RSS
 

Archive for január 17th, 2014

Hamarosan látni fogtok Engem teljes Mennyei Dicsőségemben, és akkor végre megértitek majd Istenségem Titkát

17 jan

2013. december 22. vasárnap, 15.56

Hőn szeretett leányom, nemsokára a világ fel fog figyelni, és el fogja ismerni Jelenlétemet. Jelenlétem érezhető lesz minden nemzetben, országban és otthonban, és senki nem fogja tagadni Jelenlétemet, mégis lesznek, akik nem akarnak tanúi lenni Beavatkozásomnak. El kell fogadnotok mindannyiatoknak azt, hogy amikor a Nagyfigyelmeztetés megtörténik, az a Legnagyobb Mennyei Jel lesz. Ez fogja bizonyítani a Szeretetet, melyet Isten érez minden Gyermeke iránt.

Azon a Napon véget ér az Istentől való magányos elkülönülésetek. Azoknak, akik az áhított Védelmet szeretnék, a mai világban jelen lévő szomorúságtól, tudniuk kell a következőt. Le fogom törölni könnyeiteket. Megbocsátom vétkeiteket. Megáldalak benneteket, még azokat is, akik hátat fordítanak Nekem, abban a reményben, hogy majd futva jönnek vissza Hozzám, hogy meg tudjam menteni őket.

A világ az Enyém. Isten gyermekei össze lesznek gyűjtve, és mindazokat, akiknek a neve benne foglaltatik az Élet Könyvében, Karjaimba nyalábolom. Imádkozzatok, hogy azok, akiknek kételyeik vannak, megszabaduljanak azoktól, hogy azok, akik rettenetes sötétségben vannak, Irgalomért könyörögjenek Hozzám, és hogy azok, akik megtagadnak Engem, végre felismerjenek Engem.

Nem szabad hagynotok, hogy azok, akik Szent Szavamat ócsárolják, eltávolítsanak Tőlem, a ti szeretett Jézusotoktól. Hamarosan látni fogtok Engem, teljes Mennyei Dicsőségemben, és akkor végre megértitek majd Istenségem Titkát.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: A Lelkiismeret – Átvilágítás csodája által, Ő, az én Fiam, örömet, szeretetet és reményt fog hozni a világnak

17 jan

2013. december 22. vasárnap, 15.19

Gyermekem, kérlek, tudasd, hogy drága Fiam az Ő Nagy Irgalmassági Beavatkozására készül. Ennek folytán meg fog újulni a világ, és sokan örvendezni fognak, hogy újra meglelték a szabadságot a kételytől, Isten Létezését illetően.

Mennyire egyedül vannak azok, akik nem ismerik Fiamat. Amikor Fiam ott állt a hegyen, közvetlenül Mennybemenetele előtt, Tanítványai össze voltak zavarodva, és meg voltak rémülve az elválás miatt, amivel Nélküle kellett szembenézniük. Sokan pánikba estek, és könyörögve kérték Fiamat, hogy ne hagyja el őket. Ő megnyugtatta őket azáltal, hogy türelmesen elmagyarázta nekik, hogy ez az elválás csak ideiglenes, és hogy majd küld nekik segítséget. A segítség, amire utalt, a Szentlélek Ajándéka volt. Majd azt mondta nekik: „Ne féljetek, mert az Ő segítségével, Akit majd küldeni fogok nektek, nem lesztek egyedül. Én mindig veletek leszek a Szentlélek Formájában.”

Mert, bár azon a napon Ő megmondta mindenkinek, hogy majd újra eljön, ők nem igazán értették, hogy mire gondolt. Voltak, akik azt gondolták, hogy hetek telnek el majd, mire Megmutatkozik. De jól jegyezzétek meg, egy nap Isten Időszámításában bármikor lehet. Most egyre közeledik az a Nap, és most zajlik minden, a végidő jeleit illetően megjövendölt prófécia. Ne legyen félelem szívetekben, drága gyermekek, mert az örvendezés ideje már a küszöbön van. Nem lesz több könny, sem bánat, mert Fiam Nagy Napja hirtelen felvirrad majd, és Ő Szent Karjaiba fogja gyűjteni az Övéit, mind.

Imádkozzatok Isten Nagy Áldásáért, és a Nagy Irgalomért, melyet bőven tartogat Fiam Isten minden egyes gyermeke számára. Ebbe egyaránt beletartoznak a jók, a rosszak, és a közömbösek. A Lelkiismeret – Átvilágítás csodája által, Ő, az én Fiam, örömet, szeretetet és reményt fog hozni a világnak.

Legyetek hálásak ezért a nagy Irgalomért. Fiam irántatok érzett Szeretete sosem hal meg, sosem fakul meg, sőt sosem lesz visszatartva, mert ti Hozzá tartoztok, Ti az Ővéi vagytok. Ti az Isten gyermekei vagytok. Ti nem a sátánhoz tartoztok.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az emberiség Fiam Irgalmas Kezét válassza majd, és ne a megtévesztést, sem a gonosz szorítást, melyet a gonosz gyakorol a gyengék felett.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy