RSS
 

Azért jövök, hogy megújítsam a Földet, hogy megszabadítsam az embert nyomorúságától, szomorúságától és bűnétől

08 dec

2013. november 17. vasárnap, 14.00

Hőn szeretett leányom, Szeretném, hogy a világ teljes Dicsőségemben lásson Engem, az ő szeretett Megváltóját, az Emberfiát, hogy Isteni Irgalmamhoz vonzódjon majd.

Szeretném, hogy valamennyien – különösen azok, akik nem hisznek Istenben – lássanak Engem, és Hozzám fussanak elsőként. Őértük aggódom elsődlegesen, és a következőt mondom nekik. Ti nem ismertek Engem. Ti nem láttok Engem. Ti nem akartok hinni Bennem, de Én szeretlek titeket. Szeretném, hogy Királyságom részesei legyetek, hogy elhalmozhassalak benneteket Új Paradicsomom, Új Világom, Új Kezdetem minden Ajándékával. Szeretném, hogy ti, családotok, rokonaitok és barátaitok egyek legyetek Velem, és az egész emberiséggel. Várnotok kell a nagy eseményig, addig a napig, amikor is Sugaraim beragyogják a majd világot, és megáll a világ tizenöt percre. Amikor látjátok ezt, és tanúi vagytok ennek, nem szabad félnetek. Tudatosítsátok akkor, hogy Szeretetem Isteni, és hogy a világ, attól a naptól kezdve, a felismerhetetlenségig meg fog változni.

Ne próbáljatok elfutni Előlem, mert Én jó hírrel jövök majd. Azért jövök, hogy megújítsam a Földet, hogy megszabadítsam az embert nyomorúságától, szomorúságától és bűnétől. Azért jövök, hogy elpusztítsak minden gonoszságot a világban azáltal, hogy Létezésem bizonyítékát adom mindenkinek. Amikor megadatik ez nektek, meg kell engednetek Nekem, hogy felkészíthesselek benneteket az Általam megígért Örök Életre. Az Örök Élet egy olyan élet, melyben testben és lélekben fogtok Velem élni örökké. Meg foglak szabadítani benneteket nyomorúságotoktól, és megszüntetem a fájdalmat, melyet el kell viselnetek a sátán létezése miatt, aki örökre száműzve lesz.

Ne utasítsatok el Engem, mert nem akarlak elveszíteni benneteket. Én Vagyok a ti Üdvösségetek. Én Vagyok az Igazság. Én Vagyok a ti szeretett Jézus Krisztusotok, és hamarosan végre kinyilvánítom Magam a világnak, különösen azoknak, akik nem hisznek Bennem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért