RSS
 

Több milliárdan meg fognak térni, és életükben először fogják felismerni Istent, a Háromságos Istent

08 dec

2013. november 16. szombat, 22.17

Hőn szeretett leányom, amikor Isteni Irgalmasságomban a világba jövök, az emberek lehetőséget fognak kapni arra, hogy Irgalmamat keressék, mert ez lesz az első igazi gyónás, melyben sokuk részesülni fog.

Mindenki, függetlenül attól, hogy ki is ő, meg fogja tapasztalni ezt a rendkívüli, Atyám Felhatalmazásával megáldott Jelenésemet. A Lelkiismeret-Átvilágítás sok fájdalmat fog okozni, mert olyan nagy lesz az elveszett lelkek által átélt szomorúság, hogy nem fogják tudni túlélni a megrázkódtatást. Sokan elájulnak és összeesnek majd, ahogy úrrá lesz rajtuk a bánat. De meg fogják érteni, hogy milyen nagy szükségük van lelküknek előbb a megtisztulásra, még mielőtt készen állnának belépni Örök Paradicsomomba. Ezek az emberek akkor tudni fogják, hogy mi az elvárás feléjük, és a Nagy Eseményt követően bűnhődést szenvednek majd el egy ideig. Sok ember azt fogja hinni, hogy álmodik. Lesznek, akik azt hiszik majd, hogy ez a világvége, de ez nem az lesz. Ez a Végső Figyelmeztetés lesz, mely azért adatik az emberiségnek, hogy segítsen nekik jóvátenni vétkeiket Isten előtt.

Több milliárdan meg fognak térni, és először fogják elismerni Istent, a Háromságos Istent, és hálásak lesznek a bizonyítékért, melyet Teremtőjük Létezését illetően kapnak. Egyesek egyszerűen rettegni fognak Világosságomtól, és ez szörnyű kínt fog okozni nekik; elbújnak és hátat fordítanak majd, minden bűntudat nélkül lelkükben. Ők tagadni fogják Beavatkozásomat. De a többség örvendezni fog, amikor megtapasztalják Irgalmam Sugarait, mert ezek a lelkek olyan hálásak lesznek, hogy tanúi lehetnek Jelenlétemnek, hogy vonzódni fognak Világosságom felé, oly könnyedén és vágyakozván Jelenlétem után, melyet képtelen lesznek felfogni, mivel ez még nem annak az ideje lesz, amikor Új Paradicsomom Kapui megnyílnak. És ezért vezekelniük kell majd, akárcsak Tanítványaimnak, azon lelkek nevében, akik el fogják utasítani Irgalmas Kezem.

Isten Nagy Beavatkozását követően – mely lehetőséget ad az emberiségnek arra, hogy felkészüljön Második Eljövetelemre -, sok kérdést fog feltenni a világ. Lesznek, akik annyira meg fognak változni lelkileg, hogy nagyon sok időt fognak szentelni annak, hogy segítsenek megtérni azoknak, akiknek szeretnének segíteni megmenekülni a megtévesztéstől. Mások bűnbánóak lesznek, és némi időbe fog telni számukra, míg teljesen megértik Színem előtt való megjelenésük jelentőségét, és sok figyelmet fognak szentelni annak, hogy kiengesztelődjenek Velem. 

Akkor Isten ellenségei tagadni fogják, hogy a Nagyfigyelmeztetés valaha is megtörtént, és milliókkal fogják elhitetni, hogy ez egy kozmikus esemény volt, melynek során a Nap fénye a Föld teljes egészét érte, egy olyan rendkívüli esemény következtében, melyet a Föld tengely körüli mozgása idézett elő. Semmi sem állhatna távolabb az Igazságtól. És míg ők fejtegetni fogják ezeket az okokat, tagadni fogják azt, hogy Isten Létezik, és sokakat el fognak vonni Tőlem. Sajnos sokan lesznek, akik nem fognak visszajönni Hozzám, és csak Isten Beavatkozásai által – amikor is Isten arra fog kényszerülni, hogy megbüntesse ellenségeit, annak érdekében, hogy észre térítse őket – lehet a lelkeket megtisztítani.

Legyetek hálásak ezekért a Kegyelmekért, mert Isten eme Ajándéka nélkül csak nagyon kevés ember tudna belépni a Paradicsom Kapuin.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.