RSS
 

Üdvösség Anyja: Egyedül az Istennel való kiengesztelődés által nyerhetitek el az Üdvösséget

05 dec

2013. november 10. vasárnap, 15.20

Drága gyermekem, Üdvösség Anyjaként a szerepem az, hogy emlékeztesselek benneteket arra, amit már évszázadok óta mondok nektek. Úgy szeressétek egymást, ahogy Fiam szeret benneteket. Mutassatok könyörületet mindenki iránt, különösen azok iránt, akik üldöznek benneteket. Hallgassatok arra, amit La Salette-ben és Fatimában nyilatkoztattam ki a látnokoknak, és részletesen tanulmányozzátok azokat. Nagyon keveset valósítottatok meg abból, amit kértem. Figyelmeztetéseimet elvetettétek, és most válnak valósággá annak a következményei, hogy figyelmen kívül hagytátok azt, amit mondtam nektek.

Amikor a Menny üzeneteket nyilatkoztat ki az emberiségnek, az olyan, mintha egy hatalmas kőerődítményhez beszélne. Némely kinyilatkoztatásom áthatolt rajta, és követőkre talált. Sokat egyszerűen elvetettek azok, akiknek kevés a hite, és az erődítmény áthatolhatatlanná vált a Mennyből jövő beavatkozással szemben, mely azért adatik nektek, hogy növelje hiteteket, és hogy biztonságban tartson benneteket Isten Karjaiban.

Társmegváltói szerepem azt jelenti, hogy az ördöggel szembeni hatalmam oly módon lett megerősítve, amit korábban nem adott meg nekem Isten. Így most érkezett el az idő, amikor is Fiam ellenségei az irántam való összes ájtatosságot szép fokozatosan elvetik. Amikor az irántam való tiszteletet gyorsan elhadarják, és amikor elferdítik az országok kommunizmussal szembeni védelmére irányuló kérést, akkor kívánságaim már nem fognak teljesülni. Mostantól fogva kuriózumnak fogok számítani a hivatalos pártfogást illetően, amit normálisan nekem, az Isten Anyjának szánnak Fiam földi Egyházában. A fenevaddal szembeni hatalmamat azáltal fogják kivédeni, hogy számos Katolikus Templomból, eltávolítják az engem ábrázoló képeket, Szent Rózsafüzéremet és más irántam való ájtatosságot.

Ezt követően Isten templomai el fogják tüntetni Fiam, Jézus Krisztus minden nyomát, a fenevadra való felkészülés során, aki eljön, és Isten legnagyobb templomának trónján ül majd. Majd meg fogják változtatni a Jézus Krisztussal való kiengesztelődés valódi jelentését, amikor is azt fogják mondani, hogy többé már nem szükséges kérni Istent, hogy bocsásson meg nektek bűneitekért, amennyiben erkölcsös életet éltek. Az emberek saját nézeteikben kezdenek hinni azt illetően, hogy mi teszi őket jámborrá Isten Szemében. De nektek soha, de soha nem szabad megfeledkeznetek arról, hogy az üdvösség – mely egy Ajándék a világban lévő minden egyes bűnösnek – soha nem lehet a tiétek, amíg előbb meg nem kéritek Istent, hogy bocsásson meg nektek. Ez a lényege a Szövetségnek, melyet Fiam Kereszthalála által nyert el az emberiség számára. Jézus Krisztus elnyerte a világ számára a bűntől való megváltást, és az Örök Élet Ajándékát. Ahhoz, hogy elnyerhessétek ezt az Ajándékot, kérnetek kell Istent, hogy bocsásson meg nektek bűneitekért.

Egyedül az Istennel való kiengesztelődés által nyerhetitek el az Üdvösséget.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.