RSS
 

Egyedül Isten Világossága nyújthat örök boldogságot

13 jan

2013. december 18. szerda, 16.40

Hőn szeretett leányom, a kezdetnek nincs vége. Amikor Atyám életet teremt, és amikor az ember első lélegzetét veszi, onnantól fogva örökké létezni fog, testben, majd aztán lélekben.

Az Örök Élet legnagyobb rejtélye az, hogy létezik, akár azt választja az ember, akár nem. Az ember megkapta a szabad akarat Ajándékát, és egészen addig a napig, amíg az utolsót leheli a Földön, van választása. Élheti az életét a lehető legjobban, Isten Törvényei szerint, és elnyerheti az üdvösséget, vagy elfecsérelheti Isten Létezésének Igazságát, és saját vágyai szerint éli az életét. Amikor kielégíti önnön testi vágyait, kapzsiságát és kívánságait, megsértve Isten Igéjét, rettenetes kockázatot vállal, ami örökké tartó következményekkel járhat.

Azok a szerencsések, akik elnyerik a legdicsőségesebb üdvösséget, a határtalan boldogság és öröm Örök Életét fogják élni Isten Királyságában. Élvezni fogják a dicsőség minden formáját, egységben Isten Akaratával, és tökéletes létet fognak élni, melynek soha nem lesz vége. Azoknak is örök létük lesz, akik úgy döntöttek, hogy hátat fordítanak Istennek, még akkor is, amikor majd már mindent megtettem azért, hogy megmentsem nyomorúságos lelküket. Sajnos ők rettenetes gyötrelmet fognak átélni, magányosan és kétségbeesett elhagyatottságban. Ők szintén fel fognak támadni az élőkkel és holtakkal együtt, de létük gyötrelmes lesz, mivel ők sosem fogják meglátni Isten Világosságát. Egyedül Isten Világossága nyújthat örök boldogságot.

Amikor utolsó lélegzeteteket veszitek a Földön, ez egyszerűen azt jelenti, hogy akkor az örökkévalóságba tartó utatok egy következő szakaszába kerültök. Csak egy utat választhattok, mégpedig azt, amelyen Hozzám jöttök. Minden más út egy rettenetes létbe visz benneteket, és ennek ellenére sok félrevezetett lélek hiszi azt, hogy ismeri az Igazságot, amikor elutasítja az örökkévalóság létezését.

Soha ne utasítsátok el az Igazságot, mert egyedül az Igazság szerezhet nektek örök üdvösséget.

Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért