RSS
 

Archive for január 4th, 2014

Nem tudjátok az Igazságot közvetíteni, ha énetek a népszerűséget keresi

04 jan

2013. december 10. kedd, 23.00

Hőn szeretett leányom, mennyire fáj látnom azt, ahogy megannyi ember elfogadja az álalázatot, mely a humanizmus mögött húzódik meg, ami nagyon kedvelt az Egyházamhoz tartozók részéről.

Szerepem, mint az emberiség Megváltója és Üdvözítője, már feledésbe merült. Az álalázat továbbra is látható lesz Egyházamban, és mindenki éljenezni fogja azokat, akik a rászorulók anyagi boldogulásáról való gondoskodás szükségességét hirdetik. Mindez egy hamis vallásba fog torkollni.

Ti, akik magatokat Isten szolgáinak nevezitek, mikor döntöttetek úgy, hogy felváltjátok Isten Igaz Igéjét az arról alkotott saját téves értelmezésetekkel? Mikor döntöttetek úgy, hogy a Kereszténységet felváltjátok a humanizmussal, melyben nincs említés téve Rólam? Talán nem tudjátok, hogy semmi nem származik abból, ami nem Istentől való? Mily keveset tanultatok, és mennyire esztelenek vagytok, ha azt hiszitek, hogy az úgynevezett jócselekedetek – az anyagi jólétre összpontosítva – valaha is helyettesíthetik az Igazságot.

Ha figyelmen kívül hagyjátok az elsődleges feladatotokat – a legfontosabb tanítást, megmenteni Isten gyermekeinek a lelkét -, akkor sosem mondhatjátok magatokat az Én szolgáimnak. Mennyire egyszerű felszólalnotok a szegények, a nyomorultak, és társadalmatok gazdaságilag hátrányos helyzetű tagjainak megmentése érdekében. Követvén ezt a téves utat, melyen a világ csodálatát keresitek az úgynevezett jócselekedeteitekért, akkor elfelejtetitek a legfontosabb feladatot, melyre elhívást kaptatok. Ami nem más, mint Engem szolgálni, a ti Jézusotokat. Ami nem a személyes népszerűség keresése az Én Szent Nevemben. De mi haszna bárkinek is abból, ha megvan a kényelme az életben, de nem tudja megmenteni a lelkét? Ha a szekuláris világ csodálatát keresitek a nyilvános cselekedetek által, melyeknek célja, hogy népszerűvé tegyenek benneteket, akkor ti nem hordozzátok Keresztemet. Ha nem követtek Engem, akkor nem beszélhettek a Nevemben. Nem tudjátok az Igazságot közvetíteni, ha énetek a népszerűséget keresi.

Ha elfelejtitek az Áldozatot, melyet lelketek megváltásáért Hoztam, akkor nem szolgálhattok Engem. Ha egy pap elfelejti az okát annak, hogy miért is lett az Én szolgám, akkor tízszeresen esik el a kegyelemtől, mint egy átlagos lélek. Mert ha egy pap eltávolodik Tőlem, akkor magával viszi azokat a lelkeket, akikre hatással van, illetve akik bíznak az értékítéletében. Szolgáim, halljátok meg most eme Felhívásomat, azoknak a lelkeknek a megmentésére, akik fölé ki lettetek nevezve a Papi Rend Szentsége által. Ha nem adjátok tovább azt, amit tanítottak nektek, akkor nem tanítjátok az Igazságot. Ha a humanizmust hirdetitek, és ugyanerre buzdítjátok az egyházmegyétekhez tartozó lelkeket, ezzel elutasítotok Engem. Ti felcseréltek Engem, Jézus Krisztust, azzal a vággyal, hogy ne csak a társadalmi igazságosságot hirdessétek, hanem egyúttal a csodálatot is keressétek mások szemében jócselekedeteitekért. Magasztalásotok és a népszerűség iránti vágyatok azt jelenti, hogy már nem Engem szolgáltok. Ha viszont már nem Engem szolgáltok, akkor hagyjátok, hogy tévedésbe essetek, és hamarosan már egyáltalán nem ismertek el Engem úgy, ahogyan kellene.

Csak az a néhány kiválasztott fog szolgálni Engem egészen a végső Napig. Azon a Napon sokan azok közül, akik földi Egyházam szolgáinak nevezik magukat, sírni fognak, és sikítva könyörögni Hozzám, hogy gyakoroljak Irgalmat irántuk. Addigra már lelkek milliárdjait fogják elveszejteni Számomra, és mivel sokukat annyira magával fogja ragadni az utálatosság, hogy nem fogják majd fel végzetük valóságát, csak akkor, amikor már túl késő.

Ébredjetek, ti, akik nyugtalanok vagytok az elhagyatottság és a zavarodottság érzése miatt, mely ebben az időben körülvesz benneteket, mint az Én szolgáimat. Továbbra is mindenkoron szilárdan gyökerezzetek az Igazságban. Ne feledkezzetek meg feladatotokról, mint felszentelt Szolgáim, és ez nem más, minthogy az Igazsággal tápláljátok Nyájamat, és gondoskodjatok arról, hogy magukhoz vehessék a lelkük megmentéséhez szükséges Táplálékot.

Feladatotok az, hogy lelkeket hozzatok Hozzám.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy