RSS
 

Én elsősorban a Végtelen Irgalom Istene Vagyok

02 jan

2013. december 7. szombat, 14.25

Hőn szeretett leányom, azt akarom, hogy ti, akik szerettek Engem, tudjátok, hogy Én hívlak benneteket, ebben az időben, hogy mint kisgyermekek jöjjetek Hozzám, és boruljatok térdre Előttem.

Nyissátok meg szíveteket, és vessétek minden bizodalmatokat Belém. Aztán kérjetek meg Engem, hogy irántatok érzett Szeretetem által, gyakoroljak Irgalmat azok felé, akik el fognak utasítani Engem a Nagyfigyelmeztetés során. Kérlek, imádkozzatok ezekért a szegény elveszett lelkekért, akik olyannyira távol vannak Tőlem, mivel rendkívül fájdalmas lesz számukra, hogy felfedjék arcukat mindent látó Szemeim előtt, a Lelkiismeret – Átvilágítás során.

Kínok gyötörnek, ahányszor csak azokra az emberekre nézek, akik nem ismernek Engem, vagy nem értik, hogy mi fog történni a világban, mivel Időm szinte már a nyakukon van. Szinte lehetetlen lesz felkészíteni ezeket a lelkeket, mert nem fogják megnyitni fülüket Isten Igaz Szavára. És így nektek kell imáitok által Irgalomért esedezni a számukra. El fogom árasztani őket Irgalommal, de ez egy körülményes feladat lesz.

Szólítom az egész világot, hogy hallja meg ezt a Hívást még ma. Csaknem elérkezett az Én Időm – az Idő Isten számára, hogy végre kinyilvánítsa Magát a világnak, a legrendkívülibb megnyilvánulás során, azon pillanat óta, amikor Kereszthalálommal Szívem megszűnt dobogni.

Amikor ti – akik ismeritek Ígéretemet, miszerint eljövök újra – Elém járultok, arra kérlek benneteket, hogy legyetek szívesek imádkozni, nemcsak a saját lelketekért, hanem a kárhozottak lelkéért is. Jól véssétek eszetekbe, amit most mondok nektek. Azt akarom, hogy azon a napon így kérjetek Engem:

„Jézus, Irgalomért esedezem mindazok számára, akik elutasítanak Téged, és akik a legjobban rászorulnak Segítségedre. Ámen.”

Amikor arra kértek Engem, hogy segítsek másoknak, abban a pillanatban nagyon különleges Kegyelmeket áraszthatok azokra, akiknek a sorsa elgáncsolódott az ördög általi megtévesztés következtében.

Én elsősorban a Végtelen Irgalom Istene Vagyok. Sose feledkezzetek meg arról, hogy milyen nagy az Én Irgalmam, mert mindig van remény azok számára, akik eltávolodtak Tőlem. Nincs olyan, amit Én ne tennék meg azért, hogy Szerető Karjaimba vezessem őket. Segítsetek Nekem megmenteni őket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért