RSS
 

Archive for december 29th, 2013

Imahajárat (130) Az Üdvösség-Kilenced Imája

29 dec

2013. december 1. vasárnap, 16.12

Most egy különleges, Fiam által megáldott Ajándékot adok nektek, hogy az összes lélek mentességet kapjon a pokol tüzétől, és elnyerje az üdvösséget. Fiam azt szeretné, hogy minden lélek megmeneküljön, függetlenül bűnük súlyosságától. Azt kérem, hogy kezdjétek el most az Üdvösség-Kilencedet. Most rögtön el kell kezdenetek, és kérésemnek megfelelően folytatnotok kell ezt az idők végezetéig. Egymást követő hét teljes napon át kell imádkoznotok ezt az Imát, egy naptári hónapban, mindig hétfővel kezdődően, reggeli, délelőtti időben. Háromszor kell ezt elimádkoznotok a hét nap mindegyikén, és ezen napok egyikén böjtölnötök is kell. Az a kérés felétek, hogy amikor böjtöltök, mindössze egy főétkezést fogyasszatok a nap folyamán, a másik két étkezés alkalmával kenyeret és vizet fogyasszatok.

Ezt az imát kell imádkoznotok a hét nap mindegyikén.

Imahadjárat (130) Az Üdvösség Kilenced Imája

“Szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, nyerd el minden lélek számára az örök üdvösség Ajándékát, a te Fiad, Jézus Krisztus Irgalma által.

Közbenjárásodra kérlek, imádkozz azért, hogy minden lélek megszabaduljon a sátán fogságából.

Kérlek, kérleld meg Fiadat, hogy gyakoroljon Irgalmat és megbocsátást azon lelkek iránt, akik elutasítják Őt, akik közömbösségükkel bántják Őt, és akik tévtant és hamis isteneket imádnak.

Esedezve kérünk téged, drága Édesanyánk, esdekeld ki a kegyelmeket, hogy megnyissák azon lelkek szívét, akik legjobban rászorulnak segítségedre. Ámen. „

Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Teljes üzenet - Üdvösség Anyja: Azt kérem, hogy kezdjetek el most egy Üdvösség Kilencedet

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Üdvösség Anyja: Azt kérem, hogy kezdjétek el most az Üdvösség-Kilencedet

29 dec

2013. december 1. vasárnap, 16.12

Gyermekem, Én vagyok a Napba öltözött asszony, és ez az a Nap, mely Isten Világosságát testesíti meg a világban. A Nap nélkül nincs Világosság. Világosság nélkül nincs Élet. Isten nélkül csak halál van.

Üdvösség Anyjaként – melynek során segíteni fogok Fiamnak az Ő végső Küldetésében, az Ő végső Tervében, hogy beteljesítse Atyjának Szövetségét, hogy üdvösséget szerezzen minden egyes léleknek – szerepem azt jelenti, hogy minden tőlem telhetőt meg fogok tenni azért, hogy elvezessem Hozzá a lelkeket, akikre Ő oly nagyon áhítozik. Szeretném tudatni, hogy nemcsak a Mennyország Királynőjévé lettem kinevezve, hanem Izrael tizenkét törzsének Királynőjévé is. Tizenkét nemzet fog uralkodni az Új Jeruzsálemben. A tizenkét csillaggal ellátott koronám, melyet szeretett Fiam, Jézus Krisztus helyezett a fejemre Megkoronázásom alkalmával, ezt a próféciát jelenti. Ezek a csillagok azt a tizenkét nemzetet jelképezik, akik az Ítélet Napján fognak kialakulni.

Minden lélek – beleértve azokat is, akik fel fognak támadni a halálból, és azokat is, akik ma a világban élnek és továbbra is Isten Világosságában vannak – át fog menni az Új Égbe és az új Földbe. Egyként fognak csatlakozni, Fiammal egyesülve, és tökéletes testben-lélekben fognak feltámadni, úgy ahogyan Fiam támadt fel a halálból. A tökéletesség ezen állapota a Legnagyobb Ajándék Istentől, és bizonyíték arra, hogy mennyire irgalmas is Ő. Ez az az üdvösség, melyet Fiam ígért, amikor elszenvedte Haláltusáját a Kereszten. És az emberiség iránti nagy Szeretetének köszönhetően Ő meg szeretne menteni minden egyes lelket, különösen azokat, akik elveszettek a Számára.

Most egy különleges, Fiam által megáldott Ajándékot adok nektek, hogy az összes lélek mentességet kapjon a pokol tüzétől, és elnyerje az üdvösséget. Fiam azt szeretné, hogy minden lélek megmeneküljön, függetlenül bűnük súlyosságától. Azt kérem, hogy kezdjétek el most az Üdvösség-Kilencedet. Most rögtön el kell kezdenetek, és kérésemnek megfelelően folytatnotok kell ezt az idők végezetéig. Egymást követő hét teljes napon át kell imádkoznotok ezt az Imát, egy naptári hónapban, mindig hétfővel kezdődően, reggeli, délelőtti időben. Háromszor kell ezt elimádkoznotok a hét nap mindegyikén, és ezen napok egyikén böjtölnötök is kell. Az a kérés felétek, hogy amikor böjtöltök, mindössze egy főétkezést fogyasszatok a nap folyamán, a másik két étkezés alkalmával kenyeret és vizet fogyasszatok.

Ezt az imát kell imádkoznotok a hét nap mindegyikén.

Imahadjárat (130) Az Üdvösség-Kilenced Imája

“Szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, nyerd el minden lélek számára az örök üdvösség Ajándékát, a te Fiad, Jézus Krisztus Irgalma által.

Közbenjárásodra kérlek, imádkozz azért, hogy minden lélek megszabaduljon a sátán fogságából.

Kérlek, kérleld meg Fiadat, hogy gyakoroljon Irgalmat és megbocsátást azon lelkek iránt, akik elutasítják Őt, akik közömbösségükkel bántják Őt, és akik tévtant és hamis isteneket imádnak.

Esedezve kérünk téged, drága Édesanyánk, esdekeld ki a kegyelmeket, hogy megnyissák azon lelkek szívét, akik legjobban rászorulnak segítségedre. Ámen. „

Ígéretem, miszerint segítek Fiamnak, Jézus Krisztusnak, az emberiségre vonatkozó Tervében, egyesíteni fog benneteket, akik elismeritek szerepemet, mint Minden Kegyelem Közvetítője és egyben Társmegváltó, hogy az egész világ egyként egyesülhessen, egységben Jézus Krisztussal, Üdvözítőtökkel és Megváltótokkal.

Menjetek békével. Szüntelenül imádkozni fogok értetek, drága gyermekek, és mindig válaszolni fogok hívásotokra, hogy helyrehozzam az emberiség hibáit Isten Szemében.

Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 december, Maria Divine Mercy