RSS
 

Archive for január 28th, 2014

Én mindig válaszolni fogok nektek, akik Irgalomért könyörögtök más lelkek számára

28 jan

2014. január 4. szombat, 13.40

Hőn szeretett leányom, habár Igazságosságomat félni kell, Én mindig válaszolni fogok nektek, akik Irgalomért könyörögtök más lelkek számára. Megígérem nektek, hogy Imahadjárati Imáim és más imák imádkozása során, melyekben arra kértek Engem, hogy mutassak Könyörületet, Én meg fogom hallgatni, és aszerint fogok cselekedni.

Irgalmam határtalan, és beborít minden bűnöst, amikor ők és mások a szabadulást keresik. Szeretetem végtelen. Könyörületem véget nem érő. Senki se kételkedjen soha Ígéretemben és Óhajomban, miszerint megmentek mindenkit, még ellenségeimet is. Arra buzdítalak benneteket, szeretett Követőim, szerte az egész világon – sőt még azokat is, akik nem ismerik ezeket az Üzeneteket -, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok saját magatok és mások lelkéért. Ez vonatkozik a hívőkre, nem hívőkre egyaránt, és azokra is, akik nem ismerik az Igazságot.

Irántatok való Szeretetem mindannyiatokért van, hogy lássátok, érezzétek és éljétek. Csak annyit kell tennetek, hogy válaszoltok, ahogyan tanítottalak titeket. Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szeretek. Legyetek irgalmasok, amikor ostoroznak benneteket, azáltal, hogy imádkoztok értük. Legyetek nagylelkűek időtöket illetően, azáltal, hogy állhatatosan dolgoztok és imádkoztok azok lelkének megmentéséért, akik messzire távolodtak Tőlem.

Ez az Én leghőbb Óhajom. Menjetek békével.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ki lenne közületek elég erős ahhoz, hogy elfogadja Kelyhemet, a Szenvedés Kelyhét, mindazzal együtt, amit az magával vonz

28 jan

2014. január 19. vasárnap, 14.35

Hőn szeretett leányom, ki lesz az közületek – aki magát szent követőmnek tartja, és büszke erre a tényre -, aki veszi az Én Kelyhemet?

Ki lenne közületek elég erős ahhoz, hogy elfogadja Kelyhemet, a Szenvedés Kelyhét, mindazzal együtt, amit az magával vonz? A válasz az, hogy csak nagyon kevesen. És ennek ellenére jogosnak érzitek, amikor ostoroztok Engem választott lelkeimen keresztül, akik önként elfogadták Kelyhemet.

A választott lelkek, a látnokok és a próféták elfogadják Kelyhemet, mert ők átadták nekem szabad akaratukat, az Én feltételeim szerint – és nem a sajátjuk szerint. Amikor magatokat mindentudónak és jártasnak tartjátok Szent Igémet illetően, ugyanakkor nem fogadjátok el a szenvedést, amit szegény üldözött Prófétáim hordoznak, akkor ti nem ismertek Engem. Ha pedig nem ismertek Engem, akkor nem szerethettek Engem igazán. Ha pedig nem szerettek Engem, akkor nem hirdetitek az Igazságot. Ehelyett kiválogatjátok a nektek tetsző részeket a Legszentebb Evangéliumból, és mint mércét alkalmazzátok Prófétáim, és minden olyan választott lélek megdöntésére, akik fájdalmas Keresztemet hordozzák.

Amikor eltiportok más lelkeket, kegyetlenül bántok velük a Nevemben, akkor benneteket már megfertőzött a gyűlölet. A gyűlölet a sátántól ered. Nem Tőlem származik. Amikor Színem elé járultok a Nagyfigyelmeztetéskor – azaz a Lelkiismeret-Átvilágításkor – Én meg fogom mutatni nektek, hogy hogyan bántottatok meg Engem. Sokan közületek, akik vétkesek vagytok abban, hogy a Szeretetről szóló Szavaimat a Prófétáim elleni gyűlöletté ferdítettétek, továbbra is dacosan fogtok Előttem állni. Mert annyira el vagytok telve önszeretettel és gőggel, hogy még Nekem, Jézus Krisztusnak is nehéz lesz Magamhoz vonzani benneteket.

A mások iránti gyűlöletetek elszakít benneteket Tőlem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Ez az utolsó Érem, melyet Isten Irgalmának köszönhetően hoztam el nektek, lelkek milliárdjait fogja az Örök Élet felé terelni

28 jan

2014. január 20. hétfő, 12.09

Drága gyermekem, Isten meg akar menteni minden egyes embert, minden egyes valláshoz tartozóan, valamint azokat, akik tagadják az Ő és Fia, Jézus Krisztus Létezését. Ezért kell mindenféle korú, kultúrájú és felekezetű embernek kapnia egy Üdvösség-Érmet.

Mindenki, aki kap egy ilyen Érmet, még ha nincs is megáldatva, egy rendkívüli Ajándékot fog kapni. Röviddel azután Isten Kegyelmet önt beléjük, betekintést saját tehetetlenségükbe, és felismerést Isten Mindenható Szeretetét illetően. Isten meg fogja világosítani még a legmegátalkodottabb lelkeket és a kőszívűeket is. Ezt követően ők keresni fogják az Igazságot, és Istenhez fognak kiáltani, könyörögvén Neki, hogy segítsen megkönnyíteni szívüket, és hogy árassza el őket Nagy irgalmával.

Ne utasítástok el az Üdvösség-Érem Ajándékát, mert ez az utolsó Érem, melyet Isten Irgalmának köszönhetően hoztam el nektek, lelkek milliárdjait fogja az Örök Élet felé terelni. Amikor Atyám azt az utasítást adta nekem, hogy ajándékozzam meg a világot a Szent Domonkosnak adott Legszentebb Rózsafüzérrel, sokan elutasították azt. Ők a mai napig elutasítják, mert úgy gondolják, hogy ezt én kreáltam. Én azt azért kaptam, hogy mindenki, aki azt imádkozza, megvédelmezhesse magát a gonosztól. Közbenjárásomnak köszönhető, hogy rendkívüli Kegyelmeket és védelmet kaptak a lelkek, a gonosz befolyása ellen.

Ne kövessétek el azt a hibát, hogy elutasítjátok ezt az Érmet, mert ez az egész világ számára adatik, és sok csoda fogja kísérni. Azok, akik elutasítják az Érmet, vagy próbálnak másokat megakadályozni annak elfogadásában, meg fogják tagadni az üdvösséget – különösen az ateisták, akiknek pedig a legnagyobb szükségük van az Isteni Beavatkozásra. Szüntelenül helyezzétek Atyám Trónja elé azokat az embereket, akik elutasítják Istent, és könyörögjetek Irgalomért lelkük számára.

Kérlek, gondoskodjatok arról, hogy a lehető legtöbb ember kapjon Üdvösség-Érmet.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Az emberiségnek adott szabad akarat azt eredményezte, hogy sok gyermekem eltávolodott Tőlem

28 jan

2014. január 21. kedd, 15.44

Legdrágább leányom, legyen meg az Akaratom, lévén, hogy végéhez közeledik az ideje annak, amikor az ember szabadon dönthet arról, hogy azt tegye, amit önnön vágyai diktálnak.

Én adtam az embernek szabad akaratot. Ez egy Ajándék. Én hagyományoztam ezt az Ajándékot, sok másikkal egyetemben, Gyermekeimre. Annak ellenére, hogy ők úgy döntenek, saját akaratukat követik, többször, mint azt Én szeretném, Én továbbra is tiszteletben tartom szabad akaratukat.

Én feltétel nélkül szeretem Gyermekeimet. Én nem tudnám nem szeretni őket, annak ellenére, hogy nagyon sokféle módon megbántanak Engem. Az emberiségnek adott szabad akarat azt eredményezte, hogy sok gyermekem eltávolodott Tőlem, a csillogó ígéretek miatt, melyek naponta kísértik őket, amikor a szépség, a gazdagság, a hírnév és a hatalom után vágyakoznak, melyek mind eltávolítják őket Tőlem.

Én vagyok az ő Menedékük, de ők nem fogják fel ezt. Bennem fogják megtalálni mindannak a kezdetét és a végét, ami örömet, békét és szeretetet adhat nekik.

Annak ellenére, hogy a gonosz arra használja a szabad akaratot – amit Én adtam az embernek -, hogy elcsábítsa őket, Én vissza fogok fogadni Országomba minden bűnöst, amikor végre rájönnek, hogy mindazok, amiket azért kerestek, hogy attól majd békére lelnek, nem tudták beteljesíteni ezt számukra. Közel az idő, hogy Királyságom beteljesüljön. Ígérem nektek, hogy a lelkek erős késztetést fognak érezni, hogy futva jöjjenek Hozzám, az ő szeretett Atyjukhoz, amikor ennek eljön az ideje. Akkor ők majd letörlik szemükről a pókhálót, levetik szívükről a megkeményedett kérget, valamint a lelkükben lévő sötétséget, és Engem fognak keresni.

Gyermekeim, mindenkoron bízzatok irántatok érzett Nagy Szeretetemben, mert hogyan is lehetne ez másként? Ti Hozzám tartoztok, akár egy végtag, vagy Szívem egy darabja. Ha ellöknélek Magamtól benneteket, vagy száműznélek titeket, az olyan lenne, mintha elveszítenék Magamból egy darabot. Ezért hát, amikor megteszem a végső Hívást, majd ezt követően minden intézkedést, hogy megnyerjem szíveteket, siessetek. Én várni fogok. Elviszlek, és Szent Országomba ölellek majd benneteket, távol minden veszedelemtől.

Azon a Napon el fogjátok felejteni akaratotokat, és összefonódtok az Enyémmel, mert az már nem fogja szolgálni sem hasznotokat, sem érdeketeket, mert amikor hazajöttök Hozzám, egyként fogunk egyesülni.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy