RSS
 

Készítem fel a világot Második Eljövetelemre, és sokan gyűlölni fognak Engem emiatt

03 jan

2013. december 9. hétfő, 16.15

Hőn szeretett leányom, semmi sem bánt Engem jobban azoknál, akik ismerik Tanításaimat – melyek Atyám Könyvében adattak a világnak -, de a saját vágyaikhoz igazodóan értelmezik Isten Igéjét. Azok, akik Szent Igémet bevetve próbálnak erőszakoskodni másokkal, és gyötörni őket, súlyos vétket követnek el. Ők nem a szeretet Ajándékát használják az Igazság közvetítésére. Hanem a gőg bűnéből fakadó gyűlöletet, mely ereikben folyik. Talán nem tudjátok, hogy Igém örök? Annyira egyszerű, hogy minden ember, még azok is, akik csekély intellektussal születtek, vagy akik semmit sem tudnak Rólam, képesek legyenek megérteni azt, amit mondok nekik. Miért adnék, Igémet illetően, egyfajta magyarázatot az egyiknek, aztán meg egy másikfajtát a másiknak?

Atyám Parancsára készítem fel a világot Második Eljövetelemre, és sokan gyűlölni fognak Engem emiatt. Ti, akik magatokat az elitnek, a kevés kiválasztottnak, és önjelölt prófétáknak tartjátok, arra sem vagytok méltóak, hogy megtisztítsátok Lábamat, olyannyira tele vagytok gyűlölettel. A gonosz szellemtől vezéreltek és olyan gőgösen vagytok, hogy nem ismeritek fel a Szentlélek Igaz Hangját. A Szentlélek soha nem tudna megkeményedett, gyűlölettel teli lelketekre leszállni, mert ti nem képviseltek Engem. Mert ti, akik megértitek a Legszentebb Könyvbe, a Bibliába foglalt Igazságot, legyetek tudatában, hogy nem szabad visszaélnetek az ismeret eme Nagy Ajándékával. Nem szabad abból sem elvenni, sem ahhoz hozzátenni, soha. Sőt semmilyen új értelmezést vagy magyarázatot sem szabad megpróbálnotok kreálni belőle.

Azért készítelek fel benneteket, mind, mert máskülönben a többségetek nem fogadná el Isteni Irgalmasságomat. Ha Én nem készítenélek fel benneteket megfelelően, akkor nem lennétek felkészülve. És mégis, annak ellenére, hogy szólok most hozzátok, sokan megsértetek Engem. Ha rosszat tesztek másoknak, roppant mód szenvedni fogtok. Ti, akik rosszat tesztek másoknak, majd azt mondjátok, hogy ezt az Én Nevemben teszitek, legyetek tudatában, hogy soha nem fogtok csatlakozni Hozzám a Paradicsomban. Ha elutasítjátok Isten Szavát, soha nem fogjátok elfogadni az Igazságot. Annyira makacsak, egoisták és önelégültek vagytok, hogy nem érzitek az Igaz Szeretetet, mely egyedül Tőlem, Jézus Krisztustól jöhet. Távozzatok Tőlem, nem ismerlek benneteket. Nem Tőlem valók vagytok.

A gonosz szellem sokakat meg fog győzni arról, hogy Igazságosságom annyira irgalmas, hogy mindenki bebocsátást fog nyerni Új Paradicsomomba. Hamarosan felülvizsgálnak minden Igazságot, mely az Evangéliumban lett feljegyezve, amit aztán más megvilágításban fognak értelmezi. Sokakat meg fognak téveszteni, és sokan nem fognak törődni azzal, felkészítsék lelküket, köztük olyanok is, akik hisznek Második Eljövetelemben. Ez a hamis biztonságérzet lesz a legnagyobb megtévesztés, amit annak érdekében terveltek ki, hogy megvonják az embertől az Isten Királyságához való természetes jogát. Ahol az ember nem keresi a kiengesztelődést bűnei bocsánatáért, ott nem lehetséges a megváltás az Én Szememben.

Igazságos Kezem le fog sújtani az emberiségre. Külön fogom választani a hálátlan lelkeket – azokat, akik úgy döntenek, hogy hamis isteneiket bálványozzák, az aranyat, az ezüstöt, és a világi gőgős vezetőket –, a szelídektől és az alázatosaktól. Irgalmat fogok gyakorolni mindazok felé, akik könyörögnek Hozzám, hogy oltalmazzam meg őket, de azok a harsogó és telhetetlen önjelölt próféták, akik megvonják Tőlem a lelkeket, soha nem fogják Irgalmamat keresni, mert gőgjük nem fog szolgálni mást, minthogy örökre elszakadnak Tőlem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.