RSS
 

Hamarosan látni fogtok Engem teljes Mennyei Dicsőségemben, és akkor végre megértitek majd Istenségem Titkát

17 jan

2013. december 22. vasárnap, 15.56

Hőn szeretett leányom, nemsokára a világ fel fog figyelni, és el fogja ismerni Jelenlétemet. Jelenlétem érezhető lesz minden nemzetben, országban és otthonban, és senki nem fogja tagadni Jelenlétemet, mégis lesznek, akik nem akarnak tanúi lenni Beavatkozásomnak. El kell fogadnotok mindannyiatoknak azt, hogy amikor a Nagyfigyelmeztetés megtörténik, az a Legnagyobb Mennyei Jel lesz. Ez fogja bizonyítani a Szeretetet, melyet Isten érez minden Gyermeke iránt.

Azon a Napon véget ér az Istentől való magányos elkülönülésetek. Azoknak, akik az áhított Védelmet szeretnék, a mai világban jelen lévő szomorúságtól, tudniuk kell a következőt. Le fogom törölni könnyeiteket. Megbocsátom vétkeiteket. Megáldalak benneteket, még azokat is, akik hátat fordítanak Nekem, abban a reményben, hogy majd futva jönnek vissza Hozzám, hogy meg tudjam menteni őket.

A világ az Enyém. Isten gyermekei össze lesznek gyűjtve, és mindazokat, akiknek a neve benne foglaltatik az Élet Könyvében, Karjaimba nyalábolom. Imádkozzatok, hogy azok, akiknek kételyeik vannak, megszabaduljanak azoktól, hogy azok, akik rettenetes sötétségben vannak, Irgalomért könyörögjenek Hozzám, és hogy azok, akik megtagadnak Engem, végre felismerjenek Engem.

Nem szabad hagynotok, hogy azok, akik Szent Szavamat ócsárolják, eltávolítsanak Tőlem, a ti szeretett Jézusotoktól. Hamarosan látni fogtok Engem, teljes Mennyei Dicsőségemben, és akkor végre megértitek majd Istenségem Titkát.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért