RSS
 

Olyan próbatételnek lesz alávetve hitük, mint eddig még soha

06 dec

2013. november 14. csütörtök, 12.00

Hőn szeretett leányom, Isten Világossága leragyog mindazon Gyermekére, akik egységben vannak Velem, Jézus Krisztussal, ebben az időben. Mindazok a Keresztények a világban, akik Igém szerint élnek, akik eszik az Én Testemet és isszák az Én Véremet, a Belém vetett hitük miatt egy olyan lelki-szellemi szenvedést fognak megtapasztalni, mint senki más. Én mindazokra a Keresztényekre utalok, akik az Igazság szerint élnek, akik aszerint viselkednek, amire tanítottam őket, és akik Szóról Szóra követik Tanításaimat.

Hamarosan valamennyiük meg fogja érteni – köztük azok is, akik sohasem hallottak ezekről, a világnak szóló Üzeneteimről –, hogy mit is jelent Bennem és Velem élni. Olyan próbatételnek lesz alávetve hitük, mint eddig még soha, és sajnos sokuk nem fog tudni ellenállni a nyomásnak, amivel meg kell majd birkózniuk az irántuk tanúsított gyűlölet miatt. Minden tőlük telhetőt meg fognak tenni, hogy hűek maradjanak a Szent Evangéliumhoz, de ezáltal rettenetes gyűlöletet vonnak majd magukra, és hazugnak fogják nevezni őket. Nem sokkal ezután, azzal fogják vádolni mindazokat a Keresztényeket, akik elszántan hirdetik majd Szavamat, hogy szélsőségesen erőszakosak, miközben a valódi bűnösök azok lesznek, akik szitkokat szórnak rájuk.

Nagyon kérlek benneteket, hogy maradjatok csendben, és ne válaszoljatok az erőszakos embereknek, akik próbálják lerombolni hiteteket és az Irántam való szereteteteket. Szükségük van imáitokra és megbocsátásotokra azoknak, akikből fröcsögni fog gyűlölet és kiabálni fognak rátok. Azáltal, hogy imádkoztok az ilyen lelkekért, meg fogjátok semmisíteni a sátán befolyását, és nehéz lesz a számára az, hogy rátok zúdítsa haragját.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindazokért, akiket sakkfiguraként fognak használni abban az ádáz harcban, hogy lerombolják földi Egyházamat. Kérlek, imádkozzátok ezt az Imahadjárati Imát, hogy kiálljátok a vallási üldöztetést.

Imahadjárat (126) Ima azért, hogy kiálljam a vallási üldöztetést:

„Drága Jézus, segíts meg engem, hogy kiálljak mindenféle üldöztetést, a Te Szent Nevedben.

Segítsd meg azokat, akik tévesen abban a hitben vannak, hogy ők tanúságot tesznek Művedről.

Nyisd fel mindazok szemét, akik esetleg kísértést éreznek arra, hogy gonosz tetteikkel, cselekedeteikkel és megnyilvánulásaikkal elpusztítsanak másokat.

Védelmezz meg engem Isten ellenségeitől, akik fel fognak emelkedni, hogy megpróbálják elhallgattatni Szavadat, és akik megpróbálnak száműzni Téged.

Segíts, hogy meg tudjak bocsátani azoknak, akik elárulnak Téged, és add meg nekem a Kegyelmet, hogy szilárdan kitartsak az Irántad való szeretetemben.

Segíts, hogy az Igazságot éljem, amit Te tanítottál nekünk, és hogy továbbra is Védelmed alatt maradjak, mindörökké. Ámen.”

Menjetek ti, mind, akik őszintén szerettek Engem, és követitek mindazt, amit tanítottam nektek. Szeressétek egymást, ahogy meghagytam nektek. Soha ne tanúsítsatok gyűlöletet egymás iránt. Inkább imádkozzatok üldözőitekért. Mutassatok szeretetet, amikor gyűlölet mutatkozik irányotokban, mert ez a ti fegyveretek a gonosz erővel szemben.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért