünnepe, hanem egy pogány változat, ahol a hamisságok hajszolásának adnak minden tiszteletet. Mennyire meggyengült a Keresztények hite. Mennyire elfelejtettek mindent, amit tanítottam a világnak. Mennyire csak az anyagi kényelemmel törődnek, mely porrá lesz, és melynek során teljesen elhanyagolják lelkük állapotát.

Olyan idők jöttek rátok, melyben a legtöbb Keresztény hite olyannyira meggyengült, hogy kevés szó esik Dicsőséges Istenségemről, illetve ritkán említik meg azt. Tanításaimnak már nincs valódi értelme életetekben, és sok pap már nem szeret Engem úgy, ahogyan kellene. Nem, leányom, ők valójában egyáltalán nem ismernek Engem.

Addig nem fogok nyugodni, amíg meg nem hallják Hangomat, amíg fel nem rázlak benneteket azon hívással, hogy újítsátok meg hiteteket. Hamarosan a Belém vetett hitetek még jobban meg fog gyengülni. Annyira lefoglalnak majd benneteket azoknak az országoknak a politikai ügyei, ahol tombol a háború és a szegénység, hogy meg fogtok feledkezni Rólam. Helyettesítve leszek hitetekben ellenségeim által, akik Szolgáimnak adják ki magukat, és akik egyre messzebb távolítanak benneteket Tőlem.

Következő Karácsonykor Születésem ünnepe egy nagy ünnepséggel lesz felváltva, ami azoknak a csaló szélhámosoknak a munkáját fogja dicsérni, akik Egyházamban parádéznak, viselvén az öltözetet, mely nem szolgál mást, minthogy megtévesszék a híveket. Azon a napon tapsolva éljenzik majd a társadalmi igazságosság és az emberi jogok bálványát, valamint a pénzt, melyről azt fogják mondani, hogy a világ éhezőinek gyűjtötték. De tudnotok kell a következőt. Mindezek a dolgok, amiket az Én Nevemben ismertetnek a világgal, csak egyetlen egy dolgot szolgálnak. Mégpedig azt, hogy elszakítsanak benneteket az Igétől, ami az Én Testem. Testem része az Én (titokzatos) Testemnek. (Titokzatos) Testem pedig maga az Egyházam. Amikor azok, akik magukat Egyházamhoz tartónak vallják, nem tisztelik Szent Igémet, viszont üdvözlik, és irányítani próbálják a világpolitikát, akkor ők nem mondhatják, hogy Tőlem valók. Elérkezett az idő, hogy a megoszlás – a megjövendölt egyházszakadás – végbemenjen, ami gyors lesz.

Csak az egyedüli Istent szerethetitek, és az egyedüli út Atyámhoz, Rajtam, az Ő Egyszülött Fián keresztül vezet. Ha elszakítjátok magatokat Tőlem a politikai kampányok hajszolásával, melyek – mintegy az Ige helyett – az emberi jogokat és a társadalmi igazságosságot igyekeznek hirdetni, akkor meg fogtok tagadni Engem.

Nehéz a Szívem ebben az időben. Azért adom ezt a figyelmeztetést nektek, hogy ne essetek tévedésbe, és ne essetek bele a legravaszabb csapdába, melyet félelmetes ellenségem – maga az ördög – tanítványai fognak elétek állítani.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért