RSS
 

Jaj nektek, csaló szélhámosok, mert ti nem Tőlem valók vagytok

31 dec

2013. december 4. szerda, 10.30

Hőn szeretett leányom, tudd, hogy minden Szó, mely Ajkamról fakad, Annak Ajkáról fakad, Aki Engem küldött. Minden figyelmeztetés, mely ezeken az Üzeneteken keresztül adatik a világnak, Attól való, Aki Mindenható. Én Atyám Nevében jövök, és Ő azért küld Engem, hogy előkészítsem az utat a Föld megszentelésére, Második Eljövetelem nagy Napja előtt.

Kizárólag Hangom hozza el nektek a hírt azt illetően, hogy mit szeretne Atyám, hogy Gyermekei tudjanak. Ezek az egyedüli olyan Üzenetek, melyek nyilvánosan kimondják az Igazságot arról a két szentségtelenről, akik a nagy hitehagyás által ketté fogják szakítani a világot. Sehol máshol nem fogjátok hallani az Igazságot Második Eljövetelemet illetően, mert közületek senki sem kapott Felhatalmazást arra, hogy Annak a nevében szóljon az egész világhoz, Aki teremtett benneteket.

Ahogy az igaz végidő próféta kinyilvánítja nektek az Igazságot, ugyanígy a hamis is fel fogja emelni a hangját, mint egy bárány, aki úgy fog beszélni, mintha Isten Igaz Igéjét szólná. Aztán amikor a Föld királya – a gonosz – harcol a Mennyei beavatkozás ellen, hamis próféták százai fognak felemelkedni közöttetek, és ők sosem az Igazságot fogják mondani nektek. Látomásaik és szavaik – melyek saját képzeletükből fakadnak, sőt sok esetben a gonosz szellemtől – azokat a jó dolgokat fogják kinyilvánítani nektek, amit hallani akartok. Meg fognak nyugtatni benneteket, amikor arra van szükségetek, hogy megnyugodjatok, de ők félre fognak vezetni benneteket. A békéről fognak beszélni, holott nem lesz béke; az Igazságról, amikor eretnekség lesz; a bő termésről, amikor pedig éhínség lesz. Sosem fogjátok hallani az Igazságot, mert ezek a hazugok nem akarják magukra vonni haragotokat.

Az Igazság felkészít benneteket arra, hogy az Atyám Könyvében megjövendölt nehéz idők valóságával foglalkozzatok. Azért adatik nektek, hogy erőssé tegyen benneteket. De a hamis próféták, akik közöttetek járnak, össze fognak zavarni benneteket, és azt fogják mondani nektek, hogy minden helyes – holott helytelen, és hogy minden szent – holott nem. Ők a farkasokat fogják védelmezni, akik fel akarják falni Isten gyermekeinek a lelkét. Szavaik a szeretetről, és Szentírási idézeteik nem szolgálnak mást, minthogy megtévesszenek benneteket. Ennek ellenére sokan fogjátok magatokévá tenni a hazugságokat, ahelyett, hogy szembenéznétek az Igazsággal.

Jaj nektek, csaló szélhámosok, mert ti nem Tőlem valók vagytok. Amikor Hozzám jöttök, és azt mondjátok: „De Jézus, mi csak az Örömhírt akartuk terjeszteni.” – ki foglak tagadni benneteket, és száműzve lesztek. Elárultatok Engem azáltal, hogy hazudtatok küldetéseteket illetően, amit sohasem kaptatok. Megtagadtok Engem azáltal, hogy ellentmondotok Nekem, és amikor nyilvánosan hazugságnak állítjátok be Szavamat.

Soha ne próbáljatok Isten Szolgálatának útjába állni, mert a Menny megnyílik, és ti lesztek az elsők, akikre le lesz sújtva az utolsó napon, a hamis prófétával és a fenevaddal egyetemben. Büntetés fogja érni mindazokat, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben jönnek, és akik egyetlen egy célt szolgálnak. Mégpedig azt, hogy megmásítsák, és meggátolják Isten Szavát. Ahogy közeledik az Armageddoni Csata, és amint a sátán serege megindítja ezt az Isten gyermekei ellen dúló háborút, félre kell állnotok azonnal, mert ha nem, akkor Isten Haragjával fogtok szembenézni, és nem lesz Irgalom számotokra, sem azok számára, akik bevették a hazugságokat, melyek szátokból fröcsögnek, azért, hogy szembeszegüljetek az Igazsággal.

Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.