RSS
 

Virul a szeretet, mert az egy Ajándék Istentől, és van hatalma, hogy elpusztítsa a gonoszt

23 dec

2013. november 23. szombat, 17.00

Hőn szeretett leányom, szeretném elmagyarázni a szeretet fontosságát, és azt, hogy ezzel miként tudjátok legyőzni a gonoszt, valamint, hogy e nélkül, miként terjeszkedik a gonosz.

A sátán képtelen szeretni, ugyanakkor viszont megszállottja annak, amit hatalmának és nagyságának vél. Amikor lelkeket fertőz meg, az első dolog, amit tesz az az, hogy elpusztítja a szeretetet a lélekben. Amikor ezt eléri, rettenetes gyűlöletet plántál az illető lélekbe, és ez olyan gyűlölet, mely megosztottságot okoz. A gyűlölet szította megosztottság és egyet nem értés, meggondolatlan tettekhez vezethet, melyeket egyik lélek követ el a másik ellen. Ezek a gyűlölettel teli cselekedetek nagyon gyakran szörnyű kegyetlenséghez, sőt még gyilkossághoz is vezethetnek. A gőg bűne bele van plántálva azokba a lelkekbe, akik kitárják magukat az ördögnek, és ez könyörtelen nagyravágyáshoz, valamint kapzsisághoz vezet. De ahol szeretet van, ott van Isten Jelenléte.

Virul a szeretet, mert az egy Ajándék Istentől, és van hatalma, hogy elpusztítsa a gonoszt. A Szeretet nem önző. A Szeretet nagylelkű, megbocsátó, és nem szennyezte be a gőg bűne. Minden egyes nap kérnetek kell Istentől a Szeretet Ajándékát, és ha megkaptátok, használjátok, mint fegyvereteket a gyűlölet ellen. Amikor egy tiszta lélekben jelen van a Szeretet, az vonzza a gyűlöletet azon lelkek felől, akik száműzték Istent az életükből. Ők nem állhatják Isten Világosságát, mely azok lelkéből ragyog, akiket az Isten Szeretete tölt be.

Most menjetek abban a tudatban, hogy a Szeretetet mindazoknak a lelkének a megsegítésére kell használni, akiknek nagy szükségük van Segítségemre. Kérlek, imádkozzátok ezt az Imahadjárati imát a Szeretet Ajándékáért.

Imahadjárat (129) Ima a Szeretet Ajándékáért

„Ó Istenem, kérlek, tölts el engem Szereteteddel.
Segíts, hogy meg tudjam osztani a Szeretet Ajándékát mindazokkal, akik rászorulnak Irgalmadra.
Segíts, hogy jobban tudjalak szeretni Téged.
Segíts, hogy szeretni tudjam mindazokat, akiknek szükségük van a Te Szeretetedre.
Segíts, hogy szeretni tudjam ellenségeidet.
Engedd, hogy a szeretet, mellyel Megáldottál engem, arra használódjon, hogy elárassza mindazoknak a szívét, akikkel kapcsolatba kerülök.
Segíts, hogy a Szeretettel, melyet lelkembe öntesz, győzedelmeskedjek minden gonosz felett, megtérítsem a lelkeket, valamint legyőzzem az ördögöt és mindazon gonosz megbízottját, akik megpróbálják lerombolni Szent Szavad Igazságát. Ámen.” 

Én Vagyok a Szeretet. Ha őszintén szerettek Engem, még több szeretettel fogom elárasztani lelketeket, és ezzel a szeretettel segíteni fogtok Nekem megmenteni a világot.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért