RSS
 

Hamarosan többen is tudományos ismeretüket kezdik el használni a Legszentebb Evangélium megítéléséhez

03 dec

2013. november 9. szombat, 11.48

Hőn szeretett leányom, hamarosan többen is tudományos ismeretüket kezdik el használni a Legszentebb Evangélium megítéléséhez. Ahelyett, hogy Igém Igazságát hirdetnék, mely Isten Bölcsességéből fakad, kezdik elferdíteni azt, hogy egy modernebb imázst adjanak neki.

A Szent Evangéliumban szereplő valamennyi Szavamat eltérően fogják magyarázni. Azt fogják mondani, hogy Igém valami újat jelent, mely relevánsabb a mai világban. Próbálnak majd példákat hozni azt illetően, hogy Én miként tanítanálak benneteket, ha jelenleg a Földön járnék. El fog tűnni az egyszerűsége Isten Igéjének, mely mindenkinek szól. Azok, akik intelligensek, tájékozottak, és akik büszkék az emberi haladásra a tudomány világában, kezdenek majd sértő kijelentéseket tenni.

Az egyház magáévá fogja tenni az állítólagos új tudományos felfedezéseket, melyek kétségbe vonják a Szent Biblia tartalmát. Amit kijelentenek majd, új bizonyítéknak beállítván, kétséget ébreszt az illetően, hogy hogyan keletkezett a világ. Majd aztán azt fogják mondani, hogy a Bibliában sok minden egyszerűen csak metafora, azzal a céllal, hogy békét teremtsenek az emberek körében. A humanizmus, az egymás szeretetének – azt illetően, hogy képesek vagytok törődni a szegényekkel, a tanulatlanokkal és a rászorulókkal – üzenetét fogják használni, mintegy helyettesítendő az Evangéliumban nektek adott Igazságot. Aztán a papok magukévá fogják tenni a hamis új tanokat, melyek látszólag hasonlóak lesznek az Igazsághoz, és kizárólag azok fogják életben tartani az Igazságot, akik továbbra is szilárdan kitartanak Igém mellett.

Szeretett Követőim, amikor úgy találjátok, hogy már csak nagyon kevesen fognak hallgatni az Igazságra – azaz Isten Igéjére -, akkor nektek kell vigasztalnotok egymást. Folyamatosan emlékeztetnetek kell az Igazságra Egyházamban azokat, akik éljenezni fogják a majdan bevezetésre kerülő eretnekségeket, mert sokuknak sejtelme sem lesz semmiről. Olyam messzire fognak távolodni Tőlem, hogy készek lesznek elfogadni az efféle változtatásokat. Azoknak, akiknek kevés a hite, sokkal könnyebb lesz elfogadniuk azoknak a szavát, akik reformációt követelnek, mint hűnek maradni Isten Igéjéhez.

Hamarosan felhívást tesznek közzé az első változtatásokat illetően. Méghozzá olyan megnyugtató szelídséggel és szenvedélyes beszéddel arról, hogy egy egyesült világként kell fellépni – szeretetet és elfogadást tanúsítva mindenki iránt -, hogy a legnagyobb tévedésbe fogtok sodródni. Sokan meg fognak döbbenni azon, hogy Egyházam látszólag milyen gyorsan be fogja fogadni a szekuláris világot. Sokakat le fog nyűgözni az, ahogyan a különböző vallások, a pogányok és az eretnekek tülekedni fognak azért, hogy csatlakozzanak ehhez az új, egy-világ jótékonysági egyházhoz. Azt fogják mondani: „Végre egy toleráns egyház, mely eljutott mindenkihez.” Többé már nem szégyellnek majd engedetlenséget tanúsítani Isten iránt. Hanem büszkén hirdetik majd, hogy nyomorult bűneik nemcsak, hogy elfogadhatók Isten Szemében, hanem többé már nem tekinthetőek bűnnek egyáltalán. Ez nagy örvendezést fog kiváltani mindenütt.

Először lesz olyan a történelem folyamán, hogy azokat, akik Egyházamat tévedésbe viszik, szeretet és rajongás fogja övezni, és jóformán még kritikával sem fogják illetni őket.

A legnagyobb eretnekség, Kereszthalálom óta, fel fogja most emészteni földi Egyházamat. Sértő pogány szimbólumokkal fogják elárasztani Templomaimat, és Én már sehol sem leszek látható. És míg ők teletömik azokat az épületeket, melyek az Én imádásomra jöttek létre, addig Igaz Egyházam – melyet azok alkotnak, akik hűek maradnak az Igazságoz – Isten egyetlen Igaz Templomává fog válni, mivel ők sosem fogják elfogadni Testem megszentségtelenítését. Hitük képessé teszi majd őket arra, hogy hirdessék az Evangéliumot, és hogy égve tartsák a Szentlélek Lángját.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.