RSS
 

Az Ítélet Napján végre meg fogjátok érteni Isten Hatalmát

14 jan

2013. december 20. péntek, 23.16

Hőn szeretett leányom, Parancsomra a sátán és annak minden démona megadja magát. Minden hatalmuk ellenére, ők semmik Előttem, az Emberfia, Jézus Krisztus előtt. Minden Alázatosságom, Áldozatom, és Kérésem ellenére – melyet az emberiséghez intéztem, hogy engedjék, hogy Szeretetem Hozzám vonzza őket-, soha nem szabad alábecsülni Istenségemet.  Hatalmamat soha nem szabad félreérteni, mert Én Mindenható Vagyok, és Királyságom mindörökké uralkodni fog, az emberiséggel vagy anélkül, akinek szabad akarata van, és ennek folytán választása is, hogy követ-e Engem vagy sem.

Míg az emberiség, bűnből fakadó gyengesége mindenkit sebezhetővé tesz a sátán kísértésével szemben, soha nem szabad elhinnetek, hogy ő birtokol minden hatalmat, mert valójában nem. Parancsomra minden démon – beleértve a mesterüket, a fenevadat is – a Lábaim elé fog hullni. Talán nem tudjátok ezt? Mert csak Egyvalaki van, Aki azzal az Isteni Természettel rendelkezik, hogy mindent a Lábai alá vessen, és az Én vagyok, Jézus Krisztus.

Ahhoz, hogy elnyerjétek Isten Kegyeit, mindegyikőtöknek Hozzám kell jönnie. Szeretlek benneteket. Magamhoz vonzalak titeket. Könyörögve kérlek benneteket. Megalázom Magam előttetek. Mielőtt meghaltam, hagytam, hogy a földön, a sárban vonszoljanak érettetek. Hamarosan szembe fogtok nézni Velem. Az Ítélet Napján végre meg fogjátok érteni Isten Hatalmát, és akkor meg fogjátok tudni, milyen szembenézni Isteni Világosságommal. Fényem olyan Erős, hogy csak a tiszták és alázatosak állhatják. Földre fog kényszeríteni sokatokat, amikor eltakarjátok arcotokat Előlem. Csak nagyon kevesen vagytok alkalmasak megállni Színem előtt, és mégis Magamhoz foglak vonzani benneteket, egészen addig, amíg ott nem álltok majd, úgy, ahogy kell, Irántam való teljes önátadásban, és teljes engedelmességgel. Azon a Napon szabad akaratotok megszűnik.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért