RSS
 

A Keresztség Szentsége által a fenevad hatalma meggyengül

12 jan

2013. december 16. hétfő, 19.25

Hőn szeretett leányom, amikor Szívemhez közel vagy, és amikor a lelkek teljes mértékben átadják magukat Nekem, olyankor számos dolog történik.

Először is, az életetekbe való emberi beavatkozástól való mindennemű félelem meg fog szűnni. Helyébe béke és megelégedettség költözik, mely Tőlem jön, amikor igazán szívetekben és lelketekben lakozom.  Nem tud a lelketekig hatolni semmiféle gyalázkodás, kegyetlenkedés és bírálat, mivel át fogjátok adni Nekem mindezt a fájdalmat. Ezért kell az ilyen támadások ellenére mindig higgadtnak és némának maradnotok.

A következő Kegyelem, melyben részesülni fogtok, az az erő lesz, hogy ellenálljatok a bűnre való csábításnak. Ez a kísértés – mely minden egyes nap az ördög által kerül valamennyi lélek elé – nagyon erős, és csak nagyon kevés embernek van akaratereje, hogy elkerülje a bűnbeesést. De ha már átadtátok Nekem akaratotokat, akkor az Én Akaratom fog lelketekben lakozni, ami akkor le fogja győzni az elétek került kísértéseket.

Soha, de soha ne becsüljétek alá, hogy mennyire a markában tartja a sátán az emberiséget.  Ez a hatalom olyan, mint egy erőteljes vihar, és csakúgy, mint egy erős, vad szélroham, földre dönthet benneteket, a kísértés pedig, mely a gonosz által kerül elétek, egy olyan erőhöz hasonlít, mely pillanatok alatt elragad benneteket, és belehajt benneteket a bűnbe, amit próbáltok elkerülni.

Az ember bűnnel együtt születik. A Keresztség Szentsége által a fenevad hatalma meggyengül. Aztán, ahogy az élet számos megpróbáltatásán és kísértésén mentek át, minden ember mindenféle bűnre lesz csábítva. Csak azok, akik keményen dolgoznak azon, hogy elkerüljék a bűnt, fognak győzedelmeskedni az ádáz harcban, melyet a gonosz indít majd, hogy feleméssze lelküket. Nagyon fontos a Velem való rendszeres beszélgetés. Csak annyit kell tennetek, hogy a saját szavaitokkal beszélgettek Velem. Rendszeresen kérjetek Engem, hogy bocsássak meg nektek a bűnökért, melyek miatt bűnbánatot éreztek. Rendszeresen járuljatok a Szentségekhez. Végül pedig, bízzatok Bennem, mert ha bíztok, Nekem megvan a Hatalmam ahhoz, hogy visszarántsalak benneteket a bűn küszöbéről. Ha átadjátok akaratotokat Nekem, az Én Akaratom lesz az a hajtóerő, mely megvédelmez benneteket a sátánnal szemben.

Azáltal, hogy teljes mértékben átadjátok magatokat Nekem, tökéletesíteni fogjátok a lelketeket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért