RSS
 

Immáron három éve álltok felkészítés alatt. Álljatok fel, vegyétek fel kereszteteket, és kövessetek Engem

12 jan

2013. december 14. szombat, 15.17

Hőn szeretett leányom, a mai nappal kezdetüket vették az előkészületek Nagy Irgalmassági Beavatkozásomra, melynek célja, hogy arannyá változtassa az emberek kőszívét. A jelek az időjárásban lesznek láthatóak azok számára, akiknek van szeme és látnak, illetve azok számára, akik éberek Ígéretemre, miszerint mindenki egyenlő esélyt fog kapni az üdvösségre.

Azok, akiknek meggyengült a hite, meg fognak újulni a Szentlélek Tüze által. Olyan erőteljes lesz a Szentlélek, amikor tanúi lesznek a Világosságnak, Irgalmam Sugarainak, hogy sokakat földre fog sújtani annak ereje.

Azok, akik gyűlölnek Engem, és akiknek bűneik semmit sem jelentenek a számukra, továbbra is halottak lesznek lélekben, és rémülten fognak elvánszorogni Színem elől. Lesznek, akik nem fogják túlélni Beavatkozásomat, mert ez elviselhetetlen módon sokkolni fogja őket.

Jelenleg készítem fel az összes választott lelket, utasítván őket, hogy törekedjenek Gyónni, és imádkozzanak mások bűneiért. Közel az Én Időm. Beavatkozásom gyors és erőteljes lesz, és attól a naptól kezdve a világ két részre fog oszlani. Azon a napon a világ kifordul önmagából, és csak azok fogják kibírni a majdan mindenütt tapasztalható megpróbáltatásokat, akik Kegyeimben maradnak.

Immáron három éve álltok felkészítés alatt. Álljatok fel, vegyétek fel kereszteteket, és kövessetek Engem. Legyetek erősek. Én bátorságot fogok adni nektek, mert szükségetek lesz rá, amikor azon lelkek sötétsége, akik el fogják utasítani Irgalmamat, ráborul a Földre, és aztán terjed. Csak azok, akik meg vannak áldva a Szentlélekkel, fogják biztosítani a világosságot, mely vezetni fogja mindazokat, akik Királyságomba akarnak jutni, hogy az Örök Élet felé tudják kormányozni útjukat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért