RSS
 

Ha csak egy szemernyi gőg is van a lélekben, a Szentlélek soha nem fog betérni oda

29 jan

2014. január 5. vasárnap, 19.34

Hőn szeretett leányom, amikor a Szentlélek Tüze betér egy ember lelkébe, az első reakció az illető könnyei. A második reakció az illető megdöbbenése. A harmadik reakció annak felismerése, hogy valami csodálatos dolog – egy belső megértés Isten Igazságát, és mindazt illetően, amit Ő óhajt – kerítette hatalmába azt az adott lelket. Hirtelen béke szállja meg, és egy átható megértés Isten Létezésének – Isten Szeretetének titkát illetően. Minden, ami Isten Igéjével kapcsolatos, világossá válik.

Csak azok képesek befogadni a Szentlélek eme Ajándékát, akik átadták akaratukat Istennek, és levetettek minden emberi gőgöt és gondolkodást, és átadták ezeket Neki. Ha csak egy szemernyi gőg is van a lélekben, a Szentlélek soha nem fog betérni oda.

Csak azok tudják átadni akaratukat, akik őszintén hiszik, hogy Isten Mindenható, és hogy az ember semmi, és méltatlan arra, hogy az Ő Színe elé álljon. Csak azok – akik készek megtenni mindazt, amit elvárnak tőlük, készek megtenni Isten Szent Akaratát, az Ő Igéje szerint – kaphatják meg az Ajándékokat ahhoz, hogy úgy hirdessék az Igét, hogy annak bármilyen valódi hatása legyen.

Bárki, aki azt állítja, hogy az Igazságot hirdeti, és azt mondja, hogy őt a Szentlélek vezeti, az sosem büszkélkedne nagyságával. Sosem hívná fel a figyelmet adományaira, képességeire, tudására, szentségességére, valamint alázatosságára. Mert amikor valaki így cselekszik, az Isten Szent Nevében, az nem lett megáldva a Tűz Lelkével – a Lánggal, mely lángra lobbantja az emberi szíveket, hogy szeretettel válaszoljanak Isten Igéjére.

Földi Időmben világossá tettem mindenki számára, hogy aki felmagasztalja magát Előttem, az a pusztaságba lesz vetve. Aki viszont megalázza magát Előttem, az felmagasztaltatik.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért