RSS
 

Isten, az Atya: Egyik tudományos véleménynek sem lesz semmi értelme, amikor majd két Nap lesz látható

03 dec

2013. november 10. vasárnap, 15.00

Drága leányom, Szeretném mielőbb egybegyűjteni valamennyi Gyermekemet, hogy tanúi legyenek Ígéretemnek. Nagy Ajándékom a szörnyű lelki-szellemi üldöztetés közepette fog érkezni, amikor is tagadva lesz minden, ami Én Vagyok. Nem létező új istenek kerülnek bemutatásra a világnak. Csillogó mázzal lesznek bevonva azzal a céllal, hogy megszüntessenek minden Létezésembe vetett hitet. Mindezen eretnekség ki fogja oltani Isten Világosságát.

Hamarosan már nem fognak a csillagok a maguk nagy intenzitásával ragyogni. Hamarosan új, váratlan jeleket fogok mutatni egy hitetlen világnak – melyek dacolni fognak minden tudományos emberi értelmezéssel –, amint Beavatkozásom kezdete feltárul. Egyik tudományos véleménynek sem lesz semmi értelme, amikor majd két Nap lesz látható. Egyetlen korlátozott emberi tudás általi meghatározásnak sem lesz semmi értelme. Mégis mindazon jelet, mely a Mennyből adatik a világnak, fogják, és azt mondják, hogy egy másik emberi élet is létezik a világegyetemben.

Én Vagyok minden élet Teremtője. Én teremtettem az embert. Én teremtettem a világot. Sose tagadjátok ezt, mert ha tagadjátok, akkor egy tévtant fogtok követni. Az összes Mennyből történő beavatkozást – amiből sok lesz – ki fogják magyarázni. Amikor látjátok ezeket a jeleket, akkor legyetek tudatában, hogy közel a Második Eljövetel Napja.

Kérlek benneteket, drága gyermekek, hogy soha ne tagadjatok meg Engem, sem Ígéretemet, miszerint elhozom a világnak a végső békét és kiengesztelődést, mely a tiétek, ha hajlandóak vagytok azt az Én Feltételeim szerint elfogadni, és nem a tiétek szerint. Akaratom hamarosan beteljesedik végre. Ahhoz, hogy felkészítselek benneteket, sok csodát fogok mutatni a világnak, az égen, a világegyetemben és a bolygórendszerben. Amikor tanúi lesztek ezeknek az eseményeknek, azt szeretném, hogy örvendezzetek, mert akkor tudni fogjátok, hogy éppen Fiam visszatérését jelentem be, hogy beteljesítse az Ő örök üdvösségre vonatkozó Ígéretét.

Töröljétek le szemetekről a könnyeket. Tudom, milyen nehéz lesz a megpróbáltatásotok. Minden Gyermekemre utalok, a hívőkre és nem hívőkre egyaránt, valamint azokra, akik szörnyű bűnben vétkesek – egyikőtök sem fog kimaradni. Ha kiengesztelődtök Fiammal, Részévé fogtok válni, és Vele együtt fogtok uralkodni a Paradicsomban, mindörökké.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.