RSS
 

Emberek milliárdjai fogják élvezni az örök dicsőséges életet Isten Jelenlétében

26 dec

2013. november 24. vasárnap, 16.45

Hőn szeretett leányom, amikor eljövök, hogy szabadulást hozzak az emberiségnek a gyötrelemtől, amit az Istentől való elszakadás miatt szenvednek el, mindannyiuknak hálásnak kell lenniük ezért a Nagy Irgalmasságért. Ennek köszönhető, hogy emberek milliárdjai fogják élvezni az örök dicsőséges életet Isten Jelenlétében.

Az Irgalmasság eme nagy Cselekedete által, a dicsőséges Ígéret nagyszerű hírét hozom el, amikor is Második Eljövetelem – nem sokkal a Nagyfigyelmeztetést követően – be fogja teljesíteni Isten Tervét az Ő gyermekeire vonatkozóan. Valamennyi lélek meg fogja kapni Irgalmam Ajándékát, de nem mindenki fogja elfogadni. Azok, akik nem fogják elfogadni, csak egy rövid időt fognak kapni arra, hogy eldöntsék, milyen életet akarnak élni. Dönthetnek egy olyan mellett, melyben egy teljes, és testben-lélekben tökéletes életet fognak élni Új Paradicsomomban, vagy egy Isten nélküli mellett. Azoknak, akik felfogják, hogy mi az, amit Én kínálok, nem szabad visszautasítaniuk egy ilyen Ajándékot. Azok viszont, akik vissza fognak utasítani Engem, hajlandóak lesznek sötétségben tespedni, abban a hitben, hogy ez úgysem számít. Amit viszont ők nem tudnak az az, hogy rettenetes fájdalmat fognak átélni, amikor végleg elszakadnak Tőlem. Egy olyan koromsötét mélységben fogják találni magukat, ahol semmit sem fognak látni. Semmijük sem lesz. Csak egy tomboló tüzet fognak érezni, mely tőrként hasít beléjük, amit örökre el kell majd viselniük.

Az Istentől való elszakadás akkor következett be, amikor Lucifer megkísértette Ádámot és Évát a gőg bűne által. A gőg bűne az eredendő oka minden bűnnek, és ez az a bűn, ami az embert a sátánhoz láncolja. Amikor eljövök, hogy visszaköveteljem Trónomat, megszűnik majd ez az elkülönülés. Azok, akik Értem, Velem és Bennem vannak, egyként fognak egyesülni. De azon a napon, amikor végre eljövök, és megítélem majd a világot, azok, akik elszakadtak Tőlem, és akik továbbra is el fognak utasítani Engem, a végső befejezést fogják átélni, melyben nem leszek többé Jelen. Melyben már nem fogok tudni vigaszt nyújtani nekik; már nem fogom tudni Magamhoz vonni őket. Akkor aztán örökké tartó gyötrelmet és szenvedést fognak átélni a fenevaddal és minden démonával együtt a Pokol tüzében.

Én nem akarlak megrémíteni vagy sokkolni benneteket, sem szenvedést okozni nektek, de azért, hogy felfogjátok a következményeket, el kell mondanom nektek az Igazságot. Nagyon sokan közületek nem hisztek a Pokolban. Azért nem hisztek benne, mert oly régóta félre vagytok vezetve. A Menny, a Pokol és a Tisztítótűz létezik. Az utolsó napon csak két lét fog létezni – az Új Paradicsom, amikor a Föld és az Ég eggyé válik, és a mélység, mely maga a Pokol.

Az Igazságot nehéz elfogadni, de az Igazság ismerete nélkül nem tudjátok megválasztani sorsotokat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért